דף הבית / דיני עבודה / 5 עקרונות בביטוח הפנסיוני שחובה לזכור

5 עקרונות בביטוח הפנסיוני שחובה לזכור

עשה ועל תעשה בפנסיית החובה בישראל. למי צריך להפקיד לפנסיה ועד איזה גיל? מתי צריך להתחיל להפקיד לפנסיה? האם יש הבדל בין קרן פנסיה לביטוחי מנהלים?

על כלל המעסיקים בישראל חלה החובה לבטח בביטוח פנסיוני את עובדיהם. על מעסיקים שלא כפופים לצו הרחבה כזה או אחר חלה החובה בביטוח פנסיוני מתוקף צו ההרחבה לפנסיית חובה.

מעסיקים שחל עליהם צו ההרחבה ענפי אחר (לדוגמא צו הרחבה בענף השמירה או צו ההרחבה בענף התעשייה) עדיין אינם יכולים לגרוע מהזכויות שנזקפו לעובד מתוקף צו ההרחבה לפנסיית חובה או מצו ההרחבה בדבר הגדלת הפקדות במשק.

5 עקרונות בביטוח הפנסיוני שחובה לזכור

למי צריך להפקיד לפנסיה?

חובת ההפקדה לפנסיה חלה על כל עובדת מעל לגיל 20 או עובד מעל לגיל 21.

לדוגמא :

עובדת התחילה לעבוד במקום עבודה בגיל 19. מעסיקה אינו חייב להפקיד עבורה לפנסיה.

חובת ההפקדה תתחיל, ללא תקופת המתנה נוספת, כאשר תגיע לגיל 20.

את ההפקדות יש לבצע עד למועד סיום העבודה של העובד, העובד אינו יכל לוותר על זכותו בחיסכון פנסיוני.

חשוב לזכור כי בתקופה שהעובד אינו מבוטח בחיסכון פנסיוני הוא אינו מכוסה בביטוח לאבדן כושר עבודה או מוות.

אין חובת הפקדה לעובדים חדשים שנקלטו לאחר גיל פרישה חובה (67 לגבר ואישה) והם כבר מקבלים קצבה ממקור אחר שאינו ביטוח לאומי (קרן פנסיה חדשה או קרן פנסיה ותיקה לדוג')

נדרש להפקיד לפנסיה לא נדרש להפקיד לפנסיה
עובד קיים שהחל לקבל קצבה עובד חדש שעבר גיל פרישת חובה ומקבל קצבה מגורם אחר שאינו ביטוח לאומי
עובד חדש שעבר גיל פרישת חובה וטרם החל לקבל מגורם אחר

>>>קריאה נוספת : האם נדרש להפקיד לעובד שעבר את גיל הפרישה?

מתי יש להתחיל את ההפקדה לפנסיה?

במסגרת צו ההרחבה לפנסיית חובה הוגדרו שני מועדים להפקדה לפנסיה עבור עובד עם הסדר פנסיוני קיים ועבור עובד ללא הסדר קיים.

 • עבור עובד חדש ללא הסדר פנסיוני קיים יש לבצע הפקדות תוך חצי שנה ממועד תחילת עבודתו.
 • עבור עובד עם הסדר פנסיוני קיים יש להפקיד לפנסיה תוך 3 חודשים ממועד תחילת עבודתו או בתום שנת המס – המוקדם מבין השניים. את הפקדות יש לבצע רטרואקטיבית ממועד תחילת העבודה.
עובד ללא הסדר קיים חצי שנה מתחילת העבודה אין להפקיד רטרו
עובד עם הסדר קיים שלושה חודשים ממועד תחילת העבודה או בתום שנת המס יש להפקיד רטרו

לדוגמא,

עובד בעל הסדר קיים, התחיל לעבוד במקום עבודה חדש בחודש נובמבר 2018. יש להתחיל להפקיד עבורו כבר במשכורת חודש דצמבר ולא להמתין שיחלפו 3 חודשי עבודה.

מה נחשב הסדר פנסיוני קיים?

צו ההרחבה אינו מגדיר, מהו הסדר קיים

עובד שיתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו (סעיף 6.ה בצו ההרחבה לפנסיית חובה)

אך פסיקות שהתקבלו בבתי הדין לעבודה מרמזות להסדרים פנסיונים פעילים או להסדרים פנסיונים הנמצאים בהסדר ריסק (שמירת זכויות)

קריאה נוספת : עורך הדין יניב גל – מתי המעסיק צריך להתחיל להפקיד לפנסיה?

את ההפקדות יש להתחיל לאחר השלמת 6 חודשי עבודה או השלמת 3 חודשי עבודה (או תום שנת המס)

כמה מפקידים לפנסיה בשנת 2018?

החל משנת 2017 אחוזי הפקדה לפנסיה עומדים לפחות על השיעורים הבאים:

תגמולי עובד תגמולי מעסיק פיצויים
6% 6.5% 6%

יתכנו צווי הרחבה בהם יקבעו אחוזי הפקדה עם שיעורי הפקדה אחרים, לדוגמא בצו ההרחבה בענף הבניה אחוזי ההפקדה לרכיב התגמולים גבוהים יותר 1.2%

המתחלקים בין העובד למעסיק.

כלל המשק ענף הבנייה
תגמולי עובד 6% 6.6%
תגמולי מעסיק 6.5% 7.1%

אחוזי הפקדה בביטוחי מנהלים

בביטוחי מנהלים היה נהוג בעבר להפקיד לפנסיה בשיעור של 18.33% מהשכר באופן הבא:

רכיב בעבר כיום
תגמולי עובד 5% 6%
תגמולי מעסיק 5% לפחות 5%
אבדן כושר עבודה עד 2.5%
פיצויים 8.33% 6%

שיעורי ההפקדה שנקבעו בצו ההרחבה בדבר הגדלת הפקדות במשק מחייבים גם מעסיקים המבטחים את עובדיהם בביטוח מנהלים לרבות שני דגשים נוספים: רכישת אבדן כושר עבודה והפקדה לפיצויים.

המעסיק מחוייב לרכוש לעובד כיסוי לאבדן כושר עבודה בשיעור של 75% מהשכר. המעסיק רשאי להפחית את עלות האבדן כושר עבודה מרכיב התגמולים כך שרכיב התגמולים יעמוד לכל הפחות על 5%.

לדוגמא:

נניח כי עלות אבדן כושר עבודה היא 1.5% באפשרות המעסיק להפקיד לרכיב תגמולי המעסיק רק 5% ולרכוש ביתר את הכיסוי לאבדן כושר עבודה.

במידה ועלות האבדן כושר עבודה גבוהה נעה בין 1.5% ל- 2.5% ירכוש המעסיק את הכיסוי ולא יפחית את העלות מרכיב תגמולי המעסיק.

דוגמא,

נניח כי עלות רכיב אבדן כושר עבודה היא 2%, המעסיק יפקיד לרכיב תגמולי המעסיק 5% וסך העלות הכוללת תעמוד על 7%.

ש : מעסיק רכש עבורי ביטוח לאבדן כושר עבודה בגובה של 2% וכעת אני בוחרת לעבור לחסוך בקרן הפנסיה. האם המעסיק חייב להפקיד עבורי לפנסיה 7%?

לא. הפקדה לקרן פנסיה כוללת גם רכישה של אבדן כושר עבודה ולכן החובה שחלה על המעסיק היא חובת הפקדה של 6.5%. רק בקופת גמל או בביטוח המנהלים נדרש המעסיק להוסיף תקציב נוסף לצורך רכישת כיסוי ביטוחי.

לקריאה נוספת : הגדלת הפקדות בביטוחי המנהלים

אחוז הפקדה של כספי הפיצויים

מעסיקים רבים, בעיקר מעסיקים המבטחים את עובדיהם בביטוח מנהלים נהגו להפקיד לעובד לרכיב הפיצויים 8.33% מהשכר. בצורה כזאת בסיום העבודה של העובד הם לא נדרשו לבצע השלמת כספי פיצויים.

צו ההרחבה בדבר הגדלת הפקדות במשק מאפשר למעסיקים להפקיד לרכיב הפיצויים (גם אלו המבוטחים בביטוח מנהלים) רק 6% וזאת בשני תנאים:

 • אין לפגוע בתנאים של עובדים קיימים. כלומר לא ניתן לשנות את אחוז ההפקדה של עובד קיים מ- 8.33% ל- 6%.
 • עובד שמגיע עם פוליסה שקיים בה שיעור הפקדה לפיצויים של 8.33% יש להמשיך להפקיד עבורו גם במקום העבודה החדש באותו השיעור.

ש : במקום העבודה הקודם שלי הפקידו לי לקרן הפנסיה  לפיצויים 8.33% מהשכר. האם גם במקום העבודה החדש יש להפקיד לי 8.33%?

בצו ההרחבה בסעיף 3.3 מצויין כי נדרש לשמור על אחוז ההפקדה רק עבור עובד שהגיע עם פוליסה קיימת. למרות זאת,  ישנם מקומות עבודה בהם נהוג להמשיך להפקיד 8.33% גם לעובדים שהגיעו עם שיעור זה בקרן פנסיה.

ש: האם מעסיק רשאי להפחית את אחוז ההפקדה לפיצויים מ- 8.33% ל- 6% לעובד שעובד מביטוח מנהלים לקרן פנסיה?

לא, צו ההרחבה אוסר לפגוע באחוזי ההפקדה לעובד קיים. יתרה מכך. בסעיף 3.3 מצויין במפורש כי עובד העובר מביטוח מנהלים לקרן הפנסיה תימשך עבורו ההפרשה באותו השיעור.

לקריאה נוספת : 6% או 8.33%, כמה המעסיק צריך להפקיד לפיצויים?

מה השכר עליו נדרש להפקיד לפנסיה?

הפרשות לפנסיה מחושבות לפי השכר הברוטו של שכר הבסיס של העובד (ללא שעות נוספות) או לפי השכר הממוצע במשק – לפי הנמוך מביניהם.

בשנת 2018 השכר הממוצע במשק הוא 9,906 ש"ח

הכוונה היא שבמידה ושכר העובד עולה על השכר הממוצע במשק, באפשרות המעסיק להפקיד לו רק עד לשכר זה.

דוגמא,

עובד המרוויח 12,000 שקלים בחודש, רשאי מעסיקו להפקיד לו עד לשכר הממוצע – 9,906 ש"ח.

חובת ההפקדה לפנסיה לא מונעת את חובתו של המעסיק להשלמת פיצויים בסיום עבודה.

לאיזה מוצר מפקידים לפנסיה

קיימים שלושה מוצרי חיסכון פנסיוני (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים וקופת גמל) על העובד להנחות את מעסיקו לאיזה מוצר פנסיוני הוא מעוניין להפקיד את הכספים. במידה והעובד לא הודיע על בחירתו. יבטח אותו המעסיק בהסדר בררת המחדל הקיים במקום העבודה או בקרנות בררת המחדל הלאומיות.

>>>קריאה נוספת : המדריך לחיסכון פנסיוני

הזכות לבחירת המוצר הפנסיוני וגובה הכיסוי הביטוחי

באפשרות העובד לבחור את החיסכון הפנסיוני שלו (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל), לבחור את החברה המנהלת של החיסכון הפנסיוני ואפילו את סוכן הביטוח האישי שלו.

בנוסף, פסיקה אחרונה של בית המשפט קובעת באפשרות העובד להחליט על אחוזי הכיסוי הביטוחי שיהיו במוצר הפנסיוני לרבות החלטה שלא לבטח את עצמו בכיסוי ביטוחי.

קריאה נוספת:

5 עקרונות בביטוח הפנסיוני שחובה לזכור by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

20 comments

 1. שלום רב,
  למיטב ידיעתי ביטוח מנהלים – חובה להפקיד לפיצויים 8.33% ולא כמו שכתוב בכתבה.[ חובה של 6%]
  מה נכון

 2. סקירה ממצה. מה דינו של עובד בעל הסדר פנסיוני שהחל לעבוד אצל מעסיק חדש, אך לא השלים שלושה חודשי עבודה אצלו ועזב מקום עבודתו? האם המעסיק מחוייב בהפקדה עבור התקופה שבה עבד העובד? האם החוק מגדיר כי ההפקדה חייבת להתחיל אחרי שלושה חודשים רטרו, או מעצם ההפקדה רטרו חייבת להיות הפקדה מהיום הראשון לתחילת העבודה, ללא קשר אם העובד השלים שלושה חודשים מלאים?

  • הי אריאל,

   החוק לא מגדיר זאת, מגדירה זאת הפסיקה.

   עובד שזכאי לשלושה תלושי שכר יהיה זכאי להפקדה לפנסיה גם אם לא השלים 90 ימי עבודה.

   • הי נדב,
    האם תוכל בבקשה להפנות אותי לפסיקה כי עובד שזכאי לשלושה תלושי שכר זכאי להפקדה לפנסיה גם אם לא השלים 90 ימי עבודה? יש לי לקוח כזה, אך רואה החשבון של המעסיק מתעקש כי אין מקום להפקדה מכיוון שהעובד לא השלים 90 ימי עבודה.

    תודה לעזרתך.

 3. האם קצבה מפנסיה או ביטוח מנהלים נחשבת כשכר לצורך מס? נניח שמשכתי בפטור ממס חלק מהקיצבה כסכום הוני; ונותרה לי קצבה חודשים של 5 א' שח. האם 5 א' שח אלו ימוסו כהכנסת עבודה, ומאחר והינם מתחת לסף המס לא ישולם מס בגינם?

  • הי רונית,

   פנסיית זקנה היא הכנסה החייבת במס. וניתן לנצל עליה נקודות זיכוי ופטורים שונים.
   אפשר לקרוא עוד על כך בקישור הבא:

   https://pensuni.com/?p=1258

   • נדב, תודה על התשובה.
    נניח קיצבה של 7000 שח. מזה זכאות לפטור של 3000 שח. האם היתרה של 4000 שח תמוסה כאילו היא הכנסת עבודה יחידה, כלומר, מדרגת מס של 10% וקיזוז נקודות זיכוי, כך שבפועל לא ישולם מס?

 4. היי נדב
  שאלה לגבי הפרשת מעסיק לפנסיה לפי שכר הבסיס
  עובד שמרוויח משכורת חודשית בסך 5800 לחודש
  בחודש מסויים המעסיק הפריש לפנסיה לפי בסיס בסך 5532.30 ש״ח
  בלבד זאת מכיון שבאותו חודש העובד היה ביום מחלה 1 בלבד
  ומעסיק על פי חוק לא שילם לעובד עבור אותו היום
  וניכה ממנו סכום של 267.70 ש״ח
  האם אכן זה חוקי להפריש לפנסיה בצורה הזאת באותו חודש?

 5. תודה על הכתבה, בהחלט עושה סדר.
  האם יש חובת הפרשה לפנסיה מידי חודש בחודשו? המעסיק של אשתי הפריש לה לפנסיה במשך השנה האחרונה בשתי פעימות (כל חצי שנה). האם זה חוקי?
  תודה וחג שמח,
  אורן

 6. הי נדב,
  לעובד ללא הסדר קיים – תחילת ההפקדות תוך חצי שנה מתחילת העבודה.
  * האם זה אומר שההפקדה חייבת להתבצע בפועל תוך שישה חודשים (העברת כספים לקרן הפנסיה)?
  * האם זה אומר שעל חודש העבודה השישי המעסיק מחוייב לשלם?
  תודה!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: