דף הבית / תכנון פרישה / גם הפורשים מקרנות הפנסיה חייבים בתכנון פרישה

גם הפורשים מקרנות הפנסיה חייבים בתכנון פרישה

קרנות הפנסיה החדשות מעמידות בפני הפורשים מגוון אפשרויות לפרישה. למרות הצבירה הנמוכה יחסית של הפורשים, עליהם לפנות לתכנון פרישה כדי לנצל נכון את היתרונות הקיימים בקרן הפנסיה.

קרנות הפנסיה החדשות הוקמו בשנת 1995 והן מתאפיינות בחוסכים צעירים הרחוקים עדיין ממועד הפרישה. בקרן הפנסיה הגדולה ביותר, מבטחים החדשה, יש כ- 9,000 מקבלי קצבאות הזקנה מתוך למעלה ממיליון חוסכים.

עם נתוני פתיחה כאלה אין פלא שמרבית מתכנני הפרישה מתמקדים בפורשים מקרנות הפנסיה הותיקות ומביטוחי המנהלים.

בשל תקופת החיסכון הקצרה והצבירה הנמוכה חייבים גם הפורשים מקרנות הפנסיה החדשות לפנות לתכנון פרישה כדי לנסות ולהוציא את המרב מהחיסכון הפנסיוני שלהם.

נבחן זאת כעת באמצעות מספר דוגמאות

בחירת מסלול פרישה

פורש מקרן הפנסיה יקבל קצבה לכל ימי חייו ובמקרה המוות יקבל בן הזוג אף הוא קצבה לכל ימי חייו. לכן, חוסך נשוי היוצא לפנסיה חייב לבחור את אחוז הקצבה אותה יקבל בן הזוג לאחר מקרה המוות. גובה הקצבה  יכל לנוע בין 30% ל- 100% מהקצבה אותה מקבל הפנסיה.

ניקח לדוגמא פנסיונר נשוי יליד 1952, היוצא לפנסיה בגיל 67 עם צבירה של מיליון שקלים.

שיעור הפנסיה לבת הזוג 30% 60% 100%
פנסיית זקנה לפנסיונר 5,738 ש"ח 5,326 ש"ח 4,860 ש"ח
פנסיית זקנה לבת הזוג 1,721 ש"ח 3,195 ש"ח 4,860 ש"ח

פנסיית הזקנה היא כמו עוגה הצריכה להתחלק בין הפורש למשפחתו. ככל שיעניק הפורש אחוז פנסיה גבוה יותר לבן הזוג שלו כך הפנסיה אותה יקבל בעצמו, לאורך כל ימי חייו, תהייה נמוכה יותר.

הפער בין הקצבאות עשוי להגיע ל- 20%.

בבחירת אחוז הקצבה אותה יקבל בן הזוג יש לקחת בחשבון מספר שיקולים בהם מצב בריאותו של הפורש ושל בן הזוג, פנסיית הזקנה הצפויה לבן הזוג וכמובן מבנה ההוצאות של משק הבית בשנים הקרובות.

במקרים רבים הפורש אינו מסוגל לקבל החלטות אלו לבדו.

חשוב להדגיש כי לאחר בחירת מסלול הפרישה וקבלת הקצבה הראשונה לא ניתן עוד לבצע שינויים במסלול הפרישה.

>>>למידע נוסף על מסלולי הפרישה מקרן הפנסיה

בחירת תקופת הבטחה

בדומה לחברות הביטוח גם קרנות הפנסיה מאפשרות בחירת תקופת הבטחה כחלק ממסלול הפרישה. במקרה מוות במהלך תקופת ההבטחה בן הזוג יוכל לבחור האם לקבל קצבה גבוהה יותר כפי שקיבל הפורש במהלך התקופה או את אחוז הקצבה המגיע לו ובנוסף לכך סכום חד פעמי מהוון המורכב מהפער בין שתי הקצבאות .

לדוגמא פורש שבחר תקופת הבטחה של 120 חודשים והלך לעולמו לאחר 60 חודשים.

בן הזוג יכל לבחור האם לקבל קצבה חודשית של 5,255 שקלים או קצבה חודשית של 3,153 שקלים וסכום חד פעמי מהוון של הפער בין שני הקצבאות.

שיעור הפנסיה לבת הזוג ללא הבטחה
מסלול בררת מחדל
60 120 180 240
פנסיית זקנה לפנסיונר 5,326 ש"ח 5,309 ש"ח 5,255 ש"ח 5,160 ש"ח 4,693 ש"ח
פנסיית זקנה לבת הזוג 3,195 ש"ח 3,185 ש"ח 3,153 ש"ח 3,096 ש"ח 2,815 ש"ח

בחירת תקופת הבטחה הינה כביטוח הנקנה על קצבת הזקנה ולכן יש לה מחיר, הקטנת קצבת הזקנה. ככל שנבחר תקופת הבטחה ארוכה יותר כך הפגיעה בפנסיית הזקנה תהייה חזקה יותר.

מרבית החוסכים נקרעים בין הרצון להבטיח סכום חד פעמי לילדיהם לבין הצורך לקבל קצבה גבוהה יותר. ככל שהמצב הבריאותי של שני בני הזוג תקין יתכן ואין צורך לבחור כלל תקופת הבטחה.

דחיית גיל הפרישה

גיל הפרישה במדינת ישראל היום הוא 62 לנשים ו- 67 לגברים. אך, מקרנות הפנסיה החדשות ניתן לצאת לפנסיה החל מגיל 60.

דחיית גיל הפרישה תגדיל את החיסכון הצבור בקרן, תקטין את מקדם הפרישה ומכך תגדיל את פנסיית הזקנה שיקבל הפורש.

מצד שני, דחיית גיל הפרישה פירושה אבדן של קצבאות אותן יכול היה הפורש לקבל.

>>>דוגמא להשפעת דחיית הפרישה על החיסכון הצבור

מרבית הגברים נוהגים לפרוש בגיל הפרישה הרשמי 67, אך נשים רבות דוחות את הפרישה מעבודה ולא יוצאות לפנסיה בגיל 62.

האם זאת הפעולה הנכונה?

שאלות אותן צריכה לשאול את עצמה הפורשת בטרם תחליט לדחות את מועד היציאה לפנסיה מקרן הפנסיה.

האם היא תמשיך לעבוד בתקופה זו? מה מצבה הבריאותי? האם היא תספיק לנצל את ההגדלה הצפויה בקצבת הזקנה על חשבון הקצבאות אותן איבדה.

העברת כספים לצורך פרישה מיידית מקרן הפנסיה המקיפה

לאפשרויות אלו בתקנון הקרן נוספה בשנה האחרונה אפשרות נוספת, העברת כספים ממוצרים פנסיונים אחרים אל קרן הפנסיה לצורך קבלת קצבה.

שינוי מנגנון הצמדת הקצבה בקרן הפנסיה והגדלת ההקצאה לאגרות חוב מיועדות למקבלי הקצבה מ – 30% ל- 60% הפכו את קרנות הפנסיה ליעד אטרקטיבי להעברת כספים.

חוסכים רבים מעבירים כספים ממוצרים פנסיונים אחרים הן לצורך הגדלת פנסיית הזקנה מקרן הפנסיה והן לצורך קבלת קצבה מקרן הפנסיה במקום ממוצרים פנסיונים אחרים.

איזה כספים ניתן להעביר לקרן הפנסיה לצורך המרה לקצבה?

לקרן הפנסיה ניתן לנייד כספים ממקורות פנסיונים, כגון ביטוח מנהלים, קופות גמל וקרנות פנסיה אחרות שברשותכם.

חוסכים שעברו את גיל 60 יכולים להעביר לקרן הפנסיה גם כספי פיצויים ללא הפקדות מקבילות של כספי תגמולים.

לדוגמא,

חוסכים שהופקדו להם כספים לקרנות פנסיה ותיקות ויש ברושותם כספי 2.33% שהופקדו לקופת גמל יכולים להעביר את הכספים לקרן הפנסיה ובכך להגדיל את קצבת הזקנה.

האם העברת הכספים מוגבלת בסכום?

כן, מכיוון וקרן הפנסיה המקיפה זכאית לאגרות חוב מבטיחות תשואה, מוגבלת העברה אליה בסכום של 48,732 שקלים עבור כל שנת הפקדה בתכנית.

לדוגמא במידה והפקדת לקופת הגמל שלך במשך 10 שנים באפשרותך להעביר לקרן הפנסיה המקיפה 487,320 שקלים.

במידה ובמהלך השנים הפקדת במקביל לקופת הגמל גם לקרן פנסיה מקיפה, יש להפחית סכום זה מסכום ההעברה האפשרי.

במידה ויש ברשותך חסכונות שעולים על התקרה באפשרותך להעביר אותם לצורך קבלת קצבה לקרן פנסיה משלימה או למוצרי פרישה הקיימים בחברות הביטוח.

היתרונות בהעברת כספים לקרן הפנסיה לפרישה מיידית

 • ריכוז החסכונות במקום אחד.
 • זכאות לתשואה מובטחת על 60% מהנכסים ולכן הקצבה החודשית תנודתית פחות מאשר ממוצרי קצבה אחרים.
 • מקדם המרה הנמוך יחסית ביחס למוצרי קצבה אחרים ודמי ניהול נמוכים יותר ולכן קצבת הזקנה תהייה גבוהה יותר

מה החסרונות בהעברת כספים לקרן הפנסיה?

כאשר בוחנים האם להעביר כספים לקרן הפנסיה יש לקחת בחשבון שיקולים רבים בהם הפיכת כספים הוניים לכספים קצבתיים. אבדן המקדם, במידה והיה קיים, בפוליסות ביטוח מנהלים. ושיקולים נוספים אותם צריך לקחת בכל תכנון פרישה כגון מצב בריאותי, מבנה ההוצאות הצפויות ומקורות ההכנסה.

בשורה התחתונה

הרפורמות האחרונות בקרנות הפנסיה יוצרות עבור החוסכים הזדמנות אדירה להגדלת קצבת הזקנה שלהם. ללא ליווי מתאים מאיש מקצוע, רפורמות אלו לא יגיעו לידי מימוש.

המאמר פורסם במקור גם במגזין עדיף

גם הפורשים מקרנות הפנסיה חייבים בתכנון פרישה by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

7 comments

 1. תודה על המאמר. איזו הכשרה עובר מתכנן פרישה? האם הוא חייב ברשיון?

  • בוקר טוב רנדי,

   שאלה מצויינת.

   כיום אין רישיון מיוחד לתכנון פרישה. מי שעוסק בתחום מגיע ממספר עולמות תוכן.
   הוא חייב הבנה במוצרים הפנסונים בדגש על המוצר שיש לפורש, בנוסף הוא חייב להבין בעולם מיסוי הפרישה (טיפול בפיצויים, קצבאות וכד'), חלק מהמתכננים מבצעים הסתכלות פיננסית נוספת על הצרכים של הפורש לאורך כל שארית ימי הפרישה ומבצעים התאמה של מקורות ההכנסה לצרכים.

 2. פיני יוסף

  שלום,

  התוכן באתר זה מעניין מאד, ערוך בצורה בהירה ויעיל מאד גם להדיוטות כלכליים כמוני. חן חן עבור ההשקעה.

  תודה רבה. שבת שלום.

 3. ישראל
  שוב, תודה על המאמר
  לא מסתדר לי בנושא גימלא של בת זוג בתקופת ההבטחה בביטוח מנהלים . יש לי ביטוח מנהלים מסוג יתר
  אם גימלאי בחר במסלול הבטחה של120 חודשים וקיבל גימלה של 7000 שח,ונפטר אחרי60 חודשים -ב60 החודשים הנותרים המוטבים אמורים לקבל גם כן את אותו סכום עם אותם תנאים שקיבל בעל הגימלא ולא סכום
  נמוך יותר האם טעיתי??

  • צהריים טובים ישראל,

   בביטוח מנהלים המודל שונה, המוטבים יקבלו קצבה זהה עד לתום תקופת ההבטחה ולאחר מכן תיפסק הקצבה.

   בקרן הפנסיה גם במקרה של בחירת תקופת הבטחה בן הזוג יהיה זכאי לקבל קצבה עד לתום ימי חייו ובמקרה שגם הוא הלך לעולמו במהלך תקופת הבטחה, המוטבים יקבלו את יתרת הקצבאות כסכום חד פעמי מהוון.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: