דף הבית / אקדמיה / שאלות ותשובות בנושא איזון אקטוארי

שאלות ותשובות בנושא איזון אקטוארי

מה זה בכלל מנגנון איזון אקטוארי?

מנגנון האיזון הוא המנגנון שמחזיר את העודפים או הגירעונות שנצברו בקרן הפנסיה בחזרה למבוטחים. המנגנון נועד להבטיח כי עודפים או גירעונות שנוצרו בקרן, עקב סטייה ממספר מקרי הביטוח שנצפו, לא ייצברו לאורך זמן.

על מי משפיע האיזון האקטוארי?

האיזון האקטוארי משפיע על כל החוסכים בקרן הפנסיה, עמיתים פעילים ומוקפאים. פנסיונרים ומקבלי קצבאות.

איזון אקטוארי

תמונה צולמה על ידי Hans Splinter

כיצד מחושב האיזון האקטוארי?

העודף או הגרעון האקטוארי הדמוגרפי מחושבים על בסיס הפער בין ההון הצבור בקרן לבין ההתחייבויות האקטואריות שנצברו למבוטחים הפעילים, למבוטחים הלא פעילים, לפנסיונרים זכאים, לפנסיונרים חדשים והתביעות התלויות.

(מחשבים את סך הנכסים מפחיתים את ההתחייבויות כלפי העמיתים והפנסיונרים בקרן) ומחלקים בסך הון העמיתים והפנסיונרים בקרן

כדי להבין את הנוסחה, בואו נצלול לתוך הדוח האקטוארי :

סעיף הסבר
מקרי נכות ההפרש בין פרמיות הריסק שגבתה הקרן בגין הצפי ליציאה לנכות
מקרי מוות של נכים ההפרש הנובע בין שיעורי הפטירה של הצפויים של הנכים מול שיעורי הפטירה בפועל
חזרה מנכות ההפרש הנובע בין שיעורי החזרה מנכות הצפויים מול שיעורי החזרה מנכות בפועל
פטירת עמיתים פעילים ההפרש בין פרמיות הריסק שגבתה הקרן בגין הצפי לפטירות של פעילים
זקנה ושארי זקנה שינויים בתוחלת החיים של מקבלי הקצבאות
השפעת הפורשים החדשים הפער בין היתרות הצבורות של הפורשים לזקנה לבין הערך המהוון של תשלומי הפנסיה המחושב בהתאם לתשואה הצפויה של הקרן.
IBNR ההפרש בעתודה בגין תביעות שאירעו אך לא דווחו או עדיין לא אושרו
ביטוח משנה הסכומים ששולמו למבטח המשנה בניכוי הסכומים לקבל ממבטח המשנה.
גורמים אחרים תיקונים טכניים כאלה ואחרים

מה יכול להשפיע על העודף האקטוארי בין קרנות הפנסיה?

 • קצב התביעות, הנתון אינו בשליטת הקרן.
 • מדיניות החיתום, האם קיים בקרן הפנסיה חיתום רפואי למצטרפים חדשים.
 • היחס בין העמיתים הפעילים לעמיתים המוקפאים. עמיתים פעילים משלמים את עלויות הכיסוי הביטוחי אך מצד שני הם אלה שעשויים להגיש תביעה לאובדן כושר עבודה או מקרי מוות.
 • האם מדובר בקרן שגובה יותר ריסקים או קרן שבה הכיסוי הביטוחי נמוך יותר והריסקים שנגבים נמוכים.
 • האם קיים ביטוח משנה בקרן ובאיזה היקף.
 • גיל ממוצע של עמיתי הקרן.
 • הוותק הממוצע של החוסכים בקרן. בקרן הפנסיה קיימת תקופת אכשרה של 60 חודשים. ככל והוותק של החוסכים גבוה יותר כך יגדלו הסיכויים שתביעות הנכות והשארים יאושרו.

עברתי לקרן פנסיה אחרת, כיצד משפיע עלי האיזון האקטוארי?

האיזון האקטוארי מחושב פעם ברבעון, לאחר חישובו הוא מוכל על כלל החוסכים בקרן. במידה והצטרפת לקרן לפני שבוצע האיזון האקטוארי אתה תשלם אותו כמו יתר החוסכים בקרן.

היכן ניתן לראות את המאזן האקטוארי של קרנות הפנסיה?

את המאזן אפשר למצוא בדוחות הכספיים שמתפרסמים בכל רבעון.

מה הקשר בין הריבית התחשיבית לבין האיזון האקטוארי?

הריבית התחשיבית משפיעה על המאזן האקטוארי בשני אופנים, אחד בחישוב עלויות הריסקים ובצד השני בחישוב ההתחייבויות כלפי הפורשים החדשים. מקדם הפרישה כולל התחייבות כלפי הפנסיונרים לעמידה בתשואה של 3.74%. בשינוי הסטטוס של העמית מחוסך לפורש נוצרת עבורו התחייבות עתידית. גובה ההתחייבות הוא בפער בין ווקטור הריביות לבין הריבית במקדם.

כיצד משפיעה סביבת הריבית הנמוכה על הפנסיה של הפנסיונרים?

התשואה הממוצעת בתיק הפנסיונרים של מנורה מבטחים הייתה בשנים האחרונות 7.69%, תשואה זו אינה רלוונטית לצורך חישוב ההתחייבויות כלפי הפורשים החדשים. התשואה משפיעה על מקבלי הקצבאות.

אם כך, מדוע בתקופה האחרונה קיים איזון אקטוארי שלילי במרבית קרנות הפנסיה?

ביולי 2013 הוזלו עלויות הכיסוי הביטוחי למקרה נכות כתוצאה מכך קטנו העודפים בקרנות הפנסיה וההתחייבות כלפי מקבלי קצבאות הנכות גדלה. (לקריאה נוספת)

יש לכם שאלות נוספות? ספרו לנו בתגובות

שאלות ותשובות בנושא איזון אקטוארי by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

10 comments

 1. הסבר יפה
  אבל עדיין יש אלמנט של חוסכים פעילים שמסבסדים פורשים
  במידה. ולא יותאמו מקדמי הפרישה לתחילת החיים ו התשואות בפועל
  כיום במודל סולידי של 30% מניות התשואה היא על 3% כלומר פער של 0.74% וזה ללא התחשבות ב פערי תוחלת חיים

  השאלה היא האם לא יותר נכון לקרנות לאמץ דווקא את הגישה של ביטוחי המנהלים החדשים ששם הרגישות היא רק לתחילת החיים ?

  האם נכון לומר שהבעיה מתפתחת לאט ( 10 שנים?) ?
  תודה

  • קרן פנסיה לא יכולה (ללא הנחיה של האוצר) לאמץ את המודל של ביטוחי המנהלים רק לעניין הפרישה. כל המנגנון של קרן הפנסיה מבוסס על הערבות ההדדית.
   בביטוחי המנהלים אמנם אין סבסוד של הפורשים על ידי החוסכים אך במידה וחברת הביטוח תצטרך להגדיל את ההתחייבויות לצורך תשלום הקצבאות יבוא התשלום מכיסה של חברת הביטוח.

 2. בדפי החשבון השנתיים מופיע הסעיף של איזון אקטוארי אבל הוא אינו מחושב בשיעור התשואה השנתי
  המשמעות היא שבעצם התשואה האמיתית קטנה בערך בחצי אחוז .
  כאשר בודקים כדאיות המעבר לקרן אחרת יש להביא בחשבון את הנתון הזה כי קרנות ותיקות יש להן איזון אקטוארי שלילי
  בעוד שהחדשות יש להן איזון אקטוארי שלילי קטן מאוד

  בדפי החשבון הרבעוני לא מופיע כלל הנתון של האיזון האקטוארי וזה מטעה את החוסך לגבי התשואה והשווי האמיתי של קרן הפנסיה

  לכן צריך להציג תשואה נטו לחוסך לאחר ניכוי דמי ניהול איזון אקטוארי
  ויש להציג את הנתון גם בדוח הרבעוני.

  מודה מראש אם תתייחס לנקודות שהעלתי

 3. שלום נדב.
  לנוכח המגמות בשוק ובחברה, האיזון האקטוארי, אם הבנתי נכון, ילך ויפגע בחסכונות הפנסיוניים בשנים הבאות. האם העברה של כספי הפנסיה לקופת גמל, הבטיחה חוזית את נתוני החסכון, עשויה להגן מפני הפגיעה הצפויה מהאיזון האקטוארי? ברור שישנם משתנים נוספים בהחלטה כזו: דמי הניהול, הגנה על החסכון וביטוח אבדן כושר עבודה – בהם יש יתרון לקרן הפנסיה. ועדיין, האם התמונה אינה מתאזנת בהנתן הפגיעה הצפויה מהאיזון האקטוארי? תודה

  • אורי שלום,
   כמובן שבעברת הכספים לקופת הגמל אתה נפרד לשלום מהאיזון האקטוארי אך יאלץ אותם להתמודד עם אתגרים אחרים, נניח רכישה של כיסויים ביטוחים וויתור על הבטחת תשואה. יש חוסכים שרואים במעבר כזה סוג של יתרון. ראה דיון כאן https://pensuni.com/?p=1111

 4. שלום נדב,

  אני באחת הקרנות הגדולות והסוכנת ביטוח מנסה לשכנע אותי לעבור לקרן פנסיה של הקרנותנו היותר קטנות, נניח כמו אלטשולר.
  אני רוצה כרגע להתעלם מהתשואה החריגה שהושגה ב 2017 הסוכנת מציינת שני גורמים שנותנים עדיפות לקרן אלטשולר.

  1. עודף אקטוארי – לאלטשולר היה בסוף 2017 יתרה אקטוארית חיובית בשונה ממרבית שאר הקרנות הגדולות
  2. ציינה כי זו גיל המבוטחים בקרן זו צעיר יותר ואחוז בעלי צווארון לבן גבוה יותר לפיכך ייקח יותר זמן עד שהיתרה האקטוארית תהפוך לשלילית שכן פחות אנשים יתבעו (בשונה לטענתה מפציעות צווארון כחול לדוגמא)

  מתגובות קודמות שלך (כמו הפוסט הזה) אני נוטה לחשוב כי אין דרך לכמת את ההבדלים שציינתי בין הקרנות השונות באופן שייטה את הכף לטובת קרן מסוימת (מלבד התשואה לאורך שנים כמובן).

  אשמח לתגובתך,

  תודה

  • הי גיא,

   אתה צודק, קשה להאריך את השיקולים שיסיטו את האיזון האקטוארי לצד זה או אחר. מצד אחד אולי הסטטוס החיתומי של אותם חוסכים טוב יותר מצד שני, ראה את הכתבה הזאת שפורסמה בדה מארקר ומציינת שעלויות הכיסוי הביטוחי בקרנות אלו עשוי להיות גבוה יותר לקריאה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: