דף הבית / הגנות ביטוחיות שחייבים להכיר / ביטוח תאונות אישיות לתלמידים

ביטוח תאונות אישיות לתלמידים

תלמידי ישראל מבוטחים בביטוח תאונות אישיות, הכוללת פיצוי להם ולהורה מלווה. מה כוללת הפוליסה ובאיזה תנאים יבוצע התשלום.

יותר משני מליון תלמידים חזרו השבוע לספסל הלימודים, תלמידים אלו (וכן תלמידי הגנים) מבוטחים מתוקף חוק ביטוח חובה, בביטוח תאונות אישיות לתלמידים. הביטוח מכסה אותם למקרים של תאונות ופגיעות שהתרחשו בתחומי מדינת ישראל או במסגרת פעילות משרד החינוך בחו"ל, גם אם פעילויות אלו התרחשו מעבר לשעות הפעילות של בית הספר.

ביטוח תאונות אישיות הוא ביטוח המכסה מקרים של תאונות, בניגוד למחלות. תאונה לפי הגדרת הפוליסה היא:

תאונה – אירוע פיזי, חיצוני, גלוי לעין, בלתי צפוי, הגורם להיזק גופני.

תאונות אישיות

מקור 

רקע: משנת 2016, פוליסת תאונת אישיות אחידה בכל מוסדות החינוך

עד לשנת 2016 כל רשות חינוך מקומית הייתה מתקשרת בנפרד עם חברת ביטוח לרכישת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים. בשל הבדלים בין הרשויות המקומיות לא היו דמי הביטוח אחידים, ונוצרו פערים גדולים בעניין זה בין הרשויות ברחבי הארץ. בחלק מהמקרים רשויות מקומיות קטנות, או רשויות מקומיות שכושר המיקוח שלהן מועט בשל מצבן הכלכלי, היו מחויבות בתשלום דמי ביטוח גבוהים יותר, לפעמים אף מעבר לסכום שקבע שר החינוך.

החל משנת 2016 הביטוח נעשה על-ידי כל רשויות החינוך המקומיות באמצעות מבטח אחד – שנבחר במכרז שנקבעו בו מראש דמי ביטוח אחידים לכל התלמידים.

מה כוללת פוליסת התאונות האישיות של תלמידי ישראל?

הפוליסה כוללת פיצוי במקרה של מוות או נכות מתאונה לתלמיד או להורה מלווה במסגרת פעילות של משרד החינוך.

כיסוי לתלמידים במסגרת הפוליסה לתאונות אישיות

 • במקרה של מוות מתאונה- הפוליסה קובעת סכום לפיצוי של 150 אלף ו- 750 שקלים.
 • נכות מלאה וקבועה מתאונה- הפוליסה קובעת סכומי פיצוי לפי אחוזי הנכות שיקבעו. כאשר בנכות הנמוכה מ- 5% נכות לא ינתן פיצוי ואילו בנכות מעל 80% יינתן מענק חומרה נוסף בשיעור 50% מסכום התגמול.
  הסכום לנכות מלאה, 100%, קבועה כולל "מענק חומרה" הוא 603,000 שקלים.
 • נכות חלקית וקבועה מתאונה – סכום הפיצוי הבסיסי ממנו נגזר סכום הפיצוי הוא בהתאם לאחוזי הנכות. הסכום המירבי הוא 402,000 שקלים כך שעל נכות חלקית של 20% ישולם פיצוי חד פעמי של 80,000 שקלים.
 • נכות זמנית מתאונה – במקרה של נכות זמנית כתוצאה מתאונה ישולם סכום יומי השווה ל- 213 שקלים לכל יום וזאת בתנאי שלנפגע תהיה נכות זמנית במשך 90 ימים רצופים לפחות, ובלבד שהתקופה עבורה ישולם כאמור לא תעלה בחשוב מצטבר על ששה חדשים.

בימים שבהם היה התלמיד מאושפז בבית חולים, הוא יהיה זכאי לתוספת בשיעור 50% מהסכום היומי לכל יום אישפוז.
 • הוצאות רפואיות- מלבד תשלום עבור הפגיעה הפוליסה מכסה גם החזר הוצאות רפואיות שאינן מכוסות  על פח חוק בריאות ממלכתי למעט המקרים הבאים : הוצאות רפואיות אשר שולמו או עומדות להיות משולמות על ידי גורם אחר, הוצאות בגין טיפולי שיניים, הוצאות בגין יעוץ רפואי לקביעת אחוזי נכות.
שימו לב, החזר הוצאות רפואיות בגין יעוץ רפואי מוגבלות לסך של 10% מההוצאה הרפואית בפועל לכל מקרה הבטוח או 10% מהתגמול לו זכאי הנפגע, הנמוך מביניהם.

כיסוי להורה מלווה במסגרת הפוליסה לתאונות אישיות

הפוליסה כוללת כאמור גם פיצוי להורה מלווה הנוטל חלק, ללא קבלת שכר, בפעילות רשמית של המוסד החינוכי. הן בפעולות המתקיימת בשטח המוסד החינוכי או מחוץ לתחומי המוסד החינוכי, כמלווה, כמשגיח בטיולים, פעילות ספורטיבית, הצגות, סרטים, ביקור באתרים, מוזיאונים וכד'.

חשוב לשים לב כי הפוליסה לא מכסה מקרים בהם הורים ממלאים את מקומם את עובדי הרשות או מורים השובתים מעבודתם.
 • במקרה של מוות מתאונה- הפוליסה קובעת סכום לפיצוי של 150 אלף ו- 750 שקלים להורה.
 • נכות מלאה וקבועה מתאונה – בגין 100% נכות כ-402,000 שקלים. בגין נכות חלקית ייגזר סכום הפיצוי מסכום זה לפי גובה הנכות.
 • נכות זמנית מתאונה- במקרה של נכות זמנית ישולמו 213 שקלים ליום בתנאי שלנפגע נכות זמנית במשך 45 ימים רצופים לפחות. ובלבד שהתקופה עבורה ישולם כאמור לא תעלה בחשוב מצטבר על שלושה חודשים.

בנוסף כוללת הפוליסה גם הוצאות חילוץ עד לגובה של 235 אלף שקלים אשר שולמו על ידי ההורים וזאת בתנאי שהם לא קיבלו החזר ממקור אחר עבור תשלום זה.

באיזה מקרים לא תשולם הפוליסה?

בשנת 2016 עלה לכותרות המקרה המדהים שבו חברת הביטוח כלל, חברת הביטוח שביטחה את מרבית תלמידי ישראל, סרבה לשלם את סכום הביטוח במספר מקרים, בהם מקרה הרצח של שירה בנקי שנרצחה במצעד הגאווה בירושלים ונרצחי הבר נוער בתל אביב.

תאונות אישיות

לכתבה המלאה באתר דהמארקר

הפוליסה האחידה כוללת מספר מקרים בהם לא ישולם סכום הביטוח:

 • מקרה של תאונת דרכים בארץ אולם חריג זה לא יחול על תאונות דרכים בחו"ל בהם נפגע תלמיד ו/או הורה מבוטח בעת שהייתם בחו"ל מטעם המוסד החינוכי ו/או הרשות המקומית ו/או משרד החינוך.
 • כתוצאה ממלחמה, פלישה, פעולת אויב זר, מעשה איבה וכד'
 • במהלך פעילות צבאית בה נטל הנפגע חלק ואשר בגינה הוא זכאי לתגמול על פי דין.
 • כתוצאה מתאונת עבודה שבגינה זכאי הנפגע לפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי. חריג זה לא יחול על זכאות כמתנדב לפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי.
 • כתוצאה מרשלנות רפואית ו/או נזק ו/או פגיעה אשר נגרמו כתוצאה ישירה של טיפול רפואי.
 • מכיוון ומדובר בפוליסת תאונות אישיות היא לא מכסה מחלה, בתנאי שהמחלה איננה נובעת מתאונה המכוסה על פי הפוליסה.
 • לנפגע שגילו במועד התאונה 14 שנים ומעלה כתוצאה ישירה מהשתתפותו הפעילה בביצוע מעשה עבירה בדרגת פשע.
 • במסגרת ו/או כתוצאה מרעידת אדמה.

>>>רוצים לדעת איזה ביטוחים יש לכם? רוצים להימנע מכפל ביטוחי? משרד האוצר הקים את אתר הר הביטוח

בשורה התחתונה

כל תלמיד בישראל חייב בתשלום שנתי בסך של 49 שקלים המכסה אותו בביטוח תאונות אישיות לפי הכללים הקיימים בפוליסה. ביטוח זה חל הן על התלמיד והן על הורה מלווה במסגרת פעילות בית הספר. במידה וילדכם נפגעו חשוב שתדעו לממש את זכויותיכם במסגרת הפוליסה. במידה ובחרתם לרכוש ביטוח תאונות אישיות בנוסף לביטוח זה חשוב שתיקחו בחשבון את סכומי הביטוח הכלולים בפוליסה זאת.

ביטוח תאונות אישיות לתלמידים by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

8 comments

 1. ניסוי מחשבתי..
  אם הייתי שואל ההורים בארץ, האם הם מעונינים לבטח, כך שבמקרה מוות לילד הם יקבלו 150 אלשח, וכן הסכום לפציעה…
  כמה הורים היו בוחרים לרכוש הביטוח….?

  נשמע לי הזוי וקומוניסטי מידי שהמדינה מחייבת את ההורים לכך

  • גם אני לא הבנתי מה המשמעות של זה בשנה הראשונה שקיבלתי דרישת תשלום. מצד שני קיבלתי כל כך הרבה דרישות לתשלומים שהילדים שלי הגיעו לגני עיריה כך שה- 50 שקלים האלה היו הדבר האחרון שהטריד אותי וכנראה גם את יתר ההורים.

  • אם לא היה ביטוח היית תובע את משרד החינוך על הפגיעה בילד.
   למעשה הביטוח בא להגן על משרד החינוך.
   לכן אם לא היו מחייבים את ההורים לשלם על הביטוח, משרד החינוך היה מממן בעצמו את העלות על מנת להגן על עצמו.
   ואז מי היה משלם? כלל הציבור כולל מי שאין לו ילדים. הופה, פתאום זה אפילו יותר קומוניסטי.

   אז אולי מה שיש עכשיו לא כל כך גרוע… נקודה למחשבה.

 2. שלומי תורג'מן

  שלום נדב ,
  אשמח אם תייחס בהרחבה לסוגיית הכיסוי הביטוחי בגין פעילות אחר הצהריים לרבות חוגים .
  בחלק ניכר מהחוגים אנו נדרשים מהמפעילים לשלם בנוסף לדמי החוג החודשיים דמי ביטוח .
  האם מדובר בכפל ?
  מקרה אישי – בני רשום לפעילות רכיבה על סוסים , נתבקשתי לשלם מרכיב ביטוח . לאחר קריאת הפוליסה של איילון ביטוח (החברה המבטחת כיום) הסקתי כי מדובר בכפל ביטוחי ועל כן הודעתי למפעיל החווה כי אני מוותר על רכישת ביטוח באמצעותו . האם נהגתי נכון ?
  כמו כן בחוג אחר של הילדים נתבקשתי לשלם ביטוח בטענה שאכן הילד מחוסה באמצעות ביטוח התלמידים, אך במקרה של אירוע חברת הביטוח תובעת אותם…
  להתייחסותך אודה

  • לא מדובר בכפל ביטוחי, שים לב שהפוליסה של משרד החינוך מכסה נכות חלקית בתנאי שהתקיימה החל מ- 90 ימים.
   כלומר יכל להיות מקרה שהילד יפול בחוג וישבור את היד, הפוליסה הזאת לא תכסה אותו מצד אחד ומצד שני המפעיל יהיה חשוף לתביעות מצד ההורים.
   לגבי המקרה השני שציינת בהחלט יכל להיות שלאחר שהפוליסה תשלם לך היא תתבע את המפעיל (או את חברת הביטוח שלו).

 3. החל מאיזה גיל תקף הביטוח?
  הילד שלנו נכנס לגן פרטי בגיל 9 חודשים וביקשו מאיתנו 150₪ לביטוח, כך שאני מבין שזה ביטוח פרטי ולא קשור לביטוח הממלכתי.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: