דף הבית / חדשות / מה קרה בשנה האחרונה בקרנות הפנסיה

מה קרה בשנה האחרונה בקרנות הפנסיה

בשנה האחרונה התרחשו מספר רפורמות בקרנות הפנסיה. רפורמות אלו יגבירו את התחרות על הפורשים, יגבירו את התחרות בין קרנות הפנסיה וימצבו את קרנות הפנסיה מחדש מול ביטוחי המנהלים.

הגדלת הזכאות לאגרות חוב מיועדות למקבלי הקצבה

ביולי 2017 חל שינוי באופן הקצאת אגרות החוב המיועדות בקרנות הפנסיה החדשות. החל מהראשון ליולי גדלה הזכאות לאגרות חוב מבטיחות תשואה של מקבלי הקצבאות בקרן מ- 30% ל- 60% מסך הנכסים.

הגדלת הזכאות לאגרות החוב למקבלי הקצבאות מקטינה בצורה הדרגתית את אגרות החוב להם זכאים יתר החוסכים בצורה כזאת שכיום, בשנת 2018, זכאים החוסכים בקרן ל – 27% אגרות חוב מיועדות.

מהלך זה עתיד להימשך עד לשנת 2023, כאשר בכוונת האוצר להסדיר את חלוקת אגרות החוב באופן הבא.

חוסכים עד לגיל 50 חוסכים מעל גיל 50 מקבלי קצבאות
0% 30% 60%

 

מדובר באחד השינויים המרכזיים בקרן הפנסיה המקיפה מאז צמצום אגרות החוב המובטחות בשנת 2004.

כתוצאה מהגדלת הזכאות אגרות החוב למקבלי הקצבאות חולק ברבעון השלישי של 2017 עודף אקטוארי.

קריאה נוספת

 1. אגרות החוב המיועדות, המאזן האקטוארי והפנסיה שלך

שינוי מנגנון הצמדת קצבת הזקנה בקרן הפנסיה

החל מינואר 2018 קצבה של פנסיונר מקרן הפנסיה תיבחן פעם בשנה אל מול התשואה שהשיגה הקרן. מנגנון זה דומה למנגנון הקיים היום בביטוחי מנהלים למעט שני הבדלים מרכזים.

בביטוח המנהלים הבדיקה נעשית מידי חודש, ובמידה והחברה לא עמדה ביעד התשואה הנדרש מוקטנת הקצבה. ההבדל השני, בעוד שבקרן הפנסיה הפנסיונר זכאי לתשואה מובטחת על 60% מהכנסים, בביטוח המנהלים כל הכספים נמצאים בשוק ההון.

קרן פנסיה ביטוח מנהלים
בחינת התשואה ועדכון הקצבה שנתי חודשי
הרכב נכסים 40% שוק ההון – 60% תשואה מובטחת 100% שוק ההון

כתוצאה מהשינוי, פרישה של עמיתים בקרנות הפנסיה כבר לא מייצרת גרעון אקטוארי ובניגוד לעבר קרנות הפנסיה מאפשרות היום העברת כספים לקרן לצורך קבלת קצבה.

תקנון תקני בקרנות הפנסיה

במהלך השנים נוצרו הבדלים בין תקנוני קרנות הפנסיה החדשות. לצורך התחרות בין הקרנות התקנונים עברו שינויים מידי שנה והקשו על החוסכים בהשוואה בין הקרנות.

לתפיסת האוצר, ההבדל בין התקנונים הקשה על החוסכים בבחירת קרן הפנסיה ופוגע בתחרות מאחר שהוא מסיח את המיקוד בבחירת קרן הפנסיה מהפרמטרים מרכזיים אחרים כגון, איכות השירות, איכות ניהול ההשקעות ושיעור דמי הניהול.

החל מיוני 2018 מתבססות קרנות הפנסיה על תקנון תקני, "תקנון אחיד", המגדיר את זכויות העמיתים בקרן הפנסיה לעניין זקנה, נכות ושארים.

בין השינויים המרכזים בתקנון התקני

 • מסלולי ביטוח חדשים וזהים המגדירים את הכיסוי לאבדן כושר עבודה ושארים
 • תקופת אכשרה למחלה קודמת בגידולי שכר העולים על 15%
 • תקופת אכשרה בחזרה מויתור על כיסוי ביטוחי לשארים
 • תקופת התיישנות בת 7 שנים להגשת תביעת שארים

חשוב לדעת ! למרות שהתקנון הוא תקני עדיין קיימים הבדלים בין קרנות הפנסיה.

התקנון התקני חל על כל החוסכים בקרן הפנסיה. חוסכים שהיו במסלולי ביטוח שקדמו לתקנון התקני ימשיכו להיות מבוטחים במסלולים אלו עד שיבחרו לעבור למסלול אחר או לקרן אחרת.

קריאה נוספת

 1. הכיסויים הביטוחים בתקנון התקני
 2. מסלולי הביטוח בתקנון התקני

עדכון תעריפי הכיסוי הביטוחי

הוזלת הכיסוי הביטוחי  לאבדן כושר עבודה בקרנות הפנסיה ביולי 2013 הייתה גבוהה מהרצוי, בעקבות מחקרים שנערכו באוצר, עודכנו בחודש יולי 2018 עלויות אלו.

בחודש יולי 2013 ירדה עלות הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה בשיעור ממוצע של 66%. ההוזלה הובילה לגרעון אקטוארי של כחצי אחוז.

החל כניסת התקנון התקני לתוקף עודכנו התעריפים, הכיסוי הביטוחי לאבדן כושר עבודה התייקר ועלות הכיסוי הביטוחי למקרה מוות ירדה.

עליית הכיסוי הביטוחי צפויה למנוע את האיזון האקטוארי השלילי אותו ראינו בשנים האחרונות.

קריאה נוספת

 1. הביטוחים בפנסיה יזנקו, הפגיעה בפנסיה אפסית
 2. שינוי התעריפים בכיסוי הביטוחי בקרנות הפנסיה

מכרז חדש לקרנות בררת המחדל הלאומיות

בנובמבר 2016 נבחרו שתי קרנות בררת מחדל לאומיות, הלמן אלדובי ומיטב דש. בהתאם להחלטת בג"ץ תוקף הבחירה היה לשנתיים כאשר החוסכים שהצטרפו לקרנות אלו זכו לדמי ניהול מוזלים לתקופה של 10 שנים.

בימים אלו פרסמה הרשות על שוק ההון את תנאי המכרז החדש, כאשר ישנם מספר הבדלים בין המכרזים:

 • תוקף המכרז הוא לשלוש שנים במקום שנתיים כפי שקבע בג"ץ במכרז הקודם
 • נקבעו דמי ניהול מינימאלים להגשה במכרז
 • יקבעו לפחות ארבע קרנות פנסיה במקום שתיים כיום

בדומה למכרז הקודם, קרן פנסיה שנתח השוק שלה עולה על 5% תקבל פקטור שלילי ולכן לא תוכל לזכות במכרז.

בתגובה לפרסום תנאי המכרז אתרה התאחדות חברות הביטוח לבג"ץ וזה פסק שלא לפרסם את זהות הזוכות עד לדיון בעתירה.

בין הסיבות לעתירה של התאחדות חברות הביטוח, התעלמות הרשות לשוק ההון מהעתירה הקודמת לבג"ץ, שפסק שיש להביא את הנושא לחקיקה. והתעלמות ממצאי דוח מבקר המדינה שקבע שיש לקחת קריטריונים נוספים (בהם תשואות) לבחירת קרן בררת מחדל לאומית ולא להסתמך על קריטריון יחיד של דמי ניהול.

פורסם במקור במגזין הון פעיל

מה קרה בשנה האחרונה בקרנות הפנסיה by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

30 comments

 1. היי נדב,

  כתבת שבביטוחי מנהלים וחלקית גם בקרן פנסיה הכסף שלנו מושקע בשוק ההון. הייתי רוצה לשמוע את דעתך על טענה שמישהו העלה בפניי-
  כשאני שם כל חודש את כספי בביטוח מנהלים/קרן פנסיה לדוגמא בהראל חברה לביטוח ( בביטוח מנהלים), האם יכול להיות שהראל ביטוח קונה תעודת סל עוקבת מדד כלשהו בדמי ניהול גבוהים של הראל פיננסים ולא תעודת סל בדמי ניהול נמוכים לדוגמא של קסם?-וזאת כמובן על מנת להכניס יותר כסף להראל ביטוח? האם ישנה רגולציה בנושא זה?
  האם יכול להיות שזו אחת הסיבות לכך שבתי ההשקעות משיגים תשואה עודפת על פני חברות הביטוח?

  אשמח לשמוע דעתך..

  • בעבר היתה חקירה כזאת בהקשר של הפניקס ואקסלנס, אתה יכל לקרוא עוד עליה כאן

   אבל לדעתי לא צריך לעסוק בניחושים, אתה פשוט יכל להיכנס לדוח הרכב נכסים של הפוליסה שלך (או של קרן הפנסיה ) ולבדוק באיזה תעודת סל היא משקיעה.

   מצ"ב קישור למסלול הכללי בהראל

 2. האם אני יכול לקבל הבהרה לקטע הבא שכתבת?
  "כתוצאה מהשינוי, פרישה של עמיתים בקרנות הפנסיה כבר לא מייצרת גרעון אקטוארי ובניגוד לעבר קרנות הפנסיה מאפשרות היום העברת כספים לקרן לצורך קבלת קצבה."
  האם זה אומר שאני יכול להעביר כסף מגמל להשקעה לקרן פנסיה?
  מה קורה עם המקדם?

  • מקופת גמל להשקעה ספציפית עדיין לא ניתן, אבל אפשר להעביר מכל קופת גמל (או ביטוח מנהלים) אחרת לקרן הפנסיה ולקבל קצבה.

   המקדם יקבע בהתאם למסלול הפרישה שתבחר

   • היי.. אז לאיזו קופה כן ניתן להכביר את הכסף מקופת גמל להשקעה ע"מ לממש את ה פטור ממס המובטח בקופת גמל להשקעה?
    תודה
    גלעד.

   • אם כך אני מבין שאם יש לי ביטוח מנהלים עם מקדם מאוד נמוך לא כדאי להעביר
    לקרן פנסיה . האם אני צודק?
    ולהיפך
    בן שלי יש ביטוח מנהלים עם מקדם 200 האם כדאי להעביר לקרן פנסיה שהוא חוסך בה כבר מספר שנים? האם גם כאן האם אני צודק?
    רוב תודות על תשובותיך המחכימות

 3. שלום נדב,

  חייב להודות שאחת הנקודות קצת בלבלה אותי. "…קצבה של פנסיונר מקרן הפנסיה תיבחן פעם בשנה אל מול התשואה שהשיגה הקרן. מנגנון זה דומה למנגנון הקיים היום בביטוחי מנהלים … ובמידה והחברה לא עמדה ביעד התשואה הנדרש מוקטנת הקצבה".
  עד כה חשבתי שהקצבה מחושת לפי המקדם (וצמודה למדד). עכשיו נראה כי הקצבה צמודה לתשואות הקרן.
  אם מה שכתבתי נכון, אני קצת לא מבין את המשמעות של הריבית התחשיבית (או המקדם בגדול) אם בסופו של מתחשבים בתשואה בפועל ומתאימים את הקצבה אליה. למשל, אם הקרן משיגה בעקביות תשואה ריאלית של 2%, זה בעצם ייתן אותו דבר כמו נוסחה על ריבית תחשיבית של 2%, לא? (אני בכוונה מתעלם ממשתנים אחרים כמו הבטחת קצבאות לבן זוג או דמי ניהול)

  • הי שי,

   המקדם משמש לצורך חישוב הקצבה הראשונה. האם היא תישאר כך לאורך כל הדרך? ממש לא.
   תלוי במנגנון הצמדה שקיים במוצר, נניח בקרן פנסיה יש איזון אקטוארי אחת לרבעון ואחת לשנה יש לעמוד ביעד התשואה צמוד מדד.

   בביטוח מנהלים הבדיקה תעשה בכל חודש, האם עומדים ביעד הריבית שגולם במקדם. בודקים מה התשואה שהושגה בניכוי דמי ניהול מול יעד התשואה ובהתאם לכך מעדכנים את הקצבה.

 4. היי נדב, תודה רבה על הפוסט וההשקעה.
  בנוגע לאיזון האקטוארי והביטוחים.
  עצמאי מפריש 10,000 בשנה לקרן פנסיה מהסוג שציינת ללא אבדן כושר עבודה חיצוני
  ועצמאי אחר מפריש 50,000 בשנה לאותה קרן פנסיה ומבטח את עצמו בנוסף.
  במידה ואחרי כמה שנים אחד מהם ייאלץ להפסיק לעבוד
  הם מבוטחים באותה צורה ? הביטוחים בקרן פנסיה נותנים כיסוי דומה?

  • הי שלומי,

   תלוי באירוע הביטוחי ותלוי בעיסוק שלהם. במקרים רבים הכיסוי בקרן הפנסיה יספיק להם, אבל במקרים אחרים הם נדרשים לאבדן כושר עבודה עיסוקי.
   באשר לגובה הקצבה שיקבלו, הכיסוי בקרן הפנסיה נגזר מגובה ההפקדה החודשית.

 5. היי נדב,
  מאמר נוסף פי עטך שנותן תמונה מקיפה ומקצועית.
  מעבירה ברשותך לעובדים שלי
  תודה

 6. שלום נדב,
  הכתבה בנושא "הגדלת הזכאות לאגרות חוב מיועדות למקבלי הקצבה" מעניינת מאד.
  מה לדעתך תהיה המדיניות לגבי חוסכים מתחת לגיל 50 אשר יבקשו למזג את הכספים העומדים לרשותם בקרן פנסיה כללית משלימה לתוך קרן הפנסיה הכללית המקיפה כאשר לא יעמדו יותר לזכותם כספים המושקעים באגרות חוב יעודיות מה שמונע היום מהלך זה?
  תודה – חיים

  • שאלה מעניינת,

   לדעתי לא תשתנה התקרה מהסיבה שבעתיד אותם כספים יהיו זכאים לאגרות חוב מבטיחות תשואה.

   פתיחת התקרה מתחת לגיל 50 תוביל להגדלת הזכאות בגילאים מאוחרים.

 7. רעייתי בפנסיה קטנה במבטחים החדשה.
  האם היא יכולה לבוא למבטחים החדשה עם ק.גמל שבה כ200000 ש"ח ולהמירה בהגדלת הפנסיה בהתאם למקדמים?
  תודה

 8. ביולוג ירושלמי

  נדב,
  עוד אחד מהמאמרים הנפלאים, הברורים לקריאה והממש פשוטים להבנה גם להדיוט הביטוחי המצוי.
  אתה מצליח לכתוב נושאים מסובכים וסבוכים ממש ב"שפת העם"… תודה רבה רבה על כך!
  היקף האנשים שאתה מצליח להנגיש עבורם את שלל הנושאים הפנסיונים שאתה כותב עליהם הוא עצום ועל כך הכרת תודה ענקית. השירות שלך לציבור בל יסולא מפז.
  פשוט כל הכבוד. מופת של בלוג ומופת של כתיבה רהוטה בגובה העיניים.

  אם ככה, בשנת 2023, חוסכים בקרנות הפנסיה החדשות המקיפות לא יזכו כלל לאגרות חוב מיועדות על חשבון המדינה… שינוי קולוסאלי ומסקרן לאחר כמעט 15 שנות אג"ח "מתנה" מהמדינה.
  מצד אחד זה טוב – כי באג"ח מיועדות אתה מוגבל לתשואה של 4.86% "בלבד". זה חיסרון כי בשוק ההון תיאורטית והיסטורית אפשר לעשות יותר (לכיוון ה- 8-10%).
  מצד שני זה גרוע – אותם 4.86% תשואה של אג"ח מיועדות על חשבון מדינת ישראל הן הבטחה פר אקסלנס של המדינה לחוסך לתשואה מובטחת שהיא ממש חוף מבטחים לפנסיה (לאותם 30% צבורים מהקרן).
  איפשהוא מרגיש לי שהמדינה שואפת לקרב בין קרנות הפנסיה החדשות לקופות הגמל המשלמות לקצבה במובן הזה – שכספי החוסכים יהיו 100% בשוק ההון. לפחות בכל הנוגע לחוסכים עד גיל 50.

  • המדינה שואפת לקרב בין קרנות הפנסיה לקופות הגמל, ומחפשת את הדרך לבטל את אגרות החוב המיועדות.
   זאת אחת הסיבות שדחו את התהליך לשנת 2023 עד אז כמה שנים טובות בבורסה יקדמו את המהלך. משבר אחד ידחה את הדיון בעוד כמה שנים

   • ביולוג ירושלמי

    נדב, בתור מישהו שמרגיש וחש את התחום ואת נבכיו – מדוע לדעתך המדינה שואפת לקרב בין קרנות הפנסיה לקופות הגמל??
    מה הרעיון?
    מי שרוצה ומבין מהי קרן פנסיה זוכה בה. ומי שרוצה ומבין מהי קופת גמל זוכה בה. תמיד אפשר לבחור ואין שום מניעה לעבור בין 2 המוצרים.

    וגם למה המדינה מחפשת את הדרך לבטל את אגרות החוב המיועדות?… נכון שהן עולות לה "יקר", אבל זה יחסי, היות והיא מקבלת את הכסף של החוסכים בריבית של 4.86% שאמנם היא לא זולה מאוד, אבל אפשר שהמדינה תקבל הלוואות גרועות הרבה יותר עם ריבית הרבה יותר גרועה… מצד שני אולי היא יכולה להדפיס כמה שהיא רוצה מהכסף הזה, ואז הריבית הזו לא שווה את האג"ח שהיא נכתבת עליו.

 9. אני בן 32, קרן הפנסיה שלי במגדל. שמילאתי את הטופס ביקשתי 100% מנייתי.
  האם עדיין חלק מסוים יושקע באג"ח מיועדות? אם כן איזה אחוז. יש דרך לראות את זה איפה שהוא?
  כי כאן אני לא רואה את זה:
  https://www.migdal.co.il/He/PensionarySavings/lifeinsaving/investments/Documents/maslulim_3.pdf

  • הי גיל,

   כיום כל החוסכים בקרן הפנסיה זכאים לאגרות חוב מבטיחות תשואה. חוסכים שטרם החלו לקבל קצבה זכאים לבערך 27% אגרות חוב כאלו.
   כלומר, המסלול שלך יורכב מקצת יותר מ – 70% מניות והיתר אגרות חוב מבטיחות תשואה.

   סביר להניח שבאתר של מגדל יש פירוט של הרכב הנכסים במסלול.

 10. היי נדב,
  תודה רבה כרגיל.

  א. איך אפשר לראות את המסלולים של קרנות הפנסיה ברירות מחדל? האם יש עוקבי מדד ?
  ב. אם כן מה המטרה של חברת השקעות לעשות קופת גמל וקרן פנסיה באותו מסלול אם בקרן פנסיה היא "זולה" משמעותית ?

  • הי שלומי,

   1. אתה יכל להיכנס לאתר פנסיה נט של משרד האוצר. מופיעים שם כל מסלולי ההשקעה בקרנות הפנסיה.
   2. אמנם כל חברה מנהלת גם קרן פנסיה וגם קופת גמל, אבל מדובר במוצרים פנסיונים שונים. גם מסלולי ההשקעה הם לא זהים במוצרים.

 11. אני מתקרב לגיל 50, אבל הכספים שלי מנוהלים במסלול יעד לפרישה 2055. שאלתי היא האם בגיל 50 אוטומטית אקבל 30 אחוז אגרות חוב מיועדות למרות שהמסלול שלי הוא עם חוסכים בגילאים יותר צעירים?

  • כיום יש לכל החוסכים כ- 27% אגרות חוב מיועדות, למקבלי קצבאות יש 60% אגרות חוב מיועדות.
   המהלך שמבחין בין חוסכים מעל גיל 50 ליתר החוסכים אמור לצאת לפועל בשנת 2024.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: