דף הבית / אקדמיה / מסלולי השקעה תלוי גיל vs מסלולי השקעה כלליים

מסלולי השקעה תלוי גיל vs מסלולי השקעה כלליים

בימים אלו נשלחים מכתבים לחוסכים על האפשרות למעבר למסלול השקעה התואם לגילך במסגרת מודל השקעה תלוי גיל. לפי הנחיות האוצר החל מינואר חייבים המוצרים הפנסיונים לכוון את המצטרפים החדשים למסלולי השקעה מותאמי גיל. האם מודל זה יתרום להגדלת החיסכון לפנסיה, או שמדובר בניסוי המוני של האוצר?

מעבר למסלול השקעה התואם לגילך במסגרת מודל השקעה תלוי גיל

משבר 2008 חייב גם את משרד האוצר לחפש פתרון לסיכון ההולך וגדל בחיסכון הפנסיוני ולאחר שורה של פרסומים הוחלט כי החל מינואר 2016 בכל קרנות הפנסיה יתקיים אחד מהמודלים הבאים של מסלולי ההשקעה תלויי הגיל:

 • מודל תלוי גיל סטנדרטי המחייב את הקמת שלושת מסלולי ההשקעה הבאים: מסלול השקעה אחד שמדיניות ההשקעה בו מתאימה לעמיתים אשר גילם אינו עולה על 50, מסלול השקעה אחד שמדיניות ההשקעה בו מתאימה לעמיתים שגילם לפחות 50 ואינו עולה על 60, מסלול השקעה אחד שמדיניות ההשקעה בו מתאימה לעמיתים שגילם לפחות 60.
 • מסלולי השקעה שיהיו מיועדים לקבוצה של עמיתים שתאריך לידתם מצוי בטווח של 5 שנים לפחות, אך לא יותר מעשר שנים.

בהתאם להנחיית האוצר כל עמית שיצטרף לחיסכון הפנסיוני יסווג לאחד המסלולים הרלבנטיים  לפי גילו.

בצורה זו, רמת הסיכון שיבחר מנהל ההשקעות תותאם לגילם של החוסכים. החוסכים הצעירים יזכו באחוז גבוה יותר של אפיקי השקעה עתירי תשואה וסיכון כמו מניות שצפויים להגדיל בעתיד את  החיסכון הפנסיוני ואילו רמת הסיכון של החוסכים המבוגרים תהייה נמוכה יותר כך שהם יכולים להיות רגועים לקראת לגיל הפרישה.

בימים אלו נשלחים מכתבים לחוסכים מקופות הגמל, קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים על האפשרות למעבר למסלול השקעה התואם לגילך במסגרת מודל השקעה תלוי גיל. חוסכים שנמצאים היון במסלולים הכללים יכולים לעבור למסלול תלוי גיל התואם לגילם ובכך להתאים את רמת הסיכון במסלול ההשקעה שלהם לגילם.

הצטרפתם לביטוח מנהלים עד דצמבר 2003? עכשיו גם אתם יכולים לבחור מסלול השקעה – לקריאה נוספת

המשבר הבא מעבר לפינה

המשבר הפיננסי הגדול שעבר על העולם בשנת 2008 לא פסח על אף אחד, גם מוצרי החיסכון הפנסיוני בישראל נפגעו מהמשבר העולמי.  קופות הגמל הגדולות איבדו בשנה אחת כ- 18% מערכן וקרנות הפנסיה החדשות איבדו אז כ- 11% מערכן. לא מעט חוסכים  שעמדו ערב פרישה ראו את החיסכון שלהם מאבד כמעט חמישית עד רבע מערכו בחודש אחד.  מרבית החוסכים, נמצאו במסלולים הכללים בקופות הגמל וקרנות הפנסיה. כל עוד המשיכו העליות בשוק ההון, לא הטרידו החוסכים את מחשבתם באשר להרכב ההשקעות במסלול ורמת הסיכון שגלומה בו.

6418193401_4257b8a82a_z

מקור Michael Fleshman

האם אנחנו נמצאים בפתחו של המשבר הבא?

תוצאות המשבר של 2008 עדיין ניכרות בשווקים בעולם. הקשיים הכלכליים בחלק ממדינות אירופה, הזרמת המיליארדים לבנקים וחברות בקשיים, גלי ההדף מיוון שהגיעו גם  לתל אביב והבנקים המרכזיים ברחבי העולם שנאלצים עדיין להנהיג מדיניות מוניטרית מרחיבה. הריביות בעולם נמצאות כעת ברמתן הנמוכה ביותר, כאשר ריבית בנק ישראל עומדת על 0.1% ואגרות חוב של ממשלת ארצות הברית לעשר שנים נסחרות בתשואה של כ- 2.0%. הריביות הנמוכות מאלצות את הגופים המוסדיים להגדיל את רמת הסיכון בתיקי החוסכים לרמה הגבוהה יותר מזו שהייתה ערב המשבר העולמי.

במשבר הבא המסלולים הכלליים בקרנות הפנסיה יאבדו כ 16% 

מבדיקה שנעשתה על ידי אתר feex בנובמבר 2014 נמצא כי למעלה מ – 95% מהחוסכים בקרנות הפנסיה בישראל נמצאים במסלול השקעה כללי. משרד האוצר ערך באותה שנה מספר תרחישים על תיקי ההשקעות במסלולים הכללים של קרנות הפנסיה הגדולות בישראל וגילה כי במידה ויתרחש שנית משבר עולמי דומה למשבר 2008 הפגיעה בחוסכים תהייה חזקה יותר. הערכות האוצר הן, כי במשבר הבא הפגיעה בחיסכון הפנסיוני תהייה חמורה יותר מזו שהתקיימה במשבר הקודם. השינוי הגדול ביותר הוא בקרב החוסכים בקרנות הפנסיה, שם הפגיעה צפויה לעמוד על 16.3% כחמישה אחוזים יותר מאשר במשבר הקודם.

מסלול כללי

מסלולי השקעה תלויי גיל בקרנות הפנסיה בישראל

קרנות הפנסיה בישראל החלו בהערכות ליישום הנחיות האוצר, בקרנות הפנסיה הגדולות מקפת וכלל פנסיה הוקמו מסלולי השקעה תלויי גיל בהתאם למודל הסטנדרטי שקבע האוצר. קרנות אלו בחרו להשאיר את המסלול הכללי ולפתוח לצידו את מסלולי ההשקעה תלויי הגיל. בקרנות הפנסיה הקטנות, מיטב דש לדוגמא, בחרו להפוך את המסלול הכללי למסלול תלוי גיל וכך הפך המסלול הכללי במיטב דש למסלול לעמיתים שגילם אינו עולה על 50.

בקרן הפנסיה הגדולה בישראל, מבטחים החדשה, בחרו ליישם את המודל בצורה שונה, במבטחים החדשה מיישמים את המודל באמצעות מסלולי יעד לפרישה, סדרה של מסלולי השקעה שיהיו מיועדים לקבוצה של עמיתים שתאריך לידתם מצוי בטווח של 5 שנים.

האם הפתרון נמצא במסלולי יעד לפרישה?

בכדי לתת מענה לרמת הסיכון ההולכת וגדלה בתיק החיסכון הפנסיוני נפתחו במנורה מבטחים כבר בשנת 2011 מסלולי יעד לפרישה, מדובר בסדרה של תשעה מסלולי השקעה חכמים בהם רמת הסיכון מותאמת למועד הפרישה של החוסכים, כך לדוגמא מסלול יעד לפרישה 2045 מותאם לחוסכים שהם היום בני 35 – 39.

בניגוד למודל הסטנדרטי שקבע האוצר, שם החוסך עובר ממסלול למסלול בהגיעו לגיל המתאים,  במסלולי היעד לפרישה מקטינים עם הזמן את אחוז הנכסים התנודתיים בתיק ההשקעה, כדי להתאים את רמת הסיכון בתיק לגיל החוסך. כך, חוסך בן 22 יקבל תיק המכיל כ- 45 אחוז מניות וככל שהחוסך יתקרב לגיל פרישה אחוז המניות בתיק ילך ויקטן (בשנים הראשונות בשיעורים קטנים שילכו ויגדלו בהתקרב לגיל הפרישה), עד שיעמוד בשיעורים מאוד נמוכים  החל מגיל 61.

yahd

כדי לבחון יכולת השאת תשואה בשוק ההון יש לבחון תשואות לאורך זמן. למרות שמסלולי יעד לפרישה נפתחו לפני ארבע שנים, עדיין ידרשו שנים רבות כדי להוכיח את יתרונם על פני מסלולי ההשקעה הכללים. כיצד בכל זאת ניתן לבחון כי חיסכון במסלולי היעד עדיף על פני חיסכון במסלולים הכללים?

כיצד ניתן להשוות בין מסלולי ההשקעה?

לצורך הבדיקה ביצעה מנורה מבטחים מחקר מקיף בנושא. המחקר שאותו הוביל פרופסור בני לאוטרבך, ראש בית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת בר אילן,  בחן באמצעות מודל סטטיסטי – Bootstrap האם למסלולי היעד קיימת יכולת להניב חסכון גבוה יותר עם רמת סיכון נמוכה יותר על פני המסלולים הכללים. (קרדיט נוסף ליונתן שוורץ ואפרת גל)

במודל ה Bootstrap מגרילים תצפיות מתוך המדגם הקיים עם החזרה לבניית מדגם חדש. מכיוון שכל שורה במטריצה תלויה, תשואות בין נכסים תלויות בכל תקופה, מגרילים שורות שלמות במטריצה. סביר להניח שהתשואות הן בלתי תלויות בין תקופה לתקופה. בשיטה זו ניתן לקבל כל חודש מהעבר בכל סדר אפשרי ועם כמה חזרות של חודש מסוים.

לצורך המחקר, נבחנו מסלול השקעה כללי א' ומסלול השקעה כללי ב'  בהם מדיניות ההשקעה היא קבועה לאורך השנים אל מול מסלולי היעד לפרישה, בהם רמת הסיכון הולכת ופוחתת עם השנים.

הוכנה סימולציה הכוללת נתונים היסטוריים של כל רכיבי ההשקעה המשמעותיים בחיסכון הפנסיוני כמו: מדד תל אביב 100, מדד אג"ח קונצרני, נתוני אגרות החוב של ממשלת ישראל, ריבית בנק ישראל ונתוני מדדי מניות ואגרות חוב מחו"ל.

סה"כ 180 תצפיות ל 8 קבוצות נכסים (יחד עם אג"ח מיועדות). שנאספו בין השנים ינואר 2000 לינואר 2015, בשנים אלו אירעו תהפוכות רבות בשוק ההון, היו משברים שונים ותקופות צמיחה.

הסימולציה שלפה באופן אקראי פעם אחר פעם נתונים היסטוריים הכוללים את תשואות המדדים.

הכל תלוי במועד הפרישה

ב- 400 חודשי החיסכון הראשונים שנבדקו אין כמעט הבדלים בין מסלולי ההשקעה, אבל ככל שהצבירה גדלה ומתקרב מועד הפרישה מתגלים ההבדלים:

 • מסלולי היעד הובילו בממוצע לצבירה גבוהה יותר ב- 5.5% ממסלול כללי א' ו 2.6% מכללי ב'.
 • סטיית התקן של ערכי הצבירה במסלולי היעד לפרישה הייתה נמוכה משמעותית, 20% פחות, מאשר הצבירה במסלולים הכללים.
 • למרות שבתרחישים הטובים בשוק ההון, מסלולי היעד השיגו צבירה נמוכה בכ- 2% מהצבירה במסלולים הכללים, הצבירה שהשיגו מסלולים אלו בתרחישים הרעים בשוק ההון הייתה גבוהה בכ- 13% מאשר המסלולים הכללים, כפי שניתן לראות בגרף המצורף.

worst

למעשה, מסלולי היעד מצילים את החוסכים ברגעים שהוא הכי זקוק לכסף, לקראת פרישה אם קורים בהם רגעי משבר שוק הון, זאת תמורת צמצום לא משמעותי בצבירת החיסכון כאשר שוק ההון מתאפיין בגיאות מתמשכת והחוסך נמצא בשפע יחסי.

כיצד לא יפגעו החוסכים לקראת פרישה במסלולי היעד לפרישה?

הירידות האחרונות בשווקים חידדו את הצורך בצמצום הסיכון בקרב החוסכים העתידים לצאת לפנסיה בקרוב. מבחינת הרכב הנכסים הקיים במסלול יעד לפרישה 2015 המיועד למתכננים לפרוש בתקופה הקרובה עולה כי במידה ויתרחש היום משבר הדומה בהיקפו למשבר העולמי של שנת 2008 הפגיעה בחוסכים תהייה בהיקף של 2% ה וזאת לעומת פגיעה של 17% בחוסכים במסלול הכללי.

מסלולי השקעה תלוי גיל vs מסלולי השקעה כלליים by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

19 comments

 1. שלום.

  שאלה כללית הן לגביי מסלולים מתאומי גיל והן לגבי מסלול כללי :

  ההפרשות לקרן הפנסיה מורכבות מחלק תגמולים ומחלק פיצויים . והשאלה היא האם חלק הפיצויים מושקע
  גם כן באג"ח ייעודי ( 30 % ממנו עם תשואה מובטחת ) ? ואם התשואה שמפורסמת באתר פנסיה נט משקללת את התשואה הכללית של חלק הפיצווים + חלק התגמולים ?

  תודה.

  • כן, בהחלט

   הרכב הנכסים של מסלול ההשקעה של הפיצויים (במידה והוא שונה משל התגמולים) כולל גם רכיב של אג"ח מיועדות

 2. שלום נדב,
  ראה מאמר מעניין מאוד בנושא :
  http://www.anet.co.il/Dev2Go.web?id=412915&sNewsID=33262

  הטענה שהוא מעלה היא, שלמסלולים הכלליים שנסגרו להצטרפות השנה, יש יתרונות בזכות הנכסים המניבים שנרכשו במהלך השנים בעוד שהמסלולים החדשים תלויי הגיל לא יהנו מנכסים דומים בשנים הראשונות והדבר יפגע בתשואה שהם יניבו. לכאורה במעבר לקרן פנסיה אחרת החוסך מוותר על נכסים אלו ולכן יש סיבה להיזהר מצעד כזה. מה אתה חושב על זה ?
  שאלה נוספת, האם ב"מבטחים" כמו ב"כלל" חוסך, שנמצא במסלול הכללי ומשנה זמנית את מסלול ההשקעה, יוכל לחזור בעתיד למסלול הכללי ? תודה !

  • הי משה,

   קראתי את הכתבה היא מתבססת על דברים שנכתבו בעבר גם בכלכליסט. בקרנות הפנסיה הקטנות בחרו להפוך את מסלולי ההשקעה הכללים למסלול לגילאי עד 50, גם בפניקס בחרו לעשות מהלך דומה והפכו מסלול עם 7 מיליארד שקלים למסלול עד לגיל 50. בגלל שהמסלול של הפניקס כולל גם לא מעט אנשים מעבר לגיל הזה, הם בחרו מדיניות השקעה קצת שמרנית והמסלול שלהם כולל עד 38 אחוז מניות, קצת פחות טוב לצעירים במסלול.

   לנכסים לא סחירים יש כמובן יתרון בסביבת הריבית שקיימת היום, במסלולים צעירים בהם אין כמעט כסף לא תמצא נכסים כאלה. ככל שהמסלול ותיק וצובר יותר נכסים תמצא בו גם את הנכסים הלא סחירים. לדוגמא במסלולי יעד לפרישה של מנורה מבטחים שקיימים משנת 2011 יש גם השקעות אחרות מלבד המניות ואגרות החוב השגרתיות.

   לעניין השאלה שלך, מסלולי ההשקעה הכללים סגורים למצטרפים חדשים, כלומר במידה ועזבת את המסלול והעברת את כל כספך, לא ניתן עוד לחזור אליו.

   • תודה רבה נדב. קראתי את הכתבות בכלכליסט. במסלולי יעד לפרישה אחוז הנכסים הלא סחירים נמוך משמעותית מאשר במסלול הכללי … אם חוסך במסלול הכללי מעוניין זמנית להגדיל חשיפה מנייתית ולכן מבקש להעביר רק את התגמולים למסלול מנייתי (כלומר הפיצויים נשארים במסלול הכללי), האם הוא יוכל בעתיד לבקש להחזיר את התגמולים למסלול הכללי ?

    • שבת שלום נדב, האם יצא לך במקרה לבדוק את הסוגיה הזאת ? אפשר להסיט פיצויים למניות ואח"כ להחזירם לכללי אם התגמולים נשארים בכל מקרה בכללי ? תדה מראש !

     • אי אפשר, ניתן להצטרף למסלול כללי רק במידה ויש כספים שמושקעים בו באותו רכיב.

      לעניין השאלה לגבי נכסים לא סחירים, במסלולי יעד לפרישה של מנורה מבטחים יש יותר מ- 40% נכסים לא סחירים (כמובן 30% הם מיועדות).

      זה עדיין נמוך מהתיק הלא סחיר במסלול הכללי, אבל ביחס לגופים אחרים מדובר באחוז גבוה.

 3. שלום נדב, בדף המסלול הכללי של מבטחים מצוין כי החל מאפריל העמיתים במסלול יפוזרו בין המסלולים תלויי הגיל. לדוח השנתי צירפוצהמלצה כזאת, אך מבקשים את אישור החוסך. האם במידה ואינני מאשר זאת עדיין יעבירו אותי למסלול תלוי גיל ? רק אתמול שימרו במנורה חבר שלי בטענה שרק בקרן הקיימת יוכל להמשיך לחסוך במסלול כללי.

 4. תודה רבה! עשית לי סדר!
  מה קורה במידה ואני עובר עבודה בחודשים הקרובים? איך אפשר לוודא שהמסלול בקרן הפנסיה יישאר תלוי גיל?

  • במידה ואתה היום במסלול תלוי גיל גם בהפקדות הבאות הכספים יופקדו למסלול תלוי גיל. כיום לא ניתן להצטרף למסלול כללי (במידה ולא היית חבר בו קודם לכן)

 5. שלום נדב,
  קיבלתי מכתב מביטוח המנהלים שלי שאני חוסכת במסלול השקעה של קרן י' משתתף ברווחים מ"ה 12. (של חברת כלל).
  זוהי פוליסה ישנה יחסית, וידוע לי שפוליסות ישנות היו להן תנאים טובים יותר מפוליסות חדשות. שואלים אותי אם להעביר את הכספים שלי למודל השקעה תלוי גיל.
  אין לי מושג אם כדאי לי או לא כדאי לי להעביר את הכספים. אודה לך מאד אם תוכל לייעץ לי בסוגייה הזו. תודה רבה לירי

  • ערב טוב לירי,

   לא ניתן לתת מידע כזה במסגרת האתר. תנאי הפוליסה שלך לא צפויים להשתנות רק מסלול ההשקעה שלך. את צריכה לבחון זאת ביחס לגילך וביחס לרמת הסיכון שאת מוכנה לספוג בפרישה. נגעתי בסוגיה הזאת גם בקישור הבא: מסלולי השקעה תלוי גיל בפוליסות ביטוח עד לשנת 2003 https://pensuni.com/?p=3405

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: