דף הבית / ביטוח מנהלים / האם כדאי להעביר ביטוח מנהלים לקרן הפנסיה? עשה ואל תעשה

האם כדאי להעביר ביטוח מנהלים לקרן הפנסיה? עשה ואל תעשה

האם כדאי להעביר ביטוח מנהלים לקרן הפנסיה? ניוד הכספים מביטוח המנהלים לקרן הפנסיה עשוי להוזיל את דמי הניהול ואת עלות הכיסוי הביטוחי שישלם החוסך ובמרבית המקרים הוא אכן כדאי. ישנם מספר מקרים בהם לא כדאי להעביר את ביטוח המנהלים לקרן הפנסיה. לפחות לא באופן אוטומטי.

הן ביטוח מנהלים והן קרן הפנסיה הם מוצרי חיסכון פנסיוני אליהם ניתן להפקיד כספים במסגרת מקום העבודה או באופן עצמאי. בעבר נגענו במספר דגשים בהבדל בין קרן הפנסיה לביטוח המנהלים (בהם סוג התקשרות : חוזה אישי מול תקנון, הכיסוי לאבדן כושר עבודה, המקדם המובטח וכמובן דמי הניהול) והיתרונות של כל אחד מהמוצרים.

במרבית המקרים הפער בדמי הניהול ועלות הכיסויים הביטוחים הם הגורמים למעבר מביטוח מנהלים לקרן הפנסיה (גם על חשבון המקדם המובטח) בדקות הקרובות נבחן האם בכל מקרה כדאי לבצע ניוד כספים מביטוח מנהלים לקרן פנסיה ובאיזה מקרים למרות הפער בחיסכון לגיל פרישה כדאי להישאר בביטוח המנהלים.

האם ניתן להעביר כספים מביטוח מנהלים לקרן הפנסיה?

בהתאם לתקנות ניתן להעביר לקרן הפנסיה כספים ממקורות פנסיונים מגוונים בהם קופת גמל, פוליסת ביטוח מנהלים ואפילו קרן השתלמות נזילה.

כך שמבוטח בביטוח מנהלים יכל בכל שלב להעביר כספים מפוליסת ביטוח המנהלים שברשותו אל קרן הפנסיה ולהוזיל את דמי הניהול שהוא משלם.

בהקשר הזה יש לזכור שני סייגים.

 • הפקדות לביטוח המנהלים שעולות על תקרת ההפקדה לקרן הפנסיה המקיפה.
 • ניוד חלקי של פוליסת ביטוח המנהלים כאשר המבוטח ממשיך להיות פעיל באותה הפוליסה.

הפקדות מעבר לתקרת ההפקדה לקרן הפנסיה

הפקדה לקרן הפנסיה מוגבלת בתקרה חודשית שעומדת בשנת 2018 על 4,061 שקלים בחודש (לתקרות נוספות), תקרה זו מייצגת הפקדה חודשית משכר של כ – 20,000 שקלים. במידה והרווחת יותר ותבקש לנייד את היתרה הצבורה בביטוח המנהלים לקרן הפנסיה סכום העולה על 48,732 שקלים עבור כל שנת הפקדה, הכספים שתעביר מביטוח המנהלים יגלשו לקרן פנסיה משלימה.

במידה ואתה מרוויח יותר מ- 20,000 שקלים לא מספיק להפקיד רק לקרן פנסיה מקיפה ואתה נדרש במוצר פנסיוני משלים נוסף (קרן פנסיה משלימה, קופת גמל או ביטוח מנהלים) ולכן יש לבחון את כדאיות המהלך. (עוד על כך בהמשך)

לקריאה נוספת:

תקרת הפקדה לקרן פנסיה

מרוויח מעל 20,000 שקלים לאן להפקיד את הכסף?

ניוד חלקי של פוליסת ביטוח מנהלים

בעבר חוסכים רבים ביקשו לנצל את שני העולמות, גם המקדם המובטח בביטוח המנהלים וגם דמי הניהול הזולים בקרן הפנסיה. חוסכים אלו ביקשו לבצע ניוד חלקי של הכספים שנצברו בביטוח המנהלים ובכך להוזיל את דמי הניהול מהצבירה ובמקביל להמשיך את ההפקדות על השכר הגבוה לפוליסת ביטוח המנהלים ברשותם.

נניח לדוגמא חוסך עם שכר של 25,000 שקלים שצבר בביטוח המנהלים 350,000 שקלים.

החוסך משלם דמי ניהול מצבירה של 1.25% בביטוח המנהלים ומעוניין לשלם דמי ניהול נמוכים יותר בקרן הפנסיה.

מטרת החוסך לנייד 300,000 שקלים לקרן הפנסיה ולהמשיך הפקדות משכר של 5,000 שקלים לביטוח המנהלים.

החל משנת 2014, בהתאם לתקנות הניוד לא ניתן עוד לבצע אפשרות זו.

8)  העמית הגיש בקשת העברה לקרן חדשה זכאית מקופת גמל שאינה קרן חדשה זכאית, והוא ממשיך להיות עמית פעיל בקופת הגמל המעבירה.

לא ניתן לבצע ניוד לקרן פנסיה (קרן חדשה זכאית) כאשר פוליסת הביטוח עדיין פעילה.

באיזה מקרים יש לבחון האם כדאי להעביר ביטוח מנהלים לקרן הפנסיה?

המטרה של העברת הכספים מביטוח המנהלים לקרן הפנסיה היא הגדלת החיסכון לקצבה. ישנם מקרים בהם אין לבצע ניוד שכזה באופן אוטומטי כגון : מקדם פרישה נמוך במיוחד בביטוח המנהלים, מקדם שיבטיח קצבה גבוהה יותר גם עם חיסכון קטן יותר, מצב בריאותי של החוסך שלא יהיה מכוסה בקרן הפנסיה, חוסך המבטח שכר העולה או עתיד לעלות על 20,00 שקלים בפוליסה הכוללת מקדם מובטח אליה לא ניתן להצטרף עוד.

פוליסות הכוללות מקדם מובטח שנפתחו לפני יוני 2001

מקדם המרה קובע את גובה הקצבה שנקבל במועד היציאה לפנסיה. נניח צברנו מליון שקלים בתכנית ומקדם ההמרה הוא 200 הקצבה החודשית שלנו תעמוד על 5,000 שקלים.

ככל שמקדם ההמרה נמוך יותר, כך קצבת הזקנה שנקבל תהייה גבוהה יותר. בעוד שהמקדם כיום בקרן הפנסיה אינו קבוע והוא עולה על 190, בפוליסות לקצבה שנפתחו לפני חודש יוני 2001 קיים מקדם המרה לקצבה טוב הרבה יותר.

התפתחות המקדמים לאורך השנים

שנת פתיחת הפוליסה

מקדם

עד דצמבר 1989

144.20

1990

153.16

ינואר 1991 ועד מאי 2001

166.63

יוני 2001 ועד דצמבר 2012

מקדמים חדשים (מעל 200)

החל מינואר 2013

לא ניתן עוד להצטרף לפוליסות בעלות מקדם מובטח למבוטחים מתחת לגיל 60

כפי שניתן ללמוד מהטבלה, המקדמים הקיימים היום בקרנות הפנסיה אינם מובטחים וגבוהים בכ- 20% מהמקדמים באותן הפוליסות ולכן לא מומלץ לבצע ניוד של פוליסות אלו לקרן הפנסיה.

>>>קריאה נוספת : הצטרפת לביטוח מנהלים לפני יוני 2001?

פוליסות הוניות, או פוליסות הכוללות כספים הונים

כספים הונים הם כספים שהופקדו עד לשנת 2008 וניתן למשוך אותם כסכום חד פעמי וחשוב מכל פטור ממס. אמנם גם מקרן הפנסיה ניתן לקבל כספים כסכום חד פעמי, אך במקרה זה מדובר על היוון קצבה שעשויה להיות חייבת במס.

ככל שאתם צפויים לקבל קצבה גבוהה יותר כך הטעות בהעברת הכספים לקרן הפנסיה חמורה יותר. העברת כספים הוניים לקרן הפנסיה תהפוך את הכספים לקצבה ובעתיד תאלצו לקבל את הכספים כקצבה חודשית שעשויה להיות חייבת במס.

כיצד ניתן להוזיל את דמי הניהול?

חוסכים בעלי פוליסות הוניות המעוניינים להוזיל את דמי הניהול יכולים להעביר את הכספים לקופת גמל. בגיל פרישה יהיה ניתן למשוך את הכספים כסכום חד פעמי ובמידת הצורך להפקיד אותם מחדש ככספי קצבה מוכרת.

מצב בריאותי לקוי או ותק הנמוך מחמש שנים בפוליסה

בעוד שבביטוח מנהלים החוסך מבוטח מהיום הראשון בכפוף למילוי הצהרת בריאות, בקרן פנסיה ישנה תקופת אכשרה בת חמש שנים למחלות קודמות.

חוסכים שעברו חיתום רפואי בחברת הביטוח וטרם צברו 5 שנות ביטוח שיבקשו להעביר את החיסכון לקרן הפנסיה יאלצו להשלים את חמש שנות החיסכון לפני שיסיימו את תקופת האכשרה.

ככל שהיסטוריה הרפואית של החוסך "עשירה" יותר, כך מעבר שכזה אינו מומלץ.

חשוב לזכור כי בניוד של פוליסת ביטוח מנהלים לקרן הפנסיה תעבור גם תקופת האכשרה שצבר החוסך למעט במקרים הבאים:

 1. ביטוח חיים קבוצתי
 2. ביטוח אבדן כושר עבודה קבוצתי
 3. ביטוח נכות הנספח לביטוח חיים קבוצתי.

שלושת המקרים מתייחסים למצב שבו הכיסוי הביטוחי היה חלק מביטוח קבוצתי (קולקטיבי) ולא ביטוח אישי ששולם על ידי המעסיק או העובד

>>>לקריאה נוספת מעבר מביטוח מנהלים ותקופת אכשרה

שכר העולה (או שכר שיעלה בעתיד) על תקרת ההפקדה לקרן הפנסיה

פוליסות ביטוח מנהלים שנפתחו עד לשנת 2013 כללו כאמור מקדם פרישה מובטח, לפוליסות מסוג זה לא ניתן להצטרף עוד. במידה והחוסך מפקיד לחיסכון פנסיוני הפקדה העולה על 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק, הפקדה העולה על 4,061 שקלים, יהיה עליו למצוא לעצמו מוצר פנסיוני משלים אחר מלבד קרן הפנסיה המקיפה.

בפני החוסך עומדות כעת שלוש אפשרויות לחיסכון, קרן הפנסיה המשלימה, קופת גמל ופוליסת ביטוח מנהלים שאינה כוללת עוד מקדם מובטח.

>>>לקריאה נוספת : מרוויח מעל 20,000 שקלים לאן להפקיד את הכסף?

האפשרויות העומדות בפני החוסך

 • השארת המצב הקיים : המשך חיסכון בפוליסה הקיימת.
 • ביטול הפוליסה הקיימת והעברת הכספים לקרן הפנסיה ובעתיד (או בהווה) לפתוח מוצר פנסיוני משלים שאינו כולל מקדם מובטח.
 • פיצול השכר בין פוליסת הביטוח הקיימת לקרן פנסיה תוך כדי השארת הצבירה הקיימת בביטוח המנהלים. (באפשרות זו החוסך מתחיל תקופת אכשרה חדשה בקרן הפנסיה)
 • פיצול השכר בין פוליסת הביטוח הקיימת לקרן פנסיה והעברת הצבירה לקופת גמל. (באפשרות זו החוסך מתחיל תקופת אכשרה חדשה בקרן הפנסיה)
האם כדאי להעביר ביטוח מנהלים לקרן הפנסיה? עשה ואל תעשה by

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

44 comments

 1. בפוליסות שנפתחו לפני יוני 2001 יש אמנם מקדם נמוך, אבל זה רק במסלול פרישה – 120 קצבאות
  לחוסך שיבחר להטיח לבת זוגו 60% לכל החיים (או מסלול פרישה אחר) יחושב המקדם לפי תוחלת החיים שתהיה ידוע במועד הפרישה ובך הוא יאבד את כל היתרון של הפוליסה.

  • בפוליסות לפני יוני 2001 ניתן לבחור מסלול פרישה אחר, בחירה במסלול אחר תפנה לטבלאות תוחלת החיים במועד פתיחת הפוליסה.
   כתבתי על כך עוד כאן https://pensuni.com/?p=923

   • שלום
    בטבלה כתוב שמקדם החלוקה לפוליסות שעד 2001 הוא 166 – האם זה נכון לגברים ו-נשים?
    האם זה נכון לכל חברות הביטוח ולכול הפוליסות שהונפקו בשנים האלו?

 2. יש לי ביטוח מנהלים מ 2011 עם מקדם מובטח (200) . כיום משלם דמי ניהול סבירים בהטבה ממקום העבודה, אך במידה ואפסיק לעבוד שם, דמי הניהול יקפצו למקסימום . האם במצב הזה עדיין יהיה שווה לתפוס חזק את ביטוח המנהלים עם המקדם הקבוע או לשקול ניוד לקרן השתלמות ? (השכר 20k כיום)
  האם בעקבות הרפורמה החדשה שמאפשרת ניוד ביטוח מנהלים תוך שמירת המקדם אף חברת ביטוח לא מציעה מסלול ניוד שכזה בפועל ? עשיתי פעם איזו סימולציה ויצא לי שגיל האיזון שכדאי לי להישאר הוא משהו כמו 99…

  • אתה לא יכול לנייד ביטוח מנהלים (או כל קופה אחרת מלבד קרן השתלמות) לקרן השתלמות.

  • בוקר טוב,

   כדאי שתבדוק את דמי הניהול שלך בפוליסה, לא בטוח שהם יקפצו במידה ותעזוב את מקום העבודה. במידה והם מספיק סבירים תוכל להמשיך להפקיד בפוליסה, אחרת כמו שכתבתי יש לבחון האם כדאי לעבור לקרן פנסיה או לפתוח פוליסת ביטוח מנהלים חדשה.

   לעניין הנקודה השנייה, לא ניתן לנייד ביטוח מנהלים ולשמור על המקדם המובטח, ניתן לפתוח פוליסה חדשה ללא מקדם מובטח. בפוליסה זאת דמי הניהול נמוכים יותר נגעתי בסוגיה הזאת כאן https://pensuni.com/?p=3521

   • לגבי דמי הניהול בפוליסה, כתוב בפירוש שדמי הניהול הם הטבה של מקום העבודה וברגע שנסיים את העסקתי דמי הניהול יהיו גבוהים (מקסימליים).
    השאלה היא מה היא נקודת השינוי, זאת אומרת במצב של מקדם מובטח (200) – מה דמי הניהול שמהם כבר עדיף לנייד אפילו במחיר של לאבד את המקדם הזה (לפוליסת ב.מנהלים חדש ואו לקרן פנסיה)

 3. שלום נדב

  יש ברשותי פילוסת ביטוח מנהלים ישנה (קרן י') שנפתחה בשנת 2000 עם מקדם מובטח (166 בגיל 65 או 158 בגיל 67). על ה"לוקסוס" הזה אני משלם 0.6% פלוס 15% מרווחים ראליים (שזה יקר להחריד, למשל ב-2017 זה הסתכם ב-1.81%). חלק מהסכום שנצבר הינו במסלול הוני (כ-10% משווי הנוכחי של הפוליסה – מופיע כ"יתרת הכספים המיועדים למשיכה חד פעמית"). בדיעבד אני מבין שזאת היתה טעות להפריש למסלול הוני במסגרת ביטוח מנהלים ישן כי היתרון היחיד שלו הוא מקדם קצבה טוב ודמי ניהול מפלצתיים יהרגו את החלק ההוני במהלך הרבה שנות חסכון (מזל שאפשרות להפריש להון הופסקה בשנת 2008). האם תהיה לי אפשרות לקבל קצבה על החלק ההוני הזה לפי אותו מקדם מקורי של פוליסה משנת 2000? אם לא, האם אני יכול לנייד *רק* את החלק ההוני הזה לקופת גמל עם דמי ניהול הרבה פחות גבוהים ולהמשיך להפריש כספים מהמשכורת לביטוח המנהלים הישן?

  • בוקר טוב איגור,
   צריך לבדוק את הדברים בפוליסה. יתכן ותוכל לקבל קצבה על החלק ההוני. בחלק מהחברות בתנאי המקדם הישן באחרות רק בתנאיי מקדמים חדשים.
   גם העברה לקופת גמל אפשרית, במיוחד וסכום הקצבה הצפוי עתיד להיות גבוה ואתה בונה על משיכה הונית.

 4. היי,
  האם פוליסת ביטוח מנהלים שנמצאת בסטטוס ריסק זמני אוטומטי נחשבת לפעילה או לא? לא ככ מובן לי אם לפי תקנות הניוד חייבים לבצע סילוק מלא לפני ניוד של מלוא הכספים לקרן פנסיה? (ציינת שניוד חלקי לא ניתן)

  • נתקלתי במקרים בהם גם בניוד מלא התקבל ריגקט מחברות הביטוח. במצב שכזה יש להסביר לחברות שמדובר בניוד מלא ומתבצעות הפקדות שוטפות לקופה.

 5. פוסט מעולה נדב.
  אני סולד מאד מביטוחי מנהלים במיוחד בגרסאות החדשות שלהם.

  אני חושב שפנסיה משלימה הולכת ונהיית יותר רלוונטית לעמיתים עם שכר גבוהה. גם כי בחלק מהקרנות ניתן להוסיף כיסוי ביטוחי במשלימה כמו כן להבנתי התקנון החדש מחייב להשוות למצטרפים חדשים למשלימה דמ"נ כמו שקיימים במקיפה (אני עוד צריך ללמוד את הנושא)

 6. קראתי על הניתוח שבצעת נדב טסלר, יש מספר נקודות שלטעמי חשוב להתייחס אליהם.
  ראשית חשוב להדגיש את מבנה קרן הפנסיה, ביחס לביטוח המנהלים.
  בנוסף, חשוב לציין באתיות של קידוש לבנה, קרנות הפנסיה מתנהלות כתקנון חשופות לגרעון אקטוארי, גם הקרנות הוותיקות נמצאות במצב זה, עובדה, הצטבר להם גרעון של כ-200 מיליון ש"ח והיום בוחנים את הדרך איך ומי ישלם את הגרעון, משמעות הגרעון .
  חשוב להבין שאין וודאות בהתנהלות בקרן פנסיה בגלל המבנה והתנהלות קרן הפנסיה ושל התקנון, התקנון מאפשר לשנות את התנהלות הקרן בכל פעם שצריך כדי להתאים לצרכים, בשנים האחרונות השתנו התקנונים למעלה מ-220 פעם, ולא לטובת החוסכים אלא לטובת התנהלות הקרן. בחיסכון ארוך טווח כמו פנסיה חשוב שתהיה לנו וודאות ככל האפשר לגבי החיסכון, אנחנו יודעים כמה אנחנו משקיעים, אנחנו יודעים כמה היינו רוצים שתהיה הקצבה בפרישה, אנחנו רוצים שכיסויי הביטוח יבטיחו ולא ישתנו משום סיבה לאורך התקופה.
  אז גבירותי ורבותי, מהעובדה שהקרנות מתנהלות כתקנון אין וודאות לא לחיסכון, לא לביטוח ולא לדמי הניהול.
  מהעובדה שאין וודאות לחיסכון, כדאי לבחון לשלם דמי ניהול למרות שנראים גבוהים, אולי ויתכן שבאותה נקודת זמן זה ניראה גבוה אלא שבחישוב לאורך התקופה זה יהיה כדאי לשלם דמי הניהול הגבוהים לכאורה, כשנתייחס בסוף התקופה למקדם הקצבה הידוע מראש, מפה נראה את האור ואת התוצאה הרצויה.
  לסיכום הדברים רוצה לומר שהחיסכון בביטוח מנהלים הינו וודאי יותר מזה של קרן הפנסיה, דמי הניהול חשובים פחות בשלב זה, לא על מנת להתעלם, אלא כדי להתייחס ולדעת.
  חשוב לציין, צורות החיסכון השונות חייבות לעבור בדיקה אישית של פרופיל החוסך, ואין לראות בכתוב המלצה חד משמעית לשום כיוון של חיסכון.
  הכותב הינו סוכן ביטוח פנסיוני ומתכנן פיננסי מוסמך CFP

 7. נדב טסלר, לאחר שקראתי פעם נוספת את כותרת הכתבה, הבינותי שהכותרת עלולה להטעות את הקוראים, דמי ניהול הוא בהחלט לא הנושא העיקרי בבחירת מסלול לחיסכון פנסיוני ארוך טווח.
  בחירת החיסכון הנכון הינו אישי ואין לבחור תכנית חיסכון בגלל דמי ניהול נמוכים, צריך לבחון מגוון של פרמטרים כמו: אורך תקופת החיסכון, מצב הבריאות של המועמד, כדי להתאים לו את כיסויי הביטוח הנכונים והמתאימים לו, מעל לכל, התאמת החיסכון, המסלול, רמת הסיכון המתאימה, כדי להגיע ליעד החיסכון הרצוי להון ולקצבה.
  חשוב, חשוב- להתייעץ עם איש מקצוע מורשה.
  אין לראות בכתוב המלצה לביצוע חיסכון כזה או אחר כנ"ל לעניין ביטוח.

  • תודה גדי על התגובות המפורטות,

   יש סידרה של מאמרים שסוקרת את הבדלים בין המוצרים הפנסיונים לרבות התקנון, מבנה הכיסויים הביטוחים ואפילו התשואות (קישור במשפט השני בפיסקה הראשונה).

   הכתבה הזאת מיועדת כבר למי שבחר להעביר את הכספים מביטוח המנהלים לקרן הפנסיה שיעצור עוד רגע ויבדוק שהוא לא נופל בכללים האלה (כמובן יחד עם בעל רישיון).
   בכל 90% מיתר המקרים, אני מאמין שבחיסכון בקרן הפנסיה הוא יגיע לגיל הפרישה עם צבירה גבוהה יותר. האם בעתיד יהיה כדאי לו לקבל קצבה מקרן פנסיה או מביטוח מנהלים?

   את הדיון הזה ננהל במועד הפרישה.

 8. נדב שלום,
  כשהתחלתי לעבוד במקום העבודה שלי,
  סוכן הביטוח שעבד עם החברה יעץ לי לפתוח גם קרן פנסיה וגם ביטוח מנהלים,
  המחשבה שלו הייתה שבגלל שאני בעל משפחה והשכר מועט רצוי שיהיה מרכיב ביטוחי לשכר.
  (במהלך השנים רכשתי ביטוח חיים נפרד והורדתי את הרכיב הזה מביטוח המנהלים כך שכל ההפרשה תלך לחיסכון).
  לביטוח המנהלים (נפתח בתחילת 2009) מופרש רק עבור 1500 ש"ח מהשכר, כל השאר מופרש לקרן הפנסיה, גם כאשר השכר גדל במהלך השנים, כך המצב מקובע, שרק עבור 1500 ש"ח מופרש לביטוח המנהלים.
  בקרן הפנסיה יש לי הטבה משמעותית – 0% מהצבירה ו-2% מההפקדה.
  שאלתי:
  האם יש הצדקה להמשך ההפרשה לביטוח המנהלים? (בעל מקדם המרה מובטח 200 ויש גם משהו של מבטיח תשואה 3.9% במידה והושק ירד)
  אני יודע שמדובר בסכום זעום, אבל קרן הפנסיה עושה גם תשואה טובה יותר במהלך השנים, וגם דמי הניהול הגבוהים "אוכלים" את הרווחים בביטוח המנהלים.
  הסיבה שלא העברתי עד עכשיו, זה בגלל שאני מתקשה להחליט, אני מפחד לבצע צעד שאצטער עליו אח"כ.
  תוכל בבקשה לתת המלצה?
  תודה מראש.
  יהודה.

  • ערב טוב יהודה,

   במידה וקראת את הכתבה ואתה עונה על כל השאלות, נראה שאין לך סיבה להישאר בביטוח המנהלים.

   כמובן שאת החלטה הסופית אתה צריך לקבל לאחר שתשב עם איש מקצוע שיבחן את השכר הכולל שלך ואת מצבך הרפואי.

 9. נדב שלום
  האם זה ישים להעביר ביטוח מנהלים לקרן פנסיה?
  כלומר האם החברות יודעות לבצע דבר כזה,
  כאשר מדובר במוצרים שונים?
  זה הליך פשוט?
  ממני לדוגמא בקשו קוד מסלקה
  וקרן הפנסיה שולחת לי סוכן לפגישה…

  • זה תהליך פשוט, קרן הפנסיה מחוייבת לעשות לך מסלקה לפני הצירוף.
   אחת הסיבות לדוגמא, היא כדי להבין באיזה פוליסה מדובר לפני שממליצים לך (או לא) להעביר את הכספים לקרן הפנסיה.

   • תודה נדב על תשובותיך
    זה ממש מסייע.

    בשיחה עם נציג מקרן הפנסיה,
    מסר שמכיוון שביטוח מנהלים זה מוצר אחד
    וקרן הפנסיה זה מוצר אחר,
    יש כאן מצב של פדיון מביטוח המנהלים, אירוע שיחוייב במיסוי של 30%.

    האם זה נכון?
    והאם זה מצריך מחשבה נוספת, בעקבות המיסוי?

    • כל עוד לא מדובר בפוליסת פרט, ניתן לבצע ניוד לקרן פנסיה ללא פדיון מוקדם של הכספים.

     אתה יכל לבדוק האם יש לך קנס פדיון מביטוח המנהלים קנס שיופעל במקרה של ניוד או משיכה. (ציינת שהפוליסה נפתחה בשנת 2009 והיום אנו בשנת 2018, כך שקשה לי להאמין)

 10. שלום
  יש לי פוליסה "מיטב הון 2000" בכלל שפתחתי שפוליסה הונית בשנת 2000.
  בשנת 2008 היא הפכה להיות פוליסה קצבתית בעקבות הרגולציה.
  אני בת 60. לא ביקשתי עדיין לקבל קצבה, ביקשתי וקיבלתי המחשת קצבה בלבד.
  בהמחשת הקצבה יש רק מסלול פרישה אחד אפשרי: 240 קצבאות. על שאר המסלולים כתוב שאין אפשרות.

  אין לי שארים ואני לא מעוניינת בקצבאות מוטבים (גם הפוליסה המקורית היתה 100% חסכון).
  האם זה אומר שהמסלול נקבע בעת פתיחת הפוליסה?
  מה ניתן לעשות בנדון?
  תודה
  ורד

  • צהריים טובים ורד,

   עלייך לפנות ליעוץ להתאמת מסלול הפרישה, יתכן שכדאי לך להעביר את החיסכון שלך למוצר אחר. או למשוך חלק מהכספים בצורה אחרת שלא כקצבה ושלא במסגרת הפוליסה.

   • תודה נדב.
    האם אתה יכול לפרט למה כוונתך ב "למשוך חלק מהכספים בצורה אחרת שלא כקצבה ושלא במסגרת הפוליסה" (כללי. כמובן שלא ספציפית לפוליסה שלי)?
    תודה ושבת שלום
    ורד

 11. אני מעוניין להעביר כספים מהיתרה הצבורה בחשבוני בביטוח המנהלים שלי לחשבוני בקרן הפנסיה המקיפה שלי, וזאת תוך השארת חשבוני בביטוח המנהלים פעיל. לא ברור מדוע התיקון לתקנות הניוד מ-2014 שהוזכר במאמר מונע זאת ממני: הרי באפשרותי לעשות ביטוח מנהלים חדש כ"תחנת ביניים", להעביר את הכספים אליו (תוך השארת ביטוח המנהלים הראשון פעיל), ואז להעביר את הכספים מביטוח המנהלים החדש לחשבוני בקרן הפנסיה המקיפה (וסגירת חשבוני בביטוח המנהלים החדש). פספסתי משהו?

  • הי עידו,

   כל עוד תעביר את ביטוח המנהלים שלך לקרן הפנסיה ותבטל את האבדן כושר עבודה שהיה קיים לך בפוליסה, תעבור גם תקופת האכשרה שצברת.
   במידה ותעשה תחנות בדרך תתחיל לצבור תקופת אכשרה חדשה.

 12. היי נדב,

  המון תודה על הכתבה המרתקת!

  יש לי ביטוח מנהלים שנפתח בשנת 2010 עם מקדם מובטח (200), דמי ניהול של 4% על ההפקדה ו1.25% על הצבירה.

  כיום אני מנתב את מרבית ההפרשה החודשית לקרן פנסיה אך מכיוון שאני מרוויח מעל גבול ההפרשה המקסימאלית לקרן הפנסיה, אני זקוק למוצר חיסכון משלים. עד כה ניתבתי את ההפרש לביטוח המנהלים אך קשה לי לומר שאני שלם עם העניין.

  אני שוקל לנתב את ההפקות למוצר חיסכון משלים אחר (מתלבט בין קופת גמל בניהול IRA לבין קרן פנסיה משלימה), אך מעוניין לשמור על המקדם המובטח שיש לי כ"ביטוח".

  2 שאלות:

  – האם יש היגיון בשמירה על אופציה למקדם מובטח (ללא קשר לאלמנטים הביטוחיים בפוליסת ביטוח המנהלים)?

  – אם כן, איך אני שומר בפועל על המקדם המובטח אך מקטין את ההפרשות לביטוח מנהלים למינימום הנדרש?

  תודה!

  • אין משמעות לשמירה על המקדם אם אתה לא מעביר לשם הפקדות.
   בהנחה שהמקדם הזה בעתיד יהיה שווה משהו, תצטרך להגדיל את השכר המבוטח בביטוח המנהלים. את הכסף שצברת סביר להניח שלא תוכל לנייד לשם.

 13. היי נדב ברשותי ביטוח מנהלים בהפניקס משנת 2012 עם מקדם מובטח

  כמו כן דמי הניהול שי הם 4% מהפקדה חודשית ו-1.15% מצבירה שנתית,

  השכר שלי מנותב כרגע רק לביטוח מנהלים, אני לא בדיוק שלם עם העניין ורציצי לשאות אותך

  האם כדאי חלק זאת עם קרן פנסיה כלשהי ?

  • הי ניר,

   במידה וכל השכר שלך מופנה לביטוח מנהלים כדאי מאוד לבחון האם לשלב קרן פנסיה. היתרון המרכזי במעבר לקרן פנסיה הוא בחיסכון בדמי הניהול.
   יש לקחת בחשבון את המצב הבריאותי לפני שינוי כזה או אחר.

 14. נדב שלום, יש לי ביטוח מנהלים בהפניקס מ-2009 עם מקדם מובטח 209.90. משלמת דמי ניהול של 4% על ההפקדה ו1.25% על הצבירה. במקום העבודה שלי עוברים למגדל ומציעים קרן פנסיה עם דמי ניהול נמוחים יותר, 2% על ההפקדה ו0.2% על הצבירה. האם כדאי לי לעבור לקרן פנסיה או להמשיך עם ביטוח מנהלים?

  • על פניו כן, בקרן הפנסיה תשלמי דמי ניהול נמוכי םשמעותית ממה שאת משלמת היום.
   כפי שציינתי מעל יש לשקול עוד גורמים נוספים בהם שכר ומצב בריאותי.
   נתונים אלו יבחנו על ידי הסוכן שמציע לך לעבור למגדל.

 15. נדב שלום ,
  אני בן 47 בריא עם שכר של 30000 מבוטח . ברשותי ביטוח מנהלים עם מקדם מובטח של 199 שבו צברתי 309000 , דמי ניהול גבוהים 1.25 ו- 3.5 . צברתי ותק של חמש שנים בפוליסה. בנוסף קיים שלב מפעלי שבו המעסיק משלם מהתגמולים על אובדן כושר עבודה . בהנחה שאני מוותר על כיסוי לשארים (רכשתי ריסק חיצוני) , הומלץ לי לפצל הפקדה קטנה לפוליסה ואת שאר השכר לקופת גמל חדשה בדמי ניהול 0.7 , כך במידה ותוחלת החיים תעלה משמעותית אוכל להחזיר את מלוא ההפקדות לפוליסה .
  נ.ב האם אני יכול לנייד את הצבירה מביטוח המנהלים ולהשאיר אותו פעיל ( להפקיד סכומים קטנים).
  הפוליסה: כלל 2009 | פרופיל הדור החדש – עוגן משנת 2012 .
  תודה על תשובתך:)

  • הי דן,

   אני לא נותן שירותי ייעוץ אישי במסגרת האתר (או בכלל), אבל נראה לי שציינת את כל הדברים בעצמך 🙂
   בהצלחה !

 16. תודה רבה נדב , השאלה שלי היא מה יהיה לגבי הא.כ.ע .
  האם הוא לא יקטן כנגזרת של התגמולים שאני אפקיד בפוליסה וככה אשאר ללא כיסוי נכות על שאר ההפקדות לקופ"ג או שהשלב המפעלי בכל מקרה מכסה אותי .
  לדוגמא תכננתי להפקיד 5k לביטוח ואת שאר השכר 25k לקופ"ג, קרי השכר המבוטח שלי יהיה על 5 k בלבד?????
  אשמח לתשובתך המפורטת.
  ערב נעים

  • בביטוח מנהלים ובקופת גמל בדרך כלל האכע נרכש כאחוז מתוך התגמולים,
   כלומר גם ותסיט את החיסכון לקופת הגמל ועלות האכע שלך היא 1% האחוז הזה יפחת מתוך רכיב תגמולי המעסיק.
   המעסיק צריך לרכוש לך 75% מהשכר ולכן לא צריך לקרות מצב שבו כתוצאה מהמעבר, לביטוח מנהלים יופקד לך 5% ולקופת הגמל יופקד לך 6.5%.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: