דף הבית / צרכנות / הבורסה לניירות ערך בארץ ובעולם

הבורסה לניירות ערך בארץ ובעולם

מאמר אורח של פרופסור זיו רייך

מקור השם "בורסה" במילה היוונית "בירסה", שמשמעותה "עור". הבורסה מאפשרת מפגש בין קונים ומוכרים. הבורסה מאפשרת לחברות לגייס הון מהציבור באמצעות מגוון מכשירים פיננסים.

מקור השם "בורסה" במילה היוונית "בירסה", שמשמעותה "עור".

מאוחר יותר הפכה המילה לתיאור שקית מעור עבור ארנק כסף.

השימוש המודרני במילה "בורסה" החלה במאה ה-13 בעיר ברו'ז שבבלגיה בבית משפחת הסוחרים ואן דר ברוס.

על הבית היה תלוי שלט ועליו צוירו שלושה שקי עור וליד הבית נהגו הסוחרים לבצע עסקים.

הסוחרים נהגו לכנות את הבית "דלה בורסה".

איך נוסדה הבורסה?

הבורסה הראשונה שנוסדה היא בורסת צרפת שנוסדה בשלהי המאה ה-12.

לאחר מכן במאה ה-16 נוסדה הבורסה באמסטרדם, הולנד הנחשבת למוסד הראשון שסחר בניירות ערך ולא רק בסחורות.

נייר הערך הראשון שהונפק ונסחר בבורסה היה של חברת "הודו המזרחית ההולנדית" שהונפקה בשנת הקמת הבורסה.

הבורסה לניירות ערך היא שוק מוסדר של זירת מסחר ממוחשבת ומשוכללת, בה נסחרים סוגים שונים של ניירות ערך ונכסים פיננסיים הכוללים ביניהם מניות של החברות, אגרות חוב וכד'.

ניירות הערך הנסחרים בבורסה אלו חברות שביצעו הנפקה או לחלופין נרשמו למסחר.

המסחר בבורסה מתקיים במרבית המדינות המודרניות.

בכל בורסה קיים אוסף של ניירות ערך הנסחרים בה וגופים המעוניינים להציע את ניירותיהם חייבים לעמוד בכללים רגולטוריים שמוטלים ע"י הבורסה והן ע"י הרשויות הממשלתיות המפקחות על המסחר בבורסה באותה מדינה.

בבורסה לניירות ערך מתקיימים שני שווקים

 • השוק הראשוני הוא שוק הנפקות, שבו נפגשים הגופים המעוניינים לגייס הון וציבור המשקיעים.
 • השוק המשני הוא שוק בו נערך המסחר היומי לניירות הערך הרשומים ובו נפגשים המשקיעים עם המוכרים.

הנפקה בבורסה לניירות ערך היא פעולה המשמשת לגיוס הון על ידי הצעה של ניירות ערך לציבור.

בהנפקה של מניות  יגויס הון באמצעות מכירת חלק מהבעלות בתאגיד לציבור, לעומת זאת בהנפקה של אגרות חוב יגויס הון תמורת התחייבות להחזירו בתוספת ריבית ולעיתים גם הצמדה, הכוונה "הלוואה" מהציבור.

מה מטרת התשקיף?

לפני פרסום ההצעה קיימת חובה על החברה לפרסם "תשקיף".

תשקיף הוא מסמך המכיל מידע חיוני לציבור בכדי להחליט האם לרכוש את ניירות הערך המוצעים.

התשקיף מחויב לעבור אישור רגולטורי לפני שהוא מתפרסם לקהל הנרחב כחלק מגילוי נאות אודות החברה, מצב פיננסי, פעילותה והסיכונים להם היא נחשפת.

מדוע לחברות כדאי להנפיק בבורסה?

 • כאשר חברה מעוניינת לגייס הון היא פונה לציבור, כלומר מנפיקה חלק ממניות החברה תמורת אותו הון.
 • גיוס הון לחברות באמצעות אגרות חוב שהן "הלוואה" שלוקחת החברה מהציבור בתמורה להחזרת הקרן ובתוספת ריבית מסוימת.
 • ממשלה יכולה להשתמש בבורסה לצורך הפרטה של חברות ממשלתיות דרך מכירת גרעין השליטה בהן לציבור המשקיעים.

אפשרות נוספת, חברה מעוניינת לגייס הון מהציבור לצורך הרחבת פעילותה היא יכולה להנפיק בבורסה גם שילוב של מניות ואגרות חוב.

מה היתרונות להנפקה בבורסה?

 • הפיכת מניות הבעלים לנכס "נזיל".
 • הנפקה מביאה להגדלת המוניטין של חברה ומשייכת אותה לרובד "העליון" של התאגידים העסקיים.
 • בהנפקת החברה לציבור קיימת לבעלי המניות אפשרות בחירה בין פטורים ממס מסוימים.
 • מאפשרת למייסדי החברה המנפיקה למכור את אחזקתם בשוק וע"י כך לבצע "אקזיט".
 • שווי המניות בחברה בבורסה מהווה בדרך כלל נתון המשמש לצרכים שונים בעתיד. עובדה זו עשויה לשפר את עמדת הפתיחה של הבעלים לצרכי בטחונות ומאפשרת לחברה המנפיקה לבצע רכישות ומיזוגים בתמורה להחלפת מניות, מבלי לבזבז מהונה.
 • בדרך כלל ניתן לשווק את החברה לציבור במחיר העולה בהרבה על מה שניתן לקבל מגורם מסחרי.

מה החסרונות להנפקה בבורסה?

 • לאחר ההנפקה החברה צריכה להיות תחת פיקוח הרשות לניירות ערך.
 • הנפקת ניירות ערך סחירים לציבור הינה הליך בלתי הפיך שגורר אחריו "מחיר סמוי" ועלויות כספיות בפועל.
 • על החברה להיות שקופה, כלומר להציג דיווחים כספיים בענייני העסקת הבכירים לכל המעוניין.
 • על החברה חובת מינוי מבקר פנימי ודירקטורים מן הציבור.
 • ישנן אגרות שנתיות נוספות לבורסה ולרשות ניירות הערך, ועלייה בהוצאות חשבונאות וביקורת עקב הצורך בדיווחים רבעוניים.
 • ישנן אפשרויות לתביעות ע"י בעלי המניות, ספקים ונושים אחרים בגין אי "דיווח נאות", הסתרת מידע, עושק וכו'.
 • אין שליטה מיהם רוכשי המניות מקרב הציבור. דבר זה עלול להוביל למיעוט טורדני, השתלטות עוינת, תביעות קונקרטיות וכו'.

אפשרויות הציבור בהשקעה בבורסה

מעמד של כל שותף בחברה מתחזק ככל שיש בידיו יותר מניות , מסמך המונפק ע"י החברה או הממשלה ומקנה למחזיק בו זכויות שונות.

יש להביא בחשבון את הסיכונים הכרוכים במסחר והשקעה במניות שערי המניות בבורסה תנודתיים וכפי שניתן לנצל את התנודתיות להפקת רווחים, כך גם נוצרת חשיפה להפסדים.

דרך בטוחה יותר למשקיע היא להחזיק באגרת חוב. אגרת חוב (אג"ח) היא מכשיר פיננסי בעזרתו לווים גופים שונים כסף המהווה תעודת התחייבות לתשלום חוב המקנה למי שמחזיק בו את הזכות לקבל ריביות ותשלומים על הסכום אותו השקיע, בהתאם לתנאים שנקבעו מראש.

הסיכון באגרת חוב מצוי בכך שלמשקיע לא תוחזר ההשקעה על ידי הלווים, ואף מצב של "תספורת"- שינוי בתנאי החוב של חייב כלפי נושיו כאשר השינוי לטובת החייב.

כלי נוסף להשקעה בבורסה הוא כתב אופציה. כתב אופציה הוא נייר ערך המאפשר למחזיק בו לרכוש את המניה בתוספת מחיר ידוע ועד למועד הפקיעה שנקבע מראש.

המחזיק בכתב אופציה יכול להחליט אם לממש את האופציה ולרכוש את המניה או לחלופין למכור את כתב האופציה ולוותר עליה.

פרופסור זיו רייך

פרופסור זיו רייך, הינו דיקן בית הספר לביטוח באקדמית נתניה

הבורסות בישראל ובעולם

הבורסות בעולם מציעות מסחר רב במכשירי השקעה מקומיים של חברות, מטבעות, מניות ומדדים של כל מדינה לכשעצמה.

המערכת הפיננסית הבינלאומית מורכבת מאינספור גורמים המשפיעים על הכלכלה העולמית כאשר כל מדינה משפיעה באופן יחסי.

המשקיעים בשוק ההון הישראלי מודעים לחולשות של השוק ויודעים שהוא פחות מפותח, בעיקר לאור המציאות הכלכלית המורכבת של השנים האחרונות והקושי לייצר תשואה חיובית באופן עקבי.

עבור המשקיעים הפיננסים, מוסדיים ופרטיים כאחד יש חשיבות לפיזור ההשקעות והסיכונים באמצעות חשיפה לשווקים אחרים בעולם.

כיום ניתן להשקיע במגוון בורסות בעולם באמצעות בתי השקעות ישראליים שלהם יש קשר ישיר מול חבר הבורסה המקומית בכל מדינה.

>>>לקריאה נוספת איך פיזור נכסים באמת עובד

להלן סקירה כללית של הבורסות המובילות והחשובות המשפיעות על כלכלת העולם אשר המסחר בהן מתנהל בהיקפים עצומים, ומדוע לי כמשקיע ישראלי מומלץ להשקיע בבורסות אלה.

בסקירה נבחן את הבורסות הבאות:

  • בורסת ישראל – ת"א.
  • בורסת ארה"ב – ניו יורק והנסד"ק.
  • בורסת צרפת
  • בורסת אנגליה
  • בורסת סין
  • בורסת יפן

בורסת תל אביב Tel Aviv Stock Exchange

בורסת ת"א נחשבת לאחד הגורמים המשפיעים על צמיחת המשק הישראלי.
הבורסה לניירות ערך בתל אביב היא חברה פרטית הפועלת בישראל ומורכבת מ- 26 "חברי הבורסה" והם בנקים זרים, מקומיים ובתי השקעות גדולים.
המסחר בבורסה נעשה באמצעות חברי הבורסה בלבד אשר גובים עמלה בעבור השירותים שהם מספקים.

המסחר בניירות ערך החל בשנות ה-30, כאשר בורסת ת"א נוסדה בשנת 1953 ע"י יהודים בנקאיים שעלו לארץ. הבורסה נוצרה כחברה שלא למטרות רווח (אינה רשאית לחלק רווחים לבעליה).

בשנתיים האחרונות ישנם ניסיונות להפוך לחברה למטרות רווח, אך אחת הבעיות ליצור זאת זה הצורך באישור רגולטורי (אישור מרשויות הפיקוח).

מעבר להיות הבורסה זירת מסחר, היא ערוץ לגיוס כספים ע"י חברות והממשלה. הממשלה מנפיקה אג"ח על מנת לממן את השירותים המדיניים השונים, וחברות מגייסות אג"ח ומניות בשביל לממן את פעילותן במטרה להרחיב את עסקיהן.

המסחר בבורסה לא מתנהל באופן פיזי אלא  באמצעות מערכת ממוחשבת הנקראת "רצף", המאפשרת לבצע קניה ומכירה באופן ישיר ובזמן אמת.

המדדים הבולטים בבורסת ת"א הם:

 • מדד ת"א 35 – מכיל את 35 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה כגון : "טבע", "אמות" ו "בזק".
 • מדד ת"א 125 – מכיל את 125 המניות בעלות שווי שוק הגבוה ביותר בבורסה כגון: "איסתא", "אל על" ו "אפריקה נכסים".

שוק ההון הישראלי הוא קטן, לא מפותח מאוד בגלל גודלה של המדינה והקשיים המדיניים- ביטחוניים שאנו חווים ביומיום, אך עדיין יש יתרונות למשקיע הישראלי להשקיע במדינתו.

 • חברות בורסאיות מפרסמות דוחות כספיים ומידע מעודכן על המסחר אשר מקל על ההתקשרות עם בנקים, ספקים ולקוחות.
 • הבורסה בת"א היא המגרש הביתי והמוכר של החברות הישראליות וכתוצאה מכך החברות הישראליות בולטות יותר בבורסת תל אביב מאשר בחו"ל.
 • המסחר בבורסת ת"א עשויה לסייע בתקופות שפל בשווקים בחו"ל.
 • היקף הגיוס המינימאלי הנדרש קטן מבחו"ל ולכן ניתן לגייס הון בת"א באמצעות ניירות ערך, אג"ח וכתבי אופציה.

>>>רוצים לדעת עוד למה הישראלים משקיעים קרוב לבית?

מרכז עזריאלי

מקור pixabay

מסחר בבורסות בארצות הברית

הבורסות הנמצאות בארה"ב הן מהמוכרות והפופולאריות ביותר בעולם.

בניו יורק עצמה מצויות שתיים מהבורסות החזקות ביותר בארה"ב ובעולם כולו – בורסת ניו יורק והנסד"ק.

הבורסה הגדולה ביותר בארה"ב היא בורסת ניו-יורק – NYSE.

הבורסה החלה את דרכה בשנת 1792 כאשר 24 ברוקרים קבעו את מקום מפגשם בוול סטריט וחתמו על הסכם לסחור בניהם במניות.

מדד המניות העיקרי הנסחר בבורסה הנ"ל הוא מדד ה DOW JONES.

מדד זה מחושב עפ"י ממוצע שווי המניות של 30 חברות הענק הרשומות בבורסה זו.

על מנת שחברה תוכל להיסחר בבורסת ניו-יורק עליה לעמוד בסטנדרטים מסוימים ביניהם שווי החברה אשר יעמוד על 60 מיליון דולר ורווח של לפחות 2 מיליון דולר.

 

הבורסה השנייה בגדולה היא בורסת הנסד"ק שבה המסחר ממוחשב.

מערכת המסחר מבוססת כולה על מחשב, שהפכה למתחרה רצינית של ה NYSE.

מדד הנסד"'ק הוא מהמובילים בעולם והוא מייצג את כל המניות הנסחרות בבורסת זו.

מדד נסד"ק 100 הוא מדד של 100 מניות הגדולות והפעילות בבורסה שאינן מניות של גופים פיננסיים.

כיום קיימות מעל 4,000 חברות הנסחרות במדד זה.

 

בנוסף לבורסות הנ"ל קיימות בורסות פלורידה ושיקגו כאשר כל בורסה מתמחה בסוגי מסחר שונים.

 

היתרונות למשקיע הישראלי בארה"ב :

ראשית, גודלה של הבורסה, מספר רב של חברות באמצעותן הכסף המושקע בצורה מפוזרת ויהיו סיכויים גבוהים יותר לרווח.

יתרון נוסף הוא שהכסף שמושקע בדולרים  וככל שהמניה עולה, הרווח למשקיע הינו רווח כפול, זאת משום שהמסחר נעשה לאחר המרת השקל הישראלי לדולר ובכדי לנהל מסחר. פרמטר זה עשוי להפוך לחרב פיפיות כאשר הדולר יורד ביחס לשקל

 

החסרונות למשקיע הישראלי בארה"ב :

הבדלי השעות בין ישראל לארה"ב עלולים להשפיע על המסחר משום שהמסחר בבורסה בניו יורק מסתיים בשעות הלילה לפי שעון ישראל.

בנוסף, ימי החגים והמועדים  בארה"ב אינם זהים למועדי ישראל, והמסחר מתבצע בימים שונים.

 

מסחר בבורסת צרפת

הבורסה העיקרית בצרפת ממוקמת בפריז, המדד הנסחר בבורסה הינו מדד "הקאק 40"- מייצג מדד משקל היוון של 40 המניות הנסחרות ביותר מבין 100 המניות המובילות בבורסת פריז.

בין המניות הנסחרות במדד זה בולטות L'Oreal, France Telecom.

כאשר מנהלים מסחר בבורסה בצרפת משקיעים פעמיים, פעם במניה ופעם במטבע היורו.

במידה ושער היורו יתחזק מול השקל יושג רווח למשקיע ולהיפך.

 

היתרונות למשקיע הישראלי בצרפת :

בבורסה הצרפתית נסחרות חברות בינלאומיות גדולות וידועות בעולם.

ניתן לראות שלמעלה משליש משקיעים צרפתיים בוחרים להשקיע בבורסת צרפת באמצעות מדד קאק.

הוכחה להשקעה נבונה בבורסת צרפת התרחשה בתאריך 24.04.17 על רקע עלייתו לסיבוב השני של עמנואל מקרון, נשיא צרפת שמסמל עבור המשקיעים תקווה להמשך גוש היורו.

הדבר הביא לזינוק הבורסה ב – 4%, דבר שלא נראה במשך 9 שנים בצרפת.

 

החסרונות למשקיע ישראלי בצרפת :

המשקיע הישראלי לא מכיר את החברות הנכללות בקאק 40, לכן חוסר ידע והכרה יכול להקשות על השקעה נבונה ורווחית.

כמו כן, שער היורו אינו יציב.

 

בורסת אנגליה

הבורסה המרכזית באנגליה נמצאת בלונדון ונקראת London Stock Exchange.

בורסה זו נחשבת לגדולה באירופה, כמו כן קיים בבורסה שוק לחוזים עתידיים ולאופציות.

המדד המקובל כולל 100 מניות מובילות. המניות הבולטות במדד זה הן BP, Royal Bank of Scotland.

 

היתרונות למשקיע הישראלי באנגליה :

כמו שראינו עד כה בבורסות הקודמות פיזור ההשקעה במדינות זרות מקטינה את הסיכון הספציפי של השווקים.

המטבע  המקומי הוא הפאונד ולכן במידהוהמטבע יתחזק מול השקל והמניה תעלה המשקיע ירוויח פעמיים.

חסרונות למשקיע הישראלי באנגליה :

מכיוון שהמצב המדיני והביטחוני באירופה אינו יציב ותנודות המסחר מושפעות ממצב זה לא מומלץ לנהל מסחר באנגליה בלבד, אלא לפזר את ההשקעה ככל שניתן בשאר הבורסות בעולם.

מסחר בבורסה בסין

בסין קיימות מספר בורסות ביניהן נמנות שתי בורסות מרכזיות.

הבורסה בשנחאי היא אחת מהבורסות הגדולות בעולם הפועלת באופן עצמאי בסין.

בעקבות פיקוחיים כלכליים ורגולטוריים הנעשים ע"י ממשלת סין בורסה זו לא פתוחה באופן מלא למשקיעים זרים.

בהונג קונג ישנה בורסה מרכזית לא פחות, השנייה בגודלה באסיה.

בורסה זו מיוצגת ע"י מדד Hang Seng – מדד פופולארי ומוכר המשמש לניטור שינויים יומיים וכולל את 33 החברות הגדולות ביותר ששיעורן 70% משווי השוק של הבורסה.

מסחר בבורסה ביפן

הבורסה ביפן נוסדה לראשונה בשנת 1878 בטוקיו, ונחשבת לבורסה השלישית בגודלה בעולם עקב שווי שוק הקרוב ל3.8 טריליון דולר.
המדד המוביל בבורסה זו זה מדד הנייקי המפורסם הכולל את 225 החברות בעלות שווי השוק הגדול ביותר בבורסת טוקיו. המדד מחושב לפי הין היפני, בחישוב לפי ערך של 50 ין למניה, כך שכל שינוי במניה משפיע על ערך המדד בצורה שווה.

בבורסות יפן וסין המשקיע הישראלי מתמודד עם אותן היתרונות והחסרונות:

היתרונות למשקיע הישראלי בסין ויפן :

גם בבורסות אלו עקב מסחר במטבע זר ובמקרה של התחזקות המטבעות סיכוי הרווח הוא כפול.

ככל שאנו נשקיע את הכסף בבורסות שונות ונפזר את ההשקעה כך הסיכוי להפסד יהיה נמוך יותר.

 

חסרונות למשקיע הישראלי בסין ויפן :

עקב הבדלי שעות מהותיים בין ישראל לסין/יפן קיים חיסרון בעת מסחר בבורסה אך למשקיע יכולת לעקוף את החסרונות ע"י למידת המסחר בבורסה או שימוש בבעלי מקצוע הבקיאים בהבדלים אלו.

 

לאחר שבחנו את הבורסות החזקות בעולם ניתן לראות שהמערכת הפיננסית העולמית היא גדולה ומקיפה, עם אינספור מכשירי השקעה, קיימים ומאפיינים פרטניים לכל שוק ומדינה. כך שקשה מאוד להמליץ על כיוון השקעה מסוים והדבר תלוי במאפייני ההשקעה של כל תיק וכל משקיע- רמת סיכון, היקף כספים, ידע כלכלי בשוק היעד וכיוצא באלו.

 

פרופסור זיו רייך, רו"ח, הינו דיקן בית הספר לביטוח באקדמית נתניה

הבורסה לניירות ערך בארץ ובעולם by

אודות פרופ' זיו רייך

פרופסור זיו רייך רואה חשבון דיקן בית הספר לביטוח האקדמית נתניה, כיהן ומכהן כיו"ר וועדת ההשקעות בגופים פיננסים רבים כמו כן כחבר וכיו"ר וועדות ציבוריות בגופים רגולטורים (משרד התקשורת, משרד האוצר, הרשות לניירות ערך ואגף שוק ההון – ביטוח)

3 comments

 1. אחלה סקירה.
  הייתי מוסיפה חסרונות של מסחר בבורסות בחו"ל שהוא עמלות גבוהות יותר לעומת השקעה בארץ וגם עמלות המרה למט"ח והפרשים מהשער היציג.

  כיתרונות לבורסות בחו"ל הינו החשיפה לשווקים גדולים מגוונים וחזקים פי כמה וכמה מהבורסה הישראלית הקטנה שלנו.

 2. חשוב לציין שמסחר בבורסות בחו"ל עלול לחשוף את המשקיע למיסים נוספים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים