ביטוח מנהלים

העברת סכומים חד פעמיים לביטוח מנהלים

יש לי ביטוח מנהלים עם מקדם מובטח. האם ניתן להעביר כספים לביטוח המנהלים שלי? האם אפשר לבצע הפקדות חד פעמיות או להעביר כספים מקרן פנסיה או קופת גמל לביטוח המנהלים כדי לקבל קצבה גבוהה יותר?

בכל מה שנוגע לביטוחי מנהלים נכונה האמרה, בהתאם לתנאי הפוליסה. חשוב לבחון בדיוק מה הם התנאים שחלים בפוליסה שלך על הפקדות חד פעמיות והעברות כספים והאם כספים אלה יקבלו את התנאים הקיימים בפוליסה.

אנו נציג שתי דוגמאות של פוליסות ביטוח מנהלים, האחת של מגדל והשנייה של כלל ונראה את התייחסות הפוליסות להפקדות חד פעמיות.

החל משנת 2013 חוסכים מתחת לגיל 60 לא יכולים  לרכוש עוד ביטוח מנהלים בעל מקדמי פרישה מובטחים. בחלק מביטוחי המנהלים, בעיקר אלה שקדמו ליוני 2001, מגלם מקדם הפרישה תנאים טובים במיוחד.

מכיוון וחברות הביטוח מחייבות לספק קצבה לפי תנאי המקדם המופיע בפוליסה, החברות קובעות סייגים מיוחדים לעניין העברות כספים מקופת גמל או קרן פנסיה והפקדות חד פעמיות.

האם ניתן להעביר כספים לפוליסת מגדל בטוח משנת 2009?

בסעיף 7.1 בפוליסת הביטוח מופיע הסייג הבא :

כל הפקדת סכום חד-פעמי על-ידי המעביד או המבוטח לפוליסה, מחייבת קבלת הסכמה מראש ובכתב של החברה, לגבי כל סכום שיופקד לפוליסה כהפקדה חד פעמית.

כלומר נדרשת הסכמת החברה לביצוע הפקדות חד פעמיות (או העברות כספים לקופה) לפני ביצוע הפעולה.

במידה ואישרה חברת הביטוח את העברת הכספים כפי שמופיע הסעיף 7.3

דין הכספים שיופקדו בפוליסה כהפקדה חד-פעמית, החל ממועד הפקדתם, כדין דמי הביטוח המקוריים שהופקדו לפוליסה לכל צורך וענין , לרבות לענין חישוב שנות הותק, ומקדם החלוקה לקצבה המבוסס על טבלאות שיעורי תוחלת החיים המפורטים בנספח 1 לפרק ב' לפוליסה למעט אם נקבעו הסדרים אחרים בהוראות אחרות בתנאים הכלליים של פוליסה זו או בנספחיה או בהוראות ההסדר התחיקתי, שאז ינהגו בהתאם להוראות של אותם הסדרים.

החברה תראה בהם כאילו הופקדו בפוליסה לכל דבר ועניין. סעיפים אלה מופיעים במרבית הפוליסות של חברת מגדל שהופקו משנת 2007 ועד לשנת 2013, השנה שבה הופסק שיווק פוליסות בעלות מקדמים המובטחים.

האם ניתן להעביר כספים לפוליסת פרופיל הדור החדש למנהלים של כלל?

בסעיף 8.2 בפוליסה של חברת כלל מופיעה הערה הבאה:

המעביד והמבוטח רשאים בכל עת, לאחר מסירת הודעה על-כך לחברה להפקיד לפוליסה הפקדות חד-פעמיות, בכפוף להסדר התחיקתי.
במועד ביצועה של כל הפקדה חד-פעמית תקבע החברה את מקדמי הקצבה שיחולו לעניין אותה הפקדה חד-פעמית, בהתאם למקדמי הקצבה שיהיו נהוגים בחברה במועד ביצוע ההפקדה החד-פעמית.

ניתן לבצע הפקדות חד פעמיות לפוליסה, כפוף כמובן להודעה לחברה, אך חברת הביטוח תקבע את מקדמי הקצבה לאותה הפקדה לפי מקדמי הקצבה הידועים במעמד ההפקדה.

חוסך שיבקש להעביר כיום כספים לפוליסת פרופיל הדור החדש, לא יקבל את מקדמי הקצבה הנקובים בפוליסה. אלה יקבע עבור הכספים מקדם קצבה במועד הפרישה.

שתי דוגמאות מיני רבות

אלה היו רק שתי דוגמאות מתוך פוליסות נפוצות של חברות הביטוח. ישנם מקרים בהם ניתן למצוא סייגים שונים באותה חברת ביטוח,

לכן לפני שמקבלים החלטה על העברת כספים מקרן פנסיה וקופת גמל אל פוליסת הביטוח חשוב לבדוק היטב מה התנאים שיתקיימו על הכספים המועברים.

רוצים להגיע עם יותר כסף לפנסיה?
רוצים להפסיק לפחד מהחיסכון הפנסיוני?
קורס הפנסיה הדיגיטלי של : פנסיוני להבין את הפנסיה הוא הפתרון עבורכם
כנסו לקורס הפנסיה הדיגיטלי שלנו https://pensuni.com/?page_id=7203

העברת סכומים חד פעמיים לביטוח מנהלים by

נדב טסלר

נדב טסלר, מתכנן פרישה, משמש כסמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים לשעבר סמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה, ומנהל המוצר באגף השיווק במנורה מבטחים. מרצה כיום במכללת נתניה ומכללה לפיננסים BDO. בעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה. לנדב תואר M.A במנהל עסקים מהמכללה למנהל, B.A במנהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון והוא מחזיק רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

תגובות

 1. נדב שלום,

  האם ניתן להגדיל הפקדות לביטוח מנהלים (שנפתח לפני 1.1.13) ולקבל את המקדם המובטח בהסכם ?

  לדוגמא, עקב עליה בשכר ומעבר של תקרת ההפקדה לפנסיה, רוצים להפקיד את ההפרש לביטוח מנהלים.
  האם עבור הגדלת הפקדה כזו, ניתן לקבל את המקדם המובטח ?

  תודה רבה.

 2. נדב שלום,

  האם ניתן להגדיל הפקדות לביטוח מנהלים (שנפתח לפני 1.1.13) ולקבל את המקדם המובטח בהסכם ?

  לדוגמא, עקב עליה בשכר ומעבר של תקרת ההפקדה לפנסיה, רוצים להפקיד את ההפרש לביטוח מנהלים.
  האם עבור הגדלת הפקדה כזו, ניתן לקבל את המקדם המובטח ?

  תודה רבה.
  רועי

 3. שלום,

  האם מי שהגיעה לגיל 58 יכולה להפקיד סכום חד מפיקדון בנק שנפתח בביטוח מנהלים לצורך קצבה?

  אין לה פנסיה אחרת.

  1. במידה ומדובר בפוליסה חדשה אין בעיה, במידה ומדובר בפוליסה קיימת בהתאם לתנאי הפוליסה. במקרים רבים בפוליסה קיימת ההפקדה החדשה לא תקבל את המקדם הקיים בפוליסה.

   1. שלום,
    האם באותו אופן ניתן להפקיד גם לקרן פנסיה?

    האם תוכל לתת קישורים למוצרים המתאימים להפקדה חד פעמית לצורך קצבה?

 4. שלום נדב,

  בשנת 2007 נפתחה עבורי פוליסת ביטוח מנהלים בחברת הראל.
  הופקדו לה החל מ 2007 ועד 2009 25 הפקדות.
  בשנת 2014 ניידתי את הכספים לחברת מנורה מבטחים.
  הראל גבו ממני קנס משיכה של כ 4% מהחיסכון שלי.
  על פי תנאי הפוליסה שלהם הם רשאים לגבות ממני קנס משיכה אם לא הפקדתי 50 הפקדות לפוליסה.
  השאלה שלי היא האם הראל פעלה באופן חוקי בכך שקנסה אותי על המשיכה/ניוד הכספים.

  בברכה,

  עידו גולדשמיט

 5. הי

  מה ניתן לעשות בנושא דמי הניהול בביטחוי מנהלים עם מקדם מובטח ?

  כיצד ניתן להוריד את עלות דמי הניהול ?

  מה נחשב לדמי ניהול טובים ?

  תודה

  חיים

  1. בביטוח מנהלים אתה צריך לשאול את עצמך קודם כל למה יש לך פוליסת ביטוח מנהלים ולאחר מכן האם דמי הניהול גבוהים.
   איזה פוליסה יש לך היום ? מאיזה תקופה ושל איזה חברה ומה דמי הניהול שאתה משלם?

 6. הי נדב

  ראשית תודה רבה על התגובה המהירה .

  מגדל .6% קבועים מן החיסכון + דמי ניהול משתנים מהחיסכון משנת 2001

  מנורה 0.6% קבועים מן החיסכון + דמי ניהול משתנים מהחיסכון משנת 1998

  תודה

  חיים

  1. בוקר טוב,

   כפי שאתה רואה דמי הניהול זהים בשתי החברות, כך היה מבנה דמי הניהול באותה תקופה. לא ניתן להוריד אותם.

 7. שלום נדב
  1) סיימתי צבירת וותק של 35 שנה במקפת ותיקה.ברצוני לבקש מהמעביד להעביר את ההפקדות לקופת גמל שכירה בעלת עמלת צבירה בלבד של 0.3 אחוז לשנה האם אפשרי והאם כדאי.איני מעונין בביטוח שארים .קיימת בעבודה פוליסת אובדן כושר עבודה.
  2)חלק מהשכר מופרש לביטוח מנהלים בו עמלת צבירה היא 1.0 אחוז ללא עמלת הפקדה,הומלץ לי להעביר את רוב הכסף הנצבר לקופה אחרתולהמשיף להפקיד בבטוח המנהלים.האם אפשר להעביר את אותו סכום לקופת הגמל שבסעיף 1?.

  1. בוקר טוב,

   בהפסקת הפקדות לקרן ותיקה יש השפעה על הכיסוי הביטוחי ואופן חישוב השכר הקובע. אני לא עוסק בכך ובטח שלא במסגרת האתר.

   1. אין מניעה שאת ההפקדות החדשות תבצע לקופת גמל
   2. בהמשך לתשובה הקודמת, יש לקחת בחשבון שקופת גמל לא משלמת קצבה ועליך יהיה למצוא בעתיד פתרון לתשלום קצבה. יתכן שבביטוח המנהלים שלך יש מקדם מובטח ולא שווה לאבד אותו תמורת דמי הניהול הנמוכים.

   לסיכום, לא ניתן לספק מידע מעבר לזה, ממליץ שתפנה ליעוץ מתאים שיבחן את כדאיות המהלך לאור הזמן שנותר לך עד הפרישה.

 8. שלום נדב,

  כיצד ניתן להבין סעיף דומה של הפקדות חד פעמיות בביטוח מנהלים הראל MORE (נפתח לפני 2013):

  “… אישרה החברה הפקדתה של הפקדה חד פעמית לפוליסה, ייקבעו בגינה מקדמי ההמרה לקצבה כאילו היתה הפקדה שוטפת והיא תתווסף לחיסכון המצטבר וממנו ייגבו דמי הניהול מהחיסכון המצטבר״

  האם משתמע מכך שמקדם הקצבה הקבוע נשמר עבור אותה הפקדה?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אולי יעניין אותך גם

Back to top button