תכנון פרישההטבות

פורשים מקרן פנסיה? גם אתם חייבים תכנון פרישה

קרנות הפנסיה החדשות מעמידות בפני הפורשים מגוון אפשרויות לקבלת קצבה. בשל הצבירה הנמוכה יחסית של הפורשים, עליהם לפנות לתכנון פרישה כדי לנצל נכון את היתרונות הקיימים בקרן הפנסיה.

קרנות הפנסיה החדשות הוקמו בשנת 1995 והן מתאפיינות בחוסכים צעירים הרחוקים עדיין ממועד הפרישה. בקרן הפנסיה הגדולה ביותר, מנורה מבטחים פנסיה, יש רק 10,000 מקבלי קצבאות הזקנה מתוך למעלה ממיליון חוסכים.

בשל תקופת החיסכון הקצרה והצבירה הנמוכה חייבים גם הפורשים מקרנות הפנסיה החדשות לפנות לתכנון פרישה כדי לנסות ולהוציא את המרב מהחיסכון הפנסיוני שלהם.

נבחן זאת כעת באמצעות מספר דוגמאות

בחירת מסלול פרישה מקרן הפנסיה

פורש מקרן הפנסיה יקבל קצבה לכל ימי חייו ובמקרה המוות יקבל בן הזוג אף הוא קצבה לכל ימי חייו. לכן, חוסך נשוי היוצא לפנסיה חייב לבחור את אחוז הקצבה אותה יקבל בן הזוג לאחר מקרה המוות. גובה הקצבה  יכל לנוע בין 30% ל- 100% מהקצבה אותה מקבל הפנסיה.

ניקח לדוגמא פנסיונר נשוי יליד 1952, היוצא לפנסיה בגיל 67 עם צבירה של מיליון שקלים.

שיעור הפנסיה לבת הזוג30%60%100%
פנסיית זקנה לפנסיונר5,738 ש"ח5,326 ש"ח4,860 ש"ח
פנסיית זקנה לבת הזוג1,721 ש"ח3,195 ש"ח4,860 ש"ח

פנסיית הזקנה היא כמו עוגה הצריכה להתחלק בין הפורש למשפחתו. ככל שיעניק הפורש אחוז פנסיה גבוה יותר לבן הזוג שלו כך הפנסיה אותה יקבל בעצמו, לאורך כל ימי חייו, תהייה נמוכה יותר.

הפער בין הקצבאות עשוי להגיע ל- 20%.

בבחירת אחוז הקצבה אותה יקבל בן הזוג יש לקחת בחשבון מספר שיקולים בהם מצב בריאותו של הפורש ושל בן הזוג, פנסיית הזקנה הצפויה לבן הזוג וכמובן מבנה ההוצאות של משק הבית בשנים הקרובות.

במקרים רבים הפורש אינו מסוגל לקבל החלטות אלו לבדו וקרן הפנסיה לכשעצמה אינה מסייעת לו בקבלת ההחלטה.

חשוב להדגיש כי לאחר בחירת מסלול הפרישה וקבלת הקצבה הראשונה לא ניתן עוד לבצע שינויים במסלול הפרישה.

>>>למידע נוסף על מסלולי הפרישה מקרן הפנסיה

תקופת תשלומים מבוטחים למקרה מוות

בדומה לחברות הביטוח גם קרנות הפנסיה מאפשרות בחירת תקופת הבטחה כחלק ממסלול הפרישה. במקרה מוות במהלך תקופת ההבטחה בן הזוג יוכל לבחור האם לקבל קצבה גבוהה יותר כפי שקיבל הפורש במהלך התקופה או את אחוז הקצבה המגיע לו ובנוסף לכך סכום חד פעמי מהוון המורכב מהפער בין שתי הקצבאות .

לדוגמא פורש שבחר תקופת הבטחה של 120 חודשים והלך לעולמו לאחר 60 חודשים.

בן הזוג יכל לבחור האם לקבל קצבה חודשית של 5,255 שקלים או קצבה חודשית של 3,153 שקלים וסכום חד פעמי מהוון של הפער בין שני הקצבאות.

שיעור הפנסיה לבת הזוגללא הבטחהמסלול בררת מחדל60120180240
פנסיית זקנה לפנסיונר5,326 ש"ח5,309 ש"ח5,255 ש"ח5,160 ש"ח4,693 ש"ח
פנסיית זקנה לבת הזוג3,195 ש"ח3,185 ש"ח3,153 ש"ח3,096 ש"ח2,815 ש"ח

בחירת תקופת הבטחה הינה כביטוח הנקנה על קצבת הזקנה ולכן יש לה מחיר, הקטנת קצבת הזקנה. ככל שנבחר תקופת הבטחה ארוכה יותר כך הפגיעה בפנסיית הזקנה תהייה חזקה יותר.

מרבית החוסכים נקרעים בין הרצון להבטיח סכום חד פעמי לילדיהם לבין הצורך לקבל קצבה גבוהה יותר. ככל שהמצב הבריאותי של שני בני הזוג תקין יתכן ואין צורך לבחור כלל תקופת הבטחה.

מתי כדאי לצאת לפנסיה?

גיל הפרישה במדינת ישראל היום הוא 62 ושמונה חודשים לנשים ו- 67 לגברים. אך, מקרנות הפנסיה החדשות ניתן לצאת לפנסיה החל מגיל 60.

דחיית גיל הפרישה תגדיל את החיסכון הצבור בקרן, תקטין את מקדם הפרישה ומכך תגדיל את פנסיית הזקנה שיקבל הפורש.

מצד שני, דחיית גיל הפרישה פירושה אבדן של קצבאות אותן יכול היה הפורש לקבל.

>>>דוגמא להשפעת דחיית הפרישה על החיסכון הצבור

מרבית הגברים נוהגים לפרוש בגיל הפרישה הרשמי 67, אך נשים רבות דוחות את הפרישה מעבודה ולא ממירות את החיסכון לקצבה בגיל 62.

האם זאת הפעולה הנכונה?

שאלות אותן צריכה לשאול את עצמה הפורשת בטרם תחליט לדחות את מועד היציאה לפנסיה מקרן הפנסיה.

האם היא תמשיך לעבוד בתקופה זו? מה מצבה הבריאותי? האם היא תספיק לנצל את ההגדלה הצפויה בקצבת הזקנה על חשבון הקצבאות אותן איבדה.

נשים רבות כבר מבינות את היתרון בפרישה מדומה, קבלת קצבה מהחיסכון הפנסיוני וזאת במקביל לעבודה.

העברת כספים לצורך פרישה מיידית אל קרן הפנסיה המקיפה

פורשים מקרן הפנסיה זכאים לתשואה מובטחת על 60% מכספי הפנסיה שלהם, תשואה זו מבטיחה שהקצבה מקרן הפנסיה תהייה גבוהה ויציבה יותר מאשר מביטוחי המנהלים.

חוסכים רבים בוחרים להעביר כספים ממוצרים פנסיונים אחרים הן לצורך הגדלת פנסיית הזקנה מקרן הפנסיה והן לצורך קבלת קצבה מקרן הפנסיה במקום ממוצרים פנסיונים אחרים.

>>>למה כדאי להעביר כספים מביטוח מנהלים את קרן הפנסיה?

איזה כספים ניתן להעביר לקרן הפנסיה לצורך המרה לקצבה?

גם אם חסכתם כספים במוצרים פנסיונים אחרים ניתן להעביר אל קרן הפנסיה כספים לצורך פרישה מידית. לקרן הפנסיה ניתן לנייד כספים ממקורות פנסיונים, כגון ביטוח מנהלים, קופות גמל וקרנות פנסיה אחרות שברשותכם.

חוסכים שעברו את גיל 60 יכולים להעביר לקרן הפנסיה גם כספי פיצויים ללא הפקדות מקבילות של כספי תגמולים.

לדוגמא,

חוסכים שהופקדו להם כספים לקרנות פנסיה ותיקות ויש ברושותם כספי 2.33% שהופקדו לקופת גמל יכולים להעביר את הכספים לקרן הפנסיה ובכך להגדיל את קצבת הזקנה.

האם העברת הכספים מוגבלת בסכום?

כן, מכיוון וקרן הפנסיה המקיפה זכאית לאגרות חוב מבטיחות תשואה, מוגבלת העברה אליה בסכום של כ- 60 אלף ש"ח עבור כל שנת הפקדה בתכנית.

לדוגמא במידה והפקדת לקופת הגמל שלך במשך 10 שנים באפשרותך להעביר לקרן הפנסיה המקיפה 600 אלף ש"ח.

במידה ובמהלך השנים הפקדת במקביל לקופת הגמל גם לקרן פנסיה מקיפה, יש להפחית סכום זה מסכום ההעברה האפשרי.

במידה שיש ברשותך חסכונות שעולים על התקרה באפשרותך להעביר אותם לצורך קבלת קצבה לקרן פנסיה משלימה או למוצרי פרישה הקיימים בחברות הביטוח.

היתרונות בהעברת כספים לקרן הפנסיה לפרישה מיידית

 • ריכוז החסכונות במקום אחד.
 • זכאות לתשואה מובטחת על 60% מהנכסים ולכן הקצבה החודשית תנודתית פחות מאשר ממוצרי קצבה אחרים.
 • מקדם המרה הנמוך יחסית ביחס למוצרי קצבה אחרים ודמי ניהול נמוכים יותר ולכן קצבת הזקנה תהייה גבוהה יותר

מה החסרונות בהעברת כספים לקרן הפנסיה?

כאשר בוחנים האם להעביר כספים לקרן הפנסיה יש לקחת בחשבון שיקולים רבים בהם הפיכת כספים הוניים לכספים קצבתיים. אבדן המקדם, במידה והיה קיים, בפוליסות ביטוח מנהלים. ושיקולים נוספים אותם צריך לקחת בכל תכנון פרישה כגון מצב בריאותי, מבנה ההוצאות הצפויות ומקורות ההכנסה.

מאיזה קרן פנסיה לפרוש?

אמנם מקדם ההמרה ומסלולי הפרישה בכל קרנות הפנסיה דומים. אך ישנם הבדלים אחרים בין קרנות הפנסיה שעשויים להשפיע על גובה קצבת הזקנה שלך בעתיד בין ההבדלים:

 1. מסלולי ההשקעה בהם יושקעו הכספים שלך לאחר היציאה לפנסיה
 2. המאזן האקטוארי בקרן הפנסיה שעשוי להשפיע על הקצבה החודשית
 3. החשיפה לאג"ח מיועדות

אמנם כל קרנות הפנסיה זכאיות להבטחת תשואה של 60% אך בחלק מקרנות הפנסיה החשיפה כיום גבוהה יותר ותבטיח לכם פנסיית זקנה יציבה יותר.

קיבוע זכויות ותיאום מס

מכיוון שהקצבה מקרן הפנסיה נמוכה יחסית, פורשים רבים ממשיכים לקבל קצבה מקרן הפנסיה המקיפה וזאת במקביל להמשך העבודה. כדי להקטין את המס. יש לבצע קיבוע זכויות ותיאום מס על הקצבה.

פורש שלא יבצע תיאום מס, ישלם 47% מס על הקצבה שלו.

באמצעות קיבוע זכויות ניתן לקבל פטור ממס על קצבת הזקנה, פטור ממס שעשוי להגיע ל- 4,900 ש"ח בחודש בשנת 2024. פטור זה הוא בנוסף להקלות המס שניתן לקבל באמצעות נקודות הזיכוי על העבודה.

בשורה התחתונה

הרפורמות האחרונות בקרנות הפנסיה יוצרות עבור החוסכים הזדמנות אדירה להגדלת קצבת הזקנה שלהם. ללא ליווי מתאים מאיש מקצוע, רפורמות אלו לא יגיעו לידי מימוש. אחד השירותים אותם אנו מציעים בתשלום לגולשי האתר הוא שירות תכנון פרישה מקרן פנסיה חדשה. אנו מבינים שהחיסכון שלכם הוא פחות מורכב אך עדיין דורש התייעצות עם איש מקצוע.

מה אנחנו מציעים?

 • פניה למסלקה הפנסיונית לקבלת מידע אודות החיסכון הפנסיוני הקיים ברשותך
 • איתור סכומים שנדרש ללנייד לקרן פנסיה חדשה לצורך קבלת קצבה / הגדלת הקצבה
 • בחירת מסלול הפרישה, מסלול השקעה ובמידת הצורך ניוד הכספים לקרן פנסיה אחרת
 • מילוי טופס תביעת זקנה לקרן הפנסיה
 • מילוי טופס 161ד לרשות המיסים לאחר קבלת הקצבה הראשונה – ללא עלות נוספת
 • תאום מס במידה שיש הכנסות נוספות או קצבאות נוספות

להזמנת השירות

  שם (חובה)

  טלפון (חובה)

  דואר אלקטרוני (חובה)

  נושא

  תוכן ההודעה

  רוצים להגיע עם יותר כסף לפנסיה?
  רוצים להפסיק לפחד מהחיסכון הפנסיוני?
  קורס הפנסיה הדיגיטלי של : פנסיוני להבין את הפנסיה הוא הפתרון עבורכם
  כנסו לקורס הפנסיה הדיגיטלי שלנו https://pensuni.com/?page_id=7203

  פורשים מקרן פנסיה? גם אתם חייבים תכנון פרישה by

  נדב טסלר

  נדב טסלר, מתכנן פרישה, משמש כסמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים לשעבר סמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה, ומנהל המוצר באגף השיווק במנורה מבטחים. מרצה כיום במכללת נתניה ומכללה לפיננסים BDO. בעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה. לנדב תואר M.A במנהל עסקים מהמכללה למנהל, B.A במנהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון והוא מחזיק רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

  תגובות

   1. בוקר טוב רנדי,

    שאלה מצויינת.

    כיום אין רישיון מיוחד לתכנון פרישה. מי שעוסק בתחום מגיע ממספר עולמות תוכן.
    הוא חייב הבנה במוצרים הפנסונים בדגש על המוצר שיש לפורש, בנוסף הוא חייב להבין בעולם מיסוי הפרישה (טיפול בפיצויים, קצבאות וכד'), חלק מהמתכננים מבצעים הסתכלות פיננסית נוספת על הצרכים של הפורש לאורך כל שארית ימי הפרישה ומבצעים התאמה של מקורות ההכנסה לצרכים.

  1. שלום,

   התוכן באתר זה מעניין מאד, ערוך בצורה בהירה ויעיל מאד גם להדיוטות כלכליים כמוני. חן חן עבור ההשקעה.

   תודה רבה. שבת שלום.

  2. ישראל
   שוב, תודה על המאמר
   לא מסתדר לי בנושא גימלא של בת זוג בתקופת ההבטחה בביטוח מנהלים . יש לי ביטוח מנהלים מסוג יתר
   אם גימלאי בחר במסלול הבטחה של120 חודשים וקיבל גימלה של 7000 שח,ונפטר אחרי60 חודשים -ב60 החודשים הנותרים המוטבים אמורים לקבל גם כן את אותו סכום עם אותם תנאים שקיבל בעל הגימלא ולא סכום
   נמוך יותר האם טעיתי??

   1. צהריים טובים ישראל,

    בביטוח מנהלים המודל שונה, המוטבים יקבלו קצבה זהה עד לתום תקופת ההבטחה ולאחר מכן תיפסק הקצבה.

    בקרן הפנסיה גם במקרה של בחירת תקופת הבטחה בן הזוג יהיה זכאי לקבל קצבה עד לתום ימי חייו ובמקרה שגם הוא הלך לעולמו במהלך תקופת הבטחה, המוטבים יקבלו את יתרת הקצבאות כסכום חד פעמי מהוון.

  3. היי נדב,

   כתבת שההעברה לקרן פנסיה מוגבלת בסכום של X שקלים עבור כל שנת הפקדה בתכנית (בשנת 2018, X=48,732).
   מה לגבי עבודה ב*חלק* משנה מסויימת?
   לדוגמא: אם עבדתי במשך 1.5 שנים, האם אוכל להעביר לקרן הפנסיה סכום של 2X או סכום של 1.5X?
   תודה רבה מראש 🙂

   1. הי עודד,

    התקנות מדברות על הכפלת התקרה החודשית במספר חודשי הוותק בקופה ובמידה והיו הפקדות בתקופה המקבילה בקרן הפנסיה יפחיתו את הסכומים האלה מהתקרה אותה ניתן להעביר.

    מקופת גמל שאינה קרן חדשה זכאית לקופת גמל לקצבה שהיא קרן חדשה זכאית, כספים בסכום העולה על הסכום המרבי החודשי שניתן להפקידו לאותה קרן במועד המעבר, לפי הוראות תקנות קופות גמל או תקנות לפי סעיף 22 לחוק שיבואו במקומן, כשהוא מוכפל במספר החודשים שחלפו ממועד התשלום הראשון לקופה המעבירה; ואולם לגבי עמית שהופקדו בשלו כספים לאותה קרן או לקרן חדשה זכאית אחרת בשל אותם חודשים, יופחת מהסכום המרבי האמור, סכום בגובה היתרה הצבורה בשל אותם כספים

    1. תודה על התשובה המאוד מפורטת.
     אני התכוונתי למקרה פשוט (כלומר, שבמשך ה-1.5 שנות עבודה בוצעו הפקדות לקופת גמל/ביטוח מנהלים בלבד).
     אז אם אני מבין אותך נכון, במקרה כזה אוכל להעביר לקרן הפנסיה סכום של 1.5X?
     תודה גדולה שוב!

    2. היי נדב,

     האם הוותק של קופ״ג הונית (טרום תיקון 3) רלוונטי לצורך העניין?

     דוגמה קונקרטית (מספרים מומצאים)
     פלוני הפקיד 100 ש״ח בקופ״ג הונית שנפתחה בשנת 2000. כיום יש בקופה 250 ש״ח.
     פלוני התחיל לעבוד בשנת 2010 במשכורת 10000, עם הפקדות לקרן מקיפה בלבד.
     פלוני עבר להייטק בשנת 2020 במשכורת 30000, עם הפקדות שגולשות לקרן משלימה.
     פלוני פורש בשנת 2030.

     האם פלוני יכול לנייד את המשלימה למקיפה דרך הקופ״ג, כאשר החישוב יתחיל משנת 2000?
     אולי השנה הרלוונטית היא 2008, כי רק מאז זו נחשבת קופ״ג לקצבה?
     או שאי אפשר לעשות את זה בכלל, כי לא היו הפקדות אחרי 2008? אם גך הדבר – אז האם הפקדה של שקל אחד ב־2008 הייתה מייצרת ותק שפותר את הבעיה?

     תודה!

     1. בעיקרון וותק קיים בקופה רלוונטי לצורך הניוד, אך זה רלוונטי בעיקר לקופות במעמד עצמאי.
      למה?
      כי בקופת הגמל לא ניתן להפקיד הפקדות שכיר ממספר מעסיקים או הפקדות עצמאי לאותה קופה.
      לכל מעסיק ולכל מעמד תיפתח קופה חדשה

  כתיבת תגובה

  האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

  אולי יעניין אותך גם

  Back to top button