דף הבית / קרן פנסיה / פורשים מקרן פנסיה? הקרנות אינן זהות

פורשים מקרן פנסיה? הקרנות אינן זהות

בעידן התקנון התקני נהוג לחשוב כי קרנות הפנסיה זהות, אך כאשר זה נוגע לקבלת קצבת הזקנה מתברר שישנם מספר הבדלים בין הקרנות שעשויים להיות שווים יותר לפורשים.

בחודש יוני 2018 נכנס לתוקף התקנון התקני בקרנות הפנסיה, התקנון מהווה קווים מנחים למוצר הפנסיוני אבל למרות הדמיון הרב בין הקרנות עדיין קיימים הבדלים שעשויים להיות משמעותיים עבור הפורשים.

חלק מהבדלים נובעים כתוצאה מהתקנון, והבדלים אחרים נובעים מרפורמות אחרות שהשפיעו על קרנות הפנסיה.

חוסכים שעתידים לפרוש בשנים הקרובות ורוצים למקסם את הקצבה שלהם חשוב שיכירו את הבדלים בין הקרנות.

זכאות להבטחת תשואה? יש קרנות שנותנות יותר

קרנות הפנסיה החדשות זכאיות להבטחת תשואה בשיעור של 4.86% על 30% מנכסיהם. עד יולי 2017 התחלקו הנכסים באופן שווה בין החוסכים בקרן, כך שכל חוסך היה זכאי ש- 30% מנכסיו בקרן יושקעו באגרות חוב מבטיחות תשואה.

החל מיולי 2017 השתנה אופן הקצאת אגרות החוב המיועדות כך שאותם 30% מהנכסים מתחלקים באופן הבא.

מקבלי הקצבאות בקרן יהיו זכאים כי 60% מהנכסים שלהם יושקעו באגרות חוב מבטיחות תשואה ויתר אגרות החוב המבטיחות תשואה יופנו ליתר החוסכים בקרן.

מקבלי קצבאותיתר החוסכים
60% מהנכסים יושקעו באגרות חוב מבטיחות תשואהיתרת אגרות החוב שנותרו בקרן (כ – 27%)

לדוגמה

קרן פנסיה המנהלת 100 מיליון שקלים, מתוכם 5 מליון נכסים של מקבלי קצבאות.

הקרן זכאית מהאוצר ל- 30 מיליון שקלים אגרות חוב מיועדות.

נכסים בשווי של 3 מליון שקלים של אגרות חוב מיועדות מופנים למקבלי הקצבאות

ויתר הנכסים  בשווי 27  מליון שקלים מופנים ליתר החוסכים בקרן.

מה קורה כאשר מספר מקבלי הקצבאות בקרן נמוך?

כיום ישנם קרנות עם אלפי מקבלי קצבאות לעומת זאת יש קרנות עם מספר מקבלי קצבאות בודדים. כדי למנוע עיוות באופן הקצאות אגרות החוב בין החוסכים קבע האוצר כי במידה ויהיה קיים פער של 1.5% באגרות החוב המיועדות בין הקרנות יופנו יתרות אגרות החוב המיועדות למקבלי הקצבה באותה הקרן.

כתוצאה מכך שיעור אגרות החוב המיועדות למקבלי הקצבה באותה הקרן עשוי להגיע ל-  85%.

המשמעות היא שבחלק מקרנות הפנסיה זכאים מקבלי הקצבאות ל – 60% אגרות חוב מיועדות ובקרנות אחרות זכאים מקבלי הקצבאות ל- 85% אגרות חוב מיועדות.

למה שיעור אגרות החוב המיועדות כל כך חשוב?

הקצבה שמקבלים הפנסיונרים מקרן הפנסיה מתעדכנת פעם בשנה בהתאם לשיעור התשואה שהשיגה הקרן. ככל שאחוז אגרות החוב המיועדות גבוה יותר, כך הסיכוי שקרן הפנסיה תעמוד ביעד התשואה עולה ולפורש ישנה הזדמנות שקצבת הזקנה שלו תגדל.

באיזה קרנות שיעור אגרות החוב המיועדות עולה על 60% ?

כיום בשלוש קרנות שיעור אגרות החוב המיועדות למקבלי הקצבאות עולה על 60%.

 • אלטשולר שחם
 • הלמן אלדובי
 • פסגות

ככל שמספר הפנסיונרים באותם קרנות ילך ויגדל, יצטמצם גם שיעור אגרות החוב המיועדות עד שיעמוד על 60% כמו ביתר קרנות הפנסיה.

מסלולי השקעה לפנסיונרים

כדי לנסות ולעמוד ביעד התשואה ואף להשיא תשואה עודפת למקבלי הקצבאות נפתח בקרן הפנסיה מקפת מסלול מנייתי לפנסיונרים, במסלול זה 60% מהנכסים מושקעים באגרות חוב מבטיחות תשואה, והיתר מושקעים במניות.

מסלול זה נפתח רק בחודש אוקטובר 2018 והיקף הנכסים בו עדיין מצומצם כך שקשה לעמוד על הביצועים שלו, אבל עבור פנסיונרים שמעריכים כי חשיפה לאורך זמן לשוק המניות תניב תשואה עודפת מסלול מנייתי הוא אפשרות להגדלת קצבת הזקנה.

מנגד, קיים בקרן הפנסיה של מקפת גם מסלול מקבלי קצבאות המשקיע באגרות חוב בלבד. במסלול זה 60% מהנכסים יושקעו באגרות חוב מבטיחות תשואה והיתרה תושקע באגרות חוב אחרות. חשוב להזכיר כי במידה והמסלול לא יעמוד ביעד התשואה, תקטן קצבת הזקנה. במסלול השקעה זה, נכון לסוף חודש דצמבר 2018 אין נכסים.

כיום לאחר המרת כספי החיסכון לקצבה חודשית לא ניתן לשנות את מסלול ההשקעה.

דמי ניהול למקבלי קצבאות

בשנים האחרונות חלה ירידה ניכרת בדמי הניהול שמשלמים החוסכים בקרנות הפנסיה. אך התחרות על החוסכים פסחה על הפנסיונרים.

באופן אוטומטי מחושב מקדם ההמרה של הפורשים בקרנות הפנסיה בהתאם לדמי ניהול מהצבירה של 0.5%. (ממקבלי הקצבאות לא נגבים דמי ניהול מהפקדה או דמי ניהול נוספים מהקצבה)

במסגרת המכרז לבחירת קרנות בררת המחדל נקבע כי מקבלי הקצבאות בקרנות אלו ישלמו דמי ניהול של 0.3% וזאת במקום 0.5% כפי שהיה עד כה.

המשמעות של הקטנת דמי הניהול שמשלמים הפנסיונרים ל- 0.3% היא הגדלה של קצבת הזקנה ב- 2% לחודש ביחס ליתר הקרנות.

לדוגמה פורש בן 67 עם מליון שקלים.

חישוב בדמי ניהול של 0.5%חישוב בדמי ניהול של 0.3%
מקדם189.82185.63
קצבת זקנה5,268 ש"ח5,386 ש"ח

על כל הנחה ב- 0.1% בדמי הניהול מקדם ההמרה צפוי לקטון באחוז.

באיזה קרנות מחשבים היום את הקצבה בהתאם לדמי ניהול של 0.3%?

בארבעת קרנות בררת המחדל שנבחרו על ידי הרשות לפיקוח על שוק ההון יחושבו הקצבאות באופן אוטומטי בהתאם לדמי ניהול של 0.3%.

 • איילון מיטב דש
 • אלטשולר שחם
 • הלמן אלדובי
 • פסגות

ישנן קרנות פנסיה נוספות המאפשרות קבלת קצבה בחישוב של דמי ניהול של 0.3% וזאת לאחר פניה אישית לקבלת ההטבה.

חשוב לזכור – לא ניתן לקבל קצבה רטרואקטיבית

חשוב לזכור כי יש להתחיל את תכנון הפרישה בסמוך למועד היציאה לפנסיה מכיוון ואת קצבאות הזקנה לא יהיה ניתן לקבל רטרואקטיבית. תכנון מאוחר פירושו דחיית מועד קבלת הקצבה הראשונה.

פורש המעוניין להעביר את כספו מקרן לקרן לצורך קבלת הטבה בדמי ניהול בפרישה או ניצול הזכאות העודפת לאגרות חוב מיועדות צריך לעשות זאת מספר חודשים לפני הפרישה.

פורסם במקור בגליון מספר שלוש של המגזין אדוויזרלנד

פורשים מקרן פנסיה? הקרנות אינן זהות by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

27 comments

 1. שלום נדב, כתבת "בארבעת קרנות בררת המחדל שנבחרו על ידי הרשות לפיקוח על שוק ההון יחושבו הקצבאות באופן אוטומטי בהתאם לדמי ניהול של 0.3%." האם זה נכון גם לגבי חברים הוותיקים בקרנות הפנסיה האלה ? אם לא, האם ניתן לעבור והאם זה כדאי לעבור למבוטח בן 33 מתנאי ברירת מחדל ראשונה במיטב לברירת מחדל הנוכחית ?

 2. יש טעות בסכום הקצבה המוצג עם דמי ניהול 0.3%, הסכום הנכון הוא 5386 ולא 5836

  • תודה רבה,
   תוקן

  • נדב שלום. אני בן 60 פורש עוד חצי שנה פרישה מוקדמת. קרן פנסיה במקפת עם 900k בערך. מתכוון להתחיל למשוך פנסיה. מה זה אומר לגבי במידה ומעוניין לעבור לקרנות שכתבת עליהן?

   • במידה ותבחר לעבור לאחת מאותן הקרנות קצבת הזקנה שתקבל תהייה גבוהה יותר ב -2%,
    אתה יכל לנסות ולבקש מקרן הפנסיה של מקפת להוזיל עבורך את דמי הניהול כמקבל קצבה.

 3. נדב שלום.
  כתבה מרתקת!
  איך בדיוק מתבצע החישוב של דמי הניהול מהקצבה?

  • דמי הניהול מגולמים כבר במקדם ההמרה,
   ככל שדמי הניהול נמוכים יותר, כך המקדם נמוך יותר וקצבת הזקנה תהייה גבוה יותר.

 4. יוסי אברגיל

  היי נדב
  לא ברור לי איך שיעור אגרות החוב המיועדות למקבלי הקצבה באותה הקרן יכול לעבור את ה- 60%,
  הרי למי שימתחיל לקבל קצבה מוקצים לו 60% של אגרות חוב מיועדות.
  המשפט"קיים פער של 1.5% באגרות החוב המיועדות בין הקרנות יופנו יתרות אגרות החוב המיועדות למקבלי הקצבה באותה הקרן" – אודה לך אם תסביר את הפער של 1.5% אולי בדוגמא שאוכל להבין איך בקרן מסויימת ניתן לקבל מעל 60%.

  • הי יוסי,
   נניח שתי קרנות, בקרן אחת אחוז המיועדות עומד על 27% בקרן השנייה אחוז המיועדות לא יכל לעמוד על יותר מ – %28.5,
   כל היתר יופנה למקבלי הקצבאות, בצורה הזאת בשל מספרם הנמוך של מקבלי הקצבאות באותן קרנות אחוז האגרות החוב המיועדות למקבלי הקצבאות יעלה על 60%.
   אתה יכל לראות זאת בפנסיה נט בקרנות שציינתי (פסגות, הלמן אלדובי ואלטשולר שחם)

 5. היי נדב
  ההסבר שלי לדמי ניהול מופחתים
  מעסיקים גדולים משיגים תנאים משופרים מהפנסיה ; דמי ניהול וגם עמלה המתוארת
  האוצר במכרז שלו דרך ולקרנות שזכו ביקש להעניק אותה הטבה שקרנות הותיקות מעניקות
  לאוכלוסיות חזקות

  • נכון, אך עד כה ההטבות בדמי הניהול היו לחוסכים ולא לפנסיונרים.
   גם חוסך עם דמי ניהול מוזלים היה משלם דמי ניהול מלאים ביציאה לפנסיה.

 6. היי נדב, תודה רבה.
  מה במקרה של פנסיה תקציבית ?
  האם הכסף מושקע או משתתף באיזון אקטוארי כל שהו ?

  • הדאגה היחידה לזכאים לפנסיה תקציבית היא שהארגון יפשוט את הרגל ולא יעמוד בתשלום, או לחלופין שהארגון יחליט לבצע קיצוץ בפנסיות.

 7. היי נדב,
  אשמח אם תסביר בקצרה למה כשמורידים דמי ניהול המקדם גם קטן? האם זה קורה בגלל שאם דמי ניהול יורדים אז הסיכוי שהקרן תגיע ליעד תשואה פוחת (סיכון עולה)?

  • הי אנטון,

   התשואה שמגולמת במקדם גדלה ולכן המקדם יקטן.
   במקרה הזה, זה לא ישפיע על יעד התשואה. אבל כיבכול הפער בצבירה בין 0.3 ל- 0.5 לא עובר לחברה המנהלת אלא משמש להגדלת הקצבה.

   • הבנתי, תודה. אבל, זה לא אומר שבפועל הם כן יצטרכו להשיג תשואה 0.2% יותר על מנת להגיע ליעד תשואה של 4.86% בשנה? הרי לפני זה הם היו צריכים להשיג תשואה של 4.86-0.5 ועכשיו יצטרכו להשיג תשואה של 4.86-0.3, או שאני טועה?

 8. יוסי אברגיל

  היי שלומי
  בפנסיה תקציבית אין , אין צבירה של כספים בקרן כלשהי כך שאין גם שום השקעה.
  הפנסיה בתקציבית משולמת לפורשים מתוך התקציב השנתי השוטף של אותו ארגון.
  לדוגמא צהל- מתוך התקציב השוטף של משרד הביטחון.
  הפנסיות התקציביות הן חוב ענק שמוטל על תקציב המדינה, החוב המצטבר של המדינה לכל מקבלי בהווה ובעתיד מגיע כיום לכ- 800 מליארד שקל.

 9. נדב שלום, תודה על הכתבה המצויינת.
  באיזה אתר ניתן למצוא את אחוז האג"ח המיועדות בכל קרן פנסיה והאם במסלולי השקעה שונים (אג"ח או מנייתי) יש הקצאות שונות של אג"ח מיועדות?

  תודה

  • יוסי אברגיל

   היי נדב
   באתר פנסיה נט, תבחר קרנות פנסיה חדשות, בכל קרן פנסיה יש מסלול למגבלה קצבה(יש מסלולים נוספים כמו למקבלי קצבה מסלול הלכה), תקיש על המסלול למקבלי קצבה ותיכנס לפירוט על הקברן ובטבלה מסויימת תמצא את ההרכב שלי, ואז תראה את אחוז אגרות החוב המיועדות בקרן, כמו כן גם בכל קרן אחרת גם רגילה , תלחץ על הקברן ותקבל את ההרכב שלה.

 10. שלום לך נדב ,
  תודה רבה על הכתבה המצויינת.
  – האם ניתן לנייד כספים לאחר הפרישה לגמלאות? אם כן, איך מתבצע החישוב?
  – קופ"ג משתתפת בפנסיה תקציבית , מי זכאי להפרשות אליהה, והאם היא יודעת לשלם קצבה או שצריך להעביר לקרן התקציבית לשם כך , והאם ניתנת למשיכה הונית ?
  תודה רבה שוב ,

 11. הי נדב
  כיוון שעבורי אתה מספר אחד בארץ בנושא הפנסיה – אולי תוכל לתת לי תשובה על שאלה שמטרידה אותי –
  אם כל פנסיונר חדש של קרן הפנסיה יוצר לה סוג של התחייבות אקטוארית שאותה ייממנו החוסכים בקרן – האם זה נכון שעדיף להצטרף לקרן פנסיה שבה רוב החוסכים הם צעירים ממני לעומת קרן שבה יש יותר חוסכים מבוגרים ממני ואז אצטרך "לממן אותם" כשיפרשו ?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: