דף הבית / דיני עבודה / השלמת חוב ותק לפיצויים

השלמת חוב ותק לפיצויים

פעמים רבות עולה השאלה, מה דינם של כספי הפיצויים המופקדים על ידי המעסיק במסגרת הביטוח הפנסיוני של העובד, בנסיבות של ניתוק יחסי ההעסקה בין המעסיק לבין העובד.

לצורך ההבהרה, נבחין ראשית בין שני מצבים  (1) מצב ראשון, מצב של פיטורי העובד על ידי המעסיק (והוא גם הדין בשל התפטרות בדין מפוטר), לבין (2) מצב שני, מצב של התפטרות יזומה על ידי העובד, משיקוליו שלו.

כעת נבחין בין כמה מצבים אפשריים:

(א) כאשר קיים הסכם בין העובד לבין המעסיק, לפיו כספי הפיצויים ניתנים להחזרה למעסיק, בשל התפטרות יזומה של העובד;

(ב) לא קיים הסכם להחזרת הפיצויים למעסיק;

(ג) בין הצדדים קיים הסכם (מכונה "הסכם לפי סעיף 14") האוסר החזרת כספי הפיצויים למעסיק, אף בשל התפטרות העובד, וכי הכספים המופרשים במרכיב זה יבואו במקום חבות המעסיק לפיצויים במקרה המזכה בפיצויי פיטורים:

נבחן כעת את המקרים האפשריים

 1. התפטרות, במקרה א' כאשר קיים הסכם בין העובד לבין המעסיק, לפיו כספי הפיצויים ניתנים להחזרה למעסיק – המעסיק יהיה רשאי לדרוש מקופת הפנסיה כל מה שהפריש עבור העובד לקופה ע"ח הפיצויים (בניכוי חבות המס במשיכה על ידי המעסיק), ואילו העובד לא יהיה זכאי לתשלום פיצויי פיטורים כחוק.
 2. התפטרות במקרה ב' כאשר לא קיים הסכם להחזרת הפיצויים למעסיק– כל הכספים שהמעסיק הפריש עבור העובד, לרבות ע"ח פיצויים, מגיעים לעובד (אלא אם יגיש העובד בקשה למשיכת הפיצויים, שלא כדין), אולם המעסיק לא יהיה חייב בתשלום יתרת חוב ותק פיצויים (השלמה לפיצויים כחוק, כפי שנראה להלן בהתפטרות).
 3. התפטרות במקרה ג' כאשר קיים סעיף 14– במצב זה, בדומה לסעיף הקודם, כל הכספים שהמעסיק הפריש עבור העובד, לרבות ע"ח פיצויים, מגיעים לעובד (אלא אם יגיש העובד בקשה למשיכת הפיצויים, שלא כדין), אולם המעסיק לא יהיה חייב בתשלום יתרת חוב ותק פיצויים
 4. פיטורים במקרה א' – המעסיק יהיה חייב לשלם פיצויים כחוק (המחושב לפי שכרו הרגיל של העובד, כפול שנות הוותק שצבר אצל אותו מעסיק), בניכוי הסכומים הצבורים במקריב הפיצויים בקופת הפנסיה של העובד (הקרן בלבד).
 5. פיטורים במקרה ב' – בדומה למקרה הקודם, המעסיק יהיה חייב לשלם פיצויים כחוק
 6. פיטורים במקרה ג' – על כספי הפיצויים שנצברו בקופת הפנסיה עבור העובד, יחול האמור בסעיף 2 לעיל; ואילו ככל שקיים פער בין חבות הפיצויים לפי חוק לבין סכומי הפיצויים הצבורים בקופת הפנסיה של העובד, יחול לגביהם האמור בסעיף 4 לעיל (ביחס הפער שיימצא כאמור).

יודגש, כי ישנם מקרים בהם רואים את העובד והמעסיק (לפי בסיסי שכר התואמים להוראות מסויימות בצווי ההרחבה, ענפי תעסוקה מסויימים, והסכמים קיבוציים) כאילו מראש הסכימו שבסיום יחסי העבודה, יהיו כספי הפיצויים הצבורים בקופת הפנסיה של העובד שייכים לעובד, ולא ניתנים להחזרה למעסיק (למעט בשל משיכה שלא כדין), וזאת גם בלי לחתום על הסכם העסקה אישי.

לכל אלה, יש להוסיף כמה מצבי ביניים בגין חסכון לפנסיה בתקופות העסקה מלפני שנת 2008, בהם עשויים להיות "כספים צבועים" (שמצריכים חישובים פרטניים).

כל האמור לעיל נכתב באופן כללי, בלי לבדוק את פרטי כל מקרה לגופו, ואת המסגרות הדינים החלות לגבי הצדדים ליחסי ההעסקה.

מסגרת הדינים הרלוונטית:

חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, סעיפים 14, 20, 21 ו-26; צו הרחבה [נוסח משולב] לפנסיה חובה, מיום 03.08.2011; צו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק, מיום 23.05.2016.

השלמת חוב ותק לפיצויים by

אודות עו"ד יניב גל

יניב גל הוא עורך דין המתמחה בדיני ביטוח ורגולציה, כולל מיקוד בתחום הפנסיה. בעל המשרד גל ושות' מקבוצת קן-דרור & הראל ושות' ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת היועצים הפנסיונים בישראל. המשרד מספק, בין היתר, ניהול וייצוג במו"מ, התנהלות מול הרשויות ורגולציה בתחום הביטוח, הפנסיה ושוק ההון, סיוע שוטף למעסיקים, ותכנון ועריכת צוואות. טל' 03-635-0202 ; נייד 054-458-3977

8 comments

 1. שאלה – לפי מה שרשמת כאשר אין הסכם עבודה והעובד מתפטר הכספים שלו והמעביד אינו מחויב להשלים אך לי ידוע שחברות הביטוח מאפשרות לקבל חזרה את כספי הפיצויים בכפוף לכתב שיפוי . העובד יכול לפי טופס 161א' ליעד לקצבה ואז הכספים נותרים אצלו .

  • כתב השיפוי ניתן על ידי המעסיק לטובת חברת הביטוח בה מנוהלים כספי הפיצויים הצבורים של העובד העוזב/מפוטר, כאשר חברת הביטוח אינה נכנסת לשאלות המשפטיות בדבר נסיבות סיום יחסי ההעסקה ו/או הזכאות של העובד לכספי הפיצויים.

   לכן, בפניית המעסיק לחברת הביטוח לקבלת כספי הפיצויים חזרה, על סמך הצהרתו כי סיום ההעסקה היה בנסיבות שאינן מזכות את העובד בפיצויי פיטורים, ובכפוף לחובת חברת הביטוח לפנות אל העמית לקבלת עמדתו באשר לבקשת המעסיק (על פי הוראת חוזר גמל 2003/5) 60 ימים קודם להחזרת הכספים, רשאית חברת הביטוח להחזיר את כספי הפיצויים למעסיק, כנגד חתימה על כתב שיפוי (בהתאם לחוזר הנ"ל).

   נושא זה נדון אך לאחרונה בעניין הפניקס נגד המפקח על הביטוח, כאשר בית המשפט קבע שבנסיבות שם לא היה מקום לאשר את החזרת כספי הפיצויים הצבורים לעובד, מחברת הביטוח אל המעסיק (כפי שהוחלט על ידי המפקח על הביטוח, בהכרעתו מושא הערעור בבית המשפט שם).

 2. היי
  אני שמח לקרוא את הטורים שלך. שכתובים בצורה עניינית ומקצועית לעילה.
  שאלתי היא האם יצא לך לראות את ההצעה האחרונה של האוצר באשר לדינם של כספי הפיצויים?
  בשורה התחתונה הם אגב מציעים לצדינה לשחרר את הפיצויים לעובד בכל מקרה! גם פיטורין וגם התפטרות

 3. כזה נושא ולא ארחת את עו"ד הילה בן חנוך-לוי לכתוב את הפוסט? ????

 4. לכאורה נראה שלעובד עדיף מקרה ב, דהיינו ללא סעיף 14 וללא הסכם שהכספים יוחזרו למעסיק כי אז גם במקרה התפטרות יקבל את הכספים הצבורים לפיצויים וגם במקרה פיטורים יקבל את הכספים כולל השלמה לפי שכר אחרון. אם אינני טועה הוצע להכיל את סעיף 14 כחובה במסגרת חוק ההסדרים

 5. תודה על הפוסט הערוך בפרוט. במקרה של פיטורין (מקרה ב') לפי דעתי המעסיק חייב להשלים פיצויי פיטורין (אין אפשרות לבטל חוזית חוב זה) , קראתי את המאמר והסתפקתי האם לזה התכווין המשורר, אך טרם הספיקותי לעיין די הצורך.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: