דף הבית / קרן פנסיה / האם קרן הפנסיה היא פירמידה?

האם קרן הפנסיה היא פירמידה?

השיטה הקיימת לחישוב קצבת הזקנה לפנסיונר מתבססת על העברת תשלומים מהחוסכים בקרן לפורשים. האם צורת החישוב הופכת את קרן הפנסיה לפירמידה שאין מאחוריה בסיס כלכלי?

The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he did not exist, Usual Suspects

ברני מיידוף היה סיפור הצלחה אמריקאי, הוא הקים בעשר אצבעות חברת מסחר מצליחה, הוא היה תורם למוסדות יהודים רבים בהם אוניברסיטאות ובתי חולים עד שב- 29 ליוני 2009 גזר עליו בית המשפט בארצות הברית 150 שנות מאסר באשמת הונאה.

לצד חברת המסחר ניהל מיידוף קרן גידור שהבטיחה למשקיעים תשואה שנתית של 10%, כל עוד הכספים זרמו לקופה למיידוף לא הייתה בעיה לשלם את הריבית.

בעקבות המשבר הכלכלי של שנת 2008 ביקשו רבים מהמשקיעים למשוך את את כספי הקרן, אך לא היו כספים שיתמכו בהבטחות והתרמית נחשפה.

התרגיל שעשה מיידוף ידוע גם כהונאת פונזי על שמו של צ'ארלס פונזי (אין קשר לפונזי מימים מאושרים) מהגר איטלקי בארצות הברית, התרגיל מתבסס על הבטחה לתשלום ריבית גבוהה, הבטחה שאין מאחוריה דבר.

היקף ההונאה של ברני מיידוף הסתכם בלמעלה מ- 20 מיליארד דולר, בעקבות מעצרו התאבדו בניו ושותפו לעסק.

ברני מיידוף

ברני מיידוף מאת Stacey Youdin

למה יש הסבורים שקרן הפנסיה היא פירמידה?

קרן פנסיה, בניגוד לביטוח מנהלים, מבוססת על קשר בין החוסכים, ערבות הדדית. מתוך התשלומים החודשים שמעבירים החוסכים, עוברים תשלומים עבור כיסויים ביטוחים לקופה צדדית שנועדה להבטיח תשלום קצבאות לחוסכים הזכאים לכך.

אביה ספיבק

הסיכונים במערכת הפנסיה החדשה (מקור)

האקטואריה (הערבות ההדדית), על יתרונותיה וחסרונותיה, נמצאת ביסודן של הזכויות בקרנות החדשות. כל פרט אמור לקבל בדיוק את מה שהוא חסך ולשלם על הביטוח בדיוק כמה שהוא עולה. (מקור)

אך הערבות הדדית אינה קושרת רק בין הכיסויים לאבדן כושר עבודה ומקרה מוות, היא קושרת גם בין העמיתים הלא פעילים לעמיתים הפעילים ובין החוסכים לבין הפנסיונרים בקרן. בשיטה הקיימת היום כל פורש זוכה "למתנה" על חשבון יתר החוסכים בקרן הפנסיה.

לדוגמא (מספרים משוערים) :

 1. פורש יוצא לפנסיה לאחר שצבר חיסכון בגובה של מליון שקלים.
 2. הפנסיונר יקבל קצבה בגובה של 5,000 שקלים.
 3. גובה ההתחייבות לקבלת קצבה של מליון שקלים הוא מליון ומאתיים אלף שקלים.
 4. את הפער בין ההתחייבות לבין החיסכון משלמים יתר החוסכים בקרן.

במועד הפרישה מחושבת ההתחייבות כלפי הפנסיונרים בהתאם לריבית הידועה.

שווי ההתחייבויות מחושב על פי הריביות הנוכחיות משום שאלו מייצגות באופן מיטבי את התשואה הצפויה על נכסים המתאימים לאופי ההתחייבויות לפנסיונרים ואת הרצון לשמור על יציבות תשלומי הפנסיה לאורך זמן.

כתוצאה מהפער בין הריביות, לפיהן מחושב המאזן האקטוארי, ובין הנחת התשואה, לפיה מחושבים המקדמים, היתרה הצבורה של עמית במועד פרישתו שונה מהנכסים שקרן פנסיה נדרשת להעמיד עבורו במאזן האקטוארי. לכן, במועד הפרישה, עמית יוצר גרעון (או עודף) אקטוארי לקרן.

פער כזה, שנוצר בשל עמית פורש, מושת על כלל העמיתים בקרן ויוצר סבסוד ביניהם.

פורש בעל מליון שקלים היוצא לפנסיה זכאי לקבל לפי מקדם של 200 פנסיית זקנה של 5,000 שקלים בחודש. אך מכיוון והריבית לצורך חישוב ההתחייבות נמוכה מהריבית במקדם, נדרשת קרן הפנסיה לרשום לצורך כך התחייבות בסך מליון ומאתיים אלף שקלים.

 מהיכן מביאה קרן הפנסיה עוד 200,000 שקלים עבור הפנסיונר?

את הכספים הנוספים עליהם מתחייבת קרן הפנסיה, משלמים יתר העמיתים בקרן.

שיטת חישוב זו, שנועדה לשמור על יציבות הקצבאות של הפנסיונרים, עומדת בבסיס הדעה הרווחת בקרב ציבור הולך וגדל של חוסכים המאמין שקרן הפנסיה היא הפירמידה. עוד הם (החוסכים) מאמינים כי ביום שבו יגיעו לגיל פרישה לא יישאר כסף כדי לשלם עבורם את הקצבאות.

בקרנות הפנסיה כיום מנוהלים 268 מיליארד שקלים, במידה ויתברר כי מדובר בפרמידה או בהונאת פונזי זאת תהייה ההונאה הגדולה בהיסטוריה, הרבה מעבר להונאה של ברני מיידוף.

האם קרן הפנסיה היא פירמידה

מקור pixabay

האם יישאר לנו כסף שנגיע לפנסיה?

האיזון האקטוארי אינו מסתיים במועד היציאה לפנסיה. גם לאחר שהתחיל החוסך לקבל קצבה חודשית הוא ממשיך לקחת חלק באיזון האקטוארי הקיים בקרן. וכך גם הפנסיונר שקיבל "מתנה" מיתר החוסכים משתתף באיזון אקטוארי שעשוי לנבוע ממקרי נכות  או מוות של החוסכים הפעילים.

מלבד העובדה שהפנסיונר לא מקבל מתנות חינם וממשיך לקחת חלק במאזן האקטוארי השתנתה  בינואר 2018 השיטה לחישוב התחייבות כלפי הפנסיונר. לאחר מספר דיונים באוצר לגבי אופן שינוי שיטת חישוב ההתחייבויות כלפי הפורשים פותח מודל חדש. מודל זה אינו כורך בהתחייבות עבור הפנסיונרים קבלת מתנות מיתר החוסכים בקרן.

בהתאם למודל החדש לא יהיה שינוי באופן חישוב הקצבה החודשית הראשונה של הפורש וקרן הפנסיה לא תרשום התחייבות עתידית בגינה. כדי לעמוד בהתחייבות כלפי הפנסיונר הקרן תצטרך לעמוד ביעד התשואה המגולם המקדם.

הגישה האקטוארית אינה מאפשרת לחלק סיכונים מעבר לסיכונים של הביטוח ההדדי שהוזכרו לעיל. אם תעלה תוחלת החיים, תרד מיד הקצבה; אם תקטן התשואה על ההשקעות, תקטן גם הקצבה החודשית. פרקטיקה זו נמצאת ביסודה של שיטת ההפרשות המוגדרות (DC), והיא עומדת בניגוד לתפיסה של סבסוד צולב ולרעיון של ביטוח סוציאלי שלפיו שכבות מסוימות עוזרות לאחרות. (מקור)

בשורה התחתונה

האם קרן הפנסיה היא פירמידה? לא

האם קרן הפנסיה היא פירמידה? by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

13 comments

 1. האם יש טעם לעבור לקרן בעלת איזון אקטוארי חיובי? למשל אלטשולר שחם

 2. יש לך הפניה לחוזר האוצר ?
  מה קורה לסיכוני מוות ונכות ?
  האם עכשיו יש נפרדה מוחלטת או שרק בנושא התשואות ?

 3. לא הצלחתי להבין מדוע ההתחייבות גדולה מהסכום שנצבר חלקי המקדם. נראה כי "…אך מכיוון והריבית לצורך חישוב ההתחייבות נמוכה מהריבית במקדם…" רומז לפתרון. אבל לא הבנתי

  • אני אנסה להסביר,

   בקרן הפנסיה יש שני תיקים, תיק חוסכים ותיק פנסיונרים.

   ניקח מליון שקלים של חוסך ונחלק אותם למקדם, 200 ונקבל קצבה חודשית של 5000 שקלים. במקדם מאתיים מגולמת תשואה שנתית של 3.74%.

   כעת עלינו ליצור התחייבות לתשלום עבור אותו חוסך, התחייבות שצריכה לעבור מתיק החוסכים לתיק הפנסיונרים. הבעיה שכיום לחישוב התחייבות לא משתמשים בתשואה של 3.74 אלה בתשואה נמוכה בהרבה. נניח 1.25%, כלומר כדי לשלם את אותם 5,000 שקלים בחודש נדרש הרבה יותר ממליון שקלים. וזאת המתנה שמקבל הפורש מיתר החוסכים (ויתר הפנסיונרים).

   דרך הגב, במידה והריבית הייתה גבוהה מ- 3.74% החוסך היה מפסיד כסף מכיוון והיה יכל "לקנות" קצבה יותר גבוהה עם הסכום שברשותו. אבל במציאות של היום לא דנים באפשרות הזאת.

   • שימו לב שמדובר ב"הנחות תשואה" ולא בתשואה בפועל.

    בהחלט יתכן שהתשואה בפועל תהיה גבוה מ 3.74% ואז לא צריך סבסוד ולא צריך מתנה.
    אגב, רוב הסכויים שזה מה שיקרה. לכן כל הדיון הוא בעצם על "ביטוח" ולא על משהו שבטוח יקרה.

   • תודה

 4. האם זה אומר שתפסיק להופיע השורה "איזון אקטוארי"
  בדוח השנתי?
  חדיד

 5. תודה
  אם לא נספסד את הפנסיונרים אז את מי כן נשאר לסבסד?
  חדיד

 6. פוסט חשוב, שתי הערות:

  1. כדאי לציין גם את האג"ח בעלות התשואה המובטחת (שצפויים לגדול ל60% מהתיק למיטב הבנתי). זו מתנה שנותנים הצעירים העובדים שמשלמים מיסים לכל מי שלא משלם אותם.
  2. גם אם הפנסיה היא פירמידה, זה פחות קריטי כל עוד המדינה שולטת בכסף שיוצא ונכנס. אילו מיידוף היה יכול להבטיח שתמיד יכנסו אליו משקיעים חדשים, לשלוט במשיכות של כל המשקיעים היוצאים, ולהתאים את גובה המשיכות למאזן שלו (ובפרט לתשואות שלו) כנראה שהוא היה יכול להמשיך עוד הרבה זמן. כמובן שאם תתרחש ירידה בילודה ויותר ספציפית בתעסוקה, יהיה קשה יותר לבסיס הצעירים לממן את ההתחייבויות במעמד הפרישה (במקרה שלא יבוטלו בינואר) ואת האג"ח המיועדות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: