כתבות אחרונות

גרעון אקטוארי זה כל כך 2016

איזון אקטוארי – תמונת מצב 2019

כתוצאה משורה של רפורמות שבוצעו בשנה האחרונה האיזון האקטוארי בקרנות הפנסיה קרוב לאפס, אז למה הגרעון האקטוארי שמופיע בפנסיה נט כל כך גבוה?

Read More »

אני לא מאמינה בפנסיה

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כמליון וחצי ישראלים משתייכים לדור המילניום, דור שמאפייני החיסכון שלו קצת שונים משל קודמיו.

Read More »
חדשות

תקרות מס וסכומים עיקרים לשנת 2019

תקרות מס וסכומים מרכזים בחיסכון הפנסיוני לשנת 2019: תקרת הכנסה לשכיר ועצמאי, פנסיה חובה לעצמאים 2019, תקרת הפקדה לקרן השתלמות ולקרן הפנסיה, סכום הקצבה המזערי ועוד

Read More »
קו הצדק הפנסיוני

פנסיית חובה בשנת 2019

צו הרחבה לפנסיית חובה מגדיר את הכללים לעריכת ביטוח פנסיוני לעובדים שלא חל עליהם הסדר פנסיוני אחר. הצו מגדיר את אחוזי ההפקדה לפנסיה, מועדי תחילת ההפקדות וגיל העובד בתחילת החיסכון ובסופו.

Read More »
שינוי גודל גופנים