דף הבית / אקדמיה / האם כדאי למשוך כספי פיצויים?

האם כדאי למשוך כספי פיצויים?

במשך שנים למדנו שלא כדאי למשוך את כספי הפיצויים בסיום עבודה כדי לא לפגוע בקצבת הזקנה. הנה לפחות שני מקרים, שונים לגמרי, בהם כדאי למשוך את הכספים ומשיכתם תגדיל את ההכנסה נטו של הפורש.

למה לא למשוך את כספי הפיצויים מקרן הפנסיה? משיכת הפיצויים תקטין את פנסיית הזקנה

ראשית נתחיל מהבסיס, למה לא כדאי למשוך את כספי הפיצויים. מדוע כל כך הרבה אנשים ממליצים לא לגעת בכספי הפיצויים בקרן הפנסיה בסיום עבודה.

פנסיית הזקנה שלנו מבוססת על צבירה, ככל שהחיסכון הפנסיוני שלנו יהיה גדול יותר כך פנסיית הזקנה תהייה גבוהה יותר.

כספי הפיצויים הם חלק מהחיסכון הפנסיוני שלנו, למעשה הם חלק נכבד מאוד מהחיסכון הפנסיוני.

באחוזי ההפקדה הקיימים היום הפיצויים מהווים בין 32% ל- 40% מהחיסכון הפנסיוני.

הפקדת עובד הפקדת מעסיק פיצויים
6% 6.5% 6%-8.33%

אם נמשוך את כספי הפיצויים בכל פעם שנסיים לעבוד יקטן החיסכון הפנסיוני שלנו ואיתו קצבת הזקנה שנקבל בגיל פרישה.

זה לא משנה אם נמשוך את הכספים בכל פעם שנסיים לעבוד או בסמוך לפרישה, בשני המקרים קצבת הזקנה תקטן באותו האופן.

דוגמא,

חוסך שצבר מליון וחצי שקלים בקרן הפנסיה, הכספים מורכבים מ –

 • 480,000 כספי פיצויים
 • 1,020,000 כספי תגמולים

משיכת הפיצויים  תקטין את הפנסיה הצפויה מ- 7,500 שקלים בחודש ל – 5,100 שקלים.

משיכת פיצויים

למה (כן) למשוך את כספי הפיצויים מקרן הפנסיה

למרות האמת הבסיסית שפיצויים הם חלק מהחיסכון הפנסיוני ישנם לפחות שני מקרים בהם כדאי למשוך את הפיצויים בסיום עבודה. המקרה הראשון מתייחס לחוסכים עם חיסכון פנסיוני נמוך והשני מתייחס למצב ההפוך, חוסכים שעתידים להגיע לחיסכון פנסיוני גבוה שעשוי להיות חייב במס בפרישה.

צברתם מעט כסף לפנסיה, יתכן וכדאי לכן למשוך את כספי הפיצויים

יתכנו מקרים בהם דוקא לחוסכים עם חיסכון נמוך במיוחד כדאי למשוך את כספי הפיצויים, מדוע?

כדי לנצל את תוספת השלמת הכנסה לקצבת אזרח ותיק.

אחד מתנאי הזכאות לקבלת קצבת אזרח ותיק היא זכאות להכנסות אחרות. במידה ופנסיית הזקנה שלכם כזוג תעלה על 5,041 שקלים לא תהיו זכאים לקבל השלמת הכנסה מביטוח לאומי.

הזכאות להשלמת הכנסה מביטוח לאומי

כדי להיות זכאי להשלמת הכנסה מביטוח לאומי סכומי הקצבאות המגיעים לך לא יעלה על :

יחיד 3,189 ₪
זוג 5,041 ₪

(סכום קצבת אזרח ותיק המגיעה לך, או סכום קצבאות אזרח ותיק המגיעות לכם, בני הזוג (לרבות תוספת ותק ותוספת דחיית קצבה) עם סכומי ההכנסות שלכם)

אחד התנאים לצורך קבלת השלמת הכנסה לקצבת הזקנה מביטוח לאומי  הוא שאין לך או לבת זוגך הכנסה נוספת מפנסיה העולה (או עולה רק במעט) על הסכומים הבאים:

 • ליחיד –  1,288 ש"ח
 • לזוג – 2,031 ש"ח 

בהנחה שכל 200,000 שקלים בחיסכון הפנסיוני מקנים פנסיית זקנה בגובה של 1,000 שקלים, ישנם חוסכים שיעדיפו לצמצם את פנסיית הזקנה רק כדי לא לפגוע בזכאות שלהם לקבל השלמת הכנסה מביטוח לאומי בגיל הפרישה.

נניח צברתי בחיסכון הפנסיוני שלי 300,000 שקלים המורכבים, מ – מאה אלף שקלים כספי פיצויים ו – מאתיים אלף שקלים כספים תגמולים.

עדיף לי למשוך, ערב היציאה לפנסיה, את כספי הפיצויים כדי לעמוד בעתיד בתנאי השלמת הכנסה.

בשורה התחתונה

חשוב לשים לב שמלבד קצבת זקנה נמוכה יש לעמוד בקריטריונים נוספים לצורך קבלת הבטחת הכנסה.

עתידים לקבל פנסיה גבוהה? יתכן וכדאי לכן לגוון את המקורות שלה

למה לא למשוך את כספי הפיצויים מקרן הפנסיה? משיכת הפיצויים תקטין את הפטור ממס על פנסיית הזקנה

מעבר לעובדה שמשיכת הפיצויים מקטינה לנו את החיסכון לפרישה היא פוגעת גם בפטור ממס על קצבת הזקנה אותו נקבל בעתיד.

לרשות כל אדם עומדת יתרת כספים אותם הוא יכל למשוך בפטור ממס או לאורך שנות עבודתו ככספי פיצויים פטורים ממס או כחלק מהפטור על קצבת הזקנה. סכום זה נקרא יתרת ההון הפטורה והוא עומד בשנת 2018 על 739,116 שקלים. (רוצים להבין יותר, כנסו כנסו)

כל שקל שנמשוך מכספי הפיצויים  לאורך שנות העבודה יקטין את תקרת ההון הפטורה בתוספת מדד ובתוספת מקדם של 1.35.

כלומר במידה ומשכתי לאורך השנים 200,000 שקלים הם יהיו שווים בפרישה 270,000 אלף שקלים בתוספת מדד.

סכום הקצבה הפטורה שיעמוד לרשותי כבר לא יהיה 739,116 שקלים אלא רק 469,116 שקלים.

נניח שלחוסך מגיעה קצבה של 10,000 שקלים

חישוב הסכום הפטור – 469,116 שקלים חלקי 180 = 2,606 שקלים

סכום חייב -7,394 שקלים

במקום רק 5,894 שקלים חייבים במידה ולא הייתי מושך פיצויים

(יש לזכור כי מסכום המס יש להפחית  2.25 נקודות הזיכוי)

חושבים שאתם יכולים להכות את השוק? שווה לכם למשוך את כספי הפיצויים

מס הכנסה קונס את החוסך 1.35 בתוספת מדד, בהנחה שאני יכל להשיג לאורך שנות החיסכון תשואה גבוהה יותר, יתכן וכדאי לי למשוך את כספי הפיצויים. נבין מדוע.

 • משיכת הפיצויים מקטינה לי את הסכום הפטור, אך גם מקטינה לי את הקצבה המזכה החייבת במס.
 • במקביל כספי הפיצויים משתמשים אותי כהשקעה לגיל פרישה
 • כאשר בגיל פרישה נהפוך את כספי ההשקעה לכספי קצבה מוכרת הפטורה ממס לחלוטין

לדוגמא

נניח את נתוני הדוגמא הקודמת, רק שהפעם לכל אורך שנות החיסכון, החוסך הקפיד למשוך את כספי הפיצויים ולהשקיע אותם.

לאורך כל שנות החיסכון הוא השיג תשואה העולה ב- 10% על התשואה אותה יכל היה להשיג בחיסכון הפנסיוני שלו.

למרות שסכום הקצבה חייב במס, הקצבה הסופית גבוהה יותר.

משיכת פיצויים והשקעה

איך עשינו את החישוב:

ללא משיכת הפיצויים עומד לרשותו של החוסך הפטור המלא בגובה 4,106 שקלים, במידה והחוסך מושך את הפיצויים לא נותרת לו תקרת פטור וכל סכום הקצבה חייב במס שולי בהתאם למדרגות המס.

את הפיצויים המושקעים הפכנו לכספי קצבה מוכרת הפטורים ממס לחלוטין.

חיסכון פנסיית זקנה סכום חייב גובה המס גובה המס לאחר נקודות זיכוי קצבה נטו
חיסכון ללא משיכת פיצויים                   2,000,000       10,000        5,894         589                                   103       9,897
 חיסכון לאחר משיכת פיצויים                   1,360,000         6,800        6,800         670                                   184     10,136
פיצויים בתוספת רווחים                      704,000         3,520 0 0 0

 בשורה התחתונה

במידה ומצליחים להפוך את כספי הפיצויים שהם קצבה מזכה לקצבה מוכרת הם יהיו פטורים ממס בפרישה.

חשוב לזכור כי לא מספיק למשוך את כספי הפיצויים, צריך לדעת איך להשקיע אותם ולא לשכוח בסוף התקופה להוסיף אותם לחיסכון הפנסיוני.

מספיק וניכשל באחד הצמתים כדי שנגמור עם פנסיית זקנה נמוכה יותר החייבת במס.

האם כדאי למשוך כספי פיצויים? by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

33 comments

 1. היי נדב
  שכחת 25% מס רווח הון שצריך לשלם על תיק ההשקעות לפני שהופכים אותו לקצבה מוכרת? או שזה היה כבר בחישובים.
  ואם לא התחשבת האם לא עדיף פשוט למשוך את תיק ההשקעות לפי הצורך ולשלם מדרגות מס (לאחר גיל 60 משלמים מדרגות מס ולא יותר מ-25% על רווחי הון).

  • אתה יכל מראש למשוך את הפיצויים ולהפקיד אותם נניח בקופת גמל להשקעה. במקרה הזה אתה חוסך את תשלום מס רווח הון "בהמרת" הכספים לקצבה מוכרת.

   • העברתי השבוע את כל הצבירה בקרן הפנסיה לקופת גמל, האם זה נחשב כאילו משכתי את כספי הפיצויים ?

    • לא העברת הכספים למוצר פנסיוני אחר לא פוגעת בפטור על הקצבה בעתיד ולא משנה את מעמד הכספים מקצבה מזכה לקצבה מוכרת.

 2. כתבה מעולה.
  כרגיל!

 3. אני חושבת שביטוח לאומי בודק הכנסות נוספות כמו לדוגמא הכנסה מהשכרת דירה לפני שהוא נותן השלמת הכנסה. כך שלא בכל מקרה של פנסיה נמוכה זכאים להשלמת הכנסה מביטוח לאומי.
  ובנוסף האם יש מצב שלאחר משיכת הפיצויים כשעזבתי מקומות עבודה בצעירותי עקב לידה למשל, חיסלתי בעצם את כל הקרן ולא נשאר לי שם קצבה כלשהי?

  • בוקר טוב ציפי,

   בכוונה הדגשתי שיש תנאים נוספים לזכאות, יש בכתבה קישור לאתר ביטוח לאומי לבדיקת כלל התנאים.

 4. יובל ראובן

  הי נדב,
  ממש אהבתי את הכתבה ממש מעניין

 5. הי נדב

  אני מבין שאפשר להפקיד את כספי הפיצויים בתיקון 190 ולקבל פנסיה פטורה
  האם ניתן להפקיד בכל גיל
  והאם הפנסיה הנובעת מכך היא לכל החיים או בסטטוס של אנונה

  • יש שתי דרכים להפוך את הפיצויים לקצבה מוכרת, הראשונה פיצויים עליהם בוצעה התחשבנות מס הדרך השנייה היא משיכת הכספים והפקדה שלהם מחדש.
   במידה ומבצעים את ההפקדה למוצרים פנסיונים ניתן לקבל את הכספים כקצבה. אפשר להפקיד את הכספים למוצר אחר וליצר אנונה.
   רק שאנונה חייבת במס רווח הון וקצבה מוכרת לא חייבת כלל במס.

 6. היי נדב

  האם כדאי לבחור בפטור מלא על הפנסיה גם כשגובה הפיצויים יותר קטן מהתקרה, לדוגמא רק 500,000. ולא 739,116?

  • ערב טוב טניה,

   במועד היציאה לפנסיה את מחליטה באמצעות טופס 161ד לגבי החלק שבו תנצלי את יתרת ההון הפטורה. האם לצורך משיכת הפיצויים הפטורים או לצורך הפטור על הקצבה.

 7. האם ניתן למשוך את הפיצויים כפיצויים חייבים (במקרה של מס נמוך או 0 כמו ביצוע פריסה+ זיכוי ישובים) ואז לא תהיה פגיעה בפטור על הקיצבה?
  האם יכול להיות בכך הפסד כלשהו?

 8. הפגיעה במס מחושבת רק עבור משיכת פיתויים ב35 שנה שקדמו לפרישה, ולכן אם גבר מושך פיצויים בגיל 32 הוא לא נפגע בהיבט זה

  • הפגיעה היא במקרה של משיכה ב – 32 שנות עבודה שקדמו לפרישה. בהנחה שעבדנו רצוף עד לגיל 67 משיכה לפני 35 לא תפגע בתקרה.

 9. לי זה נראה כמו משחק מסוכן מידי…

 10. כתבה מעולה!

 11. מאמר נהדר, תודה!

 12. הגעתי לגיל 70. וסגרתי חברה בעמ. לפני שהפחתי לחברה הייתי עצמאי והפרשתי פצויי פיטורים על שמי.לא העברתי כספים אלה עש החברה וקופה וזאת נשארה היתה לי עוד קופת פצויים על שם החברה. שילמתי לכל העובדים את קופי הפצויים מקרן החברה וכן מכספי החברה.מכוון שעבדתי בחברה והגיע לי פצויי פיטורים בתור שכיר.ביקשתי לנייד את הכסף מקופת העצמאי לקופת החברה .ומקופה שואת למשוך את הפצויים שמגעים לי.פנתי בבקשה לניוד הקופה ונתבקשתי ע״י כלל ברשימה אין סופית של דרישות שאותם ביצעתי.נדרשתי להביא אישור ממס הכנסה.ומס הכנסה ביקש אישור של בית דיין לעבודה.בית הדיין לעבודה נתן פסק דיין המאשר לעשות ניוד הקופה באישור מס הכנסה.מס הכנסה דורש פירוט מדויק של התשלומים והרווחים לשנות ההפקדה.כל זה ערך 10 חודשים ואני מבקש עזרא מה עלי לעשות .בתודה

  • אתה מתכוון לפיצול קופה מרכזית לפיצויים, האוצר ומס הכנסה פרסמו לאחרונה שורה של כללים לפיצול קופה שכזאת. אני מציע שתפנה לגוף שמנהל את הקופה שלך למידע.

 13. מה לגבי קניית דירה בסכום הפיצויים שנמשך במקום לשמור אותו לפנסיה….?
  תודה על המידע המקיף.
  במסגרת השיקולים האם למשוך או לא למשוך ,האם יש מקום לדעתך לקחת 200,000 אלך ש"ח פיצויים על מנת להשתמש בהם להשלמת סכום (שחסר).. לקניית דירה להשקעה לטווח ארוך ?

  כלומר, הדירה תהא שווה בעתיד כמליון ש"ח ואילו כיום על מנת לקנותה חסרים לי אותם "200,000" אלך פיצויים כולל משכנתא…)
  בעתיד ניתן יהא למכור את הדירה או לצורך מחייה בזיקנה או קבלת תשואה חודשית כהשלמה לפנסיה..

 14. בהמשך לשאלתי בינואר, מדוע קרן הפנסיה נחשבת ל״מעסיק״ ומתייחסת לקצבה שחסכנו כל שנות עבודתנו, כאל שכר עבודה שיש לשלם עליו מס? האם ה״מעסיק״ הזה משלם גם הבראה, מחלה, חופשה….?
  וצריך לעשות תאום מס במקרה ואני ממשיכה לעבוד לאחר הפרישה? עד איזה גיל אצטרך להמציא לקרן הפנסיה טופס 101? האם בגיל 90 גם צריך להתרוצץ למס הכנסה לעשות תאום או להגיש דוח שנתי כדי לקבל החזרים?
  בביטוח לאומי מבחן ההכנסות נגמר בגיל 70. כמה מותר לי להרוויח בסה״כ כדי לקבל פטור ממס על שכר העבודה כולל הקצבה מקרן הפנסיה, שוב בביטוח לאומי יש תקרה והכל יותר ברור, היכן ניתן למצוא הסבר לפורשים בנושא? תודה

  • הי ציפי,

   כיום יש חובה למלא טופס 101 בכל גיל. עם זאת, מס הכנסה נותן פטור לגופים מסויימים מקבלת טופס 101 של פנסיונרים מבוגרים שלא הצהירו בעבר שיש להם הכנסות נוספות.
   ככל הנראה זה יהיה המצב בעתיד, ככל שיהיו לך בעתיד הכנסות תצטרכי להמשיך למלא טופס 101.

 15. שלום רב,
  במידה ואני (בת 34) מסיימת את עבודתי לאחר 3 שנים ו3 חודשים, לצורך מעבר דירה המרוחקת כ76 ק"מ מממקום העבודה הנוכחי בשל עבודתו של בעלי והמעסיק הפריש בכל חודש כספי פיצויים לקרן הפנסיה (שכר שעתי, משתנה מדי חודש). האם משיכת כספי הפיצויים האלו (נמוכים משמעותית מכל דוגמא שהובאה בכתבה) אכן ייפגעו משמעותית בקצבת הפנסיה העתידית? האם אוכל למשוך אותם מוקדם מ6 חודשי שהייה בכתובת החדשה? על מנת להעזר בהם בתקופת המעבר למחיה עד אשר אמצא עבודה חדשה?
  אשמח לתשובתך…

  • ערב טוב ענת,

   משיכת פיצויים מקרן הפנסיה מקטינה משמעותית את החיסכון לפרישה ומכאן את פנסיית הזקנה ולכן הנטיה לא למשוך את כספי הפיצויים בסיום עבודה.

   לגבי השאלה השנייה שלך, אני לא יכל לסייע לך. תנסי לבדוק במקום אחר.

 16. שלום נדב,

  אשמח להבהרה –
  הצבירה שלי בקרן הפנסיה מורכבת מ:
  1. תגמולי מעביד שמסווגים לקצבה מזכה
  2. תגמולי מעביד שמסווגים לקצבה מוכרת
  3. תגמולי עובד שמסווגים לקצבה מזכה
  4. תגמולי עובד שמסווגים לקצבה מוכרת
  5. פיצויים ממעבידים קודמים במעמד פטור
  6. פיצויים ממעבידים קודמים ברצף קצבה
  7. פיצויים ממעביד אחרון
  8. רווחי פיצויים שבמעמד רצף קצבה

  האם במידה ואשאיר את כל הכסף בקרן לצורך קבלת קצבה, חלק הקצבה היחסי, שמקורו בקצבה מוכרת ובפיצויים במעמד פטור – ייחשב כקצבה פטורה ורק על חלק הקצבה שמקורו בקצבה מזכה (כולל הפיצויים) יבוצע תחשיב לפי סעיף 9א לחישוב חלקו החייב?

 17. שלום נדב

  אם אני מבין נכון משיכת כספי הפיצויים מקטינה משמעותית את החיסכון בעיקר במימד הפטור ממס, האם מומלץ למשוך כספי פיצויים בגיל 30 מכיון שכנראה לא תהיה פגיעה בפטור ממס?

  • וזאת בהנחה שתמשיך לעבוד במשך 32 שנות עבודה עד הפרישה.
   שים לב שגם במידה ולא משכת היום את הכספים ותמשוך בפרישה את אותם הכספים הם לא ישפיעו על הפטור.

   אתה יכל לקרוא על כך עוד בקישור הבא : כיצד תשפיע משיכת פיצויים על פורש שעבד יותר מ – 32 שנים https://pensuni.com/?p=3707

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: