דף הבית / חדשות / החיים עצמם

החיים עצמם

חשבתי להשוות לקראת הבחירות את התכניות של המפלגות הגדולות לפנסיה שלנו, אבל לצערי לרוב המפלגות אין כאלה.

מפלגת המחנה הציוני

המחנה הציוני פשוט רוצה לבטל את הקשישים העניים וקובע יעד של אפס קשישים עניים. איך הם יעשו את זה? על ידי קביעת סל קיום בכבוד לקשישים, והקצאת מיליארד שקלים כדי להעלות את כל הקשישים בישראל מעל קו העוני. בנוסף המחנה הציוני מדברים על הגדלת השלמת ההכנסה של גמלת הזקנה עד מעל לקו העוני, לקשישים מגיל 70. מאיפה יגיע הכסף? כנראה מהמיסים שלי ושלך.

מפלגת הליכוד

החיים עצמם

 מפלגת יש עתיד

מסלול פנסיה ממלכתי
יצירת מסלול פנסיה ממלכתי בכל אחת מקרנות הפנסיה, שיהיה ברירת המחדל ויתנהל בדמי ניהול מינימליים. מסלול זה יעמוד בעיקר לטובת העובדים החלשים במשק, אשר כיום מופנים לאפיקי חיסכון עתירי דמי ניהול שאינם מתאימים להם. מהלך זה יביא להורדת מחיר דמי הניהול של 750 אלף חוסכים לפנסיה, המשלמים היום את דמי הניהול המקסימליים ובעקבותיו להגדיל את קצבאות הפנסיה שלהם בין 10-15% אחוזים.

הגברת התחרות באמצעות בחירה חופשית של סוכני הביטוח
החוסכים השכירים לפנסיה חופשיים לבחור את המוצרים הפנסיוניים שלהם, אך הם עדיין חייבים להפעיל את החיסכון דרך סוכן הביטוח ("סוכן ההסדר") שבוחר המעביד שלהם. כך שלמעשה, החוסך הינו לקוח שבוי של סוכן ההסדר, אשר לעיתים מנצל זאת על מנת לבצע הטיות או לגבות דמי ניהול עודפים.
הצעת חוק ממשלתית לתיקון חוק הפיקוח על מוצרים פנסיוניים, שהוביל סגן שר האוצר לשעבר, מיקי לוי, ועברה בקריאה ראשונה בכנסת, מאפשרת לחוסכים בחירה חופשית של סוכן ההסדר. על ידי עידוד התחרות בתחום הפנסיוני, יכולים החוסכים להשוות עלויות ולבחור במסלול הפנסיוני שמיטיב עימם ולהוזיל את דמי הניהול לפוליסה שהם משלמים.

 

יאיר לפיד
ניהול אישי של החיסכון הפנסיוני
על ידי מתן אפשרות לחוסכים לנהל באופן עצמאי את החיסכון הפנסיוני, יכול חוסך להוזיל האופן משמעותי את דמי הניהול של הפנסיה שלו לעומת המסלולים המנוהלים.
ניהול אישי מונע ניגודי אינטרסים ועסקאות בעלי עניין שעלולים להתרחש כאשר המוסדיים ובעלי השליטה משקיעים את כספי החוסכים על פי שיקול דעתם הבלעדי. תקנות שתיקן האוצר לטובת העניין המאפשרות חיסכון בניהול אישי לכל כספי קופות הגמל, הועברו למשרד המשפטים לחתימה אך נבלמו.

עידוד מעבידים להעניק לעובדיהם ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי
החיסכון הפנסיוני הוא הצבירה הפיננסית המשמעותית ביותר לאדם הממוצע. מרבית העובדים אינם משתמשים בייעוץ פנסיוני בשל העלות החד-פעמית הגבוהה יחסית. נפעל להכיר בהוצאה של המעביד לייעוץ פנסיוני אובייקטיבי של העובדים שלהם כהוצאה מוכרת למס, על מנת לעודד זאת.

מפלגת כולנו

במפלגת כולנו של משה כחלון הכינו שיעורי בית ועברו על כל הרפורמות של הממונה בשנים האחרונות. והנה עיקרי התכנית הפנסיונית שלהם. הוזלת עלויות הניהול בחיסכון הפנסיוני, הגברת שקיפות ומניעת ניגוד עניינים

הוזלת עמלות הניהול
נפעל להקטנת דמי הניהול הגבוהים יותר שמשלמים החוסכים המוחלשים יותר, זאת על ידי חיוב הגופים המוסדיים להקים מסלולי השקעה פסיביים (עוקבי-מדדים של מניות ואג”ח) במגוון מסלולים בדמי ניהול נמוכים, שיהוו ברירת מחדל לחוסכים מוחלשים. בנוסף, נעודד הקמת קואופרטיבים וקרנות פנסיה חברתיות שיפעלו בתחום, בבעלות העמיתים ולטובתם בלבד, בעמלות ניהול נמוכות, תוך הקפדה ופיקוח על מקצועיות הניהול.

משה כחלון ונתניהו

הפסקת ניגוד העניינים של סוכנים פנסיונים בהיותם גם משווקים וגם יועצים
נפעל להפסקת ניגוד האינטרסים בין הסוכנים לבין הלקוחות, ואת המצב בו הסוכן מרוויח יותר ככל שהלקוח מקבל תנאים פחות טובים – יש לנתק את הקשר בין עמלות הסוכנים לדמי הניהול.

חופש בחירת סוכן פנסיוני לשכירים במקומות העבודה
נחוקק חוק שינתק את הקשר הכפוי של העובד עם “מנהל ההסדרים” שנבחר על ידי המעביד ויתרום להגברת התחרות בשוק.
סטטוס: ממתין להרמת כפפה

התאמת גיל החוסך לרמת הסיכון של חסכונותיו, כדי למנוע סיכון החיסכון לקראת פרישה
נפעל לכך שכל גופי הפנסיה הצוברת (למעט קרנות הפנסיה הותיקות ופוליסות מבטיחות תשואה) יחילו מודל (כדוגמת המודל הצ’יליאני), להתאמת רמת הסיכון לגיל החוסך כברירת מחדל על ניהול כל כספי הפנסיה. המטרה היא להקטין את הסיכון לכספי הפנסיה של החוסכים המבוגרים מחד, ולהגדיל את התשואה של הצעירים מאידך. בנוסף נשנה את חלוקת פריסת האג”ח המיועדות כך ששיעור גבוה יותר יוקצה ככל שגיל החוסך מבוגר יותר.
סטטוס: מיושם החל משנת 2016(לקריאה)

שקיפות ופישוט דוחות לחוסכים
נפשט את הדוחות הנשלחים לחוסכים כדי לאפשר לחוסכים שקיפות ובסיס השוואה טוב יותר במטרה להגביר את התחרות בתחום.
סטטוס: מיושם כבר מחודש מרץ הקרוב (לקריאה)

הגדלת קצבת הבטחת הכנסה לגמלאים ללא הסדר פנסיוני
בישראל חיים כיום כ-420,000 גמלאים שהגיעו לגיל הפנסיה ללא הסדר פנסיוני. במסגרת אימוץ דו”ח הועדה למלחמה בעוני (“ועדת אלאלוף”), תוגדל לפנסיונרים קצבת הבטחת ההכנסה לפחות ב- 200 ש”ח לחודש.

השתתפות בחיסכון הפנסיוני לעובדים שאינם מגיעים לסף המס
העובדים בעלי השכר הנמוך, לרבות נשים שזכאיות לנקודות זיכוי, אינם נהנים מהטבת המס הגלומה בהפרשות הפנסיוניות. כך נוצר מצב שבו ככל שהשכר גבוה יותר ונמצא במדרגת מס שולי גבוהה יותר, הזכאות לפטור ממס גבוהה יותר. בנוסף, נמצאים עובדים אלו ביחס תחלופה נמוך יותר בין הקצבה לשכר האחרון, כתוצאה משיעורי הפקדה נמוכים יותר ומרציפות תעסוקתית קצרה יותר. לכן, ניישם מנגנון דומה למס הכנסה שלילי, שבו יזכו החוסכים שאינם מגיעים לסף המס, או נמצאים במדרגות נמוכות מאוד לתמיכה ישירה שתופקד ישירות לחשבון הפנסיה שלהם.

פיקוח על השקעות כספים פנסיוניים
נקבע פרמטרים לבחינת השקעת כספים פנסיוניים באגרות חוב מגובות משכנתאות, על מנת להקטין את חשיפת הסיכון לכספים הפנסיוניים של חוסכים.

פתרון לפנסיות עולים שנחסכו בחו”ל ואינן משולמות
בישראל חיים כיום עשרות אלפי עולים, אשר חסכו כספים פנסיוניים במדינות המוצא, בעיקר ממדינות ברית המועצות לשעבר. אלה אינם מקבלים את קצבת הפנסיה האמורה להיות משולמת ממעסיקיהם בחו”ל. נפעל לקיום משא ומתן עם מדינות אלה ולחתימת הסכמים לקידום הנושא.

עוד הציע כחלון להעזר בכספי קרן ההשתלמות לצורך תשלום כספי המשכנתא, הפתרון הזה כבר קיים היום בדמות השתלמות אקסטרה של מנורה מבטחים.

מפלגת מרץ

גם במרץ הכינו שיעורי בית ועקבו אחר הלך הרוח בחיסכון הפנסיוני בשנים האחרונות.

מרצ תפעל לקידום הנושאים הבאים:

  • העלאת קצבאות הזקנה האוניברסאליות והצמדתן לשכר המינימום, תוך הטלת מיסוי מלא על הקצבה. כלומר במרץ מעודדים הגדלת קצבאות זקנה מצד אחד ומצד שני מעודדים מיסוי על מי שחסך כל השנים?
  • בהעדר רפורמה במנגנון המיסוי – יובטח כי השלמת הכנסתם של קשיש או קשישה, שאין להם הכנסה אחרת, תביא להכנסה בגובה שכר המינימום ליחיד.
  • הבטחת פנסיה לכל עובד ועובדת. קיים כבר שנת 2008
  • הרחבת רכיבי השכר הרלבנטיים לצורך חישוב הפנסיה, על מנת למנוע ירידה דרסטית ברמת החיים עם הפרישה לגמלאות.
  • חקיקת חוק פנסיה ממלכתי.
  • הצמדת הגמלאות הפנסיוניות לשכר הממוצע במשק למניעת שחיקתן לאורך זמן.
  • הטמעת חשיבה מגדרית בחוקי פנסיה על-ידי חקיקה שתכלול הורדת דמי ניהול, ביטחון לחיסכון, החזרת הכסף לקופות ציבוריות. כמו כן, הנגשת תכנים פנסיוניים לאוכלוסיות רחבות.
  • ביטול דמי הניהול בקרנות הפנסיה הוותיקות, המהווים מס נוסף ולא מוצדק על הגמלאים.
  • יש למצוא פתרון מידי לבעיות של עולים גמלאים שהגיעו ארצה מבוגרים ועד שהגיעו לגיל הפרישה לגמלאות לא הספיקו לצבור ותק מינימאלי של שנות עבודה שיאפשרו קצבת גמלאות נאותה.

מפלגת הבית היהודי

המצע של מפלגת הבית היהודי לא כולל התייחסות לנושא הפנסיה.

החיים עצמם by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים