דף הבית / תכנון פרישה / 5 טעויות שזוגות נשואים עושים בחיסכון הפנסיוני

5 טעויות שזוגות נשואים עושים בחיסכון הפנסיוני

זוגות נשואים צריכים לנהל את החיסכון הפנסיוני שלהם בצורה שונה מיחידים. עליהם לקחת בחשבון את שיקולי המס, מסלולי הפרישה ומצבם הבריאותי של שני בני הזוג.

כל המשפחות המאושרות דומות זו לזו. כל משפחה אומללה היא אומללה בדרכה שלה ועדיין משק בית משותף הוא צורת המגורים הנפוצה ביותר בעולם המערבי.

זוגות נשואים צריכים לנהל את החיסכון הפנסיוני שלהם בצורה שונה מיחידים. על ידי תכנון פנסיוני (ותכנון פרישה) הלוקח בחשבון את שני בני הזוג, משק הבית יוכל להגיע לגיל פרישה עם סכום גבוה יותר ולאחר גיל הפרישה לקבל קצבה גבוהה יותר לפרק זמן ארוך יותר.

5 טעויות שזוגות נשואים עושים בחיסכון הפנסיוני

הנה חמישה תחומים בהם בני הזוג צריכים לעשות חשיבה משותפת לגבי החיסכון הפנסיוני שלהם.

אל תסכלו על החיסכון כ – הפנסיה שלי / הפנסיה שלך

זוגות רבים מסתכלים על הדוח השנתי מקרן הפנסיה במונחים של "הפנסיה שלי" ו"הפנסיה שלך". כתוצאה מכך בן זוג אחד יכל להשקיע את כספי הפנסיה שלו בצורה שמרנית בעוד שבן הזוג השני ינקוט בגישה אגרסיבית יותר.
בעיה נוספת היא שאחד מבני הזוג עשוי להפקיד סכומים גבוהים לחיסכון הפנסיוני בעוד שבן הזוג השני יבצע הפקדות נמוכות.

אמנם ישנם מצבים בהם צריך להפריד את החיסכון הפנסיוני, לדוגמא פרק ב' של שני בני הזוג שבו כל אחד מבני הזוג צריך להסתכל על החצי שלו, אבל בדרך כלל כאשר מבצעים תכנון פנסיוני ותכנון פרישה יש להסתכל בראיה הכוללת את שני בני הזוג ואת משק הבית בכללותו.

מה יש לעשות?

את הגדלת ההפקדה לפנסיה יש לבצע בהתאם לקצבה הצפויה בגיל פרישה. את ההפקדות יש להגדיל בתכנית הפנסיה שתקנה לנו יותר הטבות מס במועד הפרישה. בצורה דומה, גם במידה ובונים על היוון קצבה בעתיד (קבלת סכומים חד פעמיים), יש להגדיל את ההפקדה בתכנית שתאפשר לנו לקבל את הסכומים בפטור ממס.

את ניהול ההשקעות בחיסכון הפנסיוני יש לבצע בהתאם למועד הפרישה המתוכנן של כל אחד מבני הזוג ואת ניהול ההשקעות במוצרי חיסכון אחרים (נניח קרן השתלמות) יש לנהל בהתאם למטרות אותם הגדרנו ולא בהתאם לתפיסת הסיכון של בן הזוג.

קריאה נוספת

ביטוח חיים : הגנו על הנכס החשוב ביותר שלכם

אתם עשויים לחשוב שהנכס החשוב ביותר שלכם הוא הבית או אפילו החיסכון לפנסיה. אבל למעשה הנכס החשוב ביותר הוא אתה או את. ההון האנושי שלכם והתרומה הנוכחית והעתידית שלכם למשק הבית.

אולי הלכת לאוניברסיטה ורכשת מקצוע כדי לפתח קריירה. יכל להיות שצברת ניסיון כדי להעשיר את הידע, וכמובן את ההכנסה.

יכולות אלו מגדילות את ההון האנושי שלך – את היכולת שלך להרוויח יותר היום וכמובן בעתיד. עכשיו שיש לך משפחה, בן זוג וילדים, אתה צריך לגדר את ההון האנושי שלך, אתה צריך להגן עליו במקרה שכל זה ילך לאיבוד ואתה תמות באופן בלתי צפוי.

אף אחד לא אוהב לדבר על מוות. אבל יש צורך להעביר את החשיבות של ביטוח חיים. ביטוח חיים מגן על ההון האנושי שלך, על ההכנסה שאתה מקבל בגלל היכולות שלך, ואת התמיכה שאתה מספק למשפחה שלך.

ללא ביטוח חיים, כאשר תמות, תמות גם את התמיכה הכספית שאתה מספק למשפחה שלך.

במילים אחרות, ביטוח החיים הוא לא בשבילך, הוא עבור אלה שאתה משאיר מאחור.

שאתה רוכש ביטוח חיים, המשמעות של זה היא שהמשפחה שלך תוכל להמשיך לשלם חשבונות, שכר לימוד, לקנות מצרכים. זה גם מאפשר להם מספיק זמן להתאבל מבלי לדאוג לגבי התחייבויות כספיות עתידיות.

אז כמה ביטוח חיים יש לך?

בחיסכון הפנסיוני יש שני ביטוחי חיים מקובלים, הראשון הוא קצבת השארים שהיא חלק מקרן הפנסיה וביטוח חיים כסכום חד פעמי. קודם כל עליך לבדוק כי תכנית הפנסיה שלך כוללת כיסוי לשארים ובהיקף נדרש בנוסף עליך לבדוק האם נדרש לקנות השלמה של ביטוח חיים נוסף כסכום חד פעמי לצד קרן הפנסיה.

לקריאה נוספת:

לא מתחשבים בגיל, בתוחלת החיים הצפויה או במצב הבריאותי

הסיכויים שאחד מבני הזוג יחיה קצת יותר מהשני גבוהים מאוד. למרות שזה קשה לדבר על תוחלת חיים או על מקרה מוות של אחד מבני הזוג חייבים לקחת את האפשרות הזאת בחשבון.

אפקט האלמנות מתייחס למוות מוקדם של האלמנ/ה לאחר המוות של בן הזוג. כאשר המחקרים מדברים על שלושת החודשים לאחר המוות כקריטים במיוחד.

גברים? אתם נמצאים בקבוצת סיכון

גברים מושפעים יותר חברתית מאשר נשים ממקרה המוות של בן הזוג. נשים נוטות לשמור על יחסים חברתיים וחברות מחוץ לנישואין, כך כשהאשה מתה קודם, הגברים נוטים לאבד את הקשרים החברתיים האלה ואת קבוצות התמיכה, והם נוטים לבודד את עצמם.

נשים שומרות על קשרי ידידות ומערכות יחסים, והן נשענות עליהן לעזרה לאחר שבן הזוג מת.

במחקר שנעשה בארצות הברית בשנת 2009 נבדקו הפערים בתוחלת החיים בין גברים ונשים לאחר מוות של אחד מבני הזוג, החוקרים בחנו את הפערים בין יהודים לבין קתולים.

במקרה מוות של הגבר, האלמנה הקתולית תחייה עוד 11.5 שנים בעוד האלמנה היהודייה תחייה 9.5 שנים. אפשר לראות כי גם עבור הגברים הקתולים וגבם עבור הגברים היהודים במקרה של מוות של האישה, הגבר יחיה פחות שנים. האלמן היהודי יחיה 5 שנים ללא אשתו בעוד שהאלמן הקתולי יחיה 8 שנים.

מוות של הגברמוות של האישה
קתולים11.5 שנים8 שנים
יהודים9.5 שנים5 שנים

ככל וקיים פער גדול בגילאים בין שני בני הזוג חייבים לקחת זאת בחשבון במהלך תכנון הפרישה.

כיצד הפער בגילאים עשוי להשפיע על השיקולים שלנו בפרישה?

גיל הפרישה לנשים הוא 62 בעוד שגיל הפרישה לגברים עומד על 67. פער זה לכשעצמו יוצר תקופה של 5 שנים בה האישה יכולה להתחיל למשוך כספים מתכנית הפנסיה שלה. ככל שפער הגילאים בין האישה לגבר גבוה יותר, כך יהיו יותר שנים בהם האישה תקבל קצבת זקנה והגבר ימשיך לעבוד.

יש לבחון את ההכנסה הצפויה של משק הבית בתקופה זו, יתכן והאישה תאלץ לדחות את הפרישה שלה במספר שנים.

מסלול הפרישה בביטוח המנהלים ופער הגילאים

בביטוחי מנהלים שנפתחו עד לשנת 2013 קיים מקדם פרישה מובטח. מקדם זה מותנה במסלול פרישה הכולל תקופת הבטחה, בדרך כלל בת 240 חודשים. לאחר תום תקופת ההבטחה בן הזוג אינו זכאי עוד לקבלת קצבה.

לדוגמה

ניקח שני בני זוג, הוא בן 67 והיא בת 60. הגבר מתחיל לקבל קצבה בגיל 67 והולך לעולמו לאחר 180 קצבאות, בגיל 82. אשתו כעת בת 75, היא תמשיך לקבל קצבה לעוד 5 שנים. עד לתום 240 חודשי ההבטחה הקיימים במסלול.

כאשר יסתיימו 240 חודשי ההבטחה, כאשר האישה תגיע לגיל 80. היא לא תהייה זכאית עוד לקבלת קצבה מהתכנית והיא תצטרך להסתמך רק על הקצבה שלה.

לפני היציאה לפנסיה יש לקחת בחשבון את מקורות ההכנסה של שני בני הזוג בפרישה ואת האפשרות שאחד מבני הזוג ילך לעולמו מוקדם מהצפוי. יש לחשב את ההכנסה הצפויה בכל גיל ולקחת בחשבון את ההכנסה הצפויה במקרה המוות.

יש לקחת בחשבון את מצבו הבריאותי של בן הזוג בפרישה

יש לקחת בחשבון את מצבם הבריאותי של בני הזוג בהמשכת ביטוחי בריאות, בבחירת ביטוח הנסיעות לחו"ל בשעה שמגשימים את הפרישה וכמובן באופן שבו מעריכים את תוחלת החיים הצפויה ואת משך הזמן שנותר למימוש הכספים.

איך לממש את הכספים? סכום חד פעמי או קצבה חודשית

קשה לסרב לסכום חד פעמי של כסף בפרישה. פנסיונרים רבים פודים את החיסכון הפנסיוני שלהם כסכום חד פעמי במחשבה שעדיף להם לקבל סכום חד פעמי לחשבון הבנק במקום קצבה חודשית. למרות שבמקרים רבים, קבלת קצבה חודשית, גם של סכום קטן, עדיפה בהרבה.

מתי נעדיף קבלת סכום חד פעמי?

כאשר מצבו הבריאותי של אחד מבני הזוג לא תקין (בלשון המעטה) וקבלת הקצבה תהייה לזמן קצר בלבד בעוד שמשיכה של סכום חד פעמי עשויה להותיר אותנו עם סכום חד פעמי ופטור ממס.

כדי למשוך את הכספים בפטור ממס בשל מצב בריאותי לא תקין יש לעמוד בכללים הבאים

 • על שיעור הנכות להיות 75% או יותר
 • הנכות היא לכל החיים
 • הנכות היא תוצאה של מחלה או פגיעה שאירעה לאחר היותו של המושך עמית בקופה. כלומר במידה והייתה קיימת נכות לפני ההצטרפות לקרן הפנסיה לא ניתן למשוך את הכספים בפטור ממס לפי סעיף זה.
 • הנכות נקבעה לעמית או לקרובו. הגדרת הקרוב היא הגדרה רחבה וכוללת: את החוסך, בן-זוגו, הורה, הורי הורה, צאצא וצאצאי בן-הזוג ובן-זוגו של כל אחד מהם.
 • הנכות נקבעה לפי אחד הסעיפים ב -9(5)(א) בפקודת מס הכנסה (לקריאה)
טופס 159 נכות

כדי לקבל את הפטור ממס לא מספיק לגשת לנציגי קרן הפנסיה. יש לפנות לפקיד השומה למילוי טופס 159

סכום חד פעמי יקטין את המס בפרישה

אפשרות נוספת בה כדאי לקבל סכום חד פעמי ולא קצבה חודשית היא במקרה שרוצים להקטין את תשלום המס בפרישה.

קצבת הזקנה חייבת במס, במידה והקצבה החודשית שלכם עולה על כ- 10,000 ש"ח כדאי לבחון אפשרויות להקטנת הקצבה. אחת האפשרויות להקטנת הקצבה היא משיכת כספים הוניים מהחיסכון הפנסיוני.

מהיכן ניתן למשוך כספים הונים בפטור ממס?

 • הפקדות שבוצעו לקרן הפנסיה עד לשנת 2000
 • הפקדות לקופת גמל עד לשנת 2008
 • הפקדות לביטוחי מנהלים הוניים עד לשנת 2008

את הכספים אפשר לקבל כסכום חד פעמי או לייצר ממנו קצבה מוכרת, קצבת זקנה הפטורה ממס. בצורה זו ניקח כספי קצבה מזכה החיבים במס ונהפוך אותם לכספי פנסיה הפטורים ממס.

לקריאה נוספת:

התעלמות מהבדלים בידע או בניסיון פיננסי בין בני הזוג

אצלי בבית יש חלוקה, אשתי מטפלת בכל נושאי הבריאות והתנהלות מול קופת החולים ואני מטפל בנושא הביטוחים והפיננסים. אני מניח שזה מקובל גם במשקי בית אחרים שיש בן זוג אחד שמקבל את החלטות המרכזיות בניהול החסכונות הפיננסים והפנסיונים בבית. יכל להיות שבן הזוג השני לא מסוגל (או לא רוצה) לקבל את ההחלטות או שהוא חסר את הידע הפיננסי.

מה יעשה בן הזוג השני במקרה מוות מוקדם של בן הזוג שטיפל בחסכונות הפיננסים? האם יהיה לו את הידע לטפל בסכום החד פעמי שהתקבל מהחיסכון? האם יש לו את הידע לאתר את החסכונות הפנסיונים המשפחתיים?

קשישים בישראל הם מטרה נוחה לאנשי מכירות פיננסים ואחרים המנצלים את חוסר ההבנה למכירת מוצרים פנסיונים מורכבים או אפשרויות השקעה מעבר לים.

מה יש לעשות?

 • ערכו רישום של הנכסים הפיננסים והפנסיונים שברשותכם
 • במידה ולא עשיתם רישום כזה ניתן לאתר נכסים של קרובים שהלכו לעולמם באמצעות אתר הר הכסף
 • בנו את התכנית הפנסיונית בהתאם ליכולות של בן הזוג (הגדירו קבלת קצבה או אנונה חודשית)
 • תנהלו שיחה עם בן הזוג ותראו איזה צעדים הוא רוצה לנקוט כדי שתהיו בטוחים שהוא נמצא בידיים טובות שאירוע כזה יקרה.

בשורה התחתונה

תכנון פנסיוני ברמת משק הבית צריך להתייחס לכלל החסכונות הפנסיונים של בני זוג ולבחון אותם כחיסכון פנסיוני אחד. תכנון פנסיוני צריך לכלול הגדרת מטרות משותפות לגיל הפרישה ואופן מימוש הכספים בפרישה תוך בחינת מסלול הפרישה המומלץ ומצבם הבריאותי של שני בני הזוג.

5 טעויות שזוגות נשואים עושים בחיסכון הפנסיוני by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

4 comments

 1. שאלה
  האם ידנה אפשרות שהמעסיק שלי יפריש כספים לקופה על שם בן הזוג?
  מצבינו כיום הוא שלי חיסכון פנסיוני יחסית גדול עקב היותי שכירה שנים ארוכות ואילו בעלי עצמאי ולא הפקיד לפנסיה שנים רבות ורק בשנים האחרונות התחלנו להפקיד על שמו.
  בפרישה לי יהיה סכום גדול שימוסה מן הסתם ואילו הפנסיה שלו תהיה קטנה והוא לא ינצל את כל הטבת המס הקיימת בפרישה.
  לכןהשאלה שבה פתחתי. הייתי רוצה שלפחות חלק מהסכום שהמעסיק מפריש עבורי ייכנס לקופה על שם בעלי.
  תודה
  דנה

  • הי דנה,

   שאלה טובה, לא ניתן להפקיד את ההפקדות כשכירה לחשבון עבור בן הזוג. שימי לב שבחשבון שלך את לא מגדילה את הפקדות לפנסיה ולא מתפתה להגדיל את ההפקדות ל- 7%.
   במידה ויש לך חלקי שכר לא מבוטחים את יכולה לבצע הפקדות לחיסכון הפנסיוני של בן הזוג, בצורה הזאת גם תקבלו הטבות מס וגם תגדילי לו את החיסכון הפנסיוני שלו.

 2. תודה.
  את זה אנחנו אכן עושים. מפקידים על שמו על חלק השכר שלי שאינו מבוטח.
  חשבתי שאפשר יותר מזה.
  אני מפקידה חלק לקרן פנסיה וחלק לקופת גמל. חשבתי אולי אפשר להכניס לקופת גמל על שם בעלי. אבל כנראה שלא..
  תודה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: