דף הבית / אקדמיה / עיוותים באופן השימוש בתשואה הדמוגרפית

עיוותים באופן השימוש בתשואה הדמוגרפית

עמיתים בקרן הפנסיה מבוטחים למקרה של אובדן כושר עבודה ולמקרה של מוות חס וחלילה. מידי חודש גובים מהפקדות עמיתי הקרן הפעילים את העלויות עבור הכיסוי הביטוחי. מכיוון והביטוח בקרן הפנסיה נעשה כערבות הדדית בין עמיתי הקרן, בכל חודש נבדק הפער בין סכום דמי הביטוח שנגבו מכלל העמיתים לעומת היוון תשלומי הפנסיה החדשים לנכות ולשארים. פער זה נקרא תשואה דמוגרפית, הפער יכול להיות חיובי או שלילי, והינו מאוזן מידי חודש באמצעות הגדלת או הקטנת הצבירה של עמיתי הקרן.

 מה פירושו של עודף אקטוארי?

גובה עלות הכיסוי הביטוחי, הנגבית בקרן הפנסיה, מתבסס על הנחות אקטואריות לגבי תביעות לנכות ושארים שצפויות להתממש במהלך השנה. במידה ואותן הנחות היו גבוהות מלכתחילה, ונגבו עלויות גבוהות מהנדרש, צפוי להימצא בסוף השנה עודף אקטוארי חיובי בקרן הפנסיה. כלומר, מקורו של העודף האקטוארי הוא בגבייה עודפת של עלויות כיסויים ביטוחים מהעמיתים, או במצב הפוך בו הגבייה חסרה והעודף האקטוארי הינו שלילי.

על הקרן לשאוף להגיע בסיכום השנה לאיזון אקטוארי, כלומר שלא ימצא עודף אקטוארי חיובי או שלילי. איזון אקטוארי מצביע על כך שהנחות הקרן הבסיסיות התבררו כנכונות. כאשר קרן פנסיה מסיימת את השנה עם עודף אקטוארי חיובי או שלילי, יכול הדבר להצביע על הערכה לא נכונה של כמות התביעות שתתבצע במהלך השנה.

כיצד מחשבים תשואה דמוגראפית?
התשואה הדמוגרפית נובעת מחלוקת דמי הביטוח, שנגבו מהעמיתים ולא שולמו במסגרת התביעות בניכוי היוון הפנסיות החדשות לניכוי ולשארים,( עודף אקטוארי), בסך נכסי העמיתים שמנהלת קרן הפנסיה.

 כיצד משפיעה התשואה הדמוגרפית על תשואת הקרן?

בסיכום כל חודש מפרסמת קרן הפנסיה את התשואה הכוללת, אשר מורכבת מהתשואה הדמוגראפית ותשואת ההשקעות. בניגוד לעובדה שתשואת ההשקעות נקבעת על פי המגמה בשווקים, האם הבורסה עלתה או ירדה, ולאורך זמן מתקשים מנהלי ההשקעות להשיג תשואה עודפת על תשואת השוק.  ישנם מנהלי קרנות הסבורים כי ניהול נכון של התשואה הדמוגרפית בקרן הפנסיה יוביל לפרסום תשואות כוללות גבוהות יותר לאורך זמן. נסביר זאת בדוגמא הבאה:

 נניח כי בחודש מסוים שתי קרנות פנסיה נותרו עם עודף אקטוארי של שני מליון ש"ח, כל אחת, אותו הן צריכות לחלק בין עמיתי הקרן.

קרן אחת מנהלת נכסים בשווי מיליארד ש"ח וקרן שנייה מנהלת נכסים בשווי שני מיליארד ש"ח.

חישוב התשואה הדמוגראפית נעשה על ידי חלוקת העודף בסך הנכסים, כך שבדוגמא שלפנינו למרות שהעודף בשתי הקרנות זהה, הפער בסך הנכסים יגרום לתשואה דמוגראפית קטנה יותר בקרן המנהלת היקף נכסים גדול יותר. עמיתי הקרן הקטנה ייהנו מתשואה דמוגראפית של 0.2% לעומת תשואה דמוגראפית של 0.1% לעמיתי הקרן הגדולה יותר.

 צירוף התשואה הדמוגראפית לתשואת ההשקעות תציג נתוני תשואה כוללת גבוהים יותר. על פניו נראה כי קרנות פנסיה המנהלות היקף נכסים קטן יותר ייהנו מתשואות דמוגראפיות גבוהות יותר ומכאן גם כי באפשרותם להציג תשואות כוללות גבוהות יותר. אך השפעת התשואה הדמוגראפית על הקרנות הקטנות הינה חרב פיפיות. נסביר זאת באמצעות דוגמא הפוכה:

באירוע רב נפגעים נדרשו שתי קרנות פנסיה לשלם קצבאות בשווי 20 מיליון שקלים, קרן אחת מנהלת היקף נכסים של מיליארד שקלים והשנייה של 10 מיליארד שקלים.

בקרן הפנסיה שמנהלת מיליארד שקלים, יתקיים גרעון אקטוארי של 2% אותו יממנו עמיתי הקרן הפעילים ומוקפאים ואילו בקרן הגדולה יותר יתקיים גרעון אקטוארי רק של 0.2%.

אמנם אירועים מסוג זה הם נדירים, אך לצערנו הם התרחשו במדינת ישראל לא פעם בשנים האחרונות. קשה לקחת  זאת בחשבון, בהנחות אקטואריות מוקדמות אך השפעתם משמעותית יותר בקרנות המנהלות היקף נכסים קטן יותר לעומת השפעה מינימאלית על קרנות המנהלות היקף נכסים נכבד. ככל וקרן הפנסיה גדולה יותר והרכב העמיתים בקרן דומה לאוכלוסיה הכללית מבחינת מין גיל, ומגוון נרחב של מקומות עבודה כך גם היקף התביעות לאבדן כושר עבודה או תביעות לשארים צפוי להתנהג כמו באוכלוסיה הכללית, מדינת ישראל. בקרנות קטנות, בהם קיימת שונות גדולה בין המבוטחים קשה להניח בתחילת השנה את היקף התביעות ולכן העודף (או הגרעון) האקטוארי, קשה לחיזוי.

חשוב לציין כי קרנות פנסיה המנהלות היקף נכסים קטן נדרשות על ידי האוצר לרכוש ביטוח משנה בכדי להימנע מפגיעה בזכויות העמיתים במקרה של קטסטרופה.

הדוגמאות ממחישות את עוצמתה של התשואה הדמוגראפית ואת חשיבות ההנחות האקטואריות בקרן הפנסיה. אין לקחת את התשואה הדמוגרפית כמדד להגדלת התשואה בקרן הפנסיה ויש לשאוף להשגת עודף אקטוארי השואף לאפס בסוף שנה בכדי להימנע מסטיות בהנחות היסוד.

מכיוון שתשואה דמוגרפית תלויה בקריטריונים רבים כגון: גודל הקרן, סך הנכסים המנוהלים בה ועוד, קשה להתבסס עליה כמדד להשוואה בין קרנות פנסיה. והיינו ממליצים להשתמש במדדים אחרים, כמו ניהול ואיתנות פיננסית, גודל ויציבות הקרן ושירות וזמינות המידע. במידה ומעוניינים בכל זאת להשתמש בתשואה דמוגרפית כמדד להשוואה בין קרנות, ראוי להשתמש בו רק בין קרנות באותו סדר גודל.

בהכנת הכתבה השתתף גם האקטואר הראשי של מנורה מבטחים פנסיה, ישעיהו אורזיצר

התמונה שייכת ל Andrzej Pobiedziński

About the author

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני במנורה מבטחים פנסיה. משמש כמנהל המוצר במנורה מבטחים פנסיה וגמל והעורך הראשי של אתר פנסיוני.
עיוותים באופן השימוש בתשואה הדמוגרפית by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים