דף הבית / דעות / בלי שנשים לב – המהפכה בקרנות הפנסיה כבר כאן

בלי שנשים לב – המהפכה בקרנות הפנסיה כבר כאן

נראה שהשיח הנוגע לקרנות הפנסיה משתמש תמיד במושגים עלומים – "גרעון אקטוארי", "וקטור הריבית", "סבסוד צולב" וכו'.

מושגים אלה משמשים חלק מסוכני הביטוח כמרגליות בתהליך מכירת ביטוחי מנהלים.

האם פנסיה היא באמת שוודית מתקדמת? בוא נעשה סדר וננסה להבין מהי קרן פנסיה.

תשואה מובטחת על חלק מהכסף

קרן הפנסיה היא אפיק החיסכון היחידי שניתן להצטרף אליו ומקבל סובסידיה מהמדינה באמצעות אג"ח מיועדות בלתי סחירות, בתשואה שנתית של 4.86%, צמודת מדד.

30% מכספי כל קרן פנסיה מושקעים באופן הזה. נכון לעכשיו, נכסי קרנות הפנסיה עומדים על 283.5 מיליארד ₪, כלומר, המדינה מסבסדת 85 מיליארד ₪, והסכום עוד יגדל עד סוף השנה.

כל העמיתים ערבים זה לזה

קרנות הפנסיה הנן גופים המבוססים על ביטוח הדדי.

כמו קיבוץ של פעם. כל החברים ערבים זה לזה, כמעט כמו משנתו של קרל מרקס.

התרחשות של אירועי ביטוח בהיקף גדול מהתחזיות של האקטוארים של קרן הפנסיה (מומחים המשלבים את מדע הסטטיסטיקה עם טבלאות תמותה ונכות), מקטין את זכויות שאר העמיתים, ולהיפך.

כיוון שקרן הפנסיה אינה מרוויחה משום גורם הקשור בה, למעט דמי הניהול בלבד. זאת גם הסיבה שעלות הכיסויים הביטוחיים, למקרה מוות ואבדן כושר עבודה, זולים בהרבה מכיסויים אלה במוצר המקביל – ביטוחי מנהלים.

אילה אבני

למה זה טוב?

עלויות ביטוחיות נמוכות מגדילות את החלק מההפקדה שמנותב לחיסכון, ויומר לקיצבה בגיל הפרישה.

עד ינואר האחרון, גם הרווחים שהשיגה הקרן היו על עיקרון ההדדיות.

מה הכוונה? בקרן הפנסיה קיימים שני  חשבונות נפרדים לגמרי: חשבון עמיתים (חוסכים שעדיין לא מקבלים קיצבה) וחשבון פנסיונרים (מקבלי הקיצבה).

ביום שבו התחלת לקבל את קיצבת הפנסיה, יכולת לשכוח למעשה מכל הסכום שצברת – הוא אינו קיים. קיימת רק ההתחייבות מקרן הפנסיה לקבלת קיצבה.

איך חישבו את קצבת הפנסיה "לפני המהפכה"?

קרן הפנסיה חישבה את היחס בין סכום החיסכון הנצבר במועד קבלת הקיצבה בהנחה שהתשואה על הכספים שהיא מנהלת, להוציא את הכספים המובטחים בתשואה של 4.86%, יניבו 4% בשנה.

הנחת התשואה המשוקללת היא 4.26%, ואם נפחית את דמי הניהול לפנסיונרים: 0.5%, אזי התשואה נטו המחושבת היא 3.76%.

ולמה זה מעניין בכלל? כיוון שעד ינואר 2018, נתנו לפנסיונרים קיצבה לפי הנחת חישוב זו.

ביום קבלת הקיצבה התבצע חישוב להמרת הסכום שצבר העמית בקרן לקיצבה לכל החיים לפי הנחת התשואה הזו.

ועכשיו, אם הקרן השיגה את התשואה הזו בחשבון הפנסיונרים, נהדר. אם השיגה פחות – החשבון המשותף של העמיתים והפנסיונרים נחלץ לעזרה, כדי שהפנסיונר ימשיך לקבל קיצבה קבועה, זו שהתבססה על הנחת תשואה של 4%.

מאיפה ההנחה שהקרן משיגה פחות מ 3.76%? הרי התשואה השנתית היום, נכון לפרסום האחרון עומדת בממוצע על 7.47%, אז מה הבעיה בדיוק?

מאוד פשוט. כי זו התשואה על כספי העמיתים.

זוכרים שמדובר בשני חשבונות נפרדים לגמרי?

בחשבון הפנסיונרים הקרן משקיעה בריבית חסרת סיכון, למשל אג"ח מדינה, שנניח שהקרן קונה לכל שנות קבלת הקיצבה הצפויה, נניח אג"ח ל- 22 שנה.

הריבית בעולם נמוכה מאוד כבר כמעט עשור, ולכן התשואה על אג"ח כזה לא תהיה כנראה גבוהה מ- 1.5%.

בינתיים קצבת הפנסיה בביטוחי המנהלים עשויה לקטון, בכל שנה

בואו נסטה רגע לעולם ביטוחי המנהלים.

הקיצבה המתקבלת מביטוחי המנהלים תמיד היתה תנודתית, למעט פוליסות ישנות שהופקו עד שנת 1989 בתשואה מובטחת על מלוא הצבירה.

בפוליסות שהופקו עד 12/2003, היתה ריבית תחשיבית של 2.5%. כלומר הקיצבה של המבוטח הוצמדה לרווחים שהשיגה חברת הביטוח בקרן י' , פחות 2.5% ריבית תעריפית.

אם הפוליסה השיגה תשואה של 2.5%, הקיצבה לא זזה. במידה והפוליסה השיגה פחות מ-2.5%, הקיצבה פחתה.

לעומת הפוליסות שהופקו עד 12/2003, ביטוחי מנהלים מהז'אנר של 01/2004 צפונה, הם כבר מבוססי הנחת תשואה של 4%.

כלומר – הקיצבה למבוטח לא תשתנה, רק אם התשואה בפועל של חברת הביטוח תעמוד על 4%, אך אם היא תהיה נמוכה יותר – תקטן הקצבה בביטוחי המנהלים בכל שנה, בהתאם.

מה המצב בקרן הפנסיה "אחרי המהפכה"?

מיולי 2017 השתנה אופן הקצאת האג"ח המיועדות: 60% מחשבון הפנסיונרים יקבל אג"ח מיועדות בתשואה של 4.86% לשנה, ומה שיישאר יינתן לעמיתים.

כרגע, מכיוון שחשבונות הפנסיונרים הרבה יותר נמוכים מחשבונות העמיתים, עדיין לעמיתים יש תשואה מובטחת על כ- 27% מכספיהם (תלוי באיזו קרן פנסיה).

החל מינואר 2024 גם העמיתים בני ה-50 ומעלה יקבלו תשואה מובטחת בגין 30% מכספי הצבירה, כמו עד לפני השינוי האחרון.

מה הרציונל?

החוסכים בקרן הפנסיה משקיעים לטווח ארוך, ולכן יכולים להשקיע באפיקים מסוכנים יותר, שיצרו סיכוי גבוה יותר לתשואה גבוהה.

התשואות בגמל ובהשתלמות באפיק מנייתי נשקו בשנה האחרונה ל- 20%!!. לכן הם אינם זקוקים להבטחת תשואה מהמדינה.

החל מינואר 2018 גם הקיצבה של הפנסיונרים תהיה צמודה לתשואה בפועל, בדומה לביטוחי המנהלים.

אך יש הבדל חשוב בין חישוב הקצבה בקרן פנסיה ובביטוח המנהלים – קרן הפנסיה צריכה להשיג תשואה של 3.36% על 40% מכספי החיסכון המנוהלים בה (יש לה הרי 60% מהכספים בתשואה קבוע של 4.86%) כדי להשאיר את הקיצבה קבועה לפנסיונר.

חברות הביטוח מאידך, צריכות להשיג עדיין תשואה של 4%, על כל כספי החיסכון, כדי שהקיצבה תהיה קבועה.

>>>לקריאה נוספת על השינוי באגרות החוב בקרנות הפנסיה

חשבתם לחסוך בביטוחי מנהלים? חישבו שוב

שני השינויים האלה גורמים למציאות חדשה לגמרי.

 • נעלם הגרעון האקטוארי המובנה בקרנות הפנסיה.
 • אין יותר סבסוד צולב בקרנות הפנסיה כך שהסיכוי שלהן לייצב את קיצבת הפנסיונרים גבוה יותר מהסיכוי בחברות הביטוח לגבי ביטוחי מנהלים.
 • עלות זולה יותר של כיסויים ביטוחיים בקרן הפנסיה לעומת ביטוח המנהלים.
 • דמי ניהול זולים משמעותית – דמי הניהול הממוצעים בקרנות הפנסיה: 2.82% מהפקדות ועוד 0.26% מצבירה ואילו דמי הניהול בפוליסות ביטוחי מנהלים זולות שהופקו מ- 2013 עומדים על 3% מפרמיה ועוד 0.5% מצבירה.

אז מה היתרון לביטוחי מנהלים?

פוליסות ביטוח המנהלים שהופקו עד 12/2012 עדיין מתהדרות במקדם המרה קבוע לקיצבה, כזה שמגן על המבוטח מגידול שהנו מעבר לתחזיות הגידול בתוחלת החיים.

גם פה, כדאי מאוד להכיר את המספרים ולבדוק, כמה שווה לי המקדם הקבוע הזה?

ככל שהקיצבה הצפויה בקרן הפנסיה גבוהה מזו שתתקבל מביטוח המנהלים, זה אומר שאנחנו משלמים יותר בשביל מקדם הסיכון הזה של העלייה בתוחלת החיים.

ומה בעניין ביטוחי המנהלים החדשים? אלה שהופקו מ- 2013?

חפרתי וחפרתי, וחוץ מהשוני בקבלת הביטוח למקרה פטירה (יתרון או חיסרון- בעיני המתבונן) , לא מצאתי.

אז כל עוד השכר שלכם הוא מתחת ל- 19,050 ₪, והתשלום לחיסכון הפנסיוני הוא לפי החוק, הבחירה די ברורה.

מה לגבי בעלי שכר גבוה יותר?

על כך בסיפורנו הבא.

מאמר אורח מאת אילה אבני – יועצת פנסיונית ברשיון משרד האוצר סיטרין ייעוץ פנסיוני

בלי שנשים לב - המהפכה בקרנות הפנסיה כבר כאן by

אודות אילה אבני

אילה אבני, יועצת פנסיונית אובייקטיבית ברישיון משרד האוצר, חברת הוועדה המקצועית בענף החיסכון ארוך הטווח, ובעלת 'סיטרין ייעוץ פנסיוני'. בעלת ניסיון בתחום הפנסיוני משנת 1997, בין היתר כסמנכ"ל שיווק בדוידוף הסדרים פנסיונים, מנהלת פיתוח עסקי בחברת הראל גונן ומנהלת תיק אמדוקס בתמורה.

28 comments

 1. מרענן לקרוא מאמר מנותח נכונה ממי שמתפרנס מהענף. רוב הסוכנים שאני מכיר עדיין משווקים ביטוחי מנהלים וחבל.

  • אילה אבני

   אכן זה ההבדל סין סוכני ביטוח פנסיוני ליועצים פנסיונים. אלה מוכרים מוצרים , ואלה מייעצים נטו, כי הם פשוט לא מוכרים כלום.

   • אילה את מוכרת שירות חד פעמי וסוכן מוכר ליווי מתמשך. אגב סוכן ביטוח מנהל עבור הלקוח את מכלול הסיכונים לרבות שירות וליווי בתביעות בעוד יועץ מספק הכוונה חד םעמית ובדרך כלל אפילו לא נמצא לוודא שהמלצותיו מיושמות.
    העובדה שמכל השאלות העניניות שהועלו בחרת בתגובה האומללה הזו והצגת הערך כביכול שלך בטענה העלובה שסוכן מוכר מוצרים ואת לא כי את הרי פילנטרופית שלא מוכרת כלום ומתפרנסת מכלום מעידה כנראה על ה"ערך" הרב שיש לך להציע.

 2. היתרון שאת מציגה מנקודת מבטו של הפנסיונר מתבסס על סובסידיה בדמות אג"ח מיועד המעניק 4.86 + מדד.
  לאור קצב גידול הנכסים בפ.ח מקיפה ולאור היסטוריית ההקצאה של נכסים המגלמים "הבטחות", על כמה שנים קדימה את מוכנה להתחייב שיתרון זה יוותר על כנו?
  מה מספר השינויים בתקנוני קרן הפנסיה מ 1995 ועד היום, האם היית מהמרת על עתידך שהכללים החדשים האוטופים לפי אופן הצגתם על ידך יוותרו על כנם ב 10, 30, 50 השנים הבאות?

 3. להדר,
  השאלה לא נכונה, מכיוון שהיא כלל לא מתייחסת למסקנת המאמר. להלן מסקנת המאמר:

  1. כיום בבחירה בין ביטוח מנהלים לפנסיה, ראוי לבחור בפנסיה עד לשכר של כ 20 אש"ח לחודש.
  2. העובדה שהתנאים בפנסיה עשויים להשתנות אינה מוסיפה ואינה גורעת מהעובדה שעדיף לבחור פנסיה על פני ביטוח מנהלים.

  נקודה.

  • דניאל תודה.

   תן לי להחליט מה השאלות הנכונות עבורי.

   כמו כן שאלותי הופנו לכותבת המאמר והן מתייחסות לסוגיות עובדתית או לדעתה ובכל אופן לא לדעתך על טיב שאלותי.

   תודה על זמנך ושיהיו לך שבת שלום וחג שבועות שמח.

  • חוסר הבנה, התעלמות מנתונים, ראייה "ורודה מדי", אני חוסכים
   אני חוסך בקרן פנסיה בגלל סיבה אחת בלבד, קצבת השארים שתשולם למשפחתי במקרה מוות מוקדם, לולא קצבת השארים, אני מחזיק ניירות ביד, בלי שום משמעות או התחייבות לכלום.
   תחשבו על זה, קרנות פנסיה מקבלות את רוב הלקוחות ללא הצהרת בריאות בגלל כוח מסחרי של המעסיק ומה לעשות שלקרן פנסיה אין אינטרס להישאר קטנה ו"צעירה" , אחרי חמש שנים אלו שנכנסו חולים יכולים לתבוע, ומה לעשות, את החשבון מגישים לי, שלא לדבר על כך שניהול הסיכונים תלוי במנהלים הםנסיה, קחו את מגדל מקפת משלימה לדוגמא שחתכה מצבירה של מיליארד שקל קרוב ל3% בשנה ואף גאון לא פצה פה על זה.
   כן, ביטוח מנהלים יקר יותר .
   כן זה מוצר יותר רווחי לסוכני ביטוח.
   זה לא עושה אותו מוצר רע בטח לא בעולם החדש של פוליסות עם דמי ניהול יורדים מצבירה עד ל0.25% ( דמי ניהול מהפקדה לא באמת משחקים תפקיד מהותי במשוואה).
   לא דובר במאמר על הבעיות האמיתיות של קרן הפנסיה, עלות אובדן כושר עבודה תתייקר ב 100% אם לא יותר ומי שירצה שקרן פנסיה תיתן התייחסות לעיסוק שלו יצטרך לקנות תוספת בדמות מטריה ביטוחית.
   את באמת חושבת שהסבסוד הצולב לפנסיונרים הוא זה שגרם לגרעונות ?.
   ומה עם קופת גמל ? למה לא קופת גמל ופוליסת אובדן כושר עבודה בחברת ביטוח.
   צר לי, אבל עוד מאמר שטחי שמתבסס בעיקר על נימוק של דמי ניהול, אין התייחסות לבעיות נוספות שקיימות בקרן פנסיה, טסלר יש לך אחלה בלוג אבל במקרה הזה, מעדיף כבר לקרוא את אמסטרדמסקי, לפחות הוא מצליח לשעשע מדי פעם

 4. מיכאל פרסמן

  מאמר יפה מאוד.

  כסוכן ביטוח אני חושב שאכן השינויים האחרונים גרמו לקרן הפנסיה להיות מוצר ראוי ביותר.

  לא ראיתי התייחסות להבדל בכיסוי האובדן כושר עבודה, הרי בביטוח מנהלים הכיסוי הרבה יותר טוב ( וכמובן יותר יקר).

  לדעתי צריך להראות למבוטח את ההבדלים- עם התייחסות לכל ההבדלים הכלולים במאמר זה ולתת לו להחליט.

 5. אפשר חידוד לגבי החוק החדש החל מינואר השנה?
  מה החוק אומר? שלא משנה כמה צברתי בפנסיה, הקיצבה שלי תיהיה לפי השכר הקובע? אם כך, מדוע שאבחר במסלול בעל סיכון גובה על פני סיכון נמוך?

  • הי אלמוג,

   עד ינואר 2018 קצבת הזקנה התעדכנה בהתאם ליחס בין הגידול בהתחייבויות לפנסיונרים לבין הגידול בנכסים. כלומר קרן הפנסיה השקיעה את כספי מסלול הפנסיונרים בהתאם להתחייבויות העתידיות שלה לאותם מקבלי קצבאות. עבור החוסך לא משנה מה התשואה שהשיגה הקרן כל עוד היא עומדת בהתאמה להתחייבויות. על השיטה הזאת כתבתי בעבר כאן https://pensuni.com/?p=2053

   כל מי שפרש מינואר 2018 הקצבה שלו מתנהגת בצורה שמזכירה במקצת את ביטוחי המנהלים, הקרן צריכה לעמוד ביעד תשואה ובמידה והקרן לא תעמוד ביעד התשואה הקצבה תתעדכן. הבדל המרכזי של קרן הפנסיה מול ביטוח המנהלים בהקשר הזה הוא שבעוד שביטוח המנהלים מושקע כולו בשוק ההון ונדרש להשיג תשואה של 4% בקרן הפנסיה יש תשואה מובטחת על 60% מהכספים והיא צריכה להשיג תשואה של 3.36% כתבתי על כך כאן https://pensuni.com/?p=4118

 6. ביטוח אובדן כושר עבודה בביטוח מנהלים טוב יותר . יש הגדרה עיסוקית לצווארון לבן , ביטול קיזוז מול ביטוח לאומי ועוד…
  זה מאודדדד משמעותי כאשר קורה מקרה ביטוח .
  חוץ מזה מסכים עם כל מילה

 7. לקוחות שלי הצטרפו ב 1998 לקרן פנסיה עתודות החדשה בשיטת ״ מנות פנסיה״ שהייתה אמורה להבטיח פנסיה ידועה מראש בהנחת הפקדה קבועה , מה קרה להבטחה ? מה הפער בין ההבטחה למציאות היום של הפנסיה שתהייה להם בעוד כ 4 שנים ? מה השתנה ? כמעט הכול . האקסל סובל הכול . מלבד זאת האם רק גובה השכר קובע את בחירת המוצר או חלילה ״התאמה אישית״ ! כמו כן איפה ההתייחסות למקרה אובדן כושר עבודה , ולא עדיין אין מטריות ואם את יודעת מתי יהיו אשמח לדעת .

 8. צר לי , אבל " המאמר " מזכיר לי נואשות את תגובות הפיקוח , שביניהם לבין אובייקטיביות אין התאמה . אני לא אגרר כאן לוויכוח , אך הנחות היסוד שלך והתעלמות מהעבר ומהעתיד , בחסות מאמר כאילו מקצועי הן בעייתיות .
  1- פעולת האוצר בשינוי האג"ח המיועדות , היא בעייתית ברמה הלאומית וה- OECD , התייחס לכך באמירה , שהמשך תמיכת המדינה באג"ח המיועדות , יביא לשינוי לרעה במעמדה הכלכלי ובדירוג לקבלת הלוואות בעולם . כלומר בעברית שלנו , זה לא יחזיק מים ( כפי שאמר השר כץ ) ובור שנפער קשה לסגור אותו .
  2- את מציגה מסקנות מוחלטות , לדוגמת העלמות הגירעון של ק. הפנסיה , מבלי לנתח לעומק את הנתונים . עובדתית , רוב המודלים שניסו להתמודד עם הגרעונות , קרסו . במיוחד כאשר כיום הקרנות מתמודדות עם כמות של פרומילים שפרשו לפנסיה .
  3- באם נבחן אמפירית , הרי לאורך השנים , התשואות בביטוחי מנהלים , למרות האג"ח המיועדות בקרנות הפנסיה , היו טובות יותר מאשר בקרנות .
  4- את מתעלמת לחלוטין מהכיסויים הביטוחיים שקיימים בביטוחי המנהלים , כולל שארים ( אם את לא יודעת , קיימים כיסויי שארים , שניתנים להתאמה בביטוחי המנהלים , שלא קיימים במסגרת הדינאמית של התקנונים ) . שלא נזכיר חו"ח את אובדן כושר העבודה , שמקנה הגנה גבוהה בהרבה למבוטחים , מאשר פנסית הנכות . כפי שאמרה סלינגר , מי שרוצה להגן על עצמו , שירכוש ביטוח אובדן כושר .
  אני יכול להמשיך ולנתח בהרבה פראמטרים שהעלית וגם כאלה שלא , אך איני רוצה לעייף אתכם ואת עצמי .
  כבר כתב מישהו לפני , שיש גם לבחון כמה שינויים היו בעבר בתקנונים ובל נשכח וגם את זה כתבו , את השינוי שבא עלינו לטובה בעוד כחודשיים , המתוזמן לפרישתה של גב' סלינגר , שיגרום "למהפכה" , אך לא זו שהעלית .
  בקיצור , באם אני צריך לבחור אישית , אני בוחר בביטוח מנהלים , כמוצר פחות מסוכן לי לאורך השנים ובל נשכח , שלצעירים מדובר בתקופה של עד 50 שנה , בה הם צריכים גם הגנה וגם להגיע בשלום לפרישה . חג שמח

 9. עד שאיילה אבני תגיע ותגיב, אני רוצה להתייחס לכמה דברים שעלו.

  נגעתי בעבר בביטוח השארים מול סכום הביטוח החד פעמי בביטוח מנהלים, לתפיסתי סכום ביטוח חד פעמי הוא לא יחודי לביטוח המנהלים ובמקרים רבים גם החוסכים בקרן הפנסיה צריכים לרכוש אותו – עוד על כך כאן https://pensuni.com/?p=4497

  נגעתי גם בהבדלים בין ביטוח אבדן כושר עבודה בקרן הפנסיה לבין הפוליסה בביטוח המנהלים, השורה התחתונה עשויה להפתיע חלק מכן (ולאכזב בעיקר את החוסכים) https://pensuni.com/?p=4143

 10. אז לא הכי הבנתי, אין יותר גרעון אקטוארי בפנסיה?

  זו המהפכה?

 11. מאוד מגמתי , אפילו ההצגה של האגח מיועדות מאוד מגמתית ( מ 2019 כמה אגח מיועדות מקבל מי שעד גיל 50 ? ) למה תמיד אנשים חיבים לתת רק חלק מהנתונים כדי להשמע צודקים

 12. חוסר הבנה, התעלמות מנתונים, ראייה "ורודה מדי", אני חוסכים
  אני חוסך בקרן פנסיה בגלל סיבה אחת בלבד, קצבת השארים שתשולם למשפחתי במקרה מוות מוקדם, לולא קצבת השארים, אני מחזיק ניירות ביד, בלי שום משמעות או התחייבות לכלום.
  תחשבו על זה, קרנות פנסיה מקבלות את רוב הלקוחות ללא הצהרת בריאות בגלל כוח מסחרי של המעסיק ומה לעשות שלקרן פנסיה אין אינטרס להישאר קטנה ו"צעירה" , אחרי חמש שנים אלו שנכנסו חולים יכולים לתבוע, ומה לעשות, את החשבון מגישים לי, שלא לדבר על כך שניהול הסיכונים תלוי במנהלים הםנסיה, קחו את מגדל מקפת משלימה לדוגמא שחתכה מצבירה של מיליארד שקל קרוב ל3% בשנה ואף גאון לא פצה פה על זה.
  כן, ביטוח מנהלים יקר יותר .
  כן זה מוצר יותר רווחי לסוכני ביטוח.
  זה לא עושה אותו מוצר רע בטח לא בעולם החדש של פוליסות עם דמי ניהול יורדים מצבירה עד ל0.25% ( דמי ניהול מהפקדה לא באמת משחקים תפקיד מהותי במשוואה).
  לא דובר במאמר על הבעיות האמיתיות של קרן הפנסיה, עלות אובדן כושר עבודה תתייקר ב 100% אם לא יותר ומי שירצה שקרן פנסיה תיתן התייחסות לעיסוק שלו יצטרך לקנות תוספת בדמות מטריה ביטוחית.
  את באמת חושבת שהסבסוד הצולב לפנסיונרים הוא זה שגרם לגרעונות ?.
  ומה עם קופת גמל ? למה לא קופת גמל ופוליסת אובדן כושר עבודה בחברת ביטוח.
  צר לי, אבל עוד מאמר שטחי שמתבסס בעיקר על נימוק של דמי ניהול, אין התייחסות לבעיות נוספות שקיימות בקרן פנסיה, טסלר יש לך אחלה בלוג אבל במקרה הזה, מעדיף כבר לקרוא את אמסטרדמסקי, לפחות הוא מצליח לשעשע מדי פעם

 13. השוואה של קרן פנסיה וביטוח מנהלים חדש זה באמת קל – יתרונות של קרן פנסיה די ברורים במקרה הזה (לפחתות לעניות דעתי). מה שיותר מעניין זה השוואה של קרן פנסיה עם ביטוח מנהלים ישן (קרן י) שעדיין די הרבה צוברים שם. השוואה כזאת פחות טריוויאלית – מה בסופו של דבר יותר "חזק"? דמי ניהול נמוכים, פנסית שארים עדיפה ואג"ח מיועדות של קרנות פנסיה או הנשק הכבד של קרן י שזה מקדם קצבה *הרבה* יותר טוב והבטחתו דרך חוזה (מול תקנון של קרן פנסיה)?

 14. שאלת השאלות היא האם לנטוש ביטוח מנהלים עם מקדם מובטח לטובת קרן פנסיה .
  לדעתי כל עוד הביטוח נהנה מדמי ניהול סבירים (בדרך כלל כהסדר במקומות עבודה מסודרים\גדולים) ובמידה והמקדם קרוב יותר לערך 190 ולא לערך 200… אז עדיף להשאיר .
  במידה ויש לך מקדם אבל הוא על 200+ ודמי הניהול שלך לא נהנים מהטבה ממקום העבודה מה שגרם ברוב המקרים לחברות הביטוח לקרוע לך את הצורה בדמי ניהול, אז בהחלט סביר שעדיף לעבור לקרן השתלמות .

  • אז אם המקדם שלי 192 ואני בת 40 מומלץ לוותר על היתרון הזה ולעבור לקרן פנסיה ? הרי זה בלתי הפיך .
   לא אמרו בעבר שהמדינה פועלת לאפשר לחברות הביטוח לבצע ניודים תוך שמירה על המקדם הזה כדי לעודד תחרות ? הרי אני שבויה של חברת הביטוח כרגע שבדיוק כפי שתיארת הקפיצו את דמי הביטוח שלי לשמיים כדי לגרום לי לעזוב ולחסוך מהם את ההתחייבות הזאת

 15. היי, נדב!

  מה הסימוכין לכך שלא יהיה יותר גרעון אקטוארי?
  אפשר הסבר ו\או לינק רשמי שמסביר על כך?

  תודה! 🙂

  • הי מרום,

   הגרעון האקטוארי שהחל במחצית 2013 (עד אז היה עודף אקטוארי) נגרם בשל שתי סיבות מרכזיות.
   1. הוזלת הכיסוי הביטוחי
   2. וקטור הריביות לצורך חישוב ההתחייבות עבור מקבלי הקצבה

   האוצר טיפל בשני גורמים אלו
   1. יקור עלות אבדן כושר עבודה https://pensuni.com/?p=4249
   2. שינוי מנגנון הצמדת הקצבאות לפורשים החל מינואר 18 https://pensuni.com/?p=4118

   • יכול להיות שלא הבנתי נכון, אבל השינויים האלה לכל היותר יקטינו את הסבירות לגרעון אקטוארי, אבל לא ניתן להבטיח שהם יעלימו אותו לחלוטין.
    אשמח אם תדייק אותי, אם טעיתי.

    • אכן לא ניתן להתחייב שיעלם לגמרי הגרעון האקטוארי.
     מצד שני, מי אמר שעודף אקטוארי זה דבר חיובי? (זה לא)

 16. היי,

  אחלה פוסט שמסביר יפה השינוי!
  רק כדאי לדייק ולציין שהריבית התחשיבית בקרנות הפנסיה היא 4.26% [ולראייה, אפילו החישוב שכתבת: ״3.36% על 40% מכספי החיסכון המנוהלים בה (יש לה הרי 60% מהכספים בתשואה קבוע של 4.86%)״ מניב בדיוק 4.26%, ולא 4%].
  בנוסף, כדאי להבהיר את ההבדל בין ריבית נטו (כמו בדוגמא של 2.5% בביטוחי המנהלים הישנים) לבין ריבית ברוטו (כמו בדוגמא של 4.26% בקרן הפנסיה) ולא לערבב ביניהם, דבר שעלול ליצור בלבול אצל הקורא.

 17. אילה,

  מה את אומרת על הכתבה הזאת שפורסמה בגלובס?

 18. מאמר מקצועי ומעניין!
  תודה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: