ביטוח מנהלים

התגרשת? מה יהיה עם כספי ביטוח המנהלים

הצטרפתי לביטוח מנהלים לפני יוני 2001, כעת בעקבות הגירושין אני נדרש לחלק את הכספים שנצברו בפוליסה. האם כדאי להשתמש בחוק חלוקת חיסכון פנסיוני או שניתן לחלק את הכספים בצורה אחרת שתטיב איתי ועם בת הזוג לשעבר?

שיעור הגירושין בישראל נמצא בעליה כאשר אחד מכל ארבעה זוגות צפוי להתגרש. עד לשנת 2014 זוגות שפנו לחברות הביטוח במסגרת תהליך הגירושין במטרה לבצע איזון משאבים נתקלו בבעיה. החיסכון הפנסיוני הוא מוצר קשיח, הכפוף לכללי מס הכנסה. משיכת הכספים כסכומים חד פעמים לפני גיל פרישה נחשבת כמשיכה שלא כדין וחייבת במס בשיעור של 35% וכך מצאו את עצמם שני בני הזוג לשעבר קשורים זה לזה בעבותות עד היציאה לפנסיה.

בשנת 2014 חוקק חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו לראשונה מסדיר החוק והתקנות שבאו בעקבותיו את חלוקת החיסכון הפנסיוני ומאפשר לבני הזוג לסיים את ההליך הכלכלי הנלווה לגירושין.

>>>להוראות החוק

למרות חקיקת החוק, זוגות המתגרשין לא חייבים לבחור בו כדי לחלק את החיסכון הפנסיוני המשותף ויכולים לבחור גם בדרכים אחרות, אך בחירה בדרכים אחרות לא תעשה באמצעות חברת הביטוח.

לאחר סקירת הוראות החוק, נבחן את האפשרויות הנוספות העומדות בפני הזוגות.

חלוקת חיסכון פנסיוני במקרה של ביטוח מנהלים

בעקבות החקיקה זוגות שמתגרשים יכולים בצורה פשוטה (יחסית) לחלק את הצבירה בפוליסה בהתאם לתקופת החיים המשותפת. הכלל בשימוש בחוק הוא שלא ניתן להעביר לבן הזוג יותר מ – 50% מהצבירה בבפוליסה ויש לבצע את החלוקה בהתאמה לרכיב הפיצויים ורכיב התגמולים. כלומר, לא ניתן להעביר לבן הזוג שיעור גבוה יותר מרכיב הפיצויים או מרכיב התגמולים.

בחלוקת הכספים הכספים יועברו לפוליסה חדשה, כלומר גם אם יש ברשותך פוליסה שנפתחה לפני יוני 2001 וכוללת מקדם המרה טוב בגובה 157, הכספים שיועברו לחשבון בת הזוג יועברו לפוליסה חדשה שאינה כוללת מקדם מובטח.

באפשרות בת הזוג להעביר (לנייד) בעתיד את הכספים שמגיעים לה לתכנית פנסיונית אחרת כמו קרן פנסיה או קופת גמל בהתאם לרצונה לשימוש בכספים.

חלוקת הכספים בפוליסה לא פוגעת במעמד הכספים בתכנית ולא תגרום לסגירת הפוליסה המקורית

חלוקת כספי הפיצויים במסגרת החוק

חלוקת החיסכון הפנסיוני צריכה להתבצע באופן יחסי בין רכיב הפיצויים והתגמולים. עם זאת חלוקת רכיב הפיצויים תתבצע רק במידה והחוסך זכאי לקבל את כספי הפיצויים. במידה והחוסך טרם סיים את עבודתו לא תתבצע חלוקה של כספי הפיצויים והחלוקה תתבצע רק לאחר סיום יחסי עובד מעביד.

על בן הזוג לבחור מה ברצונו לעשות עם כספי הפיצויים המגיעים לו מבין שלוש האפשרויות הבאות בטופס 5:

 • באפשרות הראשונה הכספים יעברו לרכיב התגמולים בפוליסה, הכספים ירשמו במעמד עצמאי.
 • באפשרות השנייה העברת הכספים לחשבון חדש בהתאם לתיקון 190. כספי הפיצויים בחשבון החדש יהיו נזילים תמיד ויהיו חייבים רק במס רווחי הון במועד המשיכה או שבאפשרות בן הזוג יהיה להפוך אותם לקצבת זקנה פטורה ממס (קצבה מוכרת).
 • האפשרות השלישית היא משיכת כספי הפיצויים.
חוק חלוקת חיסכון פנסיוני טופס 5
מקור : תקנות חלוקת חיסכון פנסיוני

שימו לב, כי העברת הכספים מרכיב הפיצויים תיעשה רק לאחר שנוכה מהם המס שחל עליהם.

מיסוי חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שהתגרשו

חוק חלוקת חיסכון פנסיוני נועד למנוע מצב שבו בני הזוג משלמים מס בגובה של 35% על משיכה שלא כדין של כספי הפנסיה.כדי למנוע מצב של גירושין פיקטיבים שנועדו להקטין את המס שישלם אחד מבני הזוג בפרישה נקבע כי חלוקת חיסכון פנסיוני מעבר לתקרה תהייה חייבת במס בגובה 21%.

התקרה הפטורה ממס היא תקרת הקצבה המזכה כפול המקדם. בשנת 2020 תקרת הקצבה המזכה היא 8,510 ש"ח כפול מקדם 180, גובה התקרה הפטורה היא 1,531,800 ש"ח

כיצד ניתן להקטין את המס בחלוקת החיסכון?

מהתקרה שנקבעה יש להקטין סכומים פטורים או סכומים שהופקדו בקופת גמל להשקעה כולל הרווחים שנצברו עליהם. סכומים פטורים הם הפקדות עובד ומעסיק מעבר לתקרה סכומים שיקנו בעתיד קצבת זקנה פטורה ממס.

איזה סכומים יהיה ניתן להפחית מהתקרה?

הפקדות עובדהעולות על 7% מהשכר הממוצע במשק738 ש"ח
הפקדות מעסיק העולות על 7.5% מפעמיים וחצי השכר הממוצע במשק1,978 ש"ח
הפקדות מעסיקלרכיב הפיצויים העולות על שכר של 34,900 ש"ח2,907 ש"ח

>>>לרשימת הסכומים המלאה

את הסכומים בערכים נומינאלים ניתן למצוא בדוח השנתי מחברת הביטוח

מיסוי כספי פיצויים בחלוקת חיסכון פנסיוני

במסגרת החלוקה של כספי הפיצויים יחול עליהם המס שנקבע בטופס 161, המס יופחת מהסכום הכולל והחלוקה תתבצע לאחר ניכוי המס. על בן הזוג לבחור באמצעות טופס 5 מה לעשות עם כספי הפיצויים, האם הוא מעוניין שהם יופנו לאותו חשבון אליו מופנים כל יתר הכספים או לחשבון חדש במסגרת תיקון 190 כספי פיצויים.

דיון בחלופות העומדות בפני בני הזוג

חוק חלוקת חיסכון פנסיוני מאפשר לפצל הכספים אך בני הזוג לא חייבים לבחור בו. הם יכולים לבחור לנסות לחלק את הכספים במסגרת איזון משאבים או להגיע להסדרים אחרים לשימוש בכספים שלא במסגרת חברת הביטוח.

חלוקת הכספים במסגרת איזון משאבים

באיזון משאבים מחלקים את הרכוש שנצבר בתקופת הנישואים. לדוגמא במסגרת איזון המשאבים נקבע כי בת הזוג זכאית לקבל 50% מכספי ביטוח המנהלים, כדי למנוע פגיעה בפוליסה ותנאים הנלווים אליה (מקדם מובטח נמוך) ניתן להעביר לבת הזוג סכום דומה מכספי חיסכון אחר כדוגמת קרן השתלמות או נכסים אחרים המשותפים לשני בני הזוג (לדוג' זכויות בדירה).

יתרוןחיסרון
סכום הצבירה יומר באמצעות מקדם ההמרה הקיים בפוליסהנדרש מקור חלופי לחלוקה

האם חוק חלוקת חיסכון פנסוני חל על קרן השתלמות?

קרן השתלמות היא מוצר פנסיוני לטווח בינוני, לאחר שש שנים מפתיחת התכנית ניתן למשוך את הכספים. מכיוון ומדובר במוצר לטווח בינוני חוק חלוקת חיסכון פנסיוני לא חל עליה. ככל ויש לזוגות קרן השתלמות ניתן להמתין למועד שבו קרן תהיה נזילה ואז למשוך את הכספים (או לבצע משיכה חלקית).

עד למועד שבו הכספים יהיו נזילים ניתן לרשום הערה על הכספים כדי למנוע מצב שבו אחד מבני הזוג מושך את הכספים.

העברת תשלום חודשי מתוך הקצבה הצפויה

בחירה באפשרות זו דורשת מידה רבה של אמון מצד שני בני הזוג מכיוון שלגרוש אין מעמד מצד חברת הביטוח. בצורה זו ניתן לחשב את השווי היחסי שמגיע לגרוש מתוך קצבת הזקנה ולהעביר אליו את הכספים מדי חודש.

לדוגמה סכום החיסכון הפנסיוני עומד על 1.5 מליון מתוכם 750 אלף שייכים לבת הזוג. השווי של קצבת הזקנה שמגיעה לבת הזוג היא 4,777 ש"ח.

קצבה מלאה9,554 ש"ח
קצבה לבת הזוג4,777 ש"ח

מומלץ לבצע את החלוקה במונחי נטו ולא מתוך הקצבה המלאה

אפשרות זו רלוונטית ככל והמוצר הפנסיוני לא מקנה זכויות לבני זוג עתידים (קרן פנסיה חדשה). באפשרות זו נמנעים מתשלומי מס על כספי הפיצויים ומנצלים את המקדם הטמון בפוליסה. מנגד שני בני הזוג נשארים קשורים יחדיו למשך שנים רבות גם אחרי הגירושין.

חשוב לזכור כי פוליסת ביטוח מנהלים שנפתחה לפני יוני 2001 כוללת מסלול המבטיח קצבה לפורש לכל ימי חייו ותקופת הבטחה בת 120 תשלומים מובטחים. במסגרת ההליך יש להסדיר גם את מעמדם של כספי הפיצויים.

הליך זה עשוי להיות לא רלוונטי לזוגות בהם הפורש לא בקו הבריאות.

>>>לקריאה נוספת לגבי מסלולי הפרישה בפוליסות לפני יוני 2001

ככל והפורש נמצא בקו הבריאות ובת הזוג צעירה ממנו ניתן לבחור גם במסלול ללא תקופת הבטחה, אך המסלול מקנה תשלום חד פעמי בגובה 25 קצבאות במקרה מוות. בצורה זו הפורש מבטיח שגם במקרה מוות לאחר גיל 77 תזכה בת הזוג לסכום כספי חד פעמי של 25 קצבאות.

חשוב לזכור כי במידה ויבחרו לחלק את קצבת הזקנה באופן עצמאי בן הזוג יאלץ להמתין עד שהפורש יבחר להמיר את הכספים לקצבה חודשית

האם כדאי לעבור למוצר פנסיוני אחר?

פוליסת ביטוח מנהלים שנפתחה לפני יוני 2001 כוללת 120 תשלומים מובטחים, במידה ורוצים להבטיח לגרוש תקופת תשלומים ארוכה יותר ניתן לבחור במוצר פנסיוני אחר. לדוגמה קרן פנסיה מקיפה תאפשר לך לבחור 240 חודשי הבטחה אך מקדם ההמרה בקרן הפנסיה יהיה גבוה בהרבה ולכן קצבת הזקנה תהייה נמוכה יותר.

קצבה מפוליסה עד יוני 2001קצבה מקרן פנסיה
9,554 ש"ח7,956 ש"ח

חלוקת הכספים במסגרת חוק חלוקת חיסכון פנסיוני

ככל והזמן עד הפרישה רחוק כדאי לבחור באפשרות של חלוקת החיסכון הפנסיוני במסגרת החוק, לאחר השלמת התהליך לכל אחד מבני הזוג יש תכנית על שמו עם הסכומים המגיעים לו ויהיה באפשרותו לפרוש מתי שירצה.

לדוגמה בת הזוג יכולה להעביר את הכספים לקרן פנסיה, ולקבל קצבה בהתאם למסלול הפרישה שתבחר. בהנחה וסכום החיסכון יעמוד על 1.5 מליון ש"ח לכל אחד מבני הזוג יהיה חיסכון על שמו בגובה 750 אלף ש"ח. הבעל יקבל קצבה מפוליסת ביטוח המנהלים שברשותו בגובה 4,777 ש"ח ואילו האישה תקבל קצבה מקרן פנסיה חדשה.

המקדם לאישה בת 67 הפורשת ללא בן זוג עומד כיום על כ- 180, מקדם זה יקנה לה קצבה בגובה 4,166 ש"ח.

קצבה לפורשקצבה לבת הזוג
4,777 ש"ח4,166 ש"ח

בחלוקת הכספים במסגרת החוק תתבצע החלוקה לאחר תשלום המס על כספי הפיצוים ויתכן והסכום הצבור שיעמוד לרשות שני בני הזוג יהיה נמוך יותר.

רוצים להגיע עם יותר כסף לפנסיה?
רוצים להפסיק לפחד מהחיסכון הפנסיוני?
אנחנו מזמינים אותך להגיע לפגישת תכנון פנסיוני אישית
למידע נוסף על שירות תכנון פנסיוני אישי https://pensuni.com/?page_id=7283

התגרשת? מה יהיה עם כספי ביטוח המנהלים by

נדב טסלר

נדב טסלר, מתכנן פרישה, משמש כסמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים לשעבר סמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה, ומנהל המוצר באגף השיווק במנורה מבטחים. מרצה כיום במכללת נתניה ומכללה לפיננסים BDO. בעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה. לנדב תואר M.A במנהל עסקים מהמכללה למנהל, B.A במנהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון והוא מחזיק רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

תגובות

 1. הי נדב, פוסט חשוב על נושא מורכב.
  לגבי פוליסות מלפני 2004 החוק מתייחס ספציפית לנושא ומכנה אותן פוליסות ישנות. על פי חוק החלוקה פוליסות אלו מחייבות חלוקת הקצבה העתידית ולא חלוקה של הצבירה הנכחית (בדומה לפנסיה תקציבית או קרן ותיקה). מה שלא ברור זו הפרקטיקה בנושא, למשל:
  האם הערת אזהרה נרשמת לטובת בן הזוג לשעבר בקופה הישנה עד ליום הזכאות לקצבה?
  מה קורה אם בן הזוג בעל התכנית נפטר לפני או במהלך קבלת הקצבה?
  מה קורה עם כספים מלפני שנת 2000?
  מה קורה להמשך הצבירה בתכנית לאחר הגירושים ולפני תחילת קבלת הקצבה? האם היא מצטברת גם לטובת בן הזוג לשעבר ואם לא, כיצד עורכת החברה את תחשיב חלקו היחסי של בן הזוג לשעבר בקצבה העתידית?

  1. הי יורם,

   הכוונה בפוליסות ישנות היא לפוליסות מסוג מעורב או גמלא ולא לפוליסת עדיף.

   "קופת ביטוח ישנה" – קופת ביטוח שאושרה לשיווק עד יום ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003) ומרכיב החיסכון בה אינו נפרד ממרכיב הכיסוי הביטוחי;

   1. תודה על ההבהרה. אם כך היקף הבעיה נמוך בהרבה.
    ברשותך עוד שאלה:
    נגיד שמחלקים ביטוח מנהלים עם ותק של לא מעט שנים. החברה פותחת לבת הזוג לשעבר חשבון חדש ומעבירה אליו את חלקה. מכיוון שהחשבון החדש מקבל ותק חדש (אפסי) אז תהיה בעיה לנייד משם את הצבירה לקרן פנסיה מקיפה, בגלל מגבלת סכומי הניוד לקרן חדשה זכאית. נכון? יש דרך להתגבר על זה? למשל לבקש שהפיצול יהיה מראש לחשבון בקרן פנסיה?

    1. אני לא מכיר אפשרות להעביר את סכום החלוקה לחשבון בחברה אחרת לפני פתיחת החשבון על שם בן הזוג, ואכן במידה והחלוקה תתבצע בביטוח מנהלים הוותק יהיה בן שנה אחת ולצורך ניוד לקרן פנסיה מקיפה ידרש וותק נוסף.
     (המשמעות היא שצריך להתגרש כמה שנים לפני הפרישה 🙂 )

 2. במקרה שלנו, ראינו שסכומי הצבירה של שנינו דומים, והחלטנו לוותר על על חישובים מסובכים, ופשוט להשאר כל אחד עם הפנסיה שלו. הוסכם בגישור ואושר על ידי בית משפט. זה לא מתאים כשיש פערים גדולים אבל לפעמים זה הפתרון הכי פשוט ויעיל.

 3. עוד שאלה ברשותך. במידה ולבן הזוג היו בביטוח המנהלים צבירות הן לקצבה מזכה והן לקצבה מוכרת, האם בחלוקה ובמעבר הכספים לחשבון חדש ע"ש בן הזוג לשעבר יישמרו מאפייני הצבירות הללו?

  1. נראה שהסכומים צריכים לעבור ביחסים זהים

   ב) נכללו בסכום המועבר סכומים מהיתרה הכוללת שהם תשלומים פטורים וסכומים בחשבון חדש כמשמעותו בסעיף 9א של העמית, לרבות הרווחים שנצמחו מהם – יירשמו אצל בן הזוג לשעבר כקרן וכרווחים ביחס השווה ליחס שלפני העברתם

   מתוך פקודת מס הכנסה

 4. נדב שלום
  האם ניתן, כשיש פער בקיצבה הצפויה בין בני הזוג, לפני האיזון – במקום לרשום 50% על תקופת החיים המשותפת הן על המוצרים הפנסיונים של בן הזוג והן של בת הזוג – לקזז את אחוז הרישום של סכום הצבירה – כך שההעברה תהיה רק מבן הזוג לבן הזוג לשעבר באחוזים מופחתים?
  כלומר, במקום שכל אחד מהצדדים יוותר על 50% מהמוצר שלו – צד אחד יעביר 30% (למשל) והצד השני לא יעביר כלום? זה גם יכול לחסוך במס…

  1. לא במסגרת חוק חלוקת חיסכון פנסיוני. ניתן לבצע חלוקה אחרת במסגרת איזון משאבים, אך חלוקה כזאת תתבצע בהתאם להוראות הקיימות למשיכת כספים

 5. האם חלקה של ב"ז בגמלה שהתחלקה בין בנ"ז שהתגרשו, חוסה תחת תקנה 190 למס הכנסה- זאת לאחר שניתן פס"ד שזו גמלה משותפת לחלוקה, ולאחר שכפי הוראות החוק רשמה את חלקה בגמלת הגרוש – על שמה – אצל קרן הפנסיה.
  ומאז היא מקבלת מקרן הפנסיה של הגרוש את:
  1.את החלק שלה בגמלה החודשית.
  2.תלוש גמלה חודשי על שמה.
  תודה

  1. נראה האם הבנתי את שאלתך –

   האם ניתן להסתמך על הקצבה הנובעת מקצבת בן הזוג לצורך היון כספים ? מעולם לא נתקלתי בזה, אנסה לבדוק
   לדעתי האישית (בדומה לקצבאות שאירים) – לא

 6. הי נדב,
  תודה על המאמרים.
  נושא המס בחלוקת קופת גמל\ביטוח מנהלים בגירושין לא ברור לי עד הסוף.
  ניקח דוגמה. כשהיתרה הצבורה, נגיד 4,000,000 (למועד הפירוד? למועד ביצוע ההפרדה בפועל?) גבוהה מתקרת הפטור (1,500,000 לערך), והסכום להעברה נמוך מתקרת הפטור (נניח 1,000,000). על מה ישולם מס 21%? על כל היתרה הצבורה פחות 1,500,000 (כלומר בדוגמה על 4-1.5), או לא ישולם מס כי המועבר נמוך מתקרת הפטור, או …?
  תודה

  1. הבדיקה היא בהתאם לסכום שעובר לבן הזוג, אבל צריך לזכור שאת המס קובע מס הכנסה ולא הגוף המעביר ולכן יש לגשת למס הכנסה עם אישור שמפרט את כל הסכומים שצפוים לעבור.

 7. היי נדב,
  תודה על המאמר החשוב.
  אודה להתייחסותך לעניין פירוד/גירושין במצבים הבאים:
  ילדים מעל גיל 21.
  לבני הזוג הנפרדים יש קרן פנסיה חדשה (מקיפה) וביטוחי חיים פרטיים כאשר המוטבים הם האחד כלפי השני (כל עוד היו נשואים).
  אין כוונה למי מבני הזוג להינשא בשנית.
  מה קורה חלילה בעת פטירה של אחד מבני הזוג:
  1. לעניין קצבת שאירים מקרן הפנסיה? מי מקבל מה וכמה? הרי דה פקטו כבר אין שאירים.
  2. לעניין פדיון ביטוח חיים הוני? האם חייב במס שולי מלא כי כבר לא נחשבים ל-"קרוב"?

  כיצד ניתן להגן על התא המשפחתי מפני הצרה הזו?

  תודה רבה,
  דור

  1. מצטער,

   לא הבנתי את השאלה האחרונה, אין כאן תא משפחתי שנדרש להגן עליו. במידה שרוצים להעביר כסף לילדים ניתן להגדיר אותם כמוטבים בקרן הפנסיה, במידה שרוצים שהכסף ילך לגרושה ניתן להגדיר אותה כמוטבת. בכל מקרה הכספים ישולמו כסכום חד פעמי.
   במידה שרוצים לדאוג גם לילדים וגם לגרושה אפשר להגדיר את סכום ביטוח החיים עבור הילדים ואת קרן הפנסיה עבור הגרושה.

 8. 1. מי אמור לקבל אישור מפקיד השומה על ניכוי המס? החוסך עצמו או בן הזוג לשעבר? למי מס הכנסה מפנה את האישור?
  אני התגרשתי ואמור להעביר לגרושתי לפי פסיקתא. קרן הפנסיה (מנורה מבטחים) הוציאה מכתב המיועד לפקיד השומה, השם שלי מופיע בכותרת, אך במלל כתוב שלאור בקשת העמית ו/או בת זוגו לשעבר, מצ"ב הסכומים. מי אמור לגשת עם המכתב לפקיד השומה, אני או היא?
  2. יש לי קרן פנסיה חדשה, ולגרושתי יש זכות לקבל סכומים לפי פסיקתא, כולל מרכיב הפיצויים בגין מעסיקים שכבר עזבתי, האחרון שבהם עזבתי לפני כ-10 שנים. אני בן כמעט 40 כך שיש לי לפחות 27 שנים לפרישה. אם היא תבחר למשוך את חלק הפיצויים שהיא זכאית להם, כאמור בגין מעסיקי עבר בלבד, האם זה יפגע לי בתקופת הזמן של 32 שנה של עבודה ללא משיכת פיצויים, כפי שהקפדתי עד היום לעשות כדי לא לפגוע בפטור בפרישה? ואם היא תבחר להעביר את הסכומים לקרן פנסיה שלה, זאת אומרת לא למשוך, זה יפגע בתקופה זו? אציין כי סכום הפיצויים בגין מעסיקי עבר לו היא זכאית הוא בערך 2,300 ש"ח בלבד כך שזה יישמע מטופש שבגלל משיכת סכום כזה תהיה לי פגיעה ברצף של 32 שנה. גם כל הסכום הזה הוא פטור לפי טפסי 161 שיש לי בגין מעסיקי העבר.
  3. מה לגבי הפיצויים של המעסיק הנוכחי? כאשר היא תהיה זכאית לחלקה מזה, ונגיד היא תחליט למשוך, האם זה יפגע לי בתקופה של 32 שנה ללא משיכה? כאן היא זכאית לסכום של כ-13 אלף ש"ח נכון להיום, אך כאמור אני עדיין עובד אצל אותו המעסיק.
  4. האם מעכשיו אהיה תלוי באישור שלה לכל שינוי במסלול השקעות של כספי הפיצויים, או שבחלק שיישאר שלי ללא הערה אוכל לעשות כרצוני, ורק בחלק שלה לא אוכל לגעת?
  תודה

  1. עכשיו ראיתי כי בסעיף 6 (ו) לחוק חלוקת חסכון פנסיוני נכתב כי "לא יראו העברה לפי סעיף זה לבן הזוג לשעבר כמשיכה לעניין כל דין, והגוף המשלם לא יהיה רשאי להפחית סכום כלשהו מהיתרה הצבורה של העמית בשל ההעברה כאמור אלא בהתאם להוראות סעיף זה". זאת אומרת שמבחינתי העברת סכום מתוך רכיב הפיצויים לא תיחשב כמשיכת פיצויים שתפגע לי ברצף של 32 שנה?

   1. ככל שהחלוקה לא תעשה בפטור או מפיצויים פטורים לא תהייה פגיעה בפטור העתידי שלך על הקצבה, בנוסף החלוקה לא פוגעת ברצפים

    1. לא הבנתי בדיוק את תשובתך.
     כל הפיצויים שיש לי כיום, בגין מעסיקי עבר, הם פטורים, או יותר נכון היו פטורים ביום שנוצרה לי הזכאות למשוך אותם. ואת הכל השארתי ברצף קצבה. זאת אומרת שלא משנה מה תבחר הגרושה, להבנתי לא ישולם עליהם מס בזמן החלוקה.
     ברור שהחלק מהפיצויים שיישאר "שייך לי" וגם פטור, יהיה קטן יותר מאשר מקודם כי חלק יעבור לגרושתי ולכן כשאגיע לפרישה הסכום שביחס אליו יחושב הפטור לקצבה או למשיכה יהיה קטן יותר מאשר היה אם לא הייתי מעביר לה כלום. לגבי זה אין מה לעשות, חלק הוא שלה. מה שהיה חשוב לי לדעת, זה שלא תהיה פגיעה ברצף ה-32 שנים. במצב רגיל בלי גירושין, הנוסחה בפרישה מסתכלת על 32 שנים אחורה ואם יש משיכת פיצויים אז הפטור נפגע בגלל עצם המשיכה. לפי מה שענית אני מבין שעצם החלוקה לא תפגע בהסתכלות הזו. ברור שהסכום יהיה יותר קטן בגלל שהעברתי לגרושה, אבל חוץ מזה, זה לא ייחשב למשיכה. האם הבנתי נכון?

    2. עדיין לא הבנתי: האם כשגרושתי מושכת את החלק המגיע לה מהפיצויים שלי, האם אני עדיין נחשב כמי שלא משך כספי פיצויים בעצמו? כך שספירת 32 שנים נשמרת לי? כל הפיצויים הנמשכים פטורים ממס.
     השאלה שלי היא על התקופה ולא על הסכום עצמו. ברור לי שהסכום שיישאר פטור בשבילי הוא נמוך יותר כי גרושתי מושכת חלק לעצמה לפי מה שמגיע לה.

  2. 1. האישור יצא על שם החוסך ובהתאם לקופות שלך. לגבי החלק השני של השאלה מי אמור לגשת, אשם שניכם באותה סירה. עד שלא תסדיר את הנושא של חלוקת הכספים תירשם הערה בחשבונך ולא תוכל לבצע ניודים.
   2.
   3. חלוקת הפיצויים של מעסיק נוכחי תתבצע רק אחרי סיום עבודה
   4. לעניין הכספים שטרם חולקו תהייה תלוי בה (טכנית יתכן שזה תלוי בגוף שבו מנוהלים הכספים)

   1. 1. ביררתי עם האקטוארית שערכה את הפסיקתא והיא אמרה שהכי כדאי להגיש דרך מפ"ל של מס הכנסה, ואז אני חייב להגיש, בגלל שהמכתב מקרן הפנסיה מתייחס אליי.
    3. זה ברור לי. כיום אני לא יודע מתי אסיים לעבוד במקום הנוכחי אז אצטרך להמתין עד שזה יקרה. ואולי אז חלק מהפיצויים יהיו חייבים. האם אז מחלקים לגרושה בפרופורציה מהחייבים ומהפטורים?
    4. לא נותר לי אלא להמתין ולראות אם במנורה יכולים לחלק את הסכום עם הערה ובלי הערה ולתת לי לעשות כרצוני בחלק בלי הערה. בכל מקרה לאחר הרישום הערה הבנתי שניתן לנייד וההערה מתניידת גם כן.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אולי יעניין אותך גם

Back to top button