דף הבית / מוצרי חיסכון / שם קוד : תיקון 190

שם קוד : תיקון 190

בסביבת הריבית הנמוכה הקיימת היום חוסכים רבים מבקשים למצוא אלטרנטיבות השקעה בדמי ניהול נמוכים. תיקון 190 מאפשר הפקדת כספים לקופת גמל בדמי ניהול אטרקטיביים במיוחד. מלבד החיסכון בדמי ניהול, הכספים יהיו חייבים במס של 15% על הרווח הנומינלי במקום 25% על הרווח הריאלי כמו ביתר אפיקי החיסכון.

אומרים שכאשר הספר שלך מתחיל לדבר איתך על השקעות בבורסה זה הזמן להתחיל למכור. אלף אלפי הבדלות, שחמי המתקרב לגיל פרישה שאל אותי על הפקדה לקופת גמל הבנתי שאני צריך לכתוב על תיקון 190 לפקודת מס הכנסה.

הרקע לתיקון 190 לפקודת מס הכנסה

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה נכנס לתוקף בשנת 2012, אבל התחיל לצבור תאוצה רק בשנתיים האחרונות. חוסכים שמתקרבים לגיל פרישה ועד כה חסכו כספים באפיקים המסורתיים כמו קרנות נאמנות או פיקדונות בבנקים גילו את היתרונות הטמונים באפשרות להפקיד כספים נזילים לקופת הגמל, וליהנות מדמי ניהול נמוכים ושיעורי מס מופחתים בעת הפדיון. חוסכים שיבחרו בכך אף יוכלו להפוך את כספי החיסכון לקצבה הפטורה ממס לחלוטין, קצבה מוכרת.

תיקון 190

Photo credit: Got Credit

גובה הקצבה הנדרש לתיקון 190 בשנת 2019

תיקון 190 מאפשר לחוסך שעבר את גיל 60 ומקבל קצבה העולה על, סכום הקצבה המזערי, 4,512 שקלים בשנת 2019 למשוך כספים שיופקדו לקופת הגמל במס רווח הון של 15% על הרווח הנומינלי וזאת במקום מס רווח הון של 25% על הרווח הריאלי.

היתרונות בחיסכון במסגרת תיקון 190

בהפקדה לקופת גמל במסגרת תיקון 190 ישנם מספר יתרונות, אותם נפרט ונציג בהמשך.

 • חיסכון בעלויות ובדמי ניהול
 • הטבות מס במשיכה
 • אפשרות למעבר בין אפיקי השקעה ללא יצירת אירוע מס
 • אפשרות לקבלת קצבה פטורה ממס
 • קופת הגמל ככלי להורשת כספים

חיסכון בעלויות ובדמי ניהול

דמי הניהול בקופת הגמל אטרקטיביים במיוחד ביחס לחיסכון במוצרים מקבילים, דמי הניהול הממוצעים בקופת הגמל עומדים היום על 0.63% מהחיסכון כאשר דמי הניהול הממוצעים במוצרי חיסכון אחרים כמו פוליסת החיסכון הם כ- 1% מהחיסכון.

ככל שסכום ההפקדה לתיקון 190 יהיה גבוה יותר, דמי הניהול יהיו נמוכים יותר.

הטבות מס במשיכה

משיכת הכספים מקופת הגמל לאחר גיל 60 היא במסגרת התנאים להיוון קצבה מוכרת. משיכת הכספים חייבת במס של 15% על הרווח הנומינלי בקופה, בעוד שהמס אותו תשלם על משיכת כספים מאפיקים אחרים כמו קרנות נאמנות, ניהול תיקים ואפילו פוליסות חיסכון עומד על 25% מהרווח הריאלי.

כל עוד סביבת האינפלציה נמוכה, קיים יתרון למס של 15% נומינלי על פני 25% ריאלי.

אפשרות למעבר בין אפיקי השקעה

לאור התנודתיות הרבה בשווקים וסביבת הריבית הנמוכה חוסכים רבים מבקשים למצוא הגנה בחיסכון בקופת הגמל. ההשקעה בקופת הגמל מאפשרת חשיפה לנכסים לא סחירים כמו השקעה בנדל"ן או תשתיות. אפיק השקעה זה לא קיים במוצרי ההשקעה האחרים.

מלבד זאת ההשקעה במסגרת תיקון 190 בקופת הגמל מאפשרת לך לעבור בעתיד בין מסלולי ההשקעה.

לדוגמא מעבר בין מסלול סולידי לכזה בעל חשיפה גבוהה יותר למניות.

בניגוד להשקעה בקרנות נאמנות שם בעת מעבר בין קרן נאמנות המשקיעה באגרות חוב לכזו המשקיעה במניות תידרש לשלם מס רווח הון. המעבר בין מסלולי ההשקעה בקופת הגמל לא נחשב כאירוע מס.

קבלת קצבה פטורה ממס

בחרת לחסוך כספים פנויים בקופת גמל כדי לקבל אותם כסכום חד פעמי. באפשרותך בעתיד להפוך את אותם הכספים לכספי קצבה מוכרת, כספי פנסיה. כספי הקצבה יהיו פטורים לחלוטין ממס רווח הון והקצבה תהייה פטורה ממס.

לצורך קבלת הכספים כקצבת זקנה פטורה ממס יש להעביר את הכספים לקרן פנסיה או לביטוח מנהלים.

כלי להורשה

החיסכון בקופת הגמל מאפשר לך לקבוע מוטבים בקופה. חס וחלילה במידה ותלך לעולמך, לפני גיל 75 המוטבים (במידת ולא הגדרת מוטבים היורשים הם אלה שיקבלו את הכספים) יהיו זכאים לקבל את הכספים שנצברו בקופה בפטור ממס רווח הון.

כדי למנוע מצב שבו מנצלים את תיקון 190 לצורך תכנוני מס נקבע כי מי שנפטר לאחר שמלאו לו 75 שנים וטרם החל לקבל קצבה מוכרת, יראו אותו כמי שכבר היוון את הקצבה המוכרת ערב פטירתו, ויורשיו יהיו חייבים במס רווחי הון של 15%.

מוות לפני גיל 75 מוות לאחר גיל 75
שיעור מס חיסכון פטור ממס רווח הון חיסכון חייב במס של 15%

שאלה : האם תיקון 190 ניתן לעשות רק בקופת גמל?

תשובה: תיקון 190 ניתן לעשות בכל אחד מהמוצרים הפנסיונים (קרן פנסיה, קופת גמל או פוליסת ביטוח) עם זאת מרבית החוסכים המעדיפים למשוך את הכספים כסכום חד פעמי מעדיפים לעשות זאת בקופת גמל מהסיבה שבקופות הגמל יש מגוון רחב יותר של מסלולי השקעה ודמי הניהול נמוכים יותר מאשר בפוליסת הביטוח.

החסרונות בתיקון 190

לצד היתרונות הקיימים בתיקון 190 ישנם גם חסרונות. את הכספים שהופקדו בקופת הגמל יהיה ניתן למשוך רק החל מגיל 60. אם אתם היום בני 50 או אפילו פחות אתם צריכים לרתק את הכספים ללא מעט שנים בהם לא תדעו כיצד תתנהג סביבת הריבית.

בנוסף, כדי למשוך כספים מקופת הגמל, כסכום חד פעמי, עליכם להוכיח כי קיימת ברשותכם קצבה העולה על הקצבה המזערית. בשנת 2019 הקצבה המזערית עומדת על 4,512 שקלים.

במידה והחלטתם לדחות את הפרישה ואין ברשותכם קצבה כזאת לא תוכלו למשוך את הקצבה.

עברתם את גיל 60? התחלתם לקבל קצבה? עדיין יש בעיה

הפקדה במסגרת תיקון 190 נחשבת כקצבה מוכרת למעט סכום של 34,848 שקלים (בשנת 2019). סכום זה הוא הסכום עליו יכל לקבל החוסך העצמאי הטבת מס במועד ההפקדה.

כעת במועד המשיכה עליכם להוכיח שאין לכן אחות ולא קיבלתם הטבת מס על ההפקדה במסגרת התיקון.

במידה ותעשו הפקדה לתיקון 190 בכל שנה, תצטרכו לרתק סכום כזה בכל שנה.

כדי למשוך את הכספים כסכום חד פעמי תצטרכו להציג אישור ממס הכנסה.

חשוב לזכור כי במידה והפקדתם באותה שנה, כספים לחברות שונות. כל חברה תרתק את 34 אלף שקלים.

סעיף 125ד : הטבת מס שאינה קיימת בתיקון 190

עברתי את גיל 70 ויש לי כסף פנוי האם כדאי להפקיד לתיקון 190?

במידה ואתה או בת זוגתך חגגתם 55 ב- 1.1.2003 יש הטבת מס נוספת שבאפשרותכם לנצל. הטבת מס מתוקף סעיף 125ד לתקנות מס הכנסה. במסגרת הסעיף אתם זכאים להטבת מס רווח הון של אלפי שקלים בשנה. הטבת המס יכולה להגיע ל- 16,320 שקלים בשנה במידה ולשני בני הזוג מלאו 55 לפני ינואר 2003.

כדי לנצל את היתרונות בסעיף 125ד יש להפקיד את הכספים לפוליסת חיסכון ולא ניתן לנצל את ההטבה במסגרת תיקון 190.

>>>מה זה פוליסת חיסכון ובמה היא נבדלת מתיקון 190

שאלה : אני מקבלת קצבת שארים מהצבא בגובה של 5,600 שקלים האם אני יכולה לנצל את ההפקדה לתיקון 190?

תשובה: לצערי לא. קצבת שארים וקצבת שארים מהצבא אינם נחשבים כקצבאות המזכות בניצול הפטור במסגרת תיקון 190. רק במידה ויש לך קצבה (שאינה קצבת שארים) העולה על הקצבה המזערית תוכלי לנצל את היתרונות בתיקון 190.

מה ההבדל בין תיקון 190 לבין קופת הגמל להשקעה?

קופת הגמל להשקעה היא מכשיר חיסכון חדש שפתח פתח האוצר. קופת הגמל להשקעה מאפשרת את משיכת הכספים בכל שלב גם לפני גיל 60.

בניגוד להפקדות בהתאם לתיקון 190 אותם ניתן למשוך במס של 15% החל מגיל 60, חוסכים שיחסכו בקופת הגמל להשקעה יוכלו לבחור האם למשוך את הכספים במס של 25% או להעביר את הכספים לקרן הפנסיה לצורך קבלת קצבה הפטורה ממס.

האם סכום ההפקדה לקופת הגמל מוגבל?

סכום הפקדה לקופת גמל אינו מוגבל. אך הקופות מוגבלות בסכום עליו הם יכולות להעניק את הפטור ממס מבלי להפנות את החוסך למס הכנסה.

 • עד לגיל 67 – ארבע פעמים השכר הממוצע במשק כפול המקדם בטבלה
 • החל מגיל 67 ומעלה – חמש פעמים השכר הממוצע במשק כפול המקדם בטבלה.

מקדם 190

המקדם לחוסכים מתחת לגיל 60 הוא 217

לדוגמא, חוסך בן 60 יכל להפקיד במסגרת תיקון 190 סכום של 8,916,964 שקלים

217*4*10,273 ש"ח

שאלה : האם תיקון 190 הוא רק לגמלאים?

תשובה : לא, כל אחד יכל להפקיד כספים במסגרת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה ולא רק גמלאים. חשוב לזכור, כי לאור החסרונות אותם ציינו, כי את הכספים יהיה ניתן למשוך רק לאחר גיל 60 וכפוף להתחלת קבלת קצבה העולה על הקצבה המזערית. ולכן ההפקדה במסגרת תיקון 190 פחות אטרקטיבית לחוסכים צעירים יותר.

הבדלים בין מוצרי החיסכון

ישנם מספר אפיקי חיסכון בהם ניתן לחסוך כספים פנויים, החל מקרן נאמנות או פקדון בבנק. חיסכון בפוליסות חיסכון או אפילו ניהול תיק השקעות. בטבלה מופיעה השוואה בין המוצרים השונים לבין חיסכון בקופת הגמל במסגרת תיקון 190.

 

תיקון 190

פוליסת חיסכון ניהול תיקים

קרן נאמנות

דמי ניהול ממוצעים

0.63%

1% 0.8% בהתאם לקרן
מס רווח הון

15% על הרווח הנומינאלי

25% על הרווח הריאלי 25% על הרווח הריאלי

25% על הרווח הריאלי

מעבר בין מסלולי השקעה

V

V X

X

השקעה בנכסים לא סחירים

V

V X

X

נזילות הכספים

לאחר גיל 60

V V

V

 האם גם אני יכל להשקיע במסגרת תיקון 190?

 • מתקרב לגיל 60
 • ברשותך קצבת פנסיה העולה על 4,512 שקלים (בשנת 2019), או שתקבל אחת בעתיד.

במידה וענית בחיוב לשתי השאלות גם אתה יכל לנצל את היתרונות הקיימים בהפקדה במסגרת התיקון.

שם קוד : תיקון 190 by
Product
תיקון 190
Reviewed by

on 11 בינואר 2019
Rating
Summary
בסביבת הריבית הנמוכה הקיימת היום חוסכים רבים מבקשים למצוא אלטרנטיבות השקעה בדמי ניהול נמוכים. תיקון 190 מאפשר הפקדת כספים לקופת גמל בדמי ניהול אטרקטיביים במיוחד.

אודות נדב טסלר

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי פנסיה וגמל, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

169 comments

 1. זה לא כזה ורוד, חבל שאתה לא כותב על החסרונות
  לא סתם קופות הגמל ממשיכות לדעוך (לפחות עד שהקופות גמל להשקעה יכנסו לתוקף)

  1. המגבלה על ההפקדות
  2. האמונה הנדרשת ברשויות המס שלא יראו בכך פתאום כספים חייבים
  3. הסיבוכיות במשיכה, הפקדה, העברה
  4. האמונה שהרגולציה לא תשתנה שוב ושוב

  אפשר להגיד הרבה דברים טובים על קופות הגמל – פשטות זה לא אחד מהם
  עצם זה שאתה מזכיר את המילה "היוון" בחיסכון הוני כבר מעבירה חלחלה בירוקרטית

  • בוקר טוב רן,

   אחת הסיבות שלקח שנתיים לתיקון 190 לתפוס הם הסיבות שציינת. כיום אפשר למשוך את הכספים ישירות מקופת הגמל בלי לעבור בדרך אצל מס הכנסה וזאת בכפוף על הוכחה על קבלת קצבת פנסיה מזערית. למגבלה על ההפקדות אני לא מתייחס, זה נופל תחת ההגדרה של צרות של עשירים. רוב החוסכים לא מגיעים למגבלה הזאת.

   לגבי הרגולציה, אני (כבר) לא יכל להתחייב לכלום. 🙂

 2. פוסט מעניין. שתי הערות –
  * היות ומדובר בהשקעה של כספים נזילים אחרי מס, גם חשבון השקעות עצמאי הוא חלופה אפשרית, כשעלויות הניהול הן קבועות ויכולות להיות סדר גודל של 20 ש״ח בחודש. כמובן שלא לכולם מתאים ניהול השקעות עצמאי, אך זו נראית לי חלופה לגיטימית בפני עצמה.
  * כהשוואה צרכנית, אולי מעניין להסתכל לא בהכרח על דמי הניהול הממוצעים, אלא על דמי ניהול הנמוכים שיכול לקבל כל אדם ללא יכולות מיקוח או שייכות ארגונית מיוחדים. בהקשר הזה, יש לפחות מספר גופים שמציעים קופות גמל בדמי ניהול של 0.5% באופן שזמין לכל.

  • תודה יבגני,

   נראה לי שהאלטרנטיבה בין תיקון 190 לבין חשבון ניהול השקעות הוא מס ברווחי הון. צריך לעשות בחינה האם זה מתקזז מול דמי הניהול.

  • קח בחשבון בחשבון שבקופת גמל יש לך גם נכסים לא סחירים נושאי תשואה , דבר שאין לך בחשבון השקעות

  • יש גם באינטרגמל ב-0.35% בלי מיקוח וב-IRA עם מיקוח קל גם בפחות מזה.
   עדיין השקעה עצמאית היא בדמי ניהול נמוכים משמעותית מדיעים בערך לדמי ניהול הפנימים של הקופ"ג. הפטור ממס ריווחי הון בפרישה או השינוי מס שעשוי להיות שלילי בהתאם לאינפלציה דרך אגב לא שווים את הפרשי דמי הניהול.

   דרך אגב נדב הכינוי של דמי ניהול של 0.63% כאטרקטיבים זה לדעתי הטעיה במיוחד שהאופציה של קניית ETF או קרנות נאמנות בבית השקעות שהיא גם חלופה לגיטימית נמוכה בסדרי גודל.
   זה כמו להגיד ש-0.5% דמי ניהול בקרן הפנסיה זה אטרקטיבי כי הדמי ניהול בביטוח מנהלים גבוהה יותר לא משנה שאתה יכול לשלם 0.1% בקרן פנסיה ברירת מחדל.

   • דמי הניהול של 0.63 מתייחסים לממוצע בענף, המפקידים לתיקון 190 בדרך כלל משלמים דמי ניהול נמוכים יותר אפילו נמוכים יותר מ – 0.35% (הכל תלוי בסכום ההפקדה).

 3. היי נדב
  מה הסיכוי שאתה מצרף דוגמא יפה
  כולל חישוב ריבית ריאלית מול נומינלית
  כמה יוצא לאדם שמעביר מיליון שח מחשבון הבנק לקופת הגמל
  ומשם לאופציות המשיכה….

 4. נדב. פוסט נהדר! וכן למרות שידעתי את כל הנחוץ לעניין התיקון. אני חושב שלחוסך ה"קטן" עשית סדר מעולה! ועל כך כל הכבוד

 5. לא הבנתי את מה שכתבת לגבי הירושה –
  אמא שלי מעל גיל 75.
  יש לה כמליון ₪ שהיא לא זקוקה להם למחייתה באופן שוטף.
  האם היא עדיין יכולה להפקיד לקופה לפי 190?
  לאחר 120, מה יהיה שיעור המס שאנו המוטבים נשלם?

  תודה רבה!

  • בוקר טוב,

   כספי תיקון 190 שלא נמשכו לאחר גיל 75 לא יהיו פטורים ממס רווח הון בניגוד לכספי מוטבים.

   • לא הבנתי –
    אני ואחי (המוטבים) נצטרך לשלם מס רווחי הון על הרווחים שיהיו לאמא עד 120 או שכמוטבים, נהיה פטורים?

    האם מעבר בין קופות באותו בעת השקעות, ייחשב היום(כשאמא אתנו) כאירוע מס בגלל שהיא מעל גיל 75?

    תודה רבה!

    • תצטרכו לשלם מס של 15% על הרווח הנומינאלי שנצבר בקופה. לאחר מכן כספים שיועברו לחשבון מוטב (על שמכם) יהיה חייב במס של 25% כמו כל קופת מוטב אחרת

 6. מה לגבי המיסוי של 33,400 ש"ח הראשונים של ההפקדה

  של גמלאי בעל קצבה מעל 6000 ש"ח בחודש ורוצה להפקיד 200 אלף ש"ח לקופת גמל במסלול הוני?

  • הי יואב,

   במידה ואתה מבקש למשוך את הכספים ישירות דרך הקופה מבלי לעבור בדרך דרך מס הכנסה 33,408 הראשונים לא יוכרו לך ככספי קצבה מוכרת. והמשיכה שלהם תהייה כהיוון קצבה מזכה.
   במידה ותעביר אישור ממס הכנסה כי לא מדובר בכספי קצבה מזכה כל הכספים ימשכו במס של 15%.

 7. תודה נדב!
  אני עקרת בית בת 40 שמעונינת לחסוך כספים נזילים שיש ברשותי לפנסיה
  האם החוק מתאים למצבי? מעניין אותי אפשרות הקצבה הפטורה ממס, ישמכשירים יותר טובים למצבי?
  לא הבנתי למה מומלץ רק למי שמתקרב לגיל 60 וכבר יש לו קיצבה פנסיה צפויה?
  תודה מראש
  שרה

  • בוקר טוב שרה,
   במידה ואת מתכננת לחסוך את הכספים לקצבה חודשית מגיל 60, הפקדה לקופת הגמל היא פתרון אפשרי. אחרת חשוב לזכור כי לא יהיה ניתן למשוך את הכספים לפני גיל הפרישה.

   בנוסף, במידה ואת מעוניינת למשוך את הכספים בגיל פרישה כסכום חד פעמי עלייך לודא כי תהייה לך קצבת פנסיה בסכום הקצבה המזערי, היום כ- 4418 שקלים.

 8. תודה על הפוסט נדב,
  אולי כדאי לחדד שמדובר בפתרון אפשרי רק למי שמתקרב לגיל פרישה. זה לא היה ברור לי עד לסוף הפוסט.
  כמו כן, להגיד שהכספים נזילים כמו בקרן נאמנות ובאפיקים נוספים זה מבלבל ולא ממש מדויק, אולי כדאי לתקן זאת.

 9. שלום נדב,
  האם הבנתי נכון שבהפקדות לקופות גמל במסגרת תיקון 190 אין הטבות מס במועד ההפקדה (ניכוי כמו בקופ"ג הישנות והטובות)? לא כל כך ברור איך זה עובד במישור הפרקטי: האם נשארו קופות גמל הישנות (כמו עצמה, גדיש, אנליסט וכו') שאפשר להפקיד בהן ולקבל ניכוי כמו פעם (הטבה בשנת ההפקדה) ויש קופות גמל החדשות של תיקון 190 שלא ניתן לקבל ניכוי בשנת ההפקדה?
  תודה!

  • שלום גליה,

   הקופה היא אותה קופה והיא יכולה להתנהל בגדיש או במנורה מבטחים. אך בניגוד לעבר הפקדות לקופת גמל לא ניתן למשוך כסכום הוני חד פעמי פטור ממס.

   במידה ואת מקבלת הטבת מס במועד ההפקדה במועד המשיכה הכספים יחשבו ככספי קצבה מזכה ויהיה ניתן למשוך אותם כקצבה חודשית או כהיוון קצבה מזכה.

   כספים שהופקדו במסגרת תיקון 190 ולא נתנה עליהם הטבת מס, יחשבו כספי קצבה מוכרת ואותם יהיה ניתן למשוך כקצבה חודשית או כהיוון קצבה מוכרת.

   אם כל מה שכתבתי כאם נשמע סינית, אפשר למצוא הסבר למונחים במילון לפרישה:
   https://pensuni.com/?p=2686

   • נדב, תודה על תשובתך המהירה.
    האם הבנתי נכון: במועד ההפקדה בן אדם צריך להחליט ולהודיע למנהל הקופה האם הוא:
    – מפקיד לקופ"ג "כמו פעם" ומעוניין לקבל הטבה במס (ניכוי) בשנת ההפקדה (ואז יהיה ניתן למשוך את הכסף כקצבה חודשית או כהיוון קצבה מזכה)
    או
    – מפקיד לקופ"ג במסגרת תיקון 190, מוותר על הניכוי בשנת ההפקדה ויוכל למשוך את הכסף כהיוון קצבה מוכרת (כמובן אם יש לו פנסיה מזערית ממקום אחר).
    זאת אומרת במישור הפרקטי בן אדם צריך לסמן בטופס ההפקדה באיזה מסלול ("כמו פעם" או קוד 190) הוא בוחר?
    תודה

    • אפשר להודיע לקופה במועד ההפקדה האם מדובר בהפקדה לצורך תיקון 190 או במועד המשיכה כפוף להצגת אישור מתאים ממס הכנסה.

     • שלום רב,
      אם אפקיד לקופה ואקבל זכוי /נכוי מס במשך תקופת ההפקדות ברגע שארצה ויתאפשר לפדות את הסכום (היוון) מה אז הם חוקי המס? שולי / 15% נומינלי או 25 ריאלי על רווחי ההון?

      • הפקדה לחיסכון פנסיוני שמקנה הטבות מס נותנת לך קצבה מזכה. היוון קצבה מזכה חייב במס השולי שחל עלייך וזאת בתנאי שכבר יש לך קצבה מזערית.

     • שלום נדב
      בלוג מעולה
      האם ניתן להודיע לחברת הביטוח בעת ההפקדה שמדובר בהפקדה לצורך 190 ואז אישור ההפקדה יוצא כהפקדה מוכרת ואז וניתן למשוך את ההפקדה כהפקדה מוכרת בלי אישור מס הכנסה?

      • לא האישורים שבידי החברות מחייבים אותם לרתק 34 אלף שקלים ככספי קצבה מזכה וממך להציג שלושה תלושי קצבה העולים על הקצבה המזערית.

 10. שלום נדב,
  תודה רבה על הפוסט המלמד. יש לי מספר שאלות שאשמח אם תוכל לחדד.

  1. האם ניתן להפקיד לקופה כסף מהעו"ש ולא רק מהמעסיק? האם הוא יוכר כקצבה מוכרת? אם כן, מה ההבדל בינו לבין הקופות החדשות שמדברים עליהן?
  2. אם מושכים כהון לפני גיל 60, כמה מס יש לשלם?
  3. אם מושכים מקצבה מוכרת, החל מגיל 60, ולפני גיל פרישה (היום 67, אבל יכול לעלות). האם יש צורך לשלם דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות על הקצבה?
  4. האם ניתן למשוך כהון רק חלק קטן מאד מהקרן מדי חודש או חודשיים (בכל גיל שהו)?
  5. מה החסרון בלהפקיד בסביבות גיל 30-40?

  תודה רבה

  • בוקר טוב יובל,

   אנסה לענות על השאלות שלך
   1. בהחלט, ניתן להפקיד כספים במעמד עצמאי וכל עוד אתה לא זכאי לקבל עליהם הטבת מס הם יוכרו לקצבה מוכרת. להבדיל מקופת הגמל להשקעה, הכספים לא ניתנים למשיכה בכל שלב.
   2. לא ניתן למשוך לפני גיל 60. משיכה לפני גילל 60 נחשבת כמשיכה שלא כדין.
   3. שאלה מעניינת, להבנתי כן. אני אבדוק אבדוק את זה ובמידה ויהיה עדכון אני אכתוב כאן
   4. כן, אין בעיה לבצע משיכות חלקיות וכד'
   5. אתה למעשה "נוהל" את הכסף עד לגיל הפרישה. במידה ואתה לא צריך את הכסף בשוטף, אין כאן בעיה.

   • תודה רבה על התגובה.

    אם אני זוכר נכון, את כספי הפנסיה מותר למשוך לפני גיל 60 עם "קנס" של 35% מס. מדוע זה בלתי אפשרי בקופות גמל כנ"ל?

    אם אני מבין נכון, לגבי משיכה אחרי גיל 60 ולפני גיל פרישה, בגלל עניין תשלום ביטוח לאומי+בריאות, אין טעם מבחינת מסויי למשוך כקצבה, אלא אפשר למשוך כמשיכות הוניות חלקיות. אז גם מרוויחים שליטה על גובה המשיכה, ולא מתקבעים למקדם מסויים.

    האם אוכל להעתיק את התגובה שלך לפורום של הסולידית? (כולל קישור למאמר זה)

    • צהריים טובים יובל,

     1. גם מקופה שכזו ניתן לעשות משיכה שלא כדין ולשלם קנס של 35%. לא רואה סיבה מדוע לשים כסף פנוי בקופה ולאחר מכן לשלם קנס בגובה כזה.
     2. צודק לגמרי, עדיף לבצע את היוון. אני מניח שרוב החוסכים מבצעים את ההפקדה לצורך משיכת הכספים.

     (אין בעיה לשים קישור לתשובה)

  • בהמשך לשאלתו של יובל, הרי חוסך בן 40 יכול להפקיד כספים בתיקון 190 ונועל את הכסף עד גיל פרישה – אולם מהו הסכום שניתן להפקיד בגיל 40? 4 פעמים כפול המקדם שרשום בטבלה – אך בטבלה המקדמים המצוינים הם רק לגיל 60 ומעלה…
   תודה ליאור

   • ובנוסף חידוד קטן, בהנחה והפקיד בגיל 40, ובגיל 60 עתיד לקבל קצבה על-פי הנדרש, האם במשיכה של הסכום שיצטבר כסכום הוני, לאחר גיל 60, מס-רווחי הון נומינלי של 15% יהיה על כל תקופת החיסכון?
    תודה!

    • אין בעיה להפקיד כל סכום בגיל 40, בגיל 60 יהיה ניתן למשוך את הסכום במס רווח הון של 15% נומינאלי וזאת בהנחה שיש לחוסך קצבה שתעלה על הקצבה המזערית.

 11. להבנתי, ואשמח לדעת אם אני טועה, אפשר להתיחס גם כספים המופקדים לקרן פנסיה/בטוח מנהלים מעל לתקרת ההפקדה המזכה בהטבות מס כאילו הופקדו לקופת גמל לפי סעיף 190 ולהנות מכל היתרונות של סעיף 190 על הכספים האלה ועל הרווחים שנצמחו מהם.

  האם זה נכון?
  אם כן, איך זה מתבצע בפועל? האם קרנות הפנסיה/ביטוחי המנהלים יודעים לנהל ולהתמודד עם המצב הזה?

  • תיקון 190 הוא רק דרך אחת לישום קצבה מוכרת, כך שניתן לישם גם מקרן פנסיה או פוליסת ביטוח. צריך לקחת בחשבון שקרן פנסיה מקיפה מוגבלת בהפקדות שניתן להעביר אליה לכ- 40 אלף שקלים בשנה.
   בנוסף חשוב לידע את הקופות שמדובר בכספים לצורך קצבה מוכרת.

 12. תודה על הפוסט.

  אשמח אם תוכל לפרט לגבי אותם "נכסים לא סחירים".

  וכמו יבגני, אני עבורי (ורבים אחרים) ההשוואה היא בתכלס בין קופ"ג ובין תיק מסחר עצמאי, ולכן הטריידאוף הוא בין דמי ניהול ובין פטור מרווחי הון כקצבה. אשמח אם תקדיש פוסט שמשווה בין האפשרויות, ובין היתר מתייחס להבדל בין 15% נומינלי ל25% ריאלי (שכן בכלל לא ברור שזה יתרון… מאוד תלוי באינפלציה)

  • נכסים לא סחירים הם השקעה בנדל"ן, תשתיות, הלוואות וכד' בעולם שהתשואה בסיכון נמוך הולכת וקטנה נכסים לא סחירים מאפשרים להשיג תשואה גבוהה יותר.

   לעניין הפער בין 15% ל- 25%, אתה צודק. בעולם של תשואה נמוכה ואינפלציה, ישנה עדיפות לתשלום מס של 25% על הרווח הריאלי. אני רוצה להאמין שמי שהולך להשקעה בתיקון 190 לא מחפש השקעה חסרת סיכון לטווח קצר.

   • אני מתכוון מה הם בדיוק אותם נכסים. אילו נכסי נדל"ן אלו למשל? מי מוכר אותם? איפה הם? מה ההיצע? וכו'

    • לא חושב שקיים פירוט באתרי האינטרנט של אותם נכסים, בדוחות הנכסים של החברות אפשר לראות את החלוקה לסחיר או לא סחיר. אבל פירוט ברמת הנכס לא נמצא.

     בדרך כלל תקרא על כך שיהיה כתוב שחברה מכרה נכס כזה או אחר בגרמניה או חברה רכשה נכס כזה או אחר בארצות הברית

 13. אתה בטוח לגבי התקרה?
  אם אבא שלי גמלאי ומקבל את הקצבה המינימלית והוא מעל גיל 60, האם הוא יכול לפתוח קופת גמל היום ולהפקיד אליה מיליון שקל ועדיין לקבל את הטבת המס?
  כלומר אם בעוד 5 שנים הוא פודה הוא יישלם רק 15% מס?

  • נכון,

   אבא שלך יכל להפקיד מליון שקלים במסגרת תיקון 190, הכספים יהיו חייבים במס של 15% על הרווח הנומינאלי בכפוף להצגת אישורים על קבלת קצבה העולה על הקצבה המזערית

   • היי נדב,

    שאלות טיפה יותר ספציפיות:
    בוא נמשיך עם הדוגמה – הפקדה חד פעמית מחר בבוקר של מיליון שקלים.

    1. האם יש איזו בעייתיות להמשיך ולהפקיד מידי פעם (פעם בחודש, פעם בחודשיים, פעם בחצי שנה, ..) סכומים נוספים? האם יש יתרון לתדירות גבוהה יותר או פחות של הפקדות?

    2. האם יש איזו כדאיות להפקיד עד סכום מסויים בשנת מס מסויימת ולשמור את שאר ההפקדות לשנת המס הבאה?

    תודה!

    • אין מניעה להמשיך ולהפקיד לפי תיקון 190 כל עוד לא עוברים את הסכום שמחושב לפי המקדם שבטבלה.

     חשוב לזכור כי במידה ומפקידים בשנת מס חדשה, הפקדה של 33408 תיוחס לקצבה אלא אם תציג אישור על קצבה מזערית שעומדת לרשותך.

     • תודה נדב,

      אני פשוט מנסה להבין טכנית מה הפעולות הנדרשות.
      נניח שמחר פותח קופה באחד מבתי ההשקעות.

      (1) אותם לא מעניין הרי האישור על הקצבה, אבל עדיין יש טעם להודיע להם שהקופה היא במסגרת תיקון 190?

      אני מפקיד בקופה סכום ראשוני. נניח מיליון שקלים.
      מידי חודש אני מפקיד חמשת אלפים שקלים, במשך עשור.
      עברו עשר שנים ואני מעוניין לפדות. נניח שיש בקופה שני מיליון שקלים.

      (2) כעת, על מנת לשלם 15% מס על הרווחים (על 400 אלף השקלים) – אני צריך להציג למס הכנסה אישור שהייתה לי קצבה מינימלית במשך כל העשור הזה?

      (3) במידה ואפדה מבלי לעבור דרך מס הכנסה – על ה10*33408 הראשונים – כלומר 334 אלף שקלים, אשלם מס שולי, ועל שאר ה1.66 מיליון שקלים אשלם 15% על הרווח?

      שוב תודה!

      • 1. בהחלט מעניין אותם, הם רוצים לדעת לסמן את הקופה כקופה נזילה ולהציג את הדיווחים על הכספים ככספי קצבה מוכרת
       2. נכון
       3. לא, תשלם מס של 35% או מס שולי הגבוה מבין השניים על משיכה שלא כדין על 33408*10 ועל הרווח על היתרה תשלם כפי שכתבת 15%.

 14. אלדד גל עזר

  שלום רב
  קיבלתי מקופת הגמל אישורים המראים כי 51000 שח
  שנחסכו בשנים 2012-2014 הינם קצבה מזכה.
  תגובת פקיד שומה 5 ת"א הייתה שאין הכרה בכך כי 33408 שח
  ראשונים כל שנה היא קצבה מזכה.
  לדעתי ולדעת נציג הקופה זה לא נכון. מה דעתכם?
  בפני מי אני יכול לערער?
  אלדד

 15. אלדד גל עזר

  תןספת נתונים לשאלתי-

  בשנים אלה 2012-2014 הייתי שכיר של תע"א
  ויצאתי לגמלאות בשנת 2014.
  הקופה היא קופת התגמולים של תע"א.

  בתודה מראש
  אלדד

 16. שלום נדב,
  קראתי את הכתבה המעמיקה שלך ובנוסף קראתי כתבות רבות אחרות בנושא,
  נדמה לי שבכל הכתבות לא מצאתי דגש על ההימור שגלום בנושא והוא גובה האינפלציה וגובה התשואות.
  כבוגר השנים 1984-5….איני חושב שאינפלציה מאופסת או קרוב לכך היא דבר יציב ולמיטב ידיעתי גם בנק ישראל מכוון לאינפלציה 1-3% ורק "לא יוצא לו" בשנים האחרונות.
  מתחשיבים בסיסיים שעשיתי, כבר באינפלציה של 2% ותשואה של 2% אנו מפסידים 106 ש"ח לשנה על כל 100000 ש"ח במסלול מס 15% נומינלי על פני 25% מס ראלי, ככל שהאינפלציה עולה והתשואה זהה או נמוכה מהאינפלציה , ההפסד גדול יותר! בייחוד אם זו השקעה לשנים רבות. מאוד ממליץ לעשות חושבים שוב אם שווה לקחת את הסיכון, אודה להתייחסותך המלומדת.

  • מסכים איתך בהחלט.
   לא מזמן ראיתי חומר של בית השקעות שמציג תשואה של מסלול כללי ב- 15 שנים האחרונות, ככלי לגיוס לקוחות להפקדה במסגרת תיקון 190. התשואה הזאת נראית לפחות בשנים האחרונות לא ריאלית.
   אנשים שמדברים איתי על תיקון 190, אני שואל אותם. מה האלטרנטיבות שלכם, איפה אתם משקיעים את הכסף היום ומה טווח השקעה שאתם רואים.
   מי שחושב לטווח קצר, אני לא ממליץ לו לבצע את השינוי.

   • האם זה חישוב נכון שכבר במדד 2% 15% נומינלי גבוה יותר מ-25% ריאלי??? מתיחסת לחישוב של בנצי..

    • זה תלוי מה התשואה שאת משיגה על ההשקעה. מי שרוצה להשקיע באפיקים סולידים, בסביבת הריבית שקיימת היום, ככל הנראה תיקון 190 לא מתאים לו.

 17. תודה על ההתיחסות המהירה. אבל..אמשיך ואשאל..אם הרווח בקופה הוא למשל 1000 שח (נומינלי) נראה לי שלא חשוב כמה תשואה הוא מהווה..כי החישוב יהיה כזה ..15% מ1000=150 שח ומנגד יצמידו את 1000 השח לפי שיעור המדד ועליו יקחו 25%..אם המדד יהיה 0 אזי 25% יהיה 250 שח..ולכן אינטואיטיבית המדד שיגרם לאיזון צ"ל ביחס של 15/25. השאלה נובעת מזה שהתאלמנתי ועלי להחליט לאיזה סוג של קופת גמל אפקיד את הירושה (קופות גמל של בעלי) כזאת שרווחי הון שלה יהיו 15% נומינלי או 25% ריאלי. ברור שלפי נתוני האינפלציה הנוכחים עדיפה זאת של 15%. מקווה שהבהרתי את עצמי..תודה רבה

  • שלום ורדה,
   נדמה לי שאת טועה, נניח שהרווחת 1000 שקל מקופה שהיתה בתחילת השנה 100000 ש"ח, כלומר 1%, אם המדד היה 1% ומעלה לא תשלמי מס כלל ובחישוב נומינאלי תשלמי עדיין 150 ש"ח…..
   ב2% אינפלציה, רק 4% תשואה ומעלה יש עדיפות קלה לחישוב הנומינאלי, ב3% אינפלציה צריך 5% תשואה להצדיק חישוב נומילנאלי וב 4% איפלציה, צריך לא פחות מ 7% תשואה… לא יודעלמי יש סיכוי גדול יותר שיהיה….מכך שבהיבט המס על רווחי הון אני לא בטוח שהמסלול כדאי, כמובן שהיתרונות האחרים מטים את הכף לטובת ניצול סוג חיסכון זה תוך עמידה על הדופק וייתכן שצריך לצאת עם עליית האינפלציה ל 2 ,3% לשנה, אלמנט נוסף החיוב הוא רב שנתי ונפילה בתשואות (כמו 2008) שנה אחת מורידה את ממוצע התשואות מהותית.

  • בוקר טוב,
   בכספי מוטב אין שאלה. כספי מוטב פטורים ממס למעט רווחים חדשים. תעבירי את הכספים לחשבון חדש על שמך. למידע נוסף:
   https://pensuni.com/?p=2560

 18. שוב המון תודה ..עד פה הכל ברור..אבל מנגד יכולה לשחרר את הכסף ולפתוח קופת גמל עם תשלום של 15% מס רווחי הון נומינלי(בפדיון)
  וכאן באה השאלה מה עדיף..נכון להיום זה ברור (אינפלציה נמוכה) ועדיפה הקופה של ה-15%..באיזה שיעור אינפלציה זה מתהפך..? בשרשרת השאלות נתתי דוגמאות ותובנות אשמח אם תתיחס אליהן. ת ו ד ה ר ב ה

  • נדמה לי שבנצי נתן כאן תשובה טובה. הכל בהנחת האינפלציה והנחת התשואה שאת מניחה. ברמת התשואות שיש היום, למי שמחפש רמת סיכון נמוכה לטווח קצר זה לא מומלץ.

 19. אם הפקדתי 100000 ש"ח בקופת גמל לפי תיקון 190 מה המס שישלמו היורשים על 33408 ש"ח הראשונים ?
  האם גם 35% מהסכום ?
  עוד שאלה – האם בגין ההפקדה הזאת מגיע ניכוי ממס הכנסה לפי סעיף 47 ? האם יש גם זיכוי מס לפי סעיף 45א ?

  • היורשים ימשכו את הסכום בפטור ממס.
   במידה ויש לך הכנסות תוכל לקבל הטבת מס בהתאם להכנסה שלך כשכיר או כעצמאי בהתאם לתקרות הקיימות.

   • נדב שלום,
    לא יכולתי שלא להגיב מיד לתשובתך לזאב. לדעתי יש פה איזה אי הבנה. הרי מי שמפקיד לקופ"ג לפי תיקון 190 לא מקבל הטבות מס (ניכו וזיכוי) בשנת ההפקדה! ראה תשובתך לשאלתי מ-13/04/16. ?!! תודה.

    • גליה שלום,

     זאב התייחס לחלק של ההפקדה שמיוחס לקצבה, 33,408. חלק זה מיוחס לקצבה ואינו נחשב כהפקדה במסגרת התיקון מכיוון ומדובר בתקרת המוטבת לעצמאי בשנת המס.
     במידה והעמית אינו זכאי להטבת המס (בכפוף לאישור מס הכנסה) הסכום ייחשב להפקדה במסגרת תיקון 190 ויהיה ניתן למשוך אותו כסכום חד פעמי.

 20. בוקר טוב, שאלה בקשר לתיקון 190. האם ההטבות הינן רק עבור הפקדות בקופות גמל, או גם אותן ההטבות בקרנות השתלמות. אני עומד בכל הקריטריונים לזכאות בתיקון 190 . תודה

  • ניתן לבצע הפקדות במסגרת תיקון 190 בקופת גמל, קרן פנסיה או פוליסת ביטוח. לא ניתן לבצע את ההפקדה בקרן השתלמות. לקרן השתלמות יכל להפקיד שכיר במסגרת העבודה שלו או עצמאי ועל הפקדות אלו הוא יהיה זכאי בהטבת מס .

   • אהרון איזנבנד

    שלום לנדב,
    יש לי שאלה , האם אני כבן 80 יכול להכנס למסגרת תיקון 190,
    גם אם אין לי שום קופת גמל—פדיתי אותן לפני שנים רבות.
    מה מצבי במסגרת זאת?

    תודה מראש

    • מה מטרת החיסכון? האם ככלי להורשה או אלטרנטיבה לחיסכון בבנק? במידה ואלטרנטיבה לחיסכון בבנק, האם יש לך פנסיה שעולה על 4500 שקלים?

 21. שלום נדב
  אני בן 57, מעונין להפקיד 200000 שקל בקופת גמל. נכון להיום מובטחת לי הפנסיה המינימאלית. אני מעונין למשוך את הכסף כמשיכה חד-פעמית בגיל 60 (בגיל זה אני עדין ממשיך לעבוד).
  איך נעשה הדבר, וכמה מס אני אשלם?

  תודה

  • שלום אלון,

   במידה ובגיל 60 לא תתחיל לקבל קצבה לא תוכל לבצע את המשיכה. המס שתשלם על המשיכה הוא 15% על הרווח הנומינאלי בקופה

 22. שלום נדב,

  פוסט מצוין.

  מספר תהיות לגבי קופת גמל תיקון 190 ככלי להורשה.

  אדם הפותח קופת גמל כזו ומוריש למוטב לאחר גיל 75:

  1. המוטב , נניח בגיל 50 נכנס לנעליו, יכול למשוך את הכספים במלואם עם מס של 15%.
  האם המשיכה ההונית מותנית בכך שלמוטב קיימת קרן פנסיה/גמל עם איזושהי קיצבה מינימלית עתידית ?
  (היות ובגיל 50 עדיין לא מקבל קיצבה מקרן הפנסיה).

  2. נניח שהמוטב (אמשיך בדוגמא של גיל 50) מעוניין למשוך כקיצבה פטורה ממס,
  האם יצטרך להמתין עד גיל 60?

  3. האם ניתן לפתוח יותר מקופת גמל אחת במסגרת תיקון 190?

  תודה רבה

  • שבת שלום,

   1. ניתן למשוך את הכספים כסכום חד פעמי חייב במס במועד הפטירה או בכל שלב לאחר מכן.
   2. כן, ניתן לקבל את הכספים כקצבה רק לאחר גיל 60.
   3. בהחלט, חשוב לזכור כי בעבור כל הפקדה תצטרך לרתק סכום שעומד בשנת 2017 על 34,056 שקלים. סכום זה לא ימשך כסכום חד פעמי במסגרת התיקון אלא בכפוף לאישור ממס הכנסה. במקרה מוות המוטבים יקבלו את הסכום הזה כסכום הוני.

 23. נדב שלום,

  תודה על המאמר. סבי אדם בן 84 המעוניין להפקיד כסף במסגרת תיקון 190.ע"פ הטבלה הסכום המקימאלי הוא 3,288,820. שאלתי הינה מה קורה עם הכסף העודף מעבר לתקרה בעת ההפקדה(נאמר הפקיד עוד מליון וסך ההפקדה עומד על 4,288,820) -בחייו ובמותו . אם אני מבין נכון,ניתן למשוך את המליון ש"ח העודפים ב25% מס רווח הון ? האם ריאלי או נומינלי לעניין זה? ,בנוסף מה דין הכספים לשאירים במשיכה על המליון העודפים ?

  תודה מראש

  • ערב טוב,

   שים לב שבכל מקרה של הפקדה / מוות לאחר גיל 75 הכספים חייבים במס של 15% נומינאלי ולא יהיו פטורים ממס רווח הון כמו במצב רגיל (מוות לפני גיל 75).

 24. שלום נדב,

  אם יש הוכחה על הכנסה קצבאות כוללת של 4900 ש"ח שמורכבת מ:
  1. קצבת פנסיה בגובה 2600ש"ח
  2. קצבת זקנה מביטוח לאומי בגובה 2300 ש"ח

  האם ניתן להתייחס אליה כאל "קצבה מינימאלית" אפילו שהיא לא כולה תחת הגדרת "קצבת פנסיה"?
  האם במסגרת הכנסה שכזו מקצבאות גם ישנה זכאות להנות מתיקון 190?

  תודה, שי

 25. מה ה"קנס" על משיכת כספי קופת גמל לתיקון 190 לאחר גיל 60 אבל בהעדר קצבה מינימלית?
  כנ"ל לדבי משיכה לאחר גיל פרישה?

  • משיכה כזאת תחשב כמשיכה שלא כדין ותהייה חייבת במס שולי או 35% מס הגבוה מבין השניים.

   • תודה, נדב!
    מה קובע את היות ההפקדות האלה כהפקדות לתיקון 190 או הפקדות לקופת גמל רגילה או הפקדות לקופת גמל להשקעה? האם הדברים נקבעים במעמד ההפקדה, המשיכה או זמן אחר?

    • תשים לב שהפוסט הזה מתייחס רק לנושא הפקדה עצמאית לצורך יצירת קצבה מוכרת. יש עוד 5 דרכים ליצירה קצבה מוכרת, פרטתי אותם כאן https://pensuni.com/?p=1324. לכל דרך יש אפשרות אחרת "להוכיח" שמדובר בכספי קצבה מוכרת. בחלק מהמקרים עושים זאת במועד ההפקדה במקרים אחרים צריך לקבל אישור במועד המשיכה.

 26. שלום,
  אני עומד עם יציאתי לגמלאות בקרוב לפדות כהון את פוליסות ביטוח המנהלים שלי (פיצויים והון), ובמקביל אקח מהביטוח מנהלים קצבה של כ 3500 ש"ח בלבד. האם אני חייב למשוך מהביטוח מנהלים כקצבה סכום מינימלי של 4418 ש"ח על פי תיקון 190 או שאין קשר בין הדברים?

  תודה,

  יוסי

  • ערב טוב יוסי,

   לא, כל עוד אתה מושך כספים בהתאם לתנאי המוצר, אתה לא חייב לעמוד בתנאי של הקצבה המזערית. במקרה שלך חלק מהכספים הם כספים הוניים וניתן למשוך אותם ללא קנס או מגבלה.

 27. כיצד נקבע שיעור הקצבה החודשית שתשלם קופת גמל תיקון 190?

  • בוקר טוב,

   לצורך קבלת הקצבה עליך להעביר את הכספים לקופה משלמת לקצבה כמו קרן פנסיה או ביטוח מנהלים. הקצבה תשולם בהתאם לתנאי המוצר

   • תודה.

    לא ברור לי כיצד זה נעשה באופן מעשי.

    יש לי קרן פנסיה מבטחים הותיקה. מותר להפקיד שם סכום חד פעמי גדול? אין הגבלה על הגדלת השכר המבוטח ל- 2 אחוז לשנה בלבד?

 28. תודה על התשובה.

  האם ניתן למצוא חברה שתהייה מוכנה לקלוט את הכספים? ומה אם הם יסכימו לקלוט רק בתמורה לעמלות בלתי סבירות?
  האם קיים מצב שאני אהיה תקוע עם הכסף ואף חברה לא תהיה מוכנה לקלוט אותו ולשלם לי קצבה חודשית?

  • ערב טוב,

   אני מניח שלחברות הביטוח אין משהו אישי נגדך 🙂 תוכל למצוא תכנית שתאפשר לך פרישה מיידית.
   דמי הניהול בתכניות הנל כבר מגולמים במקדם.

 29. ערב טוב.

  קרנות הפנסיה וחברות הביטוח מסרבות לקבל הפקדה חד-פעמית לפנסיה סמוך לפרישה.

  הכתבה המלאה התפרסמה בגלובס בקישור הבא:

  http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001047643#fromelement=hp_daily_news

  מה עושים?

  • קרנות הפנסיה יאפשרו לקבל כספים כאלה החל מינואר 2018

  • הי, מנסיון אישי כבר אפשר להעביר סכום חד פעמי מקרן שאינה משלמת לקרן משלמת קצבה. בדקתי מול 3 גופים ובחרתי את זה עם מקדם הקצבה הנמוך יותר כמובן. עשיתי את זה בתחילת 2017

 30. לנדב שלום, כיום יש לי הטבות מס על הפקדות לקופה פנסיה ותיקה ולקופת גמל קיימת.
  במקרה שאבצע הפקדת כסף לקופת גמל חדשה עם תיקון 190 ולא אקבל הטבת מס על הסכום שהופקד לקופת הגמל החדשה עם תיקון 190, האם בעתיד במועד משיכת כל הכספים מהקופה החדשה אשלם רק מס של 15% על הרווחים עבור הסכום של 34,056 שקלים? כלומר אשלם רק מס של 15% על כל הרווחים של כל הכספים שבקופה? תודה.

  • בוקר טוב שרה,

   במידה ואת זכאית לקצבה שעולה על כ- 4,400 שקלים תוכלי למשוך את הכספים במס של 15%, במידה ולא היית זכאית לקבל הטבת מס במעמד הפקדת הכספים גם את יתרת הכסף תוכלי למשוך במס של 15.

   • לנדב שלום, תודה על התשובה.
    מדובר על קצבה עתידית שתעלה על כ- 4400 שקלים.
    1. "לא היית זכאית לקבל הטבת מס במעמד הפקדת הכספים" – זה מקרה שיכול להיות בגלל שאת כל הטבת המס ניצלתי על קופת פנסיה ותיקה וקופת גמל קיימת? כלומר לא ניתן היה לקבל הטבת מס נוספת על ההפקדה לקופת גמל עם תיקון 190?
    2. במקרה שלא ניצלתי את את כל הטבת המס האפשרית בשנת ההפקדה לקופת גמל עם תיקון 190, ולא לקחתי הטבת מס על הפקדה לקופת גמל עם תיקון 190, האם אוכל למשוך גם את יתרת הכסף (סכום כ- 34056 שקלים) רק עם מס של 15% על הרווחים?
    תודה

 31. היי נדב
  יש לי בעייה עם משיכת הכספים בתיקון 190
  ההגדרה למשיכה הינה במסגרת התנאים להיוון קצבה מוכרת
  נניח שעומדים בכל התנאים למשיכה מוכרת והסכום המופקד עבור קצבה מוכרת עומד על 1,000,000 ש"ח (ללא התחשבות בסכום המןפקד עבור קצבה מזכה)
  מכיוון שהמשיכה הינה בצורה של היוון כספים ולא בצורה של משיכה הונית
  כיצד מחשבים את סכום המשיכה ?
  מהי הריבית שמשתמשים בה להיוון ?
  ובמידה ואכן הסכום המופקד עומד על 1,000,000 ש"ח האם במשיכה של הכספים תחת היוון קצבה מוכרת, אני אקבל בדיוק 1,000,000 ש"ח
  בהנחה ולא היו רווחים (כך שאין מיסוי)

 32. שלום נדב
  האם חיסכון במסגרת פוליסת חסכון של מנורה הנקראת top life הינו חסכון לפי תיקון 190 ומקנה את הטבת המס
  במקרה משיכה? למיטב ידיעתי זו פוליסת חיסכון ולא קופת גמל אך שיווקו את המוצר כמוצר חיסכון לפי תיקון 190 (מדובר בפנסיונרים).

  תודה מראש

  • היום מוצרי הלייף הם כבר מוצרי גולד וטופ גולד, אלה מוצרים שמאושרים כקופת גמל והפקדה בהם מוכרת בהתאם לתיקון 190.

   • תודה המוצרים נפתחו ב- 11/16. הם מופיעים בדו"ח המסלקה כפוליסת חסכון, זו בעצם טעות? אפשר להתייחס אליהם כאל קופת גמל?

    • מוצרי החיסכון של מנורה הם טופ פייננס. טופ גולד מאושר כקופת גמל, במידה ואת המבוטחת מציע שתבדקי במדויק מול סוכן הביטוח שלך. במידה ואת סוכנת יש לבדוק מול הצוות או המפקח שאכן לא מדובר בטעות.

 33. לנדב שלום
  במשיכת כספים בתיקון 190,
  במקרה שהייתי זכאית לקבל הטבת מס במעמד הפקדת הכספים ולא ניצלתי את הטבת מס , האם אוכל למשוך את סכום ההפקדה (כולל הסכום של כ- 34000 שקל) במס של 15% על הרווחים?
  תודה

  • לא, העובדה שלא ניצלת את הטבת המס לא הופכת את הכספים לכספי קצבה מוכרת. תצטרכי להעביר את הסכום לקופה משלמת לקצבה ומשם להחליט האם להוסיף את הכספים לקצבת הזקנה שלך או לבצע היוון קצבה בהתאם למס השולי.

 34. אני מעל שישים ואמורה לקבל פנסייה רק בעוד שנתיים . שמתי מליון ש"ח בקופה במחשבה שזה נזיל. כעת אמרו לי שאוכל לשחרר את הכסף רק לאחר 3 חודשי קבלת פנסייה ואם אוציא עכשיו חלק מהסכום, אצטרך לשלם 35% מס על הסכום (ולא רק על מס רווחי הון). זה הגיוני?

 35. שלום נדב,
  אני מעל גיל 70 ואני מקבלת פנסיה מקרן וותיקה בסכום הגבוה מהקצבה המינימלית.
  ניצלתי כבר את מלוא הפטור ואני משלמת על חלק מהפנסיה מס שולי של 10%.
  יש לי סכום משמעותי נזיל שאני מתלבטת אם להפקידו בתיק ניירות ערך או בקופת גמל.

  האם הבנתי נכון שכספים שאפקיד היום בקופת גמל תתאפשר משיכתם על ידי בהמשך באחת משתי הצורות:
  1. כסכום הוני – תוך תשלום מס של 15% על הרווחים בחישוב נומינלי
  2. כקצבה – בפטור מלא ממס על הרווחים אך עם חיוב מס שולי על סך הקצבה.

  תודה

  • בוקר טוב,

   תיקון 190 יאפשר לך
   1. כפי שציינת. סכום חד פעמי עם מס של 15% על הרווח הנומינאלי
   2. כל הקצבה פטורה ממס, ללא תשלום מס שולי על הקצבה או על הרווחים (קצבה מוכרת)

   • תודה נדב.
    האם הכספים הנ"ל יהיו נזילים מייד למשיכה כהוני / כקצבה או שיש פרק זמן שצריך לעבור לפני שמושכים אותם?

    • ניתן למשוך את הכספים מייד. חשוב לזכור כי בהפקדה במסגרת תיקון 190 נדרש לרתק סכום חד פעמי של כ- 34 אלף שקלים. סכום זה קשה יותר למשוך והוא עשוי להיות חייב במס.
     יש לקחת זאת בחשבון כאשר מתלבטים לגבי גובה הסכום אותו רוצים להפקיד ולגבי נזילות הכספים.
     חשוב לציין שוב שכדי למשוך את הכספים יש לעמוד בכללי המשיכה של תיקון 190, מעל גיל 60 וזכאות לקצבה מזערית.

 36. תודה נדב.
  הדגשת את תנאי המשיכה, דבר שלא ברור לי לאור העובדה שבראש פנייתי צויין שמדובר בחוסכת מעל גיל 70 עם פנסיה תקציבית העולה על הקצבה המינימלית – האם פנסיה תקציבית אינה נחשבת כלל לעניין קצבה מזערית? האם כשהמפקיד מעל גיל 60 יש תנאים מיוחדים נוספים למשיכה?
  מהם התנאים בהם יורשי יוכלו למשוך את הכספים, במידה והם יהיו הנהנים מהם ולא אני?

  • בוקר טוב,

   הדגשתי את השורה הזאת עבור גולשים שלא יקראו את כל השרשור ויקראו רק את השאלה והתשובה האחרונה.
   במקרה של מוות לפני גיל 75 הכספים יעברו למוטבים לחשבון חדש על שמם כאשר הכספים בקופה יהיו פטורים ממס רווח הון. במקרה של מוות לאחר גיל 75 הרווחים יהיו חייבים במס של 15%
   עוד על כספי מוטבים בקופת גמל

   • מעולה. תודה רבה

   • הערה חשובה נוספת

    במוות אחרי גיל 75, המוטבים ישלמו מס של 15% על הרווחים הנומינליים ולא ריאליים, או שבמקרה מוות לאחר גיל 75, המוטבים יכולים לקבל את הכספים כקצבה פטורה ממס, לאחר שיגיעו הם לגיל 60 !

 37. ביררתי ונאמר לי כי כרגע לבתי ההשקעות אין עדיין מכשיר שיודע לשלם אנונה / קצבה מיידית, מכספים שהופקדו לפי תיקון 190.
  רק לחברות הביטוח.
  בחברת הביטוח הציעו שתי אפשרויות – הפקדה בקופה לא משלמת, ואם נרצה למשוך קצבה, להעביר אז לקופה משלמת או להפקיד היום לקופה משלמת אך לממש את המשיכה רק בעתיד, אם יהיה רצון.
  היתרון שהוסבר לקופה משלמת – מקדם המרה מובטח, דבר שכנגדו כבר יש התחלת מהלכים לביטול. החיסרון – דמי ניהול גבוהים יותר של כ עשירית האחוז.
  אשמח אם תוכל לתרום מהידע שלך לשיקולים נוספים בין שתי האפשרויות.
  (מכיוון שמדובר בחוסכת בת 76, שבכלל לא בטוח שתצטרך למשוך מהנ"ל לקצבה, לא ברור לי עד כמה משמעותי לקבע המקדם).

  • אתם צריכים לשאול את עצמכם מה מטרת ההפקדה לתיקון 190, האם כמכשיר חיסכון / הורשה או כדי לייצר קצבה פטורה ממס בעתיד.
   ברגע שתחליטו מה המטרה תבחנו את אופי ההשקעה (מסלול השקעה וטווח השקעה) ואת דמי הניהול.
   לאחר מכן תבחנו איזה מוצר/ חברה עונה על הצרכים שלכם

  • לא ממש מדוייק, אנונה/הו"ק הפוכה ניתנת לביצוע בכל בתי ההשקעות (לדוגמא פסגות)

 38. האם במסגרת תיקון 190 ניתן להשתמש בסעיף 125 ד ( פטור ממס רווחי הון – עד 18000 שקל בשנה – ליליד 1948 וקודם ) ?

  • שמואל התקנה הזו מדברת על פוליסות חסכון או פקדונות בנקאיים ולא קופות גמל צור עימי קשר ואשמח לעזור 0504049349 עידן ממנורה מבטחים

 39. שלום נדב, עברתי את גיל 60 ואני מקבל פנסיה שמעל 4,500 ש"ח בחודש.
  בנוסף, יש לי גם קופת גמל ישנה ונזילה, מלפני 30 שנה.
  האם אני יכול להפקיד סכום חד-פעמי, לאותה קופת גמל, כך שזה יהיה לפי תיקון 190 ? ולא לפתוח קופה חדשה.
  1. כלומר, האם לאחר ההפקדה לקופה הקיימת הישנה והנזילה, אוכל בכל נקודת זמן, לפדות כספים עם מס רווחי הון של 15% ?
  2. במידה ואני משאיר בקופה את אותם ה- 34,000 ש"ח שהסברת עליהם, האם גם אז אני צריך אישור ממס הכנסה, או שבמקרה כזה, ניתן לפדות כספים מהקופה, עם המס המופחת על הרווחים וללא צורך באישור מיוחד ?
  תודה מראש

  • שחף ? למה התשובה שלך קשורה בדיוק ?

   • shahaf@make-ins.co.il

    צודק סליחה, אהיה יותר מדוייק-
    שאלה: האם אני יכול להפקיד סכום חד-פעמי, לאותה קופת גמל, כך שזה יהיה לפי תיקון 190 ? ולא לפתוח קופה חדשה.
    תשובה: אם הקופה עצמאית ולא שכירה – ניתן אבל בשביל הסדר הטוב עדיף להפקיד לקופה חדשה עצמאית
    1. רובד ראשון 34 אלף ש"ח "ינעל" לקצבה רובד שני כל מה שמעל 34 אלף ש"ח יהיה ניתן למשיכה במידה ואכן אתה מעל גיל 60 ומקבל קצבה מעל 4500 ש"ח (לא ביטוח לאומי/רנטה וכד' אלא קצבה)
    2. 34 אלף ש"ח מתוך מה שהפקדת יהיו רובד 1 שמיועדים לקצבה , במידה ותמשוך ללא אישור מפקיד שומה ינוכה לך 35% מס מהקרן + רווחים ולא 15% מהרווחים ולכן או שתייעד אותם ליורשים (הם יקבלו הכל כולל רווחים פטור לחלוטין ממס רווחי הון) או ששבהנחה ולא נהנית מהטבת מס על ההפקדה הזו תוכל לבקש פטור ממס על המשיכה הזו בעתיד

    ממש מקווה שעזרתי 🙂

 40. שלום נדב,

  עברתי את גיל 65 ואין לי קצבה כלשהי. האם אוכל להפקיד כספים במסגרת תיקון 190?

  • תוכלי לבצע הפקדות, אבל עד שתייצרי לעצמך קצבה בגובה של כ- 4,500 שקלים לא תוכלי למשוך את הכספים שהפקדת.

   כלומר עלייך להפקיד כ – מליון שקלים ליצירת הקצבה ואת הפקדות מעבר לכך תוכלי למשוך לפי הכללים של התיקון.

 41. האם מגבלה זו חלה גם על קופת גמל להשקעה?

 42. האם אפשר לפתוח קופת גמל להשקעה וגם תיקון 190 במקביל?

  • בהחלט, אין קשר בין המוצרים.
   צריך רק לבדוק את כדאיות ההשקעה בכל אחד מהם. בין קופת גמל להשקעה לתיקון 190 הייתי משקיע בקופת הגמל לטווח קצר יותר מאשר בהשקעה בתיקון 190 עוד על הבדלים בין המוצרים אפשר לקרוא בקישור הבא https://pensuni.com/?p=3460

 43. כדאי להוסיף לטבלת ההשואה גם את קופת הגמל להשקעה. מכשיר שלא היה קיים ביום פרסום המאמר לראשונה.

 44. נדב שלום,

  האם קיצבת אזרח ותיק נחשבת למקור פנסיוני כך שתכנס כחלק מהקיצבה המינימלית לטובת סעיף 190 ?

 45. נדב, מאמר ממצה, תודה. רציתי שאלת הבהרה: באם אני מנייד לקופ"ג לפי 190, כספים שחסכתי בקופת גמל, תוך שקיבלתי עבורם הטבת מס בעת ההפקדה, האם אהנה מפטור ממס בעת משיכה כקיצבה, או שיתחשבנו איתי על הטבות המס בהפקדה לקופה המקורית?

 46. נדב שלום,

  מאמר מצוין והתשובות לשאלות מאירות פינות אפלות.

  בקשתי להפקיד כספים לקופה שבתיקון 190, נאמר לי שכך נעשה, האם יש בדוח של בית ההשקעות אזכור או סימון לסוג הקופה?

  • הקופה היא אותה קופה. תיקון 190 מתייחס למעמד הכספים בקופה וכללי המיסוי שיחולו במשיכה. באישורי המס שמוצרפים לדוח תוכל לראות את ההבחנה במעמד הכספים לקצבה מזכה וכספי קצבה מוכרת.

 47. נדב שלום,
  האם תגמולים אותם אני מקבלת ממשרד הבטחון כאלמנת צה"ל, יכולים להיחשב כ"סכום קצבה מזערי"/ הפנסיה המינימלית
  ולזכות אותי באפשרות למשיכה הונית (אני מעל גיל 60)?

  • ערב טוב אורית,

   צר לי שאני עונה לך תשובה כאת בערב יום הזכרון, אבל קצבת שארים אינה נחשבת כקצבה מזערית לצורך הזכאות למשיכת כספים בהתאם לכללי תיקון 190.

 48. היי נדב,
  האם ניתן לקבל קצבה מוכרת מכספים שהופקדו ל״פוליסת פרט״ בביטוח מנהלים, בדומה לתיקון 190? או אולי להעביר כספים אלה לקופת גמל לפי תיקון 190, *ללא* אירוע מס?
  או שלצערנו אין שום דרך להתחמק מתשלום מס על הרווחים ב״פוליסת פרט״?
  תודה!

  • הי עודד,

   אני לא מכיר אפשרות כזאת לניוד פוליסת פרט או להפיכת הכספים לקצבה מוכרת.
   תנסה לבחון בחברת הביטוח שבה מתנהלת הפוליסה.

 49. מאמר מעולה שעושה סדר בבלגן.
  אלי

 50. שלום רב

  אני בן 67 עובד ומקבל משכורת ,

  האם קבלת קצבה על ס"ך 4400 ש"ח מהווה תנאי מתלה לתיקון 190 ?

  • ערב טוב יגאל,

   אתה חייב להתחיל לקבל קצבה כדי לממש את היתרונות בתיקון 190.
   אחרת, המשיכה תחשב כמשיכה שלא כדין.

 51. נדב שלום
  בגיל 67 פרשתי לגמלאות הקצבה שלי 7,00 ש"ח
  קיבלתי פיצויים ומענקים ושילמתי מס הכנסה כנדרש (עשיתי פריסת מס)
  היתרה כ- 500 אלף ש"ח הפקדתי בקופה לפי תיקון 190
  אני רוצה למשוך את הכסף מהקופה (לאחר כחודש הפקדה)
  האם על הסכום של ה- 34,000 ש"ח אצטרך לשלם מס?
  האם פקיד השומה יכול להתחשב בי ולא לשלם מס על 34,000 ש"ח?

  • ערב טוב,

   משיכת ה- 34 אלף שקלים, דינם כדין היוון קצבה מזכה והם חייבים במס שולי.
   במידה ויש ברשותך עוד יתרת הון פטורה אתה יכל לנצל אותה לצורך ההיוון. אחרת הכספים יהיו חייבים במס.

 52. מה קורה כאשר הפרדת באותה שנה בשתי קופות לפי 190 (באותה חברה או בשתי חברות)? האם בעת הפדיון של שתיהן (בין אם באותה שנה או לא) תחויב במס כפול על 68000 ש"ח? ההגיון אומר שלא (כי אתה ישות מס אחת), החברות אומרות שכן… מה דעתך הדרך להימנע מהמצב הזה? או שכולם טועים?…

  • במועד ההפקדה כל חברה תסמן 34 אלף שקלים ככספי קצבה מזכה ובמועד המשיכה תידרש למשוך את הכספים ככספי קצבה מזכה (היוון וכד').

   כפי שציינת ניתן לנצל את הטבת המס רק פעם אחת ולכן באחת החברות סימנו סתם את ההפקדה ככספי קצבה מזכה.

   בחוזרים מצויין כי באפשרות הקופה לסווג את הכספים ככספי קצבה מוכרת בהתאם לאישורים שבידיה. אולי כדאי לבדוק לאיזה אישורים הקופה צריכה ולספק לה אותם. (לדוגמא אישור הפקדה בקןפה נוספת).

   אישית אני לא ממליץ להתייחס לתיקון 190 כתרגיל פיננסי לטווח קצר.

 53. המאמר מטעה ומאכזב.
  הדמי ניהול הגבוהים במוצר הנ"ל לעומת מוצר מתחרה של קניית ETF בבית השקעות אסטרונומים ולא אטרקטיבים.
  ההטבות במס לא מתקרבות לחסרון של הפרשי דמי הניהול.

 54. לעניין הורשה של תיקון 190
  האם היורשים יכולים להפוך את הכסף לקצבה מוכרת?
  לעניין הפקדה.
  האם כל שנה שמפקידים מקפיאים 34,000 ש"ח?
  מה ההיגיון של ה34,000 ש"ח?

  • ערב טוב,

   1. הסבת כספי נפטר היא אחת האפשרויות ליצירת קצבה מוכרת. כלומר באפשרות היורשים להעביר את הכספים לקצבה על שמם ובעתיד להפוך את הכספים לקצבה פטורה ממס.
   2. הפקדה במעמד עצמאי מזכה בהטבת מס. הקופה לא יודעת האם אתה באמת זכאי להטבה ולכן היא צובעת את הסכום המירבי שיכל להקנות לך הטבה. את ההטבה ניתן לקבל בכל שנה ולכן במידה ותבצע הפקדה חד פעמית בכל שנה, חלק מהכסף ירשם ככספי קצבה מזכה וחלק ירשם ככספי קצבה מוכרת.

 55. ד"ר איציק בלילה

  תיקון 190 אינו "מציאה" לכולם, את אותו הרכב תיק השקעות ניתן לבצע עצמית בקרנות או תעודות סל (או אפילו מניות בשוק האמריקאי ודומיהם), עם יותר גמישות ופחות מגבלות וההבדל במיסים הוא בתיקון 190 תשלם 15% מס על הרווחים ובתנאי שתמשוך את הכסף רק בפנסיה, ואילו בקרנות נאמנות תמשוך את הכסף מתי שאתה רוצה רק שתשלם מעט יותר מיסים על הרווחים, סה"כ של 25%. דמי הניהול הם די דומים אם תבחר את תעודת הסל או קרן הנאמנות הנכונה. לכן המלצתי היא להשקיע בהתאם לתיקון 190 רק חלק קטן מהחסכונות ואת השאר באפיקי השקעה טובים יותר לטווח הארוך. ד"ר איציק בלילה

 56. שלום נדב,
  במקרה שחוסך בוחר לפני פרישתו להשאר עם קצבה של 3500 ש"ח (כלומר לא להגיע ל4500) – האם זה יהיה אפשרי לשינוי לאחר מכן? כלומר האם אפשר לאחר הפרישה להעביר עוד סכום למסלול קצבתי שישלים את הקצבה הכוללת ל4500? והאם לאחר השלמה כזאת תיווצר זכאות ל190? או ש190 פתוח רק בפני מי שקיבל קצבה של מעל 4500 כבר החל מרגע הפרישה?
  תודה!

  • הי ירון,

   בהנחה ויש לך קצבה בגובה 3,500 שקלים והפקדת לתיקון 190 מליון שקלים.
   במועד המשיכה, תוכל להפנות 200 אלף שקלים לצורך עמידה ביעד קצבה המזערית ואת יתרת הכספים למשוך בהתאם לכללי תיקון 190.
   אפשרות זו היא גם דרך נוחה לניצול הסכום שרותק כקצבה מזכה (כ – 35 אלף שקלים)

 57. עד איזה גיל ניתן להודיע שרוצים ליעד לקצבה כספים שנצברו בתיקון 190 ?

  תודה

  • אתה מתכוון להפקדות שביצעת באופן עצמאי? הכספים הם מראש כספי קצבה מוכרת.
   החלטה שלך האם להוון את הכספים במס רווח הון, או לנייד את הכספים לצורך קבלת קצבה.

   במידה ולא תבצע אף אחת מהאפשרויות ותמות לאחר גיל 75 המוטבים ישלמו מס רווח הון על הכספים בקופה.

 58. שלום נדב,
  האם העברה של סכום מחשבון קיים בקופת גמל שעלול להיות מחויב במס בעתיד (עקב קיום קופות וקצבאות נוספות) אל תיקון 190 יהיה מחויב במס בעת ההעברה' או שזו תהיה העברה חלקה?
  וכמו כן, האם העברה ממספר מקורות (ממספר קופות גמל ומעו"ש) אל תיקון 190 באותה שנה יחשב כהעברה אחת, ורכיב ה-34 אלף יהיה אחד?

  • הי ניר,

   נראה האם הבנתי את דבריך, אתה מעוניין להעביר כספים מקופת גמל שנמצאים היום במעמד קצבה מזכה ולהפוך אותם לכספי קצבה מוכרת.
   יש אפשרות לבצע משיכה רעיונית של הכספים, כלומר לבצע משיכה מבלי שהכספים יגיעו לחשבונך. המיסוי על הכספים במועד המשיכה הרעיונית והפקדה יהיה זהה למצב שבו הכספים עברו לחשבון והופקדו מחדש בהתאם לתיקון 190.
   כלומר ככל והכספים יהיו חייבים במס במועד המשיכה המס ינוכה ובמועד ההפקדה ירותק הסכום שעשוי לזכות אותך בהטבת מס.

 59. היי נדב. איך אפשר לבצע בפועל את ההפקדה?
  האם אפשר להגיד לקרן הפנסיה (ולא קופת גמל) "אני מעוניין להפקיד 5000 ש"ח לפי תיקון 190" ולאחר ההפקדה לראות 5000 שח נוספים בקרן הפנסיה שצבועים כקצבה מוכרת?

  • בעיקרון כן, התקנות מאפשרות לך להורות לקרן לצבוע את הכספים ככספי קצבה מוכרת.
   חשוב לעקוב שאכן הם יסומנו ככאלה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שינוי גודל גופנים
%d בלוגרים אהבו את זה: