דף הבית / ביטוח מנהלים / ניוד פוליסות ביטוח מנהלים מתקופת הביניים לקרן הפנסיה. עורכים חשיבה מחדש?

ניוד פוליסות ביטוח מנהלים מתקופת הביניים לקרן הפנסיה. עורכים חשיבה מחדש?

בחלק מהפוליסות ששוקו בין השנים 2001 ל- 2004 מגולמת ריבית תחשיבית של 2.5%. האם יש לבחון פוליסות אלו בצורה אחרת כאשר בוחנים מעבר מביטוח מנהלים לקרן פנסיה, כנראה שלא.

דנו בעבר לא מעט בסוגיה האם כדאי להעביר פוליסות ביטוח מנהלים אל קרן הפנסיה.

במקרים בהם בחנו את נושא דרך דמי הניהול, התשובה היתה מוחלטת. העברת ביטוח המנהלים לקרן הפנסיה עשויה לחסוך עשרות ומאות אלפי שקלים לחוסך עד לפרישה. (כאן לדוגמא)

שבחנו את כדאיות המעבר בגיל הפרישה, התשובה לא היתה סופית והיתה תלויה בעיקר במסלול הפרישה הרצוי לחוסך (במקרה הזה)

אבל נראה שבכל אחד מהמקרים הגדרנו כלל אצבע, עבור פוליסות שהופקו עד לחודש יוני 2001.

פוליסות שהופקו עד ליוני 2001 אין לנייד, פוליסות שהופקו לאחר יוני 2001 – יש לבחון כדאיות, אבל הכדאיות לניוד הכספים לקרן הפנסיה תעלה.

>>>קריאה נוספת : העברת ביטוח מנהלים אל קרן הפנסיה. עשה ועל תעשה

התפתחות הפוליסות לאורך השנים

פוליסות ששווקו עד לחודש יוני 2001 סבלו מאותן רעות של ביטוחי המנהלים, עלויות ריסק גבוהות ודמי ניהול המשתתפים ברווחי ההשקעות.

אך היה להן יתרון גדול מאוד על פני הפוליסות ששווקו לאחר מכן, מקדם המרה נמוך.

תקופה מקדם מבנה דמי ניהול
ינואר 1991 ועד מאי 2001 166.63 משתתף ברווחים ו- 0.6% מצבירה
יוני 2001 ועד דצמבר 2003 מקדמים חדשים
(מעל 200)
משתתף ברווחים ו- 0.6% מצבירה
ינואר 2004 ועד דצמבר 2012 מקדמים חדשים
(מעל 200)
דמי ניהול מהפקדה ומצבירה

כשבוחנים את הפוליסות לאחר יוני 2001, רואים שיש להן דמיון בדמי הניהול לפוליסות שהופקו עד למאי אותה שנה ודמיון במקדמים לפוליסות שהופקו החל מינואר 2004.

אבל יש נתון אחד שלא משתקף בטבלה, הריבית התחשיבית.

הריבית התחשיבית קובעת כיצד תתעדכן הקצבה בכל חודש לאחר המרת החיסכון לקצבה.

במידה והחברה עמדה ביעד התשואה והשיגה תשואה העולה על החלק ה – 12 של הריבית התחשיבית.

הקצבה תגדל

במידה והחברה לא עמדה ביעד התשואה, קצבת הזקנה תקטן.

>>>קריאה נוספת : כיצד משפיעות הירידות בבורסה על פנסיית הזקנה

האם כדאי לנייד פוליסה עם ריבית תחשיבית של 2.5% לקרן פנסיה?

החל מינואר 2018 תיבחן אחת לשנה קצבת הפנסיונר בקרן הפנסיה ביחס ליעד תשואה של 3.36%.

במידה וקרן הפנסיה לא תעמוד ביעד התשואה, קצבת הזקנה תקטן.

האם לאור זאת כדאי לחוסך לדבוק בפוליסה שכוללת ריבית תחשיבית נמוכה יותר? ככל הנראה לא.

מכיוון והריבית התחשיבית שנקובה בפוליסה היא 2.5%, מקדם הפרישה המחושב גבוה יותר מאשר בקרן הפנסיה.

לדוגמא, עבור פורש בן 67 (כיום) מקדם ההמרה בקרן הפנסיה יהיה 192 בעוד שמקדם ההמרה בפוליסה יהיה 207.

נניח פורש עם מליון שקלים,

בקרן הפנסיה הוא יקבל קצבה חודשית של 5,201 ש"ח בעוד שבביטוח המנהלים הוא יקבל 4,813 שקלים בחודש.

פער של 388 שקלים.

בנוסף, למרות שהמקדם בשתי התכניות כולל תקופת הבטחה בת 180 חודשים. מסלול הפרישה בקרן הפנסיה כולל גם תשלום לבת הזוג לכל ימי חייה.

קרן פנסיה ביטוח מנהלים
ריבית תחשיבית 3.74% 2.50%
חשיפה לשוק ההון 40% מהנכסים 100% מהנכסים
מקדם המרה 192.27 207.74
תקופת הבטחה 180 חודשים 180 חודשים
תשלום לבת הזוג לאחר תום תקופת הבטחה קיים.
בגובה 60% מקצבת הפנסיונר
לא קיים

מה יקרה במידה והתשואה במשק תעמוד על 3%?

נניח כי התשואה שתושג בשני המוצרים בשנים הקרובות תעמוד על 3%.

האם במקרה זה תהייה עדיפות לפוליסה בעלת ריבית תחשיבית של 2.5%?

גם במקרה זה לא.

כדי לעמוד ביעד התשואה קרן הפנסיה נדרשת להשיג תשואה של 3.36% בלבד.

למרות שהריבית התחשיבית בקרן הפנסיה היא 3.74% (בניכוי דמי ניהול) בפועל מכיוון וקרן הפנסיה זכאית לתשואה מובטחת בשיעור של 4.86% על 60% מהנכסים היא נדרשת להשיג תשואה של 3.36% בלבד על 40% מנכסיה המושקעים בשוק ההון.

לעומת זאת, הפוליסה המציגה ריבית תחשיבית של 2.5% נדרשת לעמוד ביעד תשואה של 3.56%.

כיצד?

פוליסות שהופקו עד לשנת 2004 הם פוליסות משתתפות ברווחים, גם לאחר היציאה לפנסיה יגבו דמי ניהול בשיעור של 0.6% בחישוב שנתי ו- 15% על הרווחים.

ולכן, לאחר ניכוי דמי הניהול, תידרש החברה להציג ריבית של 2.5%

ריבית המגולמת במקדם 3.74% 2.50%
ריבית שנדרש להשיג 3.36% 3.56%
על איזה אחוז מהכספים 40% 100%

בשורה התחתונה

 1. בחלק מהפוליסות ששווקו לאחר יוני 2001 מגולמת ריבית תחשיבית של 2.5%
 2. למרות שהריבית התחשיבית הנקובה בפוליסה נמוכה יותר מאשר זו בקרן הפנסיה עדיין קיים יתרון לקרן הפנסיה
 3. הקצבה הראשונה בקרן תהייה גבוהה יותר מאשר בפוליסה
 4. הריבית הנדרשת לצורך שמירה על יציבות הקצבה תהייה נמוכה יותר בקרן הפנסיה

Photo by Justin Luebke on Unsplash

ניוד פוליסות ביטוח מנהלים מתקופת הביניים לקרן הפנסיה. עורכים חשיבה מחדש? by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

17 comments

 1. מעניין מאוד. חשוב, לדעתי, לציין בהקשר הזה שלפנסיה יתרון חשוב (עד הרפורמה הבאה בנושא) בכך ש% 60 מכספי הפנסיונר הם באג"ח מיועדות נושאות ריבית מובטחת של 4.86% צמודה למדד בעוד שבפוליסות אין הבטחת תשואה מקבילה ויהיה קל יותר לקרן הפנסיה לעמוד ביעד התשואה.

  • לא מדויק. ישנם ביטוחי מנהלים עם תשואה מובטחת שניתנו עד שנת 2008. בביטוחי מנהלים אלה דמי הנהול אפסיים והתשואה המובטחת שוות ערך לזו של האג"ח המיועדות בקרנות הפנסיה. יתרה מזו, התשואה מובטחת על כל הסכום ולא רק על 60%. האם היית מנייד ביטוח כזה, לא בטוח.

 2. תודה, מעניין מאוד.
  האם תוכל לעזור לי בנוגע לדילמה הפרטית שלי?
  יש לי ביטוח מנהלים מסוף שנת 2012 עם דמי ניהול שערורייתיים…כרגע יש לי שם 60000 שח.
  במקביל, יש לי מקפת ותיקה ואני משלמת שם כעצמאית כל השנים.
  בת 54 , לא אעבוד מתחילת 2019, אמשיך לשלם עבור המקפת ובגיל 64 יהיה לי כ 4200 שח לחודש.
  אני מתלבטת האם כדאי להעביר את הביטוח מנהלים כבר עכשיו לפנסיה חדשה (לותר על הריסק לשנה) או לחכות כל עוד יש ביטוח או לחכות לגיל 64 ואז להחליט? (לא ניתן לנייד למקפת הותיקה).
  יש גם את כל הסיפור של 161ד שלא הבנתי אותו ויתכן והוא חלק מהדילמה…
  תודה מראש,

  • הי שוליק,

   לא ניתן לענות על מידע כזה במסגרת האתר,
   כפי שכתבת, הפסקת הריסק כרוכה גם בפגיעה בכיסוי הביטוחי ויש לקחת זאת בחשבון.

 3. היי נדב,אני עוקב שנים אחר דבריך באתר זה ובכל הזדמנות אתה קוטל את ביטוח המנהלים מול הפנסיה הותיקה.
  אכן אני לדוגמא תקוע בביטוח מנהלים של מגדל בפוליסה משתתפת ברווחים עלובה ועושקת שהקצבה הצפויה שלי בגיל 67 לאחר 32 שנות עבודה תהיה בשיעור של כ 40% מהשכר בעוד בפנסיה הותיקה יקבל מקביל לי כ 64% מהשכר.מדובר בפער עצום מפלה ובעוול משווע ואתה יודע זאת טוב ממני.
  האם אתה נדב לא שואל את עצמך כיצד המדינה נותנת ידה לאפליה שכזו הגובלת בגזל ועושק של חברות ביטוח לכל אורך ההסטוריה עד היום ואילך ??

  • הי רופין,

   כאחד שמבוטח בקרן פנסיה חדשה ואין לו קרן ותיקה או תקציבית ואפילו לא ביטוח מנהלים עם מקדם נמוך.

   אני מתמודד עם מה שיש.
   מבחינה צרכנית הייתי רוצה כמובן מוצרים אחרים, מבחינת רגולציה אני מבין מדוע נסגרו כל יתר המוצרים

  • אדון רופין היקר
   קרן הפנסיה שלך הייתה רגל וחצי בקבר, כדי שאתה תקבל את מה שאתה אמור לקבל ( לא בטוח ) המדינה שפכה מאות מיליונים ותמשיך לשפוך, אם היו שואלים אותי או לצרוך העניין כל אדם אחר לאן אני רוצה שכספי המיסים שלי ילכו, לא בטוח שהייתי מסכים, אבל במדינה שלנו לא שואלים ויש פוליטיקה והסתדרות עובדים וככה יש לך קצבה של 64% על 32 שנות עבודה, לא בגלל שקרן פנסיה היא מוצר מבריק, פשוט כי בסוף, המדינה הצילה את הקרנות האלו ע"י הזרמה של כספים

 4. נדב,שכחתי לציין ואוליי הבנת שמדובר בפוליסה מנהלים ישנה מ 1991 .
  האם אני אמור להבין מהתשובה שלך שאם המוצר הזה לא נסגר ע"י הרגולטור אז הוא "כשר" בעיני המדינה ??
  מה בדיוק מכשיר פה את השרץ ??

  • אתה מבין שבפוליסה שלך יש יתרונות שאין בפוליסות שהופקו 10 שנים לאחר מכן?
   אתה היית רוצה להיות מבוטח בקרן פנסיה ותיקה ולקבל קצבה גבוהה יותר אבל הטענה שלי שצריך להפחית זכויות למקבלי קצבה מפנסיה ותיקה ופנסיה תקציבית.

 5. נדב, תודה על כתבה בנושא חשוב
  בפוליסה ביטוח מנהלים של מגדל משנת 1999 – מה הריבית התחשיבית ?

 6. זה אף פעם לא יקרה נדב ואתה יודע זאת.לותיקה והתקציבית יש את הגב של ההסתדרות שתחסום על פגיעה בהם ולראיה עכשיו בימים אלה .הפוליסות מופקרות

 7. נראה לי שכדאי לציין שהמקדמים הנמוכים עד 2001 הם רק במסלול עם 120 קצבאות.
  כל בחירה במסלול פרישה אחר תגרום לחישוב המקדם בהתאם לתוחלת החיים שתהיה חזויה ביום הפרישה.

  • תודה איתן,

   לכן יש חוסכים שמוכנים לוותר על המקדם ולעבור למוצרים אחרים.
   צריך לזכור שגם בפוליסות הללו יש עדיין 4 אפשרויות משחק שיחושבו לפי טבלאות המקדמים המקוריות.

   נגעתי בזה בעבר https://pensuni.com/?p=923

   • נדב, הבאת שם ציטוט מהפוליסה לפיו 'החישוב (של המקדם) ייערך … בהתחלת תשלומי הגימלא' – כך שחברת הביטוח תוכל להתשמש באותה העת בלוחות התמותה שיהיו עדכניים במועד הפרישה והאם ימצא את עצמו עם מקדם גבוה לאחר ששנים רבות שילם דמי ניהול מופרכים

    • אני לא זוכר את הציטוט הספציפי אבל אכן, במרבית הפוליסות קיים סייג כי פרישה שלא במסגרת מסלולי הפרישה הכלולים במקדם תגרור חישוב הקצבה בהתאם ללוחות הידועים במועד הפרישה.

     סייג זה הוא אחד הגורמים לאיסור על שיווק פוליסות בעלות מקדם מובטח החל משנת 2013.

     • קראתי בימים אחרונים שקיימת מערכת הסדרה חדשה של פנסיה בעקבות ההסכם הקיבוצי החדש עם פורשי חב חשמל
      מדובר שבעיקבות זה המדינה יוצרת הלכה כללית חדשה למערכת הפנסיה עבור עובדים שבה עיקר האירוע מתרחש בזמן הפרישה-בקבלת הקיצבה
      להזכיר שמדובר שהאוצר הגיע להסכם עם העובדי חב חשמל לביטול מס על פיצויי פרישה
      ארגונים אחרים איימו להגיש בגצ ואז האוצר אמורה להפעיל את ההסדרה החדשה ויש אומרים שהייתה קיימת אך לא היתה ידועה לרבים

      האם ידועים פרטים?

      • הי ישראל,

       מדובר בהפקדה לפוליסת פרט על שם החברה שתשלם בהמשך תשלומים לעובד, כרגע ההסדר בוצע רק עבור עובדי חברת חשמל.
       ככל שתהייה התפתחות בעתיד נעדכן כאן באתר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: