דף הבית / אקדמיה / בין הון להיוון. על משיכת כספים מקופת הגמל לאחר 2008

בין הון להיוון. על משיכת כספים מקופת הגמל לאחר 2008

גולשים שמחפשים מידע על משיכה של כספים מקופת הגמל יכולים למצוא אותו בקישור הבא

בעקבות תיקון 3, בשנת 2008, נוצרו שתי ישויות חדשות, קופת גמל לא משלמת לקצבה שהיא קופת הגמל הישנה וקופה משלמת לקצבה לדוגמא קרן פנסיה. כספים שנחסכו בקופות הגמל עד לשנת 2008 נחשבים כספים שניתנים למשיכה הונית, במקרים רבים בפטור מקנס משיכה ובפטור ממס רווחי הון.

לעומתם, כספים שנחסכו בקופות הגמל לאחר שנת 2008 הם כספים שמיועדים לקצבה ולא ניתן למשוך אותם ישירות מקופת הגמל.

מתי ניתן למשוך כספים מקופת גמל או קופה שאינה משלמת לקצבה?

 • סכום כל הכספים בכל הקופות לקצבה שברשותו אינו עולה על סכום  הצבירה המזערי שנקבע, 93,748 שקלים.
 • הגעת לגיל פרישת חובה, 67 שנים לגבר ולאישה.
 • אינך מקבל כל קצבה מקופת גמל אחרת (למעט קצבה מקופת גמל שהיא קרן ותיקה או קצבה בהסדר פנסיה תקציבית).
 • תקנה חדשה של משרד האוצר מאפשרת משיכה של כספי תגמולים ללא מס ולפני גיל פרישה במידה והסכום בחשבון נמוך מ- 8,000 שקלים.

חסכתי יותר מ- 93 אלף שקלים, האם ניתן לקבל את הכספים בסכום חד פעמי?

במידה וחסכת בקופת הגמל סכומים העולים על סכום הצבירה המזערי יש להעביר את הכספים לקופה משלמת לקצבה, קרן פנסיה, לקבלת קצבה חודשית. אך במידה והקצבה החודשית שלך תעלה על סכום הקצבה המזערי (בשנת 2019– 4,512 שקלים) ניתן יהיה להוון את הפרש הקצבאות ולקבל אותו כסכום חד פעמי.

לדוגמא :

דני הגיע לגיל 67. הוא חסך כספים בקופת גמל ובקרן פנסיה, סך הכספים אותם חסך עומדים כיום על כמיליון שקלים.

מוצר

סכום חיסכון

קרן פנסיה חדשה

800,000 שקלים

קופת גמל (קופה לא משלמת)

200,000 שקלים

דני צריך להעביר את הכספים אותם חסך לקרן הפנסיה לקבלת קצבה חודשית. המקדם שנקבע לדני בקרן הפנסיה הוא כ- 185 וקצבת הזקנה החודשית שלו היא 5,405 שקלים, אותם יקבל מידי חודש מקרן הפנסיה.

מכיוון וסכום הקצבה של דני 5,405 גבוה יותר מסכום הקצבה המזערי 4,512, יוכל דני לבקש ולקבל את ההפרש כסכום חד פעמי או היוון קצבאות.

קצבה חודשית

5,405 שקלים

סכום קצבה מזערית

4,512 שקלים

הפרש הניתן להיוון

כ- 900 שקלים

היוון הקצבאות יבוצע על פי הכללים הקבועים באותה קופה, במקרה הזה, על פי תקנון קרן הפנסיה מבטחים החדשה (תקנה 47א) סכום ההיוון לפי תקנה זו יהא שווה להפרש המותר, כשהוא מוכפל במקדם ההמרה לפי הנספח המתאים מבין נספחים א' עד ד'.

סכום ההיוון אותו ניתן לקבל הוא 900 שקלים * כפול המקדם, בדוגמא זו 185 = כ- 165 אלף שקלים.

האם סכום ההיוון פטור ממס?

היון קצבה פטורה פטור ממס והיוון קצבה חייבת חייב במס, זה הכלל המנחה בחישוב הפטור ממס בהיוון כספי קצבה מזכה.

כל יחיד בישראל מסתובב עם תקרת פטור אותה הוא יכל לנצל, בשנת 2019 עמדה תקרת הפטור על כ- 748 אלף שקלים והיא עתידה לעלות ככל שחולפות השנים. במידה ולאורך השנים משכת כספי פיצויים, תקרת הפטור שלך קטנה ותוכל לנצל פטור קטן יותר על קצבת הזקנה או על היוון הקצבאות. בנוסף, קצבת זקנה היא קצבה החייבת במס ובהתאם למדרגות המס החלות עליך ונקודות הזיכוי להן אתה זכאי יחושב המס החל עליך.

לסיכום : ההבדל בין חיסכון הוני להיוון קצבה

קופת גמל

קופה לא משלמת

במועד ההפקדה

חיסכון הוני

חיסכון לקצבה

במועד המשיכה

סכום הוני

קצבה חודשית או יתרה מהוונת

מיסוי

סכום פטור ממס

בהתאם למדרגות המס ותקרת הפטור

תמונה צולמה על ידי Tony Hall

בין הון להיוון. על משיכת כספים מקופת הגמל לאחר 2008 by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

39 comments

 1. טור מצוין, אם כי יש טעות קטנה:
  בעקבות תיקון 190 המקדם להיוון לא נקבע על ידי כל קופה בנפרד אלא קבוע בחוק – מכפיל ההמרה להון ועומד על 180.

  • תודה יוסי,
   למיטב ידיעתי מקדם 180 נועד לצורך חישוב תקרת הסכום הפטור (לצורך חישובי מס) את המקדם ליתרת ההיוון לפי החוזר קובעת הקופה.

  • יוסי, ראה סעיף 5.2.1 בחוזר שפרסמה רשות המיסים לאחרונה

   היוון ‏קצבה – משיכה כדין של כספים מקופת גמל לקצבה בהתאם להוראות
   סעיף 23 לחוק הפקוח על קופות גמל, בהתקיים כל התנאים הבאים:
    הכספים נמצאים בקופה משלמת לקצבה )ובלבד שלא מדובר בקרן
   ותיקה, שהיוון בה איננו אפשרי(1
    ההיוון הוא בהתאם לשיטת ההיוון של הקופה1
    סכום הקצבה שיוותר ליחיד, לאחר ההיוון, לא יפחת מ"סכום קצבה
   מזערי" )4,326 ₪ ב-1)2112 לצורך בדיקת "סכום קצבה מזערי" יובאו
   בחשבון כל קצבאותיו של היחיד, למעט קצבאות אשר למעשה הוגדרו
   בסעיפים 6(9 – )6(9ז( לפקודה )קצבת שארים, קצבת זקנה מביטוח
   לאומי, וכו'(1 יובהר כי, במידה וקצבתו של היחיד קטנה מסכום הקצבה
   המזערי, הוא יכול להוון עד %22 מקצבתו שהייתה אמורה להשתלם לו
   בתקופה שלא תעלה על חמש שנים, לפי כללי ההיוון של הקופה
   המשלמת1

 2. שלום נדב, שאלה בעקבות המאמר המעניין.
  ציינת שאפשרות המשיכה ההונית של צבירה זעומה אפשרית רק מקופה שאיננה משלמת לקצבה.

  האם משמעות הדבר היא שאדם, אשר נמצא על סך פרישה וצבר סכום נמוך מ 93 אלף שקלים, יקבל קצבה זעומה של 300-400 ש"ח מקרן הפנסיה/ביטוח מנהלים קצבתי אם בחר לחסוך במוצרים הללו,אך אם יבחר לנייד את הכספים לקופה שאיננה משלמת לקצבה יוכל לקבלם כסכום חד פעמי פטור ממס וממס רווח הון ?

 3. ושאלה נוספת לגבי גיל פרישה חובה. אשה שגילה 62 היום צריכה להמתין 5 שנים למרות שגיל הפרישה לנשים הוא 62?

  תודה !

  • ערב טוב,
   ניתן כמובן למשוך את סכום הצבירה המזערי גם מקרן פנסיה או ביטוח מנהלים, כמובן בתנאי ועומדים בכל הכללים. לעניין משיכת הכספים, הגיל צריך להיות לפחות 67 גם לגבר וגם לאישה.

 4. נדב, שאלה בעניין ההיוון. האם נכון לומר שלאדם בעל פוליסה עם מקדם מלפני יוני 2001, החוסך במקביל בקרן פנסיה, ומעוניין להוון סכום מכסימלי כדאי למשוך את הקצבה המינימלית מביטוח המנהלים (גם במחיר משיכת כספים שיכל לקחת הוניים כ"קצבה" – אם אין לו מספיק חסכון אחרי 2008) ולהוון את כספי החסכון מקרו הפנסיה. כלומר לקחת את הקצבה המינימלית מהקופה המשלמת עם המקדם הטוב יותר ?

  תודה מראש!

 5. הי משה,

  לצרכי מס אין לזה משמעות כי את הסכום מחשבים באמצעות מקדם קבוע מראש העומד על 180.
  לצרכי קבלת קצבה גבוהה יותר כדאי בהחלט לקחת קצבה מתכנית הביטוח.

 6. שלום נדב
  לאמי פנסיה מעל הפנסיה המינימאלית ההכרחית.
  יש לה קופת גמל קצבתית בקופת גמל שנפתחה אחרי 2008
  ותק בקופה מעל 5 שנים
  היא מעוניינת למשוך את הכסף מקופת הגמל
  כיצד אני צריך לחשב את הסכום שהיא תקבל?
  תודה
  קותי

  • אתה צריך לחשב את סכום המס שהיא תשלם, זה תלוי גם בסכום הקצבה שהיא מקבלת היום.

   תנסה להעזר בקישור הזה:

   https://pensuni.com/?p=1258

   • שלום נדב
    תודה על הקישור
    אני חושש שיש כאן נקודה שאיני מבין
    הכספים שהופקדו לגמל הופקדו כעצמאי כבר לאחר היציאה לפנסיה
    בקופת הגמל הסבירו לנו שכספים אלו ניתנים למשיכה לאחר 5 שנים ואם יש פנסיה מינימלית 4300 ש"ח בערך והם כפופים להיוון
    או קבלת קצבה בהתאם למקדם שיהיה בזמן מימוש הקצבה
    לא נאמר לנו שום דבר על מיסוי
    האם אתה יכול להבהיר את הנקודה
    תודה
    קותי

 7. רוב תודות על תשובתך המהירה
  קותי

 8. שלום יש לי כספים לקצבה (לא גדולים בערך 15000 ש"ח) בקופת גמל שאיננה משלמת קצבה. הבנתי שכדי למשוך את הכסף כרכיב הוני ובבת אחת עלי לקבל אישור על היוון הקצבה במס הכנסה. האם יש טפסים באינטרנט לשם כך ? האם ניתן לעשות זאת דרך האינטרנט או צריך להגיע למס הכנסה שבמקומנו זה ממש סיוט ?

 9. שלום נדב,

  האם יש יתרון מס משמעותי בהיוון הפנסיה?

  דוגמא: אדם שיוצא לפנסיה וצבר 1600000 ש"ח , נניח עם מקדם 190 . יקבל קיצבה חודשית של 8421 ש"ח.

  במידה ויהוון את המקסימום שניתן ללא מס, כלומר 739,000 נותרו 861,000 שיתנו קיצבה חודשית של 4531 ש"ח.

  כלומר באופציה הראשונה ישלם מס הכנסה של כ-500 ש"ח כל חודש על הקיצבה החודשית (8421 ש"ח).

  באופציה השנייה יקבל 739,000 פטור ממס וקיצבה חודשית של 4531 ש"ח שלא מגיעה לסף המס.

  תודה מראש.

  • יש היגיון במה שאתה כותב, למרות שמבחינת הרשויות היית אמור להיות אדיש. כלומר היית צריך לשלם מס או על סכום ההיוון או על סכום הקצבה.

   • אל תשכחו את מס רווחי ההון. אדם שמשך את ה-739,000 ישלם בעתיד על כל רווח בהם שיממש. אם ישאיר אותם בקופה לעומת זאת, רווחים על כספים אלו יהיו פטורים ממס למיטב הבנתי.

 10. שלום נדב.
  אבא שלי היה עצמאי ב 10 שנים האחרונות, יש לו כסף ב 2 קופות גמל שונות,אחת לפני 2008 שהוא יכול למשוך כסכום חד פעמי,והשנייה אחרי 2008 שאמרו לו שלא יכול למשוך ללא תשלום מס של 35 אחוז.. היום הוא בן 70 ושמבקש למשוך את הכסף כקצבה חודשית אומרים לו שלא ניתן בגלל שזה לא קרן פנסיה והם לא מוכנים להעביר לו לאחת כזאת.. מדובר בהראל.. מה העצות שלך למקרה זה ?
  תודה

  • בוקר טוב אילן,

   אפשרות אחת היא להעביר את הכסף למוצר גיל 3 ללצורך קבלת הקצבה, אני מניח שיש בהראל מוצר כזה אחרת יש מוצרים בחברות אחרות. אפשרות נוספת היא להמתין לאפשרות של קופת גמל לשלם קצבאות, אפשרות כזאת אושרה לאחרונה ויתכן שתהפוך לריאלית בחודשית הקרובים. למידע נוסף, https://pensuni.com/?p=2833

 11. שלום נדב,
  אם במוצר הראשון (נניח – קרן פנסיה) יש כבר סכום צבור שמספיק לקצבה המינימלית ע"פ חוק, עדיין צריך להעביר את כספים מקופת הגמל לקופה משלמת לקצבה ורק אז להוון? או שאפשר להוון/למשוך ישירות מקופת הגמל? (בלי להיפגע מבחינת מיסוי כמובן)

 12. שלום נדב,
  האם אפשרות ההיוון עם פטור ממס רווח הון, כפי שהצגת בטור, קיימת גם במקרה של קופת הגמל להשקעה?

  • ערב טוב מוטי,

   כיום שתי אפשרויות המשיכה מקופת הגמל להשקעה הם משיכה חד פעמית החייבת במס של 25% או קבלת קצבה מוכרת. בעבר דובר שיהיה ניתן לבצע היוון קצבה מוכרת, היוון החייב במס של 15% על הרווח הנומינאלי, אך ככל הנראה תחסם אפשרות זאת.

 13. שלום נדב
  האם אפשר לקדם רעיון של משיכה בהוראת קבע תוך תשלום מס על הרווח שגלום במשיכה החודשית
  זה לא פחות טוב מקנית תוכנית לקצבה שזה ממש יקר.

  מה הם כללי ההורשה של קופת גמל להשקעה? האם זה פטור ממס?
  תודה ושבת שלום
  קותי

  • שלום קותי,

   ממוצר קצבתי כמו קופת גמל מסורתית (או קרן פנסיה) לא ניתן לבצע משיכה לשיעורין. אפשר לבחון במקרה של זכאות לקצבה מזערית כי את היתרה במקום להוון תקבל כמשיכה לשיעורין.

   לגבי ההורשה של קופת גמל להשקעה, אני אבדוק את הנושא האם זה מתנהג כמו כל קופת גמל או שחלים כללים נוספים.

 14. שלום נדב,
  קודם כל האתר מאוד יעיל ומכיל הרבה תכנים חשובים בשפה קלה יותר להבנה . תודה!
  שאלה: סבא שלי פרש לפני כ4 שנים וחתם על טופס קיבוע זכויות- 161ד' ללא יעוץ. הוא בחר בהחלת כל הפטור על הקיצבה בקיזוז פיצויים פטורים שמשך. הוא מקבל קיצבה חודשית של כ 10,000 שח. האם תהיה לו עדיין זכאות להיוון פטור על ההפרש? (יש לו קופה של כ 200,000 שח שרוצה להוון)

  תודה

 15. שלום ,

  מה קורה במצב של אדם בן כ 72 היום (2018), בשנת 2012 היה מעל גיל פרישה ולכן לא זכאי לכל ההון הפטור של ה 740 אש"ח.
  יש לו כספים קצבתיים בקופה לקצבה והוא רוצה להוון אותם.
  האם זכאי לפטור כלשהוא בהוון?
  אם כן , לפי איזה תחשיב?

 16. היי נדב,
  אני מבין שרק אם יש קצבה שסכומה מעל 4,418 ניתן להוון את היתרה הצבורה לכל החיים. אך האם זה נכון שאם יש פחות מ-4418 אבל עדיין מעל 5% מהשמ"ב – ניתן להוון חלקי? (25% ל-5 שנים?)

 17. הי נדב,
  אדם מעל גיל 67 שמעוניין למשוך את התגמולים הקצבתיים – ואין לו קצבה מינימאלית (4500 ש"ח) – האם יכול ומשלם 35% משיכה שלא כדין?
  או שלא מאפשרים בכלל להוציא את הכסף חד"פ אם אין קצבה מינימאלית?
  תודה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: