דף הבית / דיני עבודה / אני מבוטח בקרן פנסיה וביטוח מנהלים. כיצד תשפיע עלי הגדלת ההפקדות?

אני מבוטח בקרן פנסיה וביטוח מנהלים. כיצד תשפיע עלי הגדלת ההפקדות?

אני מבוטח היום על חלק מהשכר בקרן הפנסיה ועל היתרה בביטוח המנהלים. כאשר אני מפקיד 5% מהשכר והמעסיק מפקיד 5% ורוכש עבורי גם אבדן כושר עבודה ב 1.5%. אבדן כושר עבודה מכסה אותי הן עבור תכנית הביטוח והן עבור קרן הפנסיה. בנוסף המעסיק מפקיד לי לפיצויים 8.33% בכל אחת מהתכניות. האם הגדלת ההפקדות לפנסיה חלה גם עלי? האם גם אני והמעסיק נדרשים להגדיל הפקדות?

במקומות עבודה רבים, בעיקר בחברות הייטק, בהם השכר הפנסיוני מפוצל בין הפקדות לקרן פנסיה להפקדות לביטוח מנהלים רוכש המעסיק אבדן כושר עבודה על מלא השכר. אחת הסיבות לרכישת אבדן כושר עבודה גם על שכר שמבוטח בקרן הפנסיה היא הרחבת הכיסוי הקיים בקרן לאבדן כושר עבודה עיסוקי.

צו הרחבה בדבר הגדלת הפרשות בביטוח פנסיוני

צו ההרחבה קבע שיעור מינימלי להפקדות העובד, הפקדות המעסיק והפקדות לרכיב הפיצויים. יש לבחון האם ההפקדות אותם אתה ומעסיקך מבצעים היום עומדים בתנאי הצו.

עובד מעסיק פיצויים
קרן פנסיה 5% 5% 8.33%
ביטוח מנהלים 5% 5% 8.33%
אבדן כושר עבודה 1.5%
צו הרחבה  5.75% 6.25%  6%
פער  0.75%- ?  2.33%+

הפקדות העובד

ניתן לראות כי קיים פער שלילי בהפקדות העובד. שיעור ההפקדה כיום הוא 5% והשיעור שנקבע בצו הוא 5.75%. כלומר עליך להגדיל את ההפקדות לחיסכון הפנסיוני הן בקרן הפנסיה והן בביטוח המנהלים ב- 0.75% ובינואר לבצע הגדלה נוספת ל- 6%.

רכיב הפיצויים

אפשר לראות כי קיים פער חיובי בהפקדות המעסיק לרכיב הפיצויים. במקום להפקיד 6% כפי שנקבע בצו, המעסיק מפקיד כבר היום 8.33%. במקרה זה המעסיק לא יכל להקטין את שיעור ההפקדה שלו, לזה הקבוע בצו.

כפי שכתוב בצו בסעיף 3.3

….ובלבד: שלא יפגע שיעור ההפרשה לרכיב פיצויי פיטורים בגין עובד קיים

צו_הרחבה2

הפקדות מעסיק

הפקדות המעסיק היום עומדות על 5% הן לקרן הפנסיה והן לביטוח מנהלים. בנוסף המעסיק רוכש ביטוח אבדן כושר עבודה על מלא השכר בשיעור של 1.5%. כלומר התקציב שמפנה המעסיק עומד על 6.5%.

במקרה שבו העובד חוסך בקרן פנסיה וביטוח מנהלים יש להפריד בין התקציב המופנה לכל אחד מהמוצרים לבין התקציב לרכישת הביטוח לאבדן כושר עבודה.

עבור קרן הפנסיה נדרש המעסיק להפקיד 6.25% משכר העובד ללא תקציב נפרד לאבדן כושר עבודה. עבור ביטוח מנהלים או קופת גמל יכל המעסיק לכלול את התקציב המופנה לרכישת ביטוח אבדן כושר עבודה בתקציב הכולל כאשר התקציב המופנה לחיסכון לא יפחת מ – 5% מהשכר.

כפי שכתוב בצו בסעיף 3.2

צו_הרחבה
יש לך עדיין שאלות? אולי תמצא את התשובות בפוסט הבא : סוגיות מעשיות בהגדלת ההפקדות הפנסיוניות.

לסיכום

בהפקדות לקרן הפנסיה הן אתה והן המעסיק נדרשים להגדלת הפקדות בשיעור כפי שמופיע בטבלה. בחודש ינואר 2017 תידרשו להגדלה נוספת של 0.25%

עובד מעסיק פיצויים
קרן פנסיה 5% 5% 8.33%
נדרש 0.75% 1.25% 8.33%

בהפקדות לביטוח מנהלים, רק אתה נדרש בהגדלת ההפקדות בשיעור של 0.75%. ולהגדלה נוספת של 0.25% בחודש ינואר. בביטוח המנהלים המעסיק לא נדרש כעת, או בחודש ינואר 2017, לבצע הגדה מכיוון והוא עומד כבר בדרישות הצו.

עובד מעסיק פיצויים
ביטוח מנהלים 5% 6.5% 8.33%
נדרש 0.75% 0.00% 8.33%

 רגע, זה עוד לא הסוף

פרשנות שמרנית טוענת שבכלל יש להגדיל את הפקדות המעסיק לביטוח מנהלים עד ל- 7.5% מהשכר כולל רכישת הביטוח לאבדן כושר עבודה.

עובד מעסיק פיצויים
ביטוח מנהלים 5% 5% 8.33%
נדרש תגמולים 0.75% 1% 8.33%
נדרש אכא 1.5%

הטענה שעומדת מאחורי עמדה זו היא התוספת שהוכנסה לסעיף 20 בתיקון 12:

נקבעה בדין או בהסכם התניה בניגוד להוראות סעיף קטן (א), ולפיה שיעור ההפקדה לקופה מסוימת או לסוג מסוים של קופות או לקופה שתיבחר מתוך רשימה מסוימת של קופות, יהיה גבוה יותר משיעור ההפקדה לקופות או לסוגי קופות אחרים, יהיה העובד זכאי לשיעור ההפקדה הגבוה מבין השיעורים שנקבעו כאמור, עד לתיקון הדין או ההסכם

מכיוון ובמקרה הזה אבדן כושר העבודה מתייחס גם לקרן הפנסיה וגם לביטוח המנהלים ומכיוון ומקרן הפנסיה לא ניתן "לקזז" את עלות הביטוח לאבדן כושר עבודה, נוצר מצב שבו התקציב לקרן הפנסיה גבוה יותר מהתקציב לביטוח המנהלים ולכן יש להגדיל את הפקדות המעסיק לרכיב התגמולים גם בביטוח המנהלים וזאת למרות רכישת אבדן כושר העבודה.

אני מבוטח בקרן פנסיה וביטוח מנהלים. כיצד תשפיע עלי הגדלת ההפקדות? by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כמנהל מוצר באגף השיווק במנורה מבטחים פנסיה וגמל והעורך הראשי של אתר פנסיוני.

44 comments

 1. הצרה שלי יש ביטוח מנהלים ישן, קשה לי להאמין שחברת הביטוח תסכים להגדיל הפרשות ולא בא לי לפתוח ביטוח מנהלים חדש

  • היא לא תסכים. במידה ויש לך כבר נספח חדש על אותו ביטוח, ההפקדות החדשות יועברו יקבלו את התנאים של אותו נספח. אחרת, תפתח לך פוליסה חדשה ללא מקדם.

   כיום תקנה 19 לא מאפשרת לך להעביר את ההפקדות האלה לחברת ביטוח (נמצא בתיקון) או להפקיד אותם לקרן פנסיה או לקופת גמל (לא מטופל כעת)

   • האם אחרי שתתחלנה ההפקדות אפשר יהיה לנייד את הכספים ממנה לקופת גמל ושלום על ישראל ? יש הרי הפקדות מעסיק ועובד באותו שיעור …

    • ההפקדה היא לא באותו שיעור, במידה ומדובר בביטוח מנהלים סביר להניח שהיום ההפקדה היא 5% ו- 5%. כאשר המעסיק רוכש אבדן כושר עבודה בשיעור מסויים.

     כלומר הפקדות עובד יעמדו על אחוז אחד והפקדות מעסיק יכולות להגיע עד 1.25%.

 2. גליה דולב

  שבוע טוב
  האם ניתן להפקיד לקרן פנסיה רק תגמולים ופיצויים לקופה נפרדת
  ומה קורה אם מדובר בביטוח מנהלים
  תודה
  גליה

 3. אם הוא יבחר בקופת גמל (כמוצר הנוסף על קרן הפנסיה, במקום ביטוח מנהלים), מה יהיו שיעורי ההפקדות שיהיה עליו ועל המעסיק להפקיד?

  • במידה ויש רכישה של אבדן כושר עבודה על ידי המעסיק השלמה עד ל- 6.25. במידה ואין רכישה של אכא, הפקדה של 6.25.

   כמובן בחודש ינואר צריך להגיע ל- 6.5

 4. נדב שלום
  כאשר אתה מדבר על השלמת תגמולי מעסיק ב ביטוח מנהלים ל 6.25,
  נניח לצורך הדוגמא שהמצב כיום לתגמוליםל 5%
  ולאי כושר 1.25%

  כאשר ה1 1.25% מספיק לרכישת 75% פיצוי
  הרי שלפי הכללים החדשים הכל תקין.

  אך במידה וה1.25% אינו מספיק לרכישת 75% פיצוי. האם כבר עתה מחוייב המעסיק לשלם יותר להשלמת גובה הכיסוי ל75% , אך
  לא יותר מ2.5% מהשכר?

 5. נדב שלום,
  אצלי ביטוח מנהלים עם הפקדות 5/5/8.33. ( אין הפרשות לאכ"ע – אני כבר עברתי את הגיל 67).
  האם גם במקרה הזה הפקדות צריכות להיות 5.75/6.25/8.33 – הכל 6.25 לחיסכון ?
  תודה
  שלמה

 6. אורנית צימרמן

  בבקשה תקן אותי אם אני טועה:
  למיטב הבנתי מהכתבה שלך :
  בקרן הפנסיה התיקון הוא גם לעובד וגם למעביד
  בביטוח מנהלים (בהנחה שאני מפרישה 8.33 לפיצויים ו 0.6% לאובדן כושר) התיקון הוא רק על הפרשות העובד בלבד.

  • שלום אורנית,

   לגבי ביטוח מנהלים את צריכה להגיע לתקציב כפי שנקבע בצו, 6.25 לרבות החלק שהולך לרכישת אבדן כושר עבודה. בדוגמא שציינת עדיין נדרש להגדיל את הפקדות המעסיק.

 7. נדב,
  האם ההגדלה היא זכות שלי או חובה שלי? הסיבה שאני שואלת היא כיוון שאני כבר עוברת את תקרת ההפקדה המוטבת לפנסיה וכל הגדלה נוספת תגרור זקיפת מס. האם ניתן לבקש מהמעביד לשלם את ההטבה כ-"חלף הפרשות"?
  אני צריכה לציין שכבר כעת אני מפקידה 18.33% (5 עובד, 5 מעסיק ו-8.33 פיצויים).
  תודה,
  תמר

 8. היי נדב,
  האם בכדי שלא יזקף לי שווי וכדי שלא אעבור את תקרת ההפקדה המותרת למס, ניתן לבקש מהמעסיק שכל ההפרשות (הן של העובד והן של המעסיק) ייחושבו לפי 80% בלבד מהשכר המלא? (או אף בשיעור נמוך מזה)?

  • ערב טוב שיפרה,
   ניתן להגיע להסדר עם המעסיק לגבי חלק השכר ממנו יש להפקיד לפנסיה. כל עוד חלק השכר עונה על ההגדרה שנקבעה בצו לא מאמין שהוא יתנגד.
   בסופו של דבר הוא מקטין גם את ההפקדות שלו.

 9. נדב שלום, תודה רבה על כל האינפורמציה!
  הפרשות המעסיק עבורי היו עד עכשיו 6% לפנסיה בלבד (ללא ביטוח מנהלים), כאשר המעסיק בשיתוף סוכן הביטוח הציע לי להעביר 0.8% כביטוח א.כ.ע חיצוני והיתרה של 5.2% לקרן הפנסיה.
  השאלות שלי:
  1. האם זה חוקי
  2. במידה וכן, האם ניתן להמשיך במצב זה רק עם האחוזים המעודכנים? הבנתי שבצו ההרחבה החדש ננקטה המילה תגמולים בצורה מפורשת (בנוגע להפרשות לקרן פנסיה) ולכן זה נהיה קצת בעייתי. מה דעתך?

 10. נדב בוקר טוב
  אני לא מבינה את הקשר בין צו הרחבה לבין סעיף 14
  אם הכספים כיום שייכים לי כעובדת לפי צו ההרחבה אזי זה מרוקן מתוכן את סעיף 14
  אשמח להתיחסותך
  גליה

  • סעיף 14 מחייב הפקדה באחוזים מסויימים לכספי תגמולים וכספי פיצויים כדי שהוא יכנס לתוקף, לדוגמא עבור ביטוח מנהלים נדרש להפקיד 8.33% מהשכר בעוד שבצו ההרחבה נקבע שיש להפקיד רק 6% מהשכר.
   בהצעות החקיקה לשנה הקרובה מנסים למצוא לכך פתרון על ידי הפיכת כלל כספי הפיצויים שמופקדים לתכניות הפנסיה ככספים שבאים במקום כספי הפיצויים שישולמו בסיום עבודה. לקריאה נוספת
   https://pensuni.com/?p=3109

 11. בוקר טוב
  אני מפקידה לקרן פנסיה וביטוח מנהלים. אני מבינה שהמקסימום שאקבל במקרה של נכות זה 75% משכרי.איך אני יכולה לחשב שאין לי ביטוח עודף על אכעומה מינימום אכע שאני צריכה לרכוש בקרן פנסיה ? האם ניתן לבחור מסלול ללא אכע? ושאלה נוספת האם לפי צו הרחבה אני יכולה הפקיד רק תגמולים בקרן פנסיה ופיצויים לרכוש בקופה לפיצויים ? תודה רבה בזכותך התחלתי להתעניין בעולם של הפנסיההאם אפשר לשאול שאלות גם מתחום ביטוחי בריאות וסיעוד ?

  • תודה רבה גליה,

   אין מניעה להפקיד רק כספי תגמולים בקרן הפנסיה ואת הפיצויים בקופת גמל. האחוזים יהיו באותו שיעור כפי שנקבע בצו הרחבה.

   לעניין הקטנת רכיב אבדן כושר עבודה בקרן הפנסיה, עד גיל 60 לא ניתן לוותר לגמרי על הרכיב. ניתן להקטין אותו, יש לכך יתרונות וחסרונות. כתבתי על כך בעבר:
   https://pensuni.com/?p=2089

   לעניין שאלות על ביטוחי בריאות וסיעוד, לצערי אני לא מומחה בעניין.

 12. ערב טוב
  אם היה לי ביטוח מנהלים לפני יולי 2016 ואני חושבת ללא אכע
  האם היום חייבים לרכוש לי אכע או קיימת אפשרות לרכוש תגמולים ב6.25% ללא אכע
  תודה

  • צהרים טובים גליה,
   ישנם מספר גורמים שמחזקים את הסברה שמעסיק חייב לרכוש אבדן כושר עבודה:
   סעיף 3.2 בצו ההרחבה מציין כיתקציב המעסיק צריך לכלול אבדן כושר עבודה,
   בנוסף צו ההרחבה לפנסיית חובה משנת 2008 קובע שמעסיק צריך לבטח את עובדו בביטוח שכולל אבדן כושר עבודה.
   והאישור הכללי לסעיף 14 קובע שכדי שכספים שיופקדו לתכנית ביטוח יבואו במקום כספי פיצויים על המעסיק לרכוש אבדן כושר עבודה.

   ולכן לטעמי מעסיק שלא רוכש אבדן כושר עבודה לעובד חשוף בעתיד לתביעות.

 13. יש לי ביטוח מנהלים ישן מ 2001 ובעקבות הרפורמה חברת הביטוח םוחת לי אוטומטית פוליסה חדשה המקום להפקיד לוותיקה
  בנוסף הסוכן טוען שאי אפשר להעביר את התוספת לקופג
  האם חברת הביטוח צודקת ? האם הסוכן צודק ?
  תודה

  • כן, בפוליסות ישנות לא ניתן להגדיל את ההפקדות כיום ניתן להגדיל רק בפוליסה חדשה שמנוהלת באותה חברה. יתכן וזה יעודכן בהמשך כך שתוכל לפתוח פוליסה בחברה אחרת.
   בחלק מהחברות מאפשרים לבצע הגדלה בפוליסות עם נספחים שנפתחו לאורך השנים, במידה ויש לך נספח שכזה יתכן ואתה יכל להגדיל שם את ההפקדה.

 14. נדב שלום,
  עד ליולי 2016 ההפקדות שלי היו: 5% עובד + 5% מעסיק + 8.33% פיצויים. (אני חתום על סעיף 14).
  בכל הטבלאות שנתקלתי בהן מופיע כי ההפקדות עד ליולי האחרון היו 5.5% עוד + 6% מעסיק.
  האם ההפקדות שהיו אצלי עד ליולי לא היו חוקיות???

  • בוקר טוב אלכסנדר,

   בעיקרן משנת 2014 הפקדות לחיסכון פנסיוני היו צריכות לעמוד על 5.5% עובד, 6% מעסיק ו- 6% פיצויים. בפועל מעסיקים רבים, בעיקר כאלה שהפקידו 8.33% לפיצויים לא הפנימו את השינוי. כתבתי על כך בעבר כאן : פנסיית חובה משנת 2014
   https://pensuni.com/?p=1650

 15. שלום נדב,

  תודה על התשובה המהירה.

  קראתי את הכתה אך עדיין לא ברור לי חד משמעית אם אני רשאי לדרוש "זיכוי" על החודשים שהמעסיק

  הפקיד עבורי את האחוזים הנמוכים שציינתי (5% עובד + 5% מעסיק) שנמוכי מאלו המופיעים בצו ההרחבה

  כלומר האם החוק מסתכל על הס"כ הפקדות (17.5% למול 18.33%) או על כל רכיב הפקדה בנפרד?

  תודה.

  • בוקר טוב,

   החוק מתייחס על כל רכיב בנפרד ולראיה היישום של צו ההרחבה להגדלת ההפקדות.

   • צהריים טובים ותודה על המענה,

    במידה והמעסיק יסכים להעלות את ההפקדות לרמה המוגדרת בצו הרחבה, האם המעסיק רשאי להוריד את ההפקדות לפיצויים (8.33%) לרמה המוגדרת בחוק (6%) במידה ואני חתום על סעיף 14?

    בברכה,

 16. בוקר טוב נדב

  יש לי פוליסת מנהלים מ-1984 (עדיף) – הפרשות: 5 עובד, 5.5 מעסיק, 8.33 פיצויים ו- 1 אובדן כושר.
  בשנת 2000 נפצעתי והייתי באובדן כושר עבודה שנה.
  החברה העבירה ב-2004 את כל העובדים לאובדן כושר עבודה קיבוצי – זול יותר.
  אני נאלצתי להשאר באובדן הישן (עקב קרות האירוע והחשש מאי כיסוי ביטוחי בביטוח הקיבוצי החדש)
  מכוון ש-1 אחוז לא הספיק לכיסוי אובדן, הוספתי באופן פרטי מהשכר את ההפרש לאורך כל השנים.
  האם זה תקין? האם החברה לא הייתה צריכה להגדיל את ההפרשה לאובדן כושר כדי להמשיך לתמוך ב-75% כיסוי?

  • בוקר טוב,

   המעסיק צריך לרכוש עבורך אבדן כושר עבודה עד תקציב של 7.5% מהשכר. במידה וזה לא מספיק תידרש להוסיף כסף.

   • אני לא חתום על תקנה 14 בנוסף בחוזה כתוב במפורש 1% לאובדן
    האם עדיין בתנאים אלו המעביד מחוייב להשלמת תגמולים+אבדן עד ל-7.5%?
    המעביד טוען שאין פה בעיה.

    • בוקר טוב אבי,

     להבנתי לפי הכתוב בצו בסעיף 3.2 על המעסיק להבטיח לעובד ביטוח לאבדן כושר עבודה בשיעור של 75% משכרו.

 17. עומר שמואלי

  אם אני מעוניין לשלם לביטוח אובדן כושר עבודה מכספי הפרטי והמעסיק מפריש 7.5% לתגמולים.
  ניתן לעשות זאת מבלי לעבור על דרישות המעסיק לאובדן כושר עבודה בהתאם לסעיף 14 או כל סעיף אחר?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: