כתבות אחרונות

איש מביט

כן, גם בפנסיה תשלמו מס הכנסה

פנסיונרים רבים טועים לחשוב שבפנסיה לא ישלמו מס הכנסה. אך קצבת הזקנה היא הכנסה החייבת במס הכנסה. כך תקטינו בעתיד את מס ההכנסה שתשלמו על הפנסיה שלכם.

Read More »

הטבות המס לעצמאים בקרן השתלמות ובקרן הפנסיה בשנת 2019

עצמאים, אל תספקו בהפקדה המינימלית לפנסיית חובה לעצמאים ונצלו את הטבות המס המגיעות לכם בקרן הפנסיה ובקרן ההשתלמות. הטבות המס מגיעות ליותר - 30% מהפקדה השנתית, מעניקות פטור ממס רווחי הון ומקטינות את התשלום לביטוח לאומי.

Read More »
דמי ניהול לפנסיונרים

גפני : לא נוכל להשאיר מצב של דמי ניהול כל כך גבוהים לגמלאים

הפנסיונרים בקרנות הפנסיה החדשות ממשיכים לשלם דמי ניהול מירביים וזאת למרות הרפורמה המאפשרת להם להוזיל את דמי הניהול. הממונה על שוק ההון : במידה וכוחות השוק לא יסדירו את דמי הניהול. הרשות תתערב ותקבע את דמי הניהול.

Read More »
שינוי גודל גופנים