דף הבית / אקדמיה / מוצרי חיסכון ארוך טווח

מוצרי חיסכון ארוך טווח

כיום קיימת חובה, הן לשכירים והן לעצמאים, לחסוך לפנסיה, לרשות החוסכים עומדים שלושה מוצרי חיסכון פנסיוני לטווח ארוך : קרן פנסיה, קופת גמל וביטוח מנהלים. על מאפייני המוצר ועל היתרונות והחסרונות של כל אחד מהמוצרים.

החל מ-1 בינואר 2008 נכנס לתוקף חוק פנסיית חובה לשכירים, החוק מחייב את המעסיק להפריש יחד עם העובד לתנאים סוציאליים.

ביולי 2016 נעשה הסכם חדש  המקנה שיפור תנאים כמו תוספת להפרשות: מתוכם 6% על חשבון העובד  ו6.5% על חשבון המעסיק  ו-6% או 8.33% הפרשות מעסיק לרכיב פיצויים.

מקסימום הפרשות לחיסכון הפנסיוני : 7.5% תגמולי מעביד, 7% תגמולי עובד.

הפרשת פנסיית החובה חלה על כל עובד לאחר שלושה חודשי העסקה במידה ויש לו הסדר פנסיוני קודם, החל מגיל 21 לגבר ו- 20 לאישה ועד הפרישה (גם מעבר לגיל פרישת חובה)

אם לעובד הייתה תוכנית פעילה לפני תחילת עבודתו הוא יהיה זכאי העובד להפרשות מהיום הראשון לעבודתו, המעסיק יעביר תשלום רטרואקטיבית עבור שלושה חודשי העסקה, לביטוח הפנסיוני על שלושת חודשי ההעסקה הראשונים או בתום שנת המס- המוקדם מביניהם.

פרופסור זיו רייך

פרופסור זיו רייך

לעומת זאת, במקרה של עובד שאינו בעל ביטוח פנסיוני פעיל, יהיה העובד זכאי לביצוע ההפרשות לאחר שישלים שישה חודשי עבודה.

בשנת 2017 חלה חובה על עצמאים להפקיד לפנסיית חובה לעצמאים. החובה חלה על כ לעצמאי בגילאים 21 עד 60.

מוצרי החיסכון הפנסיוני

קיימים שלושה מוצרים אליהם ניתן להפקיד במסגרת החיסכון הפנסיוני, קרן פנסיה, קופת גמל וביטוח מנהלים. מייד נעמוד על ההבדלים בין המוצרים.

מהי קופת גמל?

קופת גמל היא שם כולל לקבוצת מכשירי חיסכון פנסיוני ארוך טווח או בינוני, בניהם קרן פנסיה וביטוח מנהלים, יחד עם זאת היא משתמשת כמונח ל"קופת גמל לחיסכון", "קופת גמל אישית לפיצויים", "קופת גמל מרכזית לפיצויים", "קופת גמל לדמי מחלה" ועוד.

כמוצר חיסכון בסיסי קופת הגמל אינה כוללת רכיבים ביטוחים. אך, בדומה לביטוח המנהלים ניתן להוסיף אליה מרכיבי ביטוח כמו ביטוח אבדן כושר עבודה וביטוח חיים.

מהו ביטוח מנהלים?

מכשיר לחיסכון פנסיוני בהגיעו של המבוטח לגיל פרישה לתשלום קצבה חודשית.

עם זאת, החוסך בביטוח מנהלים רשאי לרכוש כיסוי לביטוח חיים (ריסק למקרה מוות) ויכול להוסיף גם כיסוי למקרה ביטוח של אובדן כושר עבודה.

ביטוח מנהלים הוא חוזה בין המבוטח לבין חברת הביטוח. היות ומדובר בחוזה, מרבית התנאים בו קבועים מראש ואינם ניתנים לשינוי במהלך תקופת הביטוח. כך כאשר חברת הביטוח תרצה להעלות את תשלום הביטוח בעבור כיסוי ביטוח החיים היא תוכל לעשות זאת רק לגבי מבוטחים חדשים ולא לגבי מבוטחים קיימים בפוליסה.

בביטוח מנהלים, חברת הביטוח היא זו שלוקחת על עצמה את הסיכון הביטוחי הקיים בפוליסה. כלומר, המבוטח משלם לחברת הביטוח תשלום חודשי בעבור הכיסויים הביטוחיים, וחברת הביטוח תשלם במקרה מוות את סכום הביטוח שנקבע מראש למוטבים שקבע המבוטח בפוליסה או ליורשיו החוקיים, או שלמשל במקרה ביטוח של אובדן כושר עבודה תשלם חברת הביטוח קצבה חודשית למבוטח כחלופה להכנסתו מעבודה.

בעבר (עד סוף שנת 2012) חברות הביטוח שיווקו פוליסות שהבטיחו כי תשלומי הפנסיה לא יושפעו משינויים בלוחות תוחלת החיים בכך הבטיחו מקדם קצבה (נקרא גם מקדם המרה), כך שגם אם תוחלת החיים של האוכלוסייה גדלה, נתון זה לא היווה השפעה על גובה הפנסיה של המבוטח לאחר הפרישה. כלומר, עלייה בתוחלת החיים לא תקטין את הקצבה הצפויה למבוטח לאחר הפרישה.

החל משנת 2013 כל המבוטחים החדשים בפוליסת ביטוח מנהלים אינם נהנים ממקדם המרה מובטח בעת הצטרפותם לפוליסה אלא בגיל 60, וגובה תשלומי הפנסיה שלהם יושפע, בין היתר, משינויים בתוחלת החיים.

מהי קרן פנסיה?

קופה לחסכון לגיל פרישה אשר משלבת הגנה ביטוחית (למקרה מוות ונכות) אשר ניזונה מהכספים שנצברו בה.

קרן הפנסיה פועלת עפ"י כללים כתובים בתקנון של הקרן, אשר עשויים להשתנות מעת לעת.

בקרן פנסיה החוסכים ערבים זה לזה – ביטוח הדדי, ומבטיחים שתמיד יהיה די כסף לתשלום הקצבאות של הגמלאים בה. אם התשלום של כל החוסכים לא יספיק לתשלום הקצבאות, סכום הקצבה שיקבל כל חוסך תהיה קטנה יותר. מצד שני, אם לא השתמשו בכל התשלום לביטוח, הקרן תחלק לכולם תוספת – עודף אקטוארי.

 

קרן פנסיה קרן פנסיה משלימה ביטוח מנהלים קופת גמל
דמי ניהול מקסימלים 6% מהפקדה ו- 0.5% מצבירה 4% מהפקדה ו- 1.05% צבירה 4% מהפקדה ו- 1.05% מצבירה 4% מהפקדה ו- 1.05% מצבירה
מה כולל המוצר חיסכון וביטוח (נכות,שאירים וזקנה) חיסכון וביטוח (נכות,שאירים וזקנה) חיסכון וביטוח (אובדן כושר עבודה, ביטוח למקרה מוות) חיסכון בלבד

(ניתן להוסיף רכיבים ביטוחים)

השקעות 70% שוק ההון ו-30% אג"ח מביטוח תשואה 100% שוק ההון (ללא אג"ח מבטיח תשואה של 4.86%) 100% שוק ההון 100% שוק ההון
צורת התקשרות תקנון, משתנה מעת לעת תקנון, משתנה מעת לעת חוזה תקנון
תקרת שכר 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק. בהפקדה העולה על התקרה, יש לפתוח מוצר פנסיוני משלים. ישנם קרנות ללא תקרת שכר וישנם קרנות בעלות תקרת שכר ללא תקרת שכר ללא תקרת שכר

יתרונות וחסרונות של מוצרי החיסכון הפנסיוני

 

יתרונות חסרונות
קרן פנסיה
 1. אג"ח מבטיח תשואה 4.86%
 2. מקדם קצבה נמוך יותר מביטוח מנהלים
 3. כיסויים ביטוחיים זולים
 4. דמי ניהול נמוכים בממוצע
 5. ללא תוספת חיתומית
 1. תקנון, ניתן לשינוי מעת לעת

 

 

ביטוח מנהלים
 1.  אפשרות להרחבה עיסוקית
 2.  מתנהל לפי חוזה ללא אפשרות לשינוי
 3. מקדם קצבה מובטח בגיל 60
 1. תוספת חיתומית בהתאם למקצוע של המבוטח או למצב בריאותו.
 2. דמי ניהול גבוהים
 3. הכספים מושקעים בשוק ההון
קופת גמל
 1. אופן קבלת הכספים הוא כסכום חד פעמי (הוני). החל משנת 2008 הכספים הם קצבתיים אך ישנם עמיתים אשר מעוניינים בהתאם לתכנון כספיהם לפרישה למשוך חלק מהכספים כחד פעמיים.
 2. אפשרויות רבות להשקעה.
 1. ללא מרכיב ביטוחי (ריסק)
 2. דמי ניהול גבוהים
 3. הכספים מושקעים בשוק ההון
 4. קופת גמל לא משלת קצבת זקנה

 

 

פרופסור זיו רייך הינו דיקן בית הספר לביטוח באקדמית נתניה

מוצרי חיסכון ארוך טווח by

אודות פרופ' זיו רייך

פרופסור זיו רייך רואה חשבון דיקן בית הספר לביטוח האקדמית נתניה, כיהן ומכהן כיו"ר וועדת ההשקעות בגופים פיננסים רבים כמו כן כחבר וכיו"ר וועדות ציבוריות בגופים רגולטורים (משרד התקשורת, משרד האוצר, הרשות לניירות ערך ואגף שוק ההון – ביטוח)

4 comments

 1. שלום,

  האם בקופת גמל התקנון יכול להשתנות (כמו בקרן פנסיה) או שהוא חקוק בסלע (כמו בביטוח מנהלים)?

  תודה!

  נ.ב. תיקון קטן לפוסט: גיל פרישת חובה על פי חוק לנשים הוא 67 (ולא 62 כפי שנכתב)

  • ערב טוב עודד,

   התקנון בקופת הגמל (ובקרן השתלמות) משתנה, בדרך כלל מדובר בשינויים מינורים כמו עדכון שם הקופה או הוספת מסלולי השקעה

 2. הי נדב, האם אין כיום בקרן הפנסיה כל תוספות חיתומיות או החרגות בשל מצב בריאותי?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: