דף הבית / דעות / התקנון האחיד בקרנות הפנסיה- לא אחיד לכולם

התקנון האחיד בקרנות הפנסיה- לא אחיד לכולם

התקנון האחיד בקרנות הפנסיה- לא אחיד לכולם או, פשר הקשר בין התקנון האחיד של קרנות הפנסיה שנכנס לתוקף ב 1.6.18, ובין הכיסוי לאי כושר, חשוב יותר מתמיד.

התקנון האחיד בקרנות הפנסיה כבר בתוקף מה- 1.6.18.

עד כה, לכל קרן פנסיה היה תקנון משלה, ולמרות שכל התקנונים די דומים, עדיין היו קיימים הבדלים בינם.

יתרה מזאת, מסלולי הביטוח השונים בכל קרן פנסיה יכלו לבלבל כל בר דעת, הן בשמות השונים שנתנה כל קרן פנסיה לאותו מסלול ביטוחי, והן במגוון המסלולים הביטוחיים בכל קרן פנסיה.

מטרת אחידות התקנון הנה מטרה נעלה מחד, שכן הצרכן הפשוט יוכל לבחור את קרן הפנסיה שלו ע"פ פרמטרים נגישים כגון: תשואות בטווחי זמן שונים, דמי ניהול, שירות וגודל הקרן.

רוצים לדעת עוד:

מאידך, האחידות יוצרת מוצר פיננסי ארוך טווח שהנו מוצר מדף, ואין שום יכולת לקרן פנסיה כזו או אחרת ליזום תנאים מיטיבים לעמיתים בדרך יצירתית כזו או אחרת.

גובה הכיסוי הביטוחי של העמית לנכות ושאירים  נקבע באמצעות שלושה פרמטרים:

 • גיל תחילת ותק של העמית- גיל כניסה מאוחר יותר משמעותו אחוז כיסוי נמוך יותר
 • השכר המבוטח שממנו נגזרות הקיצבאות של הכיסוי הביטוחי,
 • המסלול הביטוחי בו בחר העמית.

איילה אבני

מסלול הביטוח בקרן הפנסיה

לפני התקנון האחיד היה מגוון רחב של מסלולים ביטוחיים.

כך, לאלטשולר שחם היו 7 מסלולים ביטוחיים, ואילו למגדל מקפת, 36 מסלולים.

באמצעות המסלול הביטוחי ניתן לקבוע כיצד תתחלק ההפקדה החודשית בין רכישת הכיסויים הביטוחים לבין הגדלת החיסכון. ככל שיופנה יותר כסף לרכישת כיסוי ביטוחי כך הכיסוי הביטוחי שירכש יהיה גבוה יותר.

זאת בכדי לתת גמישות לעמית, ברצונו לרכוש ביטוח לנכות ושאירים, שעלותם משפיעה על החיסכון בתום התקופה.

בניגוד לאפשרויות שהיו קיימות בעבר, בתקנון האחיד יהיו 7 מסלולים בלבד.

מסלולי הביטוח בתקנון התקני

 • מסלול ברירת המחדל : נכות 75% שארים 100% (למעט גבר המצטרף מגיל 41)
 • נכות 75% (למעט גבר המצטרף מגיל 41) שארים 100% (למעט גבר המצטרף מגיל 47)
 • נכות 75% (למעט גבר המצטרף מגיל 41) שארים 100% (למעט גבר המצטרף מגיל 41)
 • נכות 75% שארים 40%
 • נכות 37.5% שארים 100% (למעט גבר המצטרף מגיל 45)
 • נכות 37.5% שארים 40%
 • נכות 75% שארים 100% לפורשים עד גיל 60 (למעט גבר המצטרף מגיל 49)

>>>הכיסויים הביטוחים בקרן הפנסיה לאחר התקנון התקני

יקור תעריפי הכיסוי הביטוחי מקטינים את הכיסויים שיקבלו עמיתים המצטרפים לראשונה בגיל מבוגר

יתרה מזאת, השינוי המהותי שייכנס לתקנון האחיד הוא יקור העלויות של הכיסוי לאבדן כושר עבודה.

לאחר שהאוצר הנחה את קרנות הפנסיה להוזיל את עלויות הכיסוי הביטוחי בשנת 2013, כעת הוחלט לייקר שוב את העלות. כשהפערים נעים בסביבות פי 2 , תלוי במין העמית, ובגיל ההצטרפות.

התוצאה של ייקור התעריפים היא שהצטרפות של גבר מגיל 42 צפונה לקרן פנסיה לא תקנה לו כיסוי מקסימלי לנכות ושאירים.

לדוגמא,

עמית שמצטרף בגיל 30, בשכר של 10,000 ₪, בוחר בכיסוי מקסימלי לנכות ושאירים, מסלול נכות 75% ושארים 100% (למעט חוסכים מעל גיל 41), יהיה זכאי לקצבת אבדן כושר עבודה בגובה  7,500 ₪ וקצבת שארים בגובה  10,000 ₪.  קיצבת הזקנה הצפויה לו בגיל 67 על בסיס החיסכון תהיה 9,299 ₪.

אם יבחר במסלול הכולל מינימום ביטוח, כגון: 37.5% נכות, 40% שאירים, יקבל קיצבה בסך 9,719 ₪.

מסלול בררת מחדל מסלול מינימום כיסוי
קצבת אבדן כושר עבודה 7,500 ₪ 3,750 ₪
קצבת שארים 10,000 ₪ 4,000 ₪
קצבת זקנה 9,299 ₪ 9,719 ₪

אך מה יקרה אם יצטרף בגיל 42 וצפונה?

נניח שאותו עמית מצטרף לראשונה בגיל 48, וגם אז ירצה כיסוי ביטוחי מקסימלי. הכיסוי לנכות יעמוד 3,750 ₪ בלבד, והכיסוי לשאירים יעמוד על 9,200 ₪.

מה יעשה העמית?

ירצה שהמעסיק ירכוש עבורו ביטוח אי כושר משלים מחברת הביטוח, כדי שייתן לו את ההשלמה עבור הכיסוי.

כלומר שהמעסיק ירכוש לו בפוליסה נפרדת לאבדן כושר עבודה עוד כיסוי של 3,750 ₪, בכדי שיהיה מבוטח בכיסוי מלא של 75%.

כיום כבר לא ניתן לרכוש השלמות עיסוקיות בפוליסות נפרדות

עד היום, פעולה זו היתה מאוד שכיחה בקרב אוכלוסיות עובדים, שהמעסיק רכש עבורם "אי כושר בעלות מפעלית". כיסוי הזה נתן מענה הן לשכר המבוטח בביטוח מנהלים, והן לשכר המבוטח בקרן הפנסיה.

הסיבות למהלך זה היה שדרוג הכיסוי עבור אבדן כושר עבודה שיגיע מחברת הביטוח, ורכישת הגדרה עיסוקית , במקום ההגדרה בקרנות הפנסיה שלא השתנתה עד היום:

"הזכאות לאבדן כושר עבודה ניתנת לאדם שנבצר ממנו לעבוד בעבודתו או עבודה הולמת אחרת, התואמת את השכלתו, ניסיונו, הכשרתו".

כמו כן, הכיסוי "המפעלי" יכול היה לכלול תוספות שונות כמו "אי קיזוז מביטוח לאומי". מכיוון והכיסוי הביטוחי אותו רכש המעסיק היה על מלא השכר היו העובדים המבוטחים בקרן הפנסיה יכולים להפחית את הכיסוי בקרן ולהגדיל את החיסכון.

פתרון נוסף היה פוליסה הידועה כ "מטריה ביטוחית" , אותה ניתן היה לרכוש בתנאים שונים בכל חברת ביטוח, והיא נתנה מענה להגדרה העיסוקית ולתקופת האכשרה וזאת ללא רכישת כיסוי נוסף מקביל לכיסוי הקיים בקרן הפנסיה. (הערה : החל מיוני 2018 ניתן לחזור ורכוש פוליסת מטריה ביטוחית)

בהתאם לחוזר האוצר מלפני מספר חודשים, לא ניתן לרכוש כיסוי עבור אבדן כושר עבודה בגין שכר המבוטח בקרן הפנסיה.

מה יעשה העמית שיש לו תת ביטוח לעניין אבדן כושר עבודה בקרן הפנסיה, וגם, רחמנא ליצלאן, רוצה הגדרה עיסוקית בקרות ארוע כזה, חלילה?

ככל הנראה, יישאר בתת כיסוי.

לגבי ההגדרה העיסוקית שאף מבוטח לא יכול לרכוש היום,  האם כל שכיר זקוק להגדרה עיסוקית?

ממש לא, אבל יש שכירים שההגדרה הזו ממש קריטית עבורם.

למה הדבר גורם?

נוצר מצב שבו קרן הפנסיה נחותה לעניין הכיסוי הביטוחי לגבי אבדן כושר עבודה ביחס לביטוח המנהלים.

שוב סוכני הביטוח ינפנפו בדגל "ביטוח מנהלים" .

האם לכך התכוון המשורר כאשר הגביל את הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה וטרם אישר את המטריות הביטוחיות?

האם המעסיקים יהיו מודעים למצב זה? האם בכך שיצרפו את העובדים לקרן הפנסיה, יחשבו שהעובד מכוסה דיו ובא לציון גואל? אני בספק.

מאמר אורח מאת אילה אבני – יועצת פנסיונית ברשיון משרד האוצר סיטרין ייעוץ פנסיוני

התקנון האחיד בקרנות הפנסיה- לא אחיד לכולם by

אודות אילה אבני

אילה אבני, יועצת פנסיונית אובייקטיבית ברישיון משרד האוצר, חברת הוועדה המקצועית בענף החיסכון ארוך הטווח, ובעלת 'סיטרין ייעוץ פנסיוני'. בעלת ניסיון בתחום הפנסיוני משנת 1997, בין היתר כסמנכ"ל שיווק בדוידוף הסדרים פנסיונים, מנהלת פיתוח עסקי בחברת הראל גונן ומנהלת תיק אמדוקס בתמורה.

24 comments

 1. בתקנון יש כיסוי של 75% לאבדן כושר עבודה לכל גיל,
  אז למה להתחכם? מי שרוצה להגדיל כיסוי לשארים שיקנה ביטוח חיים.

  אם עד גיל 41 הוא לא חסך לפנסיה, הכיסוי הנמוך לשארים זאת הצרה הכי קטנה שלו.

  • ביולוג ירושלמי

   בדיוק מה שחשבתי! אם כל כך חשוב לו כיסוי לשארים, אז שיעשה ביטוח RISK ושהשארים יקבלו קצבה או סכום חד פעמי במקרה מוות.
   ובאמת שאם מישהו לא חסך עד גיל 41 שקל אחד בקרן הפנסיה (כמו כמה מהחברים שלי שהם עצמאיים/פרילאנסרים שמעולם לא הכריחו אותם לחשוב על העתיד, עד לא מזמן…), אז המסלול הביטוחי זו אחת הצרות הכי פחותות ערך שלו בסופו של דבר.

  • אם אני לא טועה, מדובר לא רק על מישהו שלא חסך לפנסיה עד גיל 41 אלא גם על עמיתים שהפכו להיות לא פעילים.

   • גיל הכניסה מתאפס לכל מי שהפסיק הפקדות לתקופה שעולה על 12 חודשים או מי שביצע משיכה (או משיכה חלקית, כולל ניוד) של כספי תגמולים.

    כך שאכן יכל להיות מצב שחוסכים אלו יקבלו כיסוי מופחת כיום, אך (כפי שכתבו מעל) הכיסוי המופחת מתייחס רק לנושא הנכות ולא השארים

  • גם כיסוי לאי כושר וגם כיסוי לשאירים אפשר לקנות באופן פרטי. זו לא הבעיה. זה הכל עניין של תקציב. השאלה היא אם עובד רוצה כיסוי מלא לשאירים, האם נגזלת ממנו הבחירה לקנות את ההשלמה לקיצבת נכות מלאה מהמעסיק , הגם שהמעסיק יתן לו תקציב ?

 2. מה ההבדל בין שלושת המסלולים הראשונים? כולם 75% נכות ו100% שארים…

 3. האם הרגולציה הזו לא פוגעת למעשה בתחרות בין קרנות הפנסיה? המעבר בין קרנות פנסיה הופכת לבלתי אפשרית/כדאית כמעט, והחוסכים הופכים להיות שבויים של קרן הפנסיה הקיימת שלהם – שיכולה לגבות מהם עמלות כאוות נפשה, בלי סיכון אמיתי מצידה לאבד את הלקוחות.

  • אילה אבני

   הרגולציה עובדת שעות נוספות כדי לייצר תחרות בקרנות הפנסיה, ע"ע קרנות ברירת מחדל. המעבר מקרן אחת לאחרת לא יכול להשאיר את העמית במסלול של קרן הפנסיה המנויידת, כי זה כנראה לא קיים בחדשה. באמת בעייתי.

 4. האם סכום הצבירה משפיע על מחיר הביטוחים?

 5. מה קורה עם יחיד ללא שאירים?
  מכריחים אותו לקנות ביטוח שאינו צריך?

  • צהריים טובים,

   לא מכריחים אותו, הוא יכל לעשות מה שהוא רוצה.
   במידה והוא יבצע ויתור על שארים הוא יצטרך לצבור תקופת אכשרה נוספת לצורך ויתור על שארים. בחלק מהקרנות יש אפשרות לרכישת ביטוח לביטול תקופת אכשרה זו. העלות שלו היא כ – 5% מעלות השארים.

   • נדב שלום,

    לגבי ביטוח שארים, האם הורים מוגדרים כשארים בקרן פנסיה עפ״י התקנון האחיד(מה היתה ההגדרה לפני התקנון האחיד?), נניח עמית נפטר רווק וללא ילדים, האם הוריו יכולים לקבל קצבת שארים?

    • בוקר טוב,

     רק הורה נתמך יהיה זכאי לקצבת שארים.

     הורה נתמך הוא הורה ש-
     גר איתך בבית
     סמוך על שולחנך
     אינו מסוגל לכלכל את עצמו
     מקבל השלמת הכנסה מביטוח לאומי.

   • הי נדב ,

    הבלוג שלך שווה זהב ,

    האם תוכל בקשה להבהיר מהי תקופת האכשרה בויתור הכיסוי לשארים

    במידה והיה לי ויתור כיסוי לשארים שהתבטל כיוון שעברו שנתיים ואני מעונין לוותר שוב על הכיסוי , האם עלי לצבור שוב תקופת אכשרה

    תודה מראש
    ירון

    • הי ירון,

     זה תלוי באיזה קרן פנסיה אתה מבוטח.

     בעיקרון במסגרת התקנון התקני – בחזרה מויתור על שארים שהחל לאחר יוני 2018 תתחיל תתקופת אכשרה חדשה למקרה של מוות.

     בחלק מהקרנות קיימת אפשרות לביטול תקופת אכשרה זו, במהלך הויתור על שארים תשלם 5% מעלות השארים ובכך לא תצטרך לצבור תקופת אכשרה נוספת.

 6. שלום
  להערכתי הפתרון שהוצג כפתרון לנכות ,להפנות את העובד לרכישת השלמה לכסוינ בפוליסת ביטוח לא מדויק שכן צו הכרחבה לפנסיה חובה על כל ההתפתחויות קובע כי אם הפקדת המעסיק בשיעור 6.5% אינה מספיקה לרכוש כסוי בשעור 75% הרי שהמעביד מחויב להגדיל את ההפרשה ל7.5%.כך שהתקציב יהיה 2.5% לא.כ.ע
  לאור חובת ההפקדה של 5% לתגמולי מעסיק.ועל ידי כך יצא המעסיק ידי חובתו וסביר כי מרבית העובדים יטספקיק השעור לרכוש א.כ.ע במסגרת קרן הפנסיה.לאחרונה אושרו מטריות ביטוחיות לןמי שירצה לרכוש בנפרד
  הרחבות. הכל בכפוף לאיסור לבטח על אותו רובד גם בפנסיה וגם בביטוחח

 7. גם כאשר אני מבוטח על 50% השכר בפנסיה
  אסור לי לרכוש ביטוח א.כ.ע בנפרד על השכר שאינו מבוטח ?

  במסלול אישי ניתן לרכוש 100%. ו75%. בכל גיל ?

 8. האם ניתן לנייד כספי פיצויים מקרן הפנסיה ולא להפגע כלל?

 9. האם ישנה פגיעה אם מניידים כפי פיצויים מקרן הפנסיה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: