דף הבית / קרן פנסיה / איך לקרוא את הדוח השנתי מקרן הפנסיה

איך לקרוא את הדוח השנתי מקרן הפנסיה

הדוח השנתי מקרן הפנסיה וקופת הגמל הוא הדרך הקלה ביותר שלך להכיר את הכיסויים הקיימים ולגלות מה עבר על הכסף בשנה האחרונה.

בימים הקרובים ישלח אליך הדוח השנתי מקרן הפנסיה. בדומה לשנים קודמות, הדוח החדש כפי שהוגדר על ידי משרד האוצר לא יעלה על עמוד אחד ולמעטפה לא יצורף עוד חומר פרסומי (או מידע כללי) מלבד הדוח. הדוח השנתי יכלול גם את אישורי המס החדשים בהם יהיה ניתן לראות הבחנה בין כספי קצבה מוכרת לכספי קצבה מזכה.

בדומה לשנים האחרונות הדוח השנתי נשלח כקישור באמצעות SMS או דואר אלקטרוני ישירות למידע האישי. חוסכים המבקשים לקבל את הדוח בדואר צריכים לפנות לחברה שמנהלת את קרן הפנסיה.

מבנה הדוח השנתי החדש

הדוח השנתי החדש קצר ופשוט יותר מהדוח הקודם, חוסכים המתגעגעים לדוח המלא, יכולים למצוא אותו במידע האישי באתר האינטרנט של חברת הביטוח או בית ההשקעות המנהל את כספיכם.

טבלה א'-ריכוז התשלומים הצפויים מקרן הפנסיה

לטעמי זאת הטבלה החשובה ביותר בדוח, הטבלה מרכזת את הנתונים האישים בתכנית הפנסיה ואת התשלומים אותם אתה או יקריך יקבלו. האוצר עשה מאמץ אדיר לפישוט הנתונים שהופיעו עד כה בטבלה.

דוח שנתי

השורה הראשונה בטבלה היא קצבה חודשית אותה צפויים לקבל בגיל פרישה בהתאם למסלול הביטוחי שנבחר. הסכום שמופיע בטבלה מחושב בהתאם ליתרה הקיימת בקרן הפנסיה נכון ל ב31/12/2018 ולא כולל הפקדות עתידיות עד לגיל פרישה. התשואה שנלקחת בחשבון, בקרן פנסיה מקיפה, היא תשואה של 3.74%.
רוצים לדעת כיצד לחשב את הפנסיה הצפויה בעזרת הדוח השנתי? כנסו לכאן

שימו לב גיל הפרישה נקבע בהתאם למסלול הביטוחי, אך באפשרותכם לצאת לפנסיה החל מגיל 60.

השורות הבאות מתייחסות לקצבת השארים. קצבה חודשית לשארים (אלמנה, ילדים והורה נתמך) בהתאם למסלול הנבחר ובהתאם לתקנון הקרן. שימו לב לגובה הסכום אותו יקבלו השארים. האם הסכום המלא זהה לשכר שלכם. אחרת יתכן ועליכם לבחור במסלול ביטוחי אחר.
במידה וסך קצבאות השארים נמוכות מ- 100% מהשכר (ואתם מעוניינים בקצבה גבוהה יותר) עליכם לפנות לסוכן הביטוח או לקרן הפנסיה שלכם לשינוי מסלול הביטוח בקרן.

בתחתית הטבלה מופיעה התחייסות לקצבת הנכות, והשחרור מפרמיה. קצבה חודשית במקרה של נכות מלאה בהתאם למסלול הביטוחי שנבחר ובהתאם לתקנון הקרן. שימו לב לכך שגובה הקצבה המופיעה בדוח היא בגובה של 75% מהשכר שלכם, אחרת עליכם לבחור מסלול ביטוח אחר.

גובה השחרור אותו תקבל במקרה של נכות מלאה. שחרור מתשלום הוא ההפקדה החודשית שתבצע במקומך קרן הפנסיה במקרה של נכות והוא מחליף את ההפקדות העובד, המעסיק והפקדות הפיצויים לקרן הפנסיה.

שימו לב לבלון שקיים בדוח מצד שמאל ובידקו האם הכיסוי הביטוחי מתאים לצרכים שלכם. במידת הצורך צריך לעדכן את מסלול הביטוח בקרן במקרה אחר לרכוש כיסוי ביטוחי מעבר לכיסוי הקיים בקרן.

שינוי מהדוח המלא: בדוח השנתי המפורט הוצגו מלבד סכומי הקצבאות גם אחוז הקצבה מהשכר המבוטח בקרן. בנוסף לא מופיע שם המסלול הביטוחי בו בחר החוסך. נתונים אלו מופיעים בדוחות המלאים אותם תוכלו למצוא במידע האישי שלכם.

טבלאות ב'-ד' : תנועות במהלך השנה, דמי ניהול ומסלולי השקעה

דוח שנתי-תשואה

חלקו השני של הדוח מציג בטבלה ב' סיכום כללי של הנעשה בחשבון במהלך השנה, יתרת הפתיחה, ההפקדות השונות הרווחים אותם השיגה הקרן, סך דמי הניהול אותם שילמת ועדכון בגין מנגנון איזון אקטוארי. השנה בניגוד לשנים קודמות צפויות קרנות הפנסיה להציג עודף אקטוארי.

>>>מנגנון איזון אקטוארי – תמונת מצב 2019

רווחים/הפסדים בניכוי הוצאות ניהול השקעות, בשורה זו אפשר לראות את השווי הכספי של התשואות אותן השיגה קרן הפנסיה. לשורה נוספה הערה חדשה "בניכוי הוצאות ניהול השקעות" את הנתון הזה אפשר לראות בטבלה ג'. 

הוצאות ניהול השקעות מתייחסות לתשלום לגופים חיצונים אותם העבירה קרן הפנסיה עבור ניהול ההשקעות לדוגמא עבור ניהול השקעות בחו"ל. בניגוד לדמי הניהול לא ניתן לנהל משא ומתן על הוצאות אלו. הוצאות ניהול ההשקעות שונות ממסלול השקעה אחד לשני. בדרך כלל במסלולים קצרים המשקיעים באגרות חוב, הוצאות ניהול ההשקעות יהיו נמוכות יותר.

טבלה ג', אחוז דמי הניהול

טבלה ג' היא אחת הטבלאות החשובות בדוח והיא מראה לכם באחוזים את דמי הניהול אותם אתם משלמים בקרן הפנסיה. לנוחותכם בצד שמאל שלה יופיע בלון אדום המציג את התשואה הממוצעת בקרן הפנסיה. במידה ודמי הניהול שלך עולים על הממוצע יש לפנות לקרן הפנסיה שלך.

בנוסף באפשרותכם לבחון את דמי הניהול אותם אתם משלמים בקרן הפנסיה ביחס לדמי הניהול אותן מציעות קרנות בררת המחדל. מצטרפים לקרנות בררת המחדל ישלמו את דמי הניהול המופיעים בטבלה.

שם הקרןדמי ניהול מהפקדהדמי ניהול מצבירה
ממוצע 2.32%0.23%
הלמן אלדובי1.49%0.05%
אלטושלר שחם1.49%0.10%
פסגות1.68%0.0905%
מיטב דש2.49%0.05%

(גילוי נאות, אני עובד בהלמן אלדובי המנהלת את אחת מקרנות בררת המחדל)

טבלה ד', מסלולי השקעה ותשואות

בניגוד לתשואה האישית אותה ניתן לראות בטבלה ב', טבלה ד' מציגה את תשואת מסלול ההשקעה שלך. תשואת המסלול מתייחסת לשווי של כספים שהיו במסלול ההשקעה מינואר ועד לדצמבר. בעוד שאת ההפקדות שלך עשית בצורה שוטפת לאורך כל השנה.

בשנת 2018 היו ירידות חדות במרבית מסלולי ההשקעה, זאת הזדמנות לבחון האם אתם נמצאים במסלול השקעה המתאים לטווח שנותר לכם עד לפרישה.

שימו לב לשני בלונים חדשים שנוספו בדוח, הבלון בצד שמאל מתייחס לדמי הניהול הממוצעים שנגבו מעמיתי הקרן. הבלון מופיע לצד דמי הניהול אותם אתה שילמת במהלך השנה. את דמי הניהול הממוצעים היה ניתן לראות עד כה בגב הדוח השנתי בסמוך להוצאות ניהול ההשקעות.

הבלון השני נמצא בצד ימין מורה לך שנית לבחון את דמי הניהול אותם אתה משלם לקרן.

טבלה ה: פירוט הפקדות לקרן הפנסיה

דוח שנתי

פירוט הפקדות שנעשו לקרן בשנת הדוח או פירוט של הפקדות שבוצעו עבור שנים קודמות. גם כאן הוסיף משרד האוצר בלון המסביר כיצד יש לבדוק את הנתונים בדוח השנתי אל מול תלושי השכר. בנוסף, במידה והעברתם כספים מקרן אחת לשניה במהלך השנה תמצאו עדכון על כך בשורה נפרדת.

מה חשוב לבדוק?

קודם כל עליכם לבדוק כי כל חודשי העבודה מופיעים בדוח. במידה ואחד החודשים חסר יש לפנות לקרן הפנסיה לבדיקה. במידה וחודש לא דווח אל קרן הפנסיה יש לפנות אל המעסיק.

לאחר מכן, יש לבדוק כי הסכום שמופיע בטור של תגמולי עובד תואם את הסכום שירד לכם מהשכר, במידה ויש טעות עליכם לפנות שוב אל קרן הפנסיה שתבדוק זאת. במידה והתקלה אינה אצלה עליכם לגשת אל המעסיק.

אישורי המס החדשים

לדוח השנתי מקרן הפנסיה נוספו  אישורי המס  חדשים המפרטים גם את הפקדות המעסיק והעמית בחלוקה להפקדות עבור קצבה מזכה ועבור הפקדות לקצבה מוכרת. החל משנת 2017 קיימת גם הבחנה לגבי כספי פיצויים העולים על התקרה ונחשבים לכספי קצבה מוכרת.
באישור להצהרת הון תופיע שורה חדשה עבור כספים שהועברו לחשבון חדש.

אישורי מס

אמנם אנו עוסקים כאן בדוח השנתי, אך חשוב לזכור כי משנת 2015 לא נשלחים עוד דוחות רבעונים בדואר. הדוחות ישלחו רק במייל לחוסכים שאישרו זאת במפורש. חוסכים אחרים יוכלו לצפות בדוחות הרבעונים במידע האישי באתר האינטרנט של החברות השונות.

איך לקרוא את הדוח השנתי מקרן הפנסיה by
Product
דוח שנתי מקרן הפנסיה
Reviewed by

on 29 במרץ 2019
Rating
Summary
החודש ישלחו לראשונה הדוחות השנתיים החדשים מקרנות הפנסיה. הדוח החדש לא יעלה על עמוד אחד ובאוצר עשו ניסיון מיוחד לפישוט של הנתונים. דגשים מיוחדים בדוח החדש והבדלים מול הדוח השנתי הקודם.

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

24 comments

 1. היי,
  התשואה שהונחה 3.74% – הההנחה לתשואה ריאלית?
  גם בביטוח מנהלים הדוח השתנה?

  • בכל המוצרים הפנסיונים הדוח השתנה, גם בקרנות ההשתלמות ובקרנות הותיקות.
   התשואה של 3.74 מתייחסת לקרן פנסיה חדשה והיא מתבססת על הנחה של 4.26% בניכוי דמי ניהול בסך 0.5%.

 2. בת 66.5 אני עומדת לפרוש לגמלאות ביולי השנה 2016. אני עובדת באותו מקום 23 שנה. האם עלי לקבל טופס 161 גם ממעסיקים קודמים מהעבר ?

  • עדנה שלום,

   היית צריכה לקבל טופס 161 של מעסיקים קודמים בכל סיום עבודה. במידה ואת מעוניינת לקבל את הכספים כחלק מקצבת הזקנה שלך אינך צריכה לעשות דבר. במידה ותרצי למשוך כספי פיצויים, עליך לפנות למס הכנסה.

 3. שלום,
  במידה וביצעתי ניוד כספים מקרן פנסיה לא פעילה מס' 1 לקרן אחרת פעילה – מס' 2, האם יש לדרוש טופס 161 (לאחר הניוד) מהעבודה (הקודמת) שהפרישה כספים לקרן מס' 1?

  תודה.

  • לא, אין צורך. בכל מקרה לצורך משיכת הכספים יהיה עליך לפנות לפקיד השומה לצורך קבלת אישור מס חדש ועדכני.

   • שלום נדב,
    אני סיימתי לעבוד במקום 1 בסוף ינואר 2016 והמעסיק עוד לא העביר לי טופס 161 -כי עוד לא השלים את התשלום, יש להם חובות גדולים על הפנסיה) שאלתי: אם אני רוצה רצף פנסיה המעסיק הנוכחי שלי חייב להפקיד באותה קופה שהייתה לי או שאני נפגעת בכל מקרה מזה שהמעסיק הקודם עוד לא העביר את הבעלות של הפוליסה על שמי? עוד לא עברו 5 חודשים מאז ההפקדה האחרונה.
    תודה

    • צהריים טובים מלכה,

     האם את רוצה לשמור על הזכויות של בקרן באמצעות הסדר ריסק? או שאת מדברת על רצף קצבה עבור הפיצויים?
     בשני המקרים את לא תלויה במעסיק.

 4. שלום נדב,

  כמה מהשכר ברוטו חייב המעסיק לבטח?
  איפה אפשר למצוא את גובה הביטוח בתלוש המשכורת או איך אפשר לברר את זה במידה ולא מופיע בתלוש?

  תודה.

  • בוקר טוב כפיר,

   זה תלוי בצו ההרחבה שחל עליך. במידה ולא חל עליך צו הרחבה יש להפקיד עד השכר הממוצע במשק, 9673 שקלים בשנת 2017.
   במידה והשכר שלך גבוה יותר אין חובה לבטח.
   אפשר לראות את זה בתלוש ואם לא בתלוש בדוח שאתה מקבל מקרן הפנסיה שלך.

 5. שלום,
  אשמח לדעת מה זה סעיף 8 לצו הרחבה לפנסיה.
  ואם התפטרתי, אני זכאית לכספי פיצויים שהמעסיק הפקיד לי?

  • ערב טוב דנה,

   סעיף 8 לצו ההרחבה לפנסיית חובה מתייחס למעמד הפיצויים ואפשרות להחזרת הכספים למעסיק:

   ההפקדות ותשלומי המעביד בעבור רכיב פיצויי הפיטורים בהתאם לאמור בסעיף 7 לעיל, לא ניתנות להחזרה למעביד, למעט במקרה שבו העובד משך כספים מקופת הגמל לפני שקמה לו או לשאיריו זכאות לקבלת כספים מקופת הגמל לפי תקנונה בשל אירוע מזכה בלבד. "אירוע מזכה" – מוות, נכות או פרישה בגיל 60 ויותר, ולמעט אם נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין מכוח סעיפים 16 ו-17 לחוק פיצויי פיטורים.

   העובדה שלא ניתן להחזיר את הכספים למעסיק לא אומרת שאת זכאית לקבל אותם. כספי הפיצויים ישארו ברשותך עד היציאה לפנסיה. במידה ותשברי את התכנית לפני גיל פרישה יהיה רשאי המעסיק למשוך חזרה את כספי הפיצויים.

 6. שלום נדב.
  לאחר ניוד קרן פנסיה לקופת ברירת מחדל, התקשרו אליי מהקופה המעבירה כדי לשכנע לא לנייד.
  הטיעון המרכזי שלהם הוא שמכיוון שקרנות ברירת המחדל מקבלות את כל המעוניינים ללא חיתום רפואי, יהיו שם הרבה חוסכים עם בעיות רפואיות, והקופה תצטרך לשלם להם יותר, וזאת עי מגנון החישוב האקטוארי. האם יש ממש בדברים אלו?
  (מובן שהם חזרו בהם מדמי הניהול הגבוהים שרצו לגבות)

  • יש מחקר של דר עידו קאליר מקרית אונו שבדק מה יקרה לגרעון האקטוארי בקרן שמרבית המצטרפים אלה יהיו עובדים חלשים ואכן אחת המסקנות של המחקר שאותם עובדים מועדים יותר לתביעות אבדן כושר עבודה ולאורך זמן (תוך 5 שנים) ישפיעו על קרן הפנסיה.

 7. היי נדב,
  בבדיקה קפדנית של הפקדות לקרן פנסיה לעובד שכיר (תלושים מול דוח רבעוני של הקרן) התברר שכל ההפקדות נרשמו במדויק אך משום מה בתלושים "השכר לקצבה" רשום 9,000 שח ובדוח של הקרן בעמודה של "משכורת" רשום 18,000 שח. וככה מספר חודשים.
  האם זה חשוב? האם זה יכול לפגוע בעתיד בפטור ממס על הקצבה של העובד?
  ההפקדות עצמן (הנכונות כאמור) בוצעו מ-9,000 שזה השכר הנכון.

  תודה רבה!

  • זה חשוב מאוד, השכר המבוטח בקרן הפנסיה קובע את עלות הכיסוי הביטוחי. כלומר קרן הפנסיה חייבה אותו בהתאם לשכר של 18,000 שקלים.
   המעסיק צריך להעביר רשימת שכר שבה מופיעים חודשי היחוס בצורה נכונה, הקרן צריכה לקלוט את הכספים בהתאם לחודשי העבודה או בהתאם לחודשי הייחוס שקבע המעסיק.
   חשוב לודא כי הקרן מתקנת את חישוב הריסק לאחר תיקון ההפקדה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: