דף הבית / צרכנות / האוצר מציג: הר הביטוח מנוע לאיתור ביטוחים כפולים

האוצר מציג: הר הביטוח מנוע לאיתור ביטוחים כפולים

משרד האוצר השיק את הר הביטוח, האתר מספק מידע אודות פוליסות ביטוח שקיימות בכל חברות הביטוח ומאפשר לכל אזרח לראות את התיק הביטוחי המלא שלו או של קרוב שנפטר.

משרד האוצר השיק את הר הביטוח, האתר מאפשר לקבל מידע אודות פוליסות הביטוח שנמצאות בידי הציבור. באוצר מעריכים כי כיום נמצאות קיימות בישראל כ -30 מיליון פוליסות ביטוח עליהם מוציא הציבור בישראל כ- 60 מיליארד שקלים בשנה. אתר הר הביטוח יאפשר לכם לחסוך מאות ואלפי שקלים בשנה על פוליסות ביטוח כפולות.

איתור ביטוחים על שמי באתר הר הביטוח

איזה ביטוחים יש לי?

אתר הר הביטוח קם כדי לעזור לכם לגלות איזה ביטוחים יש לכם ולקבל תמונת מצב מרוכזת של כל מוצרי הביטוח, בכל חברות הביטוח. כיום, חלק לא מבוטל מהביטוחים נערך במספר חברות ביטוח. לכן, המובטח לא תמיד יודע איזה פוליסות ביטוח יש לו ולעיתים נוצר מצב שבו יש לו מספר פוליסות ביטוח זהות, כפל ביטוחי, שאמורות לכסות את אותו האירוע. אתר הר הביטוח יסייע לכם לפתור את בעיית הביטוחים הכפולים.

הר הביטוח

בדומה לפתרונות קודמים אותם הציג האוצר, איתור חסכונות פנסיונים רדומים (הר הכסף), חשבונות בנק רדומים (הר הכסף 2) והמסלקה הפנסיונית. הר הביטוח מספק מידע אודות כל יתר הפוליסות שקיימות, בכל חברות הביטוח.

6.5 מליון ביטוחים כפולים נמצאו מאז הקמת אתר הר הביטוח

מנתונים שהציגה רשות שוק ההון בוועדת הכספים עולה כי  28% מהביטוחים הכפולים הם עבור ביטוח חיים, 22% עבור ביטוח תאונות אישיות, 14% עבור ניתוחים מהשקל הראשון, 13% עבור ביטוח תרופות, 10% עבור ביטוח סיעודי, 8% עבור ביטוח ייעוץ ובדיקות ו-5% עבור ביטוח מחלות קשות. סך הביטוחים הכפולים שנמצאו בהר הביטוח עומדים על 6.5 מליון.

במקרים מסויימים למבוטחים היה כפל ביטוחי במספר חברות ביטוח כאשר  40% מהכפילויות היו בגין ביטוחי ייעוץ ובדיקה, 17% היו בגין ביטוחי מבנה, 17% בגין ביטוחי סיעוד, 15% בגין ביטוחי מבנה ותכולה ו 11% עבור ביטוחי חיים.

המידע באתר הר הביטוח מתעדכן פעם בחודש בהתאם לדיווחי חברות הביטוח. המידע שמתקבל מאפשר ללמוד על קיומם של מוצרי ביטוח, אך המידע הקובע נמצא אצל חברות הביטוח. מבוטחים שאינם מעוניינים שפרטיהם יופיעו באתר הר הביטוח יכולים לפנות אל חברת הביטוח שמנהלת את הפוליסה ולבקש ממנה שלא להעביר את המידע לגבי המוצרים שברשותם להר הביטוח. ההסרה מהאתר תבוצע בתוך חודש וחצי מיום הבקשה.

>>>רוצים לדעת איזה ביטוחים צריך ועל איזה ביטוחים אפשר לוותר?

כיצד תתבצע הכניסה לאתר הר הביטוח?

ההרשמה לאתר תתאפשר באמצעות מספר תעודת זהות ותאריך הנפקת תעודת הזהות בלבד

סרטון הדרכה לחיפוש ביטוחים באתר הר הביטוח

אלו סוגי פוליסות ביטוח יוצגו בהר הביטוח?

 • ביטוח חובה: פוליסת ביטוח רכב חובה המכסה נזקי גוף לך או לאנשים אחרים, וכל חבות שתחול על המבוטח בשל נזק גוף שייגרם לאדם כתוצאה מהרכב המבוטח.
 • ביטוח רכב מקיף (רכוש – פרטי) וצד ג': פוליסת ביטוח רכב המכסה נזקים שנגרמו לרכבך או לצד שלישי כתוצאה משימוש ברכב המבוטח, בהתאם לכיסויים שנרכשו ולסיכונים המנויים בפוליסה.
 • ביטוח מקיף לדירה: פוליסת ביטוח המכסה נזקים שנגרמו למבנה הדירה ו/או לתכולתה בהתאם לכיסויים שנרכשו ובהתאם לסיכונים המנויים בפוליסה.
 • ביטוח מקיף לבית עסק: פוליסת ביטוח המכסה נזקים שנגרמו לבית העסק ו/או לתכולתו  בהתאם לכיסויים שנרכשו ובהתאם לסיכונים המנויים בפוליסה.
 • ביטוחי בריאות (קבוצתי ומסוג פרט)-ביטוח בריאות פרטי, תאונות אישיות, פוליסות ניתוחים למיניהן, השתלות, תרופות, ייעוץ ובדיקות, ביטוח סיעודי, עובדים זרים, מחלות קשות ושיניים. באתר הר הביטוח לא יוצגו פרטים אודות ביטוחים משלימים שנרכשו דרך קופות החולים (שב"ן).
 • ביטוח חיים עם חיסכון: פוליסת פרט שאינה חיסכון פנסיוני,הכוללת כיסויים ביטוחיים למקרה מוות ולמקרה אבדן כושר עבודה.
 • ביטוח למקרה מוות (ללא חיסכון) : פוליסות ביטוח חיים, ביטוח זה מעניק למוטבי המבוטח שנפטר או ליורשיו את סכום הביטוח שנקבע בפוליסה.  בסוג זה של פוליסות נכללות גם פוליסות הביטוח למקרה מוות הנרכשות אגב נטילת משכנתא.
המידע באתר הר הביטוח הוא מידע כללי אודות הפוליסות שברשותכם. לצפיה בפוליסה יש להיכנס למידע האישי בחברת הביטוח שמנהלת את תכנית הביטוח.
יש לי ביטוח חיים שכולל מרכיב של חיסכון, למה אני לא רואה אותו באתר הר הביטוח?
הנתונים המוצגים באתר הר הביטוח לא כוללים מוצרי ביטוח המשמשים כחיסכון פנסיוני, מוצרים אלו תוכלו לאתר באתר "הר הכסף" או באמצעות המסלקה הפנסיונית.

הר הביטוח

טיפול בביטוחים כפולים באמצעות הר הביטוח

אחת המטרות לשמם הוקם אתר הר הביטוח היא איתור ביטוחים כפולים עליהם לפי הערכות משרד האוצר מוציא הציבור אלפי שקלים בשנה. במידה ואתר הר הביטוח יאתר ביטוח כפול תופיע הערה באדום.

במידה ואיתרתי בהר הביטוח ביטוחים כפולים מה ניתן לעשות?

מטרת הר הביטוח היא לסייע לך לזהות האם יש לך כפל ביטוחי אך גם במידה ואיתרת פוליסת ביטוח כפולה באתר חשוב לא למהר ולבטל את אחת הפוליסות. המידע באתר הר הביטוח הוא כללי בלבד ולא ניתן ללמוד ממנו על הרכב הפוליסה. חשוב לדעת פוליסות הביטוח מתחלקות לשניים פוליסות מסוג פיצוי ופוליסות מסוג שיפוי ולכן חשוב להבין האם באמת קיים כפל ביטוחי.

הר הביטוח-כפל ביטוחי

מה זה פוליסה מסוג שיפוי?
שיפוי פירושו מתן סכום כספי שמטרתו השבת המבוטח למצבו לפני קרות מקרה הביטוח. סכום השיפוי יהיה לכל היותר בגובה הנזק ולא יעלה על סכום הביטוח, וההחזר מותנה בהצגת קבלות על תשלומים שבוצעו בפועל.
ביטוח נפוץ מסוג שיפוי הוא ביטוח הרכב שיש לכולנו. במקרה של תאונה, נקבל החזר בהתאם לגובה תיקון הרכב וירידת הערך.
בפוליסה מסוג שיפוי תקבל החזר בהתאם לתשלומים ששולמו בפועל. במידה וקיים כפל ביטוחי חברות הביטוח יתחלקו בינהם בתשלום ולא תקבל תשלום כפול.
מה זה פוליסה מסוג פיצוי?
פיצוי, הוא סכום כספי שמשלמת חברת הביטוח, כפי שנקבע מראש בתנאי בפוליסה, ללא קשר להוצאות שהוציא המבוטח בפועל.
ביטוח נפוץ מסוג פיצוי הוא ביטוח חיים שבו המבוטח רוכש סכום חד פעמי אותו יקבלו המוטבים במקרה של מוות.
 
בפוליסה מסוג פיצוי מקבלים תשלום בהתאם לנקוב בפוליסה. כך גם במידה ויש לך מספר פוליסות תקבל במקרה האירוע פיצוי מכל הפוליסות שברשותך.
הבחנה בין סוגי הפוליסות
ישנם מקרים בהם הפוליסה כוללת גם מרכיב של פיצוי וגם מרכיב של שיפוי.
פיצוי שיפוי
ביטוח תאונות אישיות ביטוח רכב מקיף וחובה
ביטוח מחלות קשות ביטוח מקיף לדירה ולעסק
ביטוח חיים ביטוחי בריאות
גם במידה ואיתרת בהר הביטוח פוליסה מסוג שיפוי עם כפל ביטוחי אין לבטל את הפוליסה מבלי לבדוק את תנאי הפוליסה.
פוליסות רבות מורכבות גם מפיצוי וגם משיפוי  ומכסות מגוון רחב של אירועים, לדוגמא ביטוחי בריאות, כך גם במידה ואיתרתם פוליסה כפולה מסוג שיפוי אין לבטל את הפוליסה מבלי שהתייעצתם עם איש מקצוע שבחן את תנאי הפוליסה.
איך ניתן להשוות את מחירי פוליסות הביטוח שברשותי?
איך אני יכל לבדוק שהמחיר שאני משלם עבור פוליסת הביטוח שברשותי הוגן. משרד האוצר השיק מספר מחשבונים המאפשרים לך לבדוק ולהשוות את עלויות הביטוח בפוליסות שברשותך.

נראה שמטרתו הראשונית של אתר הר הביטוח היא מעבר לספק מידע אודות פוליסות הביטוח שבידי הציבור היא לעודד את המבוטחים להשוות את מחירי הפוליסה שברשותם באמצעות המחשבונים שפיתח משרד האוצר. אך בעת ביצוע השוואת המחירים חשוב לשים לב גם להיקף הכיסוי הביטוחי שברשותך ולהיקף הכיסוי הביטוחי הקיים במחשבון.

חשוב לזכור ! אין לבטל פוליסה קיימת מבלי להתייעץ עם איש מקצוע מוסמך.

איתור ביטוחים על שם קרוב משפחה שנפטר באתר הר הביטוח

ישנם מקרים רבים בהם קרוב משפחה שנפטר השאיר אחריו פוליסת ביטוח חיים או פוליסת מוותר בתאונה. אתר הר הביטוח מאפשר לכם לאתר פוליסות ביטוח נשכחות באמצעות מספר תעודת הזהות ותאריך הפטירה.

בחיפוש מוצרי ביטוח על שם קרוב שנפטר תוכלו למצוא מידע על קיומם של כל מוצרי הביטוח של הקרוב מכלל חברות הביטוח ובלבד שהיו בתוקף בעת פטירתו. מוצר ביטוח – פוליסת ביטוח או כתב שירות בענפי הביטוח השונים (ביטוח כללי, ביטוח חיים וביטוח בריאות). חשוב לשים לב באילו מוצרי ביטוח יש צורך לעדכן את שם המבוטח (כגון ביטוח דירה / רכב וכדו') ובאילו יש צורך לממש את הפוליסה (כגון ביטוח חיים או ביטוח מוות מתאונה).

כיצד תתבצע הכניסה לאיתור ביטוחים על שם הנפטר?

לצורך איתור כיסויים ביטוחים באתר הביטוח יש להצטייד במספר תעודת הזהות של המנוח ובתאריך הפטירה שלו. מלבד זאת תצטרכו להקיש את מספר תעודת הזהות שלהם ותאריך ההנפקה של תעודת הזהות.

 

מה לעשות לאחר שאיתרתי פוליסת ביטוח על שם נפטר?

במידה ואיתרתם פוליסת ביטוח על שם הנפטר שהיתה פעילה במועד הפטירה יש לבחון מה לעשות איתה כעת.

 • פוליסות רכוש כגון ביטוח דירה או ביטוח רכב יש להעביר את הפוליסה על שם אדם אחר.
 • פוליסת ביטוח חיים או מקרה מוות מתאונה יש לפנות לחברת הביטוח לשם מימוש הכספים.
 • פוליסות מחלות קשות או פוליסת בריאות יש לפנות לחברת הביטוח כדי לבחון האם יש זכאות למימוש הכספים.

>>>לכניסה איתור כספים אבודים – הר הכסף איתור כספי נפטר

סרטון הדרכה לאיתור פוליסות ביטוח על שם קרוב משפחה שנפטר

האוצר מציג: הר הביטוח מנוע לאיתור ביטוחים כפולים by
Product
הר הביטוח
Reviewed by

on 4 ביוני 2018
Rating
Summary
בחודשים הקרובים צפוי משרד האוצר להשיק את הר הביטוח, האתר יספק מידע אודות פוליסות ביטוח הבריאות, רכב ורכוש שקיימות בכל חברות הביטוח ויאפשר לכל אזרח לראות את התיק הביטוחי המלא שלו.

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

22 comments

 1. מה יהיה חסר בהר הביטוח אני חושב זה שלמשל בביטוח בריאות בקופת חולים מצטרפים בלי חיתום ולביטוח בריאות פרטי מצטרפים עם חיתום. לכן יכל להיות מקרה שמישהו יראה שיש לו כפל ביטוחי הוא יבטל את הביטוח המשלים של קופת חולים ואם יגיע רגע חס וחלילה שהוא יצטרך את הביטוח הפרטי הם לא ישלמו לו כי היתה לו בעיה בחיתום הרפואי. נשמע הגיוני? תודה.

  • בוקר טוב תמיר,

   לביטוח בריאות פרטי אי אפשר להצטרף ללא הצהרת בריאות, כך מי שיראה שיש לו ביטוח כזה ככל הנראה כבר מילא הצהרת בריאות.
   שוב, אני ממליץ לא לבטל פוליסה בלי להתייעץ עם איש מקצוע.

   אני מאמין שבהמשך יקומו אתרים שעל הבסיס של הנתונים שיתקבלו מהר הביטוח יציעו הצעות למבוטחים כפי שקיים היום מהנתונים שמתקבלים מהמסלקה. אתרים אלו יוכלו להצביע על פערי ביטוח ועלויות מוגזמות בפוליסה.

 2. באסה, הייתי בטוחה שזה יהיה חלק מהמסלקה הפנסיונית ושייכנס החל מחודש הבא.
  ברגע שזה "רשות" להוציא את המידע ושהוא מוצג באתר של האוצר בצורה של "יש לך כיסוי אלמנטרי בחברת מגדל" ולא יהיה פירוט, עדיין יצטרכו להתקשר לחברת הביטוח לקבל את כל הפרטים ואז לא עשינו בכך כלום, זה בדיוק כמו שהיה עם איתור כספים אבודים בחשבונות לא פעילים.. היה צריך להתקשר לחברת הביטוח ולהוציא את המידע. הסוכן שרוצה לתת סקירה רחבה ומקצועית על כל התיק שוב נתקל בחומות ובירוקרטיה כבדה.

 3. כל מי שימצא ברשותו תאריך תוקף יוכל להיכנס לאתר. זה לא הכי מאובטח שיש.

 4. מתי זה יעלה ומה הכתובת המדוייקת של האתר

 5. אם לא מופיע לי ביטוח באתר למרות ששילמתי עליו ויש לי פוליסה מודפסת , וזה סוג ביטוח שמופיע בדרך כלל. ולא ביטוח שנעשה לאחרונה אלא כבר כמה שנים , מה המשמעות של זה מבחינת כיסוי?? האם אני לא מבוטח ??

 6. ינון צדיק

  שלום נדב,
  יש לי שאלה שאולי תדע לענות. אני מנסה לחשב כמה ביטוח סיעודי אני צריך ורציתי לדעת אם במקרה שאני סיעודי ניתן להפעיל את הביטוח הפנסיוני שלי – דרך הפעלת המרכיב של אובדן כושר עבודה או דרך מרכיב של ביטוח שארים. האם זה אפשרי, האם אפשר להניח (אך לא להתחייב) שברוב המקרים שאדם מגיע למצב סיעודי הוא יקבל את הכסף מקרן הפנסיה באחת משתי הדרכים שציינתי?
  תודה רבה מראש

  • בוקר טוב ינון,
   אני לא מומחה לגבי ביטוח סיעודי. לגבי השאלה השנייה שלך, אבדן כושר עבודה בקרן הפנסיה כולל ביטוח סיעודי, במקרה זה תגדל קצבת הנכות ותגיע על ל- 100% מהכנסה שלך. שים לב שהקצבה תשולם עד גיל פרישה או עד תום תקופת הנכות.

 7. האם אני צריכה לשלם עבור השירות אם כן כמה?

 8. רק לוודא שאני מבינה נכון – ביטוח שארים וביטוח אובדן כושר עבודה שנעשים במסגרת קרן פנסיה לא מופיעים בהר הביטוח? לעומת מקביליהם ביטוח חיים וביטוח נכות שנעשים במסגרת ביטוח מנהלים, שכן מופיעים?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: