דף הבית / אקדמיה / מכשירי החיסכון לטווח ארוך

מכשירי החיסכון לטווח ארוך

מאמר אורח של פרופסור זיו רייך

במאמר זה נעסוק בהשוואה, הרחבה ופירוט ההבדלים בתוכניות החיסכון הפנסיוני בהן כיום כל אדם בישראל שם את כספו וחסכונותיו.

אין תשובה חותכת וחד משמעית מה טוב או פחות טוב, אבל בהחלט ניתן לומר בפה מלא שעל כל אדם להבין ולדעת היכן כספו מושקע, ועליו לדעת מהם ההבדלים בין התוכניות השונות, וכשיעשה זאת ידע הוא עצמו מה התוכנית הטובה ביותר עבורו.

לאור הרגולציה האגרסיבית שהונחתה בשנים האחרונות (במיוחד בשנתיים האחרונות) על ענפי הביטוח הכלליים ובפרט על ענפי הביטוח הפנסיוני, הגענו למצב שציבור המבוטחים והחוסכים נעשו "לבעלי הבית".

פרופסור זיו רייך

התכניות הרבה יותר משקפות את מה שהן מציעות, ואפילו ניתן לעקוב אחריהן באתרי האינטרנט של משרד האוצר, אך בכל זאת קיים שוני בין התוכניות, והשוני הזה יכול להיות שווה למשפחה אלפי שקלים מידי שנה במידה והיא לא מודעת אליו.

מרבית החוסכים חושבים שזה מתחיל ונגמר בדמי הניהול אותם אני משלם מידי חודש, אולם לא רק בזה מסתכם הדבר ויש מס' דברים באמצע הדרך ואת אותם הדברים החשובים לא פחות נזכיר במאמר.

פרמטרים להשוואה בין ביטוח מנהלים, קרן פנסיה וקופת גמל

כדי להשוות בין התכניות השונות נבחן אותם בהתאם למספר פרמטרים:

 1. דמי ניהול.
 2. כיסויים ביטוחיים ועלויות .
 3. תשואה – רווחים.
 4. תקנון – חוזה .
 5. הגורם המנהל את התוכנית הפנסיוניות -חברת ביטוח/בית השקעות .

מהי קרן פנסיה ומה היא כוללת בתוכה?

קרן הפנסיה כוללת בתוכה שלושה סוגי פיצוי המחולקים ל-2 תוכניות ביטוח:

 1. פנסיית יסוד (או פנסיה משלימה) – תשלום לכל החיים עת הגיעו של המבוטח לגיל פרישה
 2. פנסיה מקיפה – קרן הפנסיה מבטחת את המבוטח במקרה של מותו ומעניקה לשאריו פנסיה במקרה של מות המבוטח וכן במקרה של נכות (אובדן כושר עבודה).

רמת הביטחון בהשקעה

קרנות הפנסיה מחויבות להשקיע 30% מנכסי הקרן באגרות חוב ממשלתיות צמודות מדד, שאר הכסף מושקע בשוק ההון .

חלוקה כזו מעלה את רמת הביטחון בהשקעה, כשמדובר בקרנות פנסיה

כל אחוז של תשואה ישפיע מאוד על גובה קצבתם של כל המבוטחים באשר הם.

מהו ביטוח הדדי ואיך הוא מתקשר לקרן הפנסיה?

ביטוח הדדי הוא בעצם סוג של ביטוח שבו לא מעורבת חברת ביטוח, בשונה משאר הביטוחים, בהם אנחנו תמורת תשלום פרמיה, מעבירים את הסיכון לחברת הביטוח, כשמדובר בביטוח הדדי הסיכון מוטל בעצם על המבוטחים בקרן .

כל סיכון ביטוחי באם אכן יתממש ישולם מתוך סך החיסכון של חברי הקרן.

קרן פנסיה היא החיסכון הפנסיוני הנפוץ ביותר בישראל. רוצים לדעת כיצד היא פועלת ומה מרכיב את שלושת הכיסויים הקיימים בה, אבדן כושר עבודה, ביטוח שארים ופנסיית הזקנה. כנסו למדריך

המוטבים בקרן הפנסיה

בניגוד לביטוח מנהלים או קופת גמל המוטבים בקרן הפנסיה הם השארים שיקבלו קצבה חודשית. בהעדר שארים בהתאם לתקנון הקרן המוטבים הינם מי שהוגדר בזמן תקופת הביטוח והם יקבלו את סכומי החיסכון כסכום חד פעמי.

השארים של המבוטח יקבלו קצבאות בהתאם לתקנון, בת הזוג תקבל קצבה חודשית לכל ימי חייה. וילדים יקבלו קצבה עד הגיעם לגיל 21.

הגדרת העיסוק בקרן הפנסיה

ההגדרת העיסוק בקרן הפנסיה היא בסיסית, "כל עיסוק סביר", אם המבוטח יאבד את כושר עבודתו הקרן זו שתקבע אם הוא יכול לעסוק בעיסוק סביר אחר.

במידה והקרן תקבע שהמבוטח יכול לעסוק בעיסוק סביר אחר בהתאם להכשרתו, השכלתו וניסיונו, ישללו מהמבוטח את תשלום הקצבאות.

קיימת בעיה עם המונח "סביר" מכוון שהוא מונח שלא ניתן לפירוש מדויק והוא נתון לפרשנויות שונות, מונח שכזה מקשה מאוד על המבוטח לממש את הזכויות המגיעות לו מטעם הפוליסה ונותן לקרן הפנסיה אפשרות לפרשנויות שונות בנוגע למהות עיסוקו של המבוטח.

חיתום ותקופת אכשרה בעת ההצטרפות לקרן

בקרנות פנסיה גדולות נהוג לקבל מבוטחים ממעסיקים גדולים ללא בדיקות רפואיות וללא הצהרות בריאות בעת הצטרפותם לקרן הפנסיה ובדרך כלל מקבלים את כל המבוטחים תחת אותם התנאים .

בקרן פנסיה ישנה תקופת אכשרה בת חמש שנים, אם מבוטח נכנס לביטוח עם בעיה רפואית קודמת הוא אינו יכול לתבוע ולקבל פיצוי כלשהו מחברת הביטוח על בעיה רפואית שקדמה בעת כניסתו לביטוח במשך חמש שנים .

כל קרן פנסיה שונה בתנאי הקבלה שלה וזה יכול לבוא ליידי ביטוי בכיסויים הביטוחיים מטעם קרן הפנסיה או בגיל ההצטרפות לכיסויי הביטוח שהקרן מציעה.

כל זה נובע מכך שלכל קרן פנסיה קיים תקנון שונה .

לרוב החיסכון בקרן פנסיה מצטייר בעייני המבוטח כתוכנית פשוטה, וברורה יותר.

דמי ניהול

דמי הניהול בקרן הפנסיה מוגבלים בתקרה של  6% מהפרמיה החודשית ו-0.5% מהצבירה.

מהו ביטוח מנהלים ומה הוא כולל בתוכו?

בדומה לקרן הפנסיה, ביטוח המנהלים מגן על המבוטח בעת התממשותם של שלושה סיכונים:

 • מוות
 • נכות / אובדן כושר עבודה
 • קצבה בעת פרישה

ביטוח מנהלים הינה תוכנית המשלבת הגנה גם למבוטח וגם לבני משפחתו לאורך כל תקופת הביטוח ועד הגיעו לגיל פרישה ויציאה לפנסיה.

בעת מקרה מות המבוטח המוטבים מקבלים סכום חד פעמי, הסכום הינו סכום מוסכם מבעוד מועד .

כאשר רוכשים כיסוי למקרה של מוות בביטוח מנהלים חשוב לשים לב שהביטוח מותאם בצורה נכונה מבחינת השכר של המבוטח וחשוב מאוד לקחת בחשבון מקורות הכנסה נוספים.

ביטוח מנהלים משלב בתוכו ביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח למקרה של מות המבוטח  בעלות של עד 35% מהפקדת כספי התגמולים החודשית.

ביטוח מפני אובדן כושר עבודה הינו ביטוח במצבים בהם המבוטח אינו יכול לעבוד .

גובה הפיצוי המוענק למבוטח הוא עד כ- 75% משכר העובד.

המוטבים בביטוח מנהלים

אמנם הפרמיה אותה ישלמו המבוטחים שמבוטחים בביטוח מנהלים תהיה יקרה מהפרמיות אותם ישלמו בקרן הפנסיה.

אולם בביטוח המנהלים ישנה גמישות בנוגע לתשלום. בעוד שבקרן הפנסיה הסכום ישולם כקצבה חודשית לשארים בביטוח המנהלים המבוטח יכול לבחור למי הוא רוצה שישולם הסכום והוא אינו מחוייב שהיורשים יהיו אחד מילדיו או אשתו.

הגדרת העיסוק בביטוח מנהלים

בניגוד לקרן הפנסיה, הגדרת עיסוקו של המבוטח מצוינת בפוליסה באופן ספציפי וברור.

זאת אומרת, שאם לצורך העניין המבוטח עובד בחנות בגדים, העיסוק שייכתב בפוליסה יהיה העיסוק הספציפי בו עובד המבוטח – מוכר בחנות בגדים.

הגדרת העיסוק באופן ספציפי בפוליסה עוזרת למבוטח בעת קרות מקרה ביטוח לקבל את הפיצוי שמגיע לו מחברת הביטוח באופן קל ופשוט יותר, מה גם שחברת הביטוח לא יכולה לנסות להתחמק ע"י פרשנויות שונות של מהות העיסוק מתשלום הפיצוי למבוטח, מהסיבה הפשוטה שהגדרת העיסוק בפוליסה היא הגדרה ספציפית ומדויקת שלא משאירה מקום לפרשנויות שונות של חברת הביטוח, בשונה מהגדרת העיסוק הכללית בקרן הפנסיה.

חיתום ותקופת אכשרה בעת ההצטרפות לביטוח מנהלים

כל מבוטח שרוצה להיות מבוטח תחת ביטוח מנהלים עובר חיתום פרטני,  בעת החיתום בוחנים את מצבו הרפואי הקיים ואת ההיסטוריה הרפואית שלו, על -פי המצב הרפואי הקיים וההיסטוריה הרפואית מחליטה חברת הביטוח באיזו פרמיה ובאילו תנאים היא רוצה לקבל את המועמד לביטוח, ישנם מצבים שחברת הביטוח יכולה לשלוח את המועמד לביטוח לבדיקות ספציפיות נוספות על מנת לקבל חוות דעת נוספת על מצבו הרפואי וכל זאת עוד לפני בכלל שהוא מבוטח.

במצבים אחרים יכולה חברת הביטוח כלל לא לקבל את המועמד לביטוח מהסיבה שהסיכון גבוה מהתמורה שחברת הביטוח יכולה להפיק (מחמת גיל , בעיות רפואיות וכו' )

לא קיימת תקופת אכשרה בביטוח מנהלים, אך כל נזק קודם מוחרג בפוליסה או שנגבה עבורו תעריף גבוה יותר.

גיל הכניסה לתוכנית מכתיב את גובה הפרמיה אותה ישלם המבוטח, ככל שאדם יכנס בגיל מבוגר יותר לתוכנית הביטוח כך הוא ישלם יותר ולכן על המבוטח לבדוק בעת כניסתו לתוכנית בגיל מבוגר את הכדאיות שבדבר.

בביטוח מנהלים המבוטח בעצם כפוף לחוזה אל מול חברת הביטוח, כל מבוטח יעדיף להיות מעוגן בחוזה מאשר להיות מעוגן בתקנון מהסיבה הפשוטה שהחוזה נכתב בין המבוטח עצמו לחברת הביטוח.

החוזה הינו מסמך מחייב ולא ניתן לעשות בו כל שינוי ללא הסכמת המבוטח.

בניגוד לכך, בקרנות הפנסיה וקופות הגמל המבוטח כפוף לתקנון דבר החושף את המבוטח בפני שינויים תקופתיים ומעמיד אותו בפני סוג של חוסר ודאות.

בעולם של היום הרגשת הוודאות אצל המבוטח משחקת תפקיד מכריע במיוחד כאשר מדובר בעתידו הכלכלי ועתיד משפחתו.

ולכן ניתן לומר בביטחון גמור, ביטוח מנהלים זה שם נרדף לוודאות מהסיבה הפשוטה שאתה יודע בדיוק מה גובה הקצבה שתקבל בעת פרישתך, ולכן חיסכון בביטוח מנהלים גורם לחוסך לתכנן את עתידו הכלכלי בצורה טובה יותר מבעוד מועד ולהגיע לגיל הפרישה מוכן יותר ובטוח יותר .

דמי ניהול

דמי הניהול שחברות הביטוח רשאיות לגבות על פי חוק הן דמי ניהול של 4% מהפרמיה החודשית ו- 1.05% מהצבירה

מבחינת דמי הניהול ,דמי הניהול בביטוחי המנהלים גבוהים משמעותית מדמי הניהול בקרן הפנסיה .

  דמי ניהול מהפקדה דמי ניהול מהצבירה
ביטוח מנהלים 4% 1.05%
קרן פנסיה 6% 0.5%

הסיבה העיקרית  לכך היא הסיכון שלוקחות על עצמן חברות הביטוח.

ביטוח מנהלים אז והיום

עד לסוף שנת 2007 היה ניתן לחסוך בשני מסלולים :

 • מסלול הוני – כספי הביטוח בעת מקרה ביטוח ניתנו למבוטח בסכום אחד.
 • מסלול קצבתי – כספי הביטוח בעת מקרה ביטוח ניתנו למבוטח בתשלומים חודשים למשך כל חיי המבוטח.

בעקבות תיקון 3 החל משנת 2008  בוטלה האפשרות להפקיד כספים במסלול ההוני בכל סוגי הביטוח הפנסיוני כולל ביטוח מנהלים ולכן כל הפקדה לתוכנית ביטוח המנהלים אחרי 2008 תשולם בעת קרות מקרה ביטוח אך ורק באופן קצבתי.

בתחילת 2013 הממונה על שוק ההון במשרד האוצר מחליט לבטל את האפשרות להצטרף לביטוח מנהלים עם מקדם קצבה מובטח מראש, כאשר ביטול זה אינו חל על אנשים המצטרפים לתכנית ביטוח מעל לגיל 60.

>>>מבוטח בביטוח מנהלים? האם אתה מכיר את מקדם הקצבה שלך?

מהי קופת גמל ומה היא כוללת בתוכה?

קופת גמל מיועדת אך ורק לחיסכון טהור, קופת הגמל מורכבת מהפרשות של המעסיק ושל המועסק (החוסך), הכסף שמופרש מידי חודש לקופת הגמל מושקע בשוק ההון כדי להניב תשואה (רווחים).

כשמדובר בקופות גמל ובטח כאשר אנחנו עוסקים בשאלת ההשוואה  מה כדאי יותר לחוסך קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל, קיימת תשובה אחת ברורה לחלוטין – יש שובר שוויון והוא מנהל הקופה.

במידה ומנהל הקופה יניב לחוסך תשואות גדולות, כך עדיפות לחיסכון בקופת גמל תעלה.

קופת הגמל כפופה לתקנון שהוא בעצם החוזה המחייב בין הקופה לחוסך (בדומה לקרן הפנסיה , בשונה מביטוח המנהלים) .

כמו שציינו בתחילת המאמר , כאשר מבוטח כפוף לתקנון מול חברת הביטוח או בית ההשקעות, הוא בעצם "חושף" את עצמו לסוג של חוסר ודאות היות ותנאי התקנון עשויים להשתנות.

המבוטח יכול לבחור באיזה מסלול הוא רוצה לנתב את הכסף שלו לפי אופי ההשקעה שלו – אוהב סיכון/שונא סיכון .

בקופות הגמל קיימים מגוון מסלולי השקעה שונים

 1. מסלולים חסרי סיכון בדרך כלל מסלולים שקליים לטווח קצר.
 2. מסלולים בסיכון ממוצע לשעבר מסלולים כללים בהם אחוז החשיפה למניות עמד על כ- 30%
 3. מסלולים ברמת סיכון גבוהה בהם מסלולים מנייתים שונים המשקיעים במניות בארץ או בחול
 4. מסלולים המשקיעים בהתאם לכללי הלכה

בשנים האחרונות נפתחו מגוון רחב של מסלולי השקעה בהם בהם כאלה המציעים חשיפה נמוכה או גבוהה יותר למניות, מסלולים העוקבים אחרי מדדים שונים ועוד.

קופת הגמל בשונה מביטוח מנהלים וקרן פנסיה אינה מורכבת מביטוח חיים או ביטוח לאובדן כושר עבודה ,היא התוכנית לחיסכון הבסיסית ביותר שקיימת ללא מוצרים ביטוחיים נוספים בתוכה.

קופות גמל ברוב המקרים יהיו מנוהלות ע"י חברת השקעות או חברת ביטוח וכל כספי החיסכון של המבוטח מושקע בשוק ההון (בשונה מקרן הפנסיה).

האם ניתן לחסוך יותר לפרישה בהעברת הכספים מקרן הפנסיה לקופת הגמל? קרן הפנסיה כוללת עלויות כיסוי ביטוחי לאבדן כושר עבודה ומוות, ודמי ניהול מהפקדות. האם נוכל לחסוך יותר אם נעביר את ההפקדות השוטפות שלנו לקופת גמל? – כנסו

קופת הגמל אז והיום

עד שנת 2006 קופת הגמל שימשה גם כחיסכון לטווח בינוני, הכספים שהופקדו לקופת הגמל היו נהפכים לנזילים לאחר 15 שנה מיום ההפקדה הראשונה בקופה .

החל מינואר 2006 הכספים שמופקדים לקופת הגמל נהפכים לנזילים וניתנים למשיכה רק לאחר גיל 60.

נוסף על כך , קופת הגמל נחשבת לתוכנית שהמבוטח יכול להבין ולקרוא בקלות , המבוטח יודע בדיוק היכן הכסף מושקע וכמה תשואה עשה הכסף .

עד שנת 2008 היה ניתן להפקיד כספים רק בקופות גמל הוניות, כלומר בגיל פרישה מקבלים את סכום החיסכון כסכום חד פעמיץ

החל משנת 2008 הפקדות בקופת הגמל מיועדות לקצבה, אך קופת הגמל "אינה יודעת" כיצד לשלם קצבה זו. ולכן על החוסך להעביר את הכספים לקופה משלמת קצבה כמו קרן פנסיה או ביטוח מנהלים.

דמי ניהול

דמי הניהול המירבים בקופת הגמל דומים לדמי הניהול בביטוחי המנהלים והחברה רשאית לגבות דמי ניהול הן מהצבירה והן מההפקדות. יחד עם זאת בשל התחרות בתחום, בחלק גדול מהחברות לא גובים דמי ניהול מהפקדה על הפקדות לקופת גמל.

  דמי ניהול מהפקדה דמי ניהול מהצבירה
ביטוח מנהלים / קופת גמל 4% 1.05%
קרן פנסיה 6% 0.5%

ניתן לומר על קופת הגמל שמדובר במוצר פשוט ולא מסורבל, המבוטח בכל זמן נתון יכול לדעת כמה כסף הוא צבר וכמה תשואה צבר על הכסף, קופת הגמל מתאימה  בעיקר לאנשים בעלי שכר גבוה שמעסיקם משתתף איתם מידי חודש בחיסכון לקופת הגמל  דמי הניהול ניתנים לשינוי בין אדם לאדם. אדם שיתמקח על דמי הניהול מול בית ההשקעות או חברת הביטוח יוכל להשיג דמי ניהול נמוכים יותר .

 

פרופסור זיו רייך, רואה חשבון, הינו דיקן בית הספר לביטוח באקדמית נתניה

מכשירי החיסכון לטווח ארוך by

אודות פרופ' זיו רייך

פרופסור זיו רייך רואה חשבון דיקן בית הספר לביטוח האקדמית נתניה, כיהן ומכהן כיו"ר וועדת ההשקעות בגופים פיננסים רבים כמו כן כחבר וכיו"ר וועדות ציבוריות בגופים רגולטורים (משרד התקשורת, משרד האוצר, הרשות לניירות ערך ואגף שוק ההון – ביטוח)

10 comments

 1. אין שום וודאות בביטוח מנהלים מלבד דמי הניהול הגבוהים. אם תפתחו את החוזה בינכם לחברת הביטוח תראו את המושג "בכפוף לתחיקה עתידית", מופיע בצורה נרחבת מאוד.

  • כיום גם בביטוח מנהלים אפשר לקבל דמי ניהול טובים (3+0.5) שלא רחוקים מהדמי ניהול של קרן הפנסיה, אבל עם ביטחון הרבה יותר חזק .

 2. תריץ סימולציה מול דמי ניהול של (2+0.2) של קרן פנסיה ותראה את ההבדלים בעצמך. ואיזה ביטחון? כיום המקדם נקבע לך רק בגיל 60 בביטוחי המנהלים (מאז 2013).

  כל הרעיון של ביטחון זה פיקציה של אנשי מכירות ממולחים מחברות ביטוח.

  • כשאמרתי ביטחון התכוונתי לנושא הגרעון האקטוארי..
   כמו כן ביטוח מנהלים יותר מתאים לבעלי צווארון לבן בהגדרה מקצועית באכ"ע .

   • בסופו של דבר הסיכון ("בטחון") מתורגם לכסף, לא משנה אם תקרא לזה "גרעון אקטוארי" או "דמי ניהול". אם יקרה מקרה שישפיע על הגרעון האקטוארי, הוא ישפיע על כספי חברת הביטוח באותה מידה. באם הפרמיות שלקחה החברה לא יספיקו כדי לכסות את הסיכון, חברת הביטוח תאלץ לשלם לך פחות בכל מקרה (ו\או לקרוס) פשוט כי לא יהיה לה מספיק כסף.

    במילים אחרות, בתרחיש האימים של גרעון אקטוארי עצום לא יעזור לך במיוחד להיות בחברת ביטוח מנהלים. נייר שאומר שמגיע לך X לא עוזר במיוחד כשהצד השני שחתום עליו לא קיים יותר.

 3. אלו האנשים שיושבים בועדות שמחליטות על עתיד הפנסיה שלנו?
  אני קורא למנות את נדב טסלר במקום…

  1. גם אילו היה החוזה מול חברת הביטוח לא ניתן לשינוי (כפי שציין יעקב זה כנראה לא המצב), התשואה החודשית של חברת הביטוח משפיעה על הקצבה.
  2. במקרה של עליית תוחלת החיים מעבר למקדמים שלקחה על עצמה חברת הביטוח (באמצעות דמי הניהול הגבוהים), היא תאלץ לעדכן את המקדמים או פשוט לקרוס. לעומת זאת, במקרה של עליה פחות חדה אף אחד לא הולך להחזיר לך את דמי הניהול ששילמת כל השנים האלה…
  3. בכל מקרה אין שום דרך לדעת בביטוח מנהלים מה יהיה הסכום הצבור עוד 30 שנה, ולכן אין לך שום דרך לדעת "בדיוק מה גובה הקצבה שתקבל בעת פרישתך". אם כבר מדברים על ודאות, בקרן פנסיה יש לפחות 30% (בעתיד 60%) של אג"ח מובטח, מה שמעלה בהרבה את הודאות ביחס לביטוח מנהלים.
  4. "במידה ומנהל הקופה יניב לחוסך תשואות גדולות, כך עדיפות לחיסכון בקופת גמל תעלה" יופי של ניתוח, פרט לזה שאי אפשר לדעת איזנ מנהל קופה יניב אלו תשואות בעתיד (ודאי שלא ע"פ ביצועי עבר).
  5. דמי הניהול בכל המוצרים, לא רק בקופת הגמל, ניתנים למיקוח ומעטים הם אלו שמשלמים את הסכומים הממצוינים בכתבה.
  6. "מדובר במוצר פשוט ולא מסורבל, המבוטח בכל זמן נתון יכול לדעת כמה כסף הוא צבר וכמה תשואה צבר על הכסף" רק שכחת לציין שאדם שחוסך בקופ"ג צריך לדאוג לכל הכיסויים הביטוחיים שנותנים המוצרים האחרים בעצמו, דבר שלא רק יעלה לו יותר כסף, אלא גם יצור יותר תקורה ויגרום לפתרון הכולל שלו להיות דווקא יותר מסורבל.
  7. במאמר המתיימר להשוות את תכניות הפוליסה לטווח ארוך הייתה מצפה לפחות להתייחסות לקופת גמל להשקעה, פוליסת חסכון, ותיקון 190.

 4. הגרעון האקטוארי קטן בהרבה מהפרש דמי הניהול (מה שגם שהאוצר מעדכן את הפרמיות ובכך יאפס את הגרעון האקטוארי בראייה עתידית) אז אתה צודק שבביטוח ממהלים יש את הביטחון שיצטבר פחות כסף.

  להגיד שביטוח מנהלים יותר מתאים לצווארון לבן בגלל שיש הגדרה עיסוקית זה פשוט מטעה, כל אחד יכול לרכוש ביטוח עיסוקי ישירות מחברת ביטוח ללא קשר לחיסכון הפנסיוני שלו.

 5. שלום נדב,
  האם מעסיק יכול לרכוש מטריה ביטוחית משלימה עבור העובדים המבוטחים בקרן הפנסיה כזו שתבטח רק את הגדרת העיסוק של העובד.
  כך שעובד שיאבד את יכולת העובדה לגמרי יבוטח דרך קרן הפנסיה שלו בעוד שעובד שאיבד את היכולת לעבוד במקצוע שלו יוכל לעבוד בתפקיד אחר ולקבל 75% מההפרשי השכר בין התקפיד החדש לישן המבוטח?
  תודה רבה

  • יש מטריות שמבצעות השלמה עיסוקית והשלמה ל- 75%. כיסויים אלו הם על חשבון המעסיק והם מעבר להפקדה של 6.5% שנדרשת לקרן הפנסיה.
   בכל פוליסה כזאת צריך לבחון את תנאי הקיזוז לגבי עבודה אחרת.

 6. סמי אקהויז

  האם יש מגבלה בחוק או בתקנות על גובה דמי הניהול ועלות הכיסוי הביטוחי? יש לי בפוליסות עדיך ישנות עלות שעולה על חמישים אחוזים מההפקדה, בעיקר כיסוי ביטוחי. האם זה חוקי?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: